» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Özen, H. and Kodaz, N. (2014). Shopping Online Without Thinking: Being Emotional or Rational? Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26 (1), pp. 78-93. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/APJML-06-2013-0066

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Okumuş, A., Özen, H., and Kara, G. (2016). Evaluation of the Objective and Subjective Features of Technological Products: Evidences from Turkish Tablet PC Market. International Journal of Information Technology and Management, 15 (2), pp. 99-117. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJITM.2016.076414
 • Özen, H. and Yaşin, B. (2015). The Role of Rational and Emotional Evaluations in Predicting E-WOM Behavior. Journal of Academic Researchin Economics, 7(2), pp. 169-190.
 • Asil, H. and Özen, H. (2015). Price Related Constructs’ Effects on Daily Deal Buying Behavior in Turkey. Journal of Economic and Social Studies, 5 (1), pp. 10-30. ISSN 1986 – 8502; doi: 10.14706/JEOCSS11514
 • Özen, H. (2015). Online Relationship Quality: Does It Increase Repurchase Intention from Private Shopping Sites?. Int2ernational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(7), pp.300-313. DOI: 10.6007/IJARBSS/v5-i7/1742
 • Özen, H. and Kaya, İ. (2013). How Value Perception Affects Buying Intentions of Online Consumers? Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 27 (2), pp.11-29.
 • Özen, H. and Kodaz, N. (2012). Utilitarian or Hedonic? A Cross Cultural Study in Online Shopping. Organizations and Markets in Emerging Economies (OMEE), 3(2), pp. 80-90.
 • Yaşin, B. and Özen, H. (2011). Gender Differences in the Use of Internet for Health Information Search. Ege Akademik Bakış İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimler Dergisi, 11(2), pp. 229-240.
 • Yaşin, B. and Özen, H. (2011). E-Health Information Search Intentions of Turkish Internet Users. International Journal of Pharmaceutical and Health Care Marketing, 5(2), pp. 135-152. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/17506121111149244
 • Bozbay, Z. and Özen, H. (2008). The Assessment of Greece’s Image as a Tourism Destination. MIBES Transactions Journal, 2(1), pp. 14-27.
 • Kaya, İ., Okumuş, A. and Özen, H. (2008). Examining The Differences of Consumers’ Risk and Benefit Perceptions in Online Shopping. The E-Business Review, 8, pp. 157-161.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Özen H., and Şekerkaya A.K., "Web Site Features And Consumers’ Attitudes: An Application In Technology E-Tailers", IMDA - The 23rd World Business Congress of the International Management Development Association, ANKARA, TÜRKİYE, 24-28 June, 2014, pp.196-203
 • Asil, H. and Özen, H. “Factors Influencing Buying Behavior on Daily Deal Sites in Turkey”, International Journal on Economic and Social Studies, Sarajevo, 10-11 May, 2013, p.157.
 • Kaya, İ. and Özen, H. “Do Value Perceptions of Turkish People Differ Between Traditional Channel and Internet Channel?”, 11th International Marketing Trends Conference, Venice, İtaly,January 19-21, 2012.
 • Özen, H. and Kodaz, N. “Utilitarian or Hedonic? A Cross Cultural Study in Online Shopping”, World Marketing Congress~ Cultural Perspectives in Marketing, Atlanta, USA, August 28 – September 1, 2012, pp.238-243.
 • Bozbay, Z. and Özen, H. “Analyzing Differences Between Consumers’ Evaluations of European Cities”, Atlantic City Global Conference on Business and Finance, Atlantic City, New Jersey, USA, January 6-9, 2009, pp.330-339.
 • Bozbay, Z. and Özen, H. “Measuring the Destination Images of European Cities”, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, April 22-27, 2008, pp:725-738
 • Bozbay, Z. and Özen, H. “Turkish Peoples’ Evaluation of European Countries’ Image as Tourism Destinations”, CHME Research Conference, May 14-16, 2008, Glasgow, Scotland, pp. 87-100.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özen, H. ve Yaşin, B. (2014). KOBİ’lerin Banka Tercihlerinde Bilgi Portallarının Rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), s. 235-352
 • Kaya, İ. ve Özen, H. (2012). Geleneksel Mağazalar ile İnternetten Alışverişte Değer Algısı ve Satınalma Niyeti: Bir Karşılaştırma. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 41(1), s. 13-30.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Altıngül, M. ve Özen, H. (2015). “Özel Alısveris Sitelerinde Yasanan Bilissel Çeliski ve Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisi”. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özen, H. “Uluslararası Pazarlama Çevresi” bölümü. Mehmet İsmail Yağcı, ve Sabiha Kılıç (Editörler), Uluslararası Pazarlama, 2014, Lisans Yayıncılık. s.59-88.

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri ve Etik

Dijital Pazarlama ve Reklam Uygulamaları

Dijital Pazarlamaya Giriş

Reklam ve Satış Yönetimi