» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Verdiği Dersler

AB ve Türkiye İlişkileri

Anayasa Hukuku

Bölge İncelemeleri

Borçlar Hukuku

İş Hukuku

Uluslararası Ekonomi Hukuku

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Uluslararası Hukuk

Uluslararası İlişkiler