» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaya, Hulusi, E., (2022). Kara Hakimiyet Teorisi ve Avrasya’nın Artan Jeopolitik Önemi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , Cilt:11, Sayı:1, s.43-62. (Mart 2022)
 • Kaya, Hulusi, E., (2020). Kyoto'dan Paris'e Küresel İklim Politikaları, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, The Meric Journal, Cilt:4, Sayı:10, s. 165-191. (Ağustos 2020)
 • Kaya, Hulusi, E., (2020). Uluslararası Güvenlikte Bir Tehdit Unsuru Olarak Biyolojik Silahlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Cilt:13, Sayı:71, s.245-256. (Haziran 2020)
 • Kaya, Hulusi, E., (2020). Küreselleşen Dünyada Bölgesel Bir Entegrasyon Örneği Olarak ASEAN, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal, Yıl:8, Sayı:101, Şubat 2020, s.230-243. (Şubat 2020)
 • Kaya, Hulusi, E., (2019). Bireylerin Uluslararası Suçlar Nedeniyle Cezai Sorumluluğu: Deniz Haydutluğu, Sosyal Bilimler Dergisi, Sobider, Yıl: 6, Sayı: 39, Ağustos 2019, s. 249-260. (Ağustos 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kaya, Hulusi, E. (2019). Uluslararası Hukuk Normları Çerçevesinde Nükleer Silahlar, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreleri, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ (Mart 2019) (Mart 2019)
 • Turan, S. ve Kaya, Hulusi, E. (2017). Uluslararası Nükleer Tehdit Algısı: Kuzey Kore Örneği, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23-24 Ekim 2017, Bursa (Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • Kaya, Hulusi, E. (2017). Uluslararası Örgütlerin İşlevleri: OPEC Örneği, III. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler, 04-05 Mart 2017, Edirne (Eylül 2017) (Mart 2017)
 • Turan, S. ve Kaya, Hulusi, E. (2015). Uluslararası Ekonomik-Politik Rekabet Çerçevesinde Avrasya Ekonomik Topluluğu,VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21-22 Ekim 2015, Bursa (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Turan, S. ve Kaya, Hulusi, E. (2013). 2000’li Yıllarda Kimyasal Silahların Ortadoğu Güvenliğine Etkileri, V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 11-12 Aralık 2013, Bursa (Aralık 2013) (Aralık 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kaya, Hulusi, E. (2022). Bölgesel Entegrasyon Bağlamında Avrasya Ekonomik Birliği ve Rusya'nın Merkez Konumu, INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 20-23 Ekim 2022, Tekirdağ/Türkiye (Ekim 2022) (Ekim 2022)
 • Kaya, Hulusi, E. (2022). İsrail'in Nükleer Faaliyetleri ve Ortadoğu Güvenliğine Etkileri, VI. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 14-15 Ekim 2023, Üküp/Kuzey Makedonya (Ekim 2022) (Ekim 2022)
 • Kaya, Hulusi, E. (2017). Güneydoğu Asya Entegrasyonunun Katalizörü: ASEAN, III. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017, İstanbul (Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • Kaya, Hulusi, E. (2017). Küresel Boyutta Bir Tehdit Unsuru Olarak Nükleer Silahlar,V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler, 23-24 Eylül 2017, Kırklareli (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • Kaya, Hulusi, E. (2017). Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Süreci, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18-21 Mayıs 2017, Berlin (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)
 • Kaya, Hulusi, E. (2016). Küreselleşen Dünyanın Yükselen Trendi: Avrasya Ekonomik Birliği, I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Almatı/Kazakistan (Ekim 2017) (Ekim 2016)
 • Kaya, Hulusi, E. (2016). Silahlanma Yarışı Bağlamında Savunma Harcamalarının Ülke Ekonomilerindeki Payı, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 01-04 Eylül 2016, Roma/İtalya (Eylül 2016) (Eylül 2016)
 • Şenbaş, D. ve Kaya, Hulusi, E. (2014). Ortadoğu'da Nükleer Tehdit: Tetiklenen Bir Algı, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 Eylül 2014, St. Petersburg/Rusya (Eylül 2014) (Eylül 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaya, Hulusi, E. (2023). Avrasya Ekonomik Birliği ve Kazakistan, Çomak H., Şeker Şakir B., Çinar Yıldırım H., (Editörler), Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti, Birinci Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, ISBN 978-625-397-629-3 (Eylül 2023)
 • Kaya, Hulusi, E. (2023). Avrasya'da Bir Örgütlenme Modeli: Türk Devletleri Teşkilatı, Çomak H., Şeker Şakir B., Çinar Yıldırım H., (Editörler), Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti, Birinci Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, ISBN 978-625-397-629-3 (Eylül 2023)
 • Kaya, Hulusi, E. (2022). Ülke Raporları Işığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Yeşil Entegrasyonu. Yıldız, i., Batal S. (Editörler), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - III . Birinci Baskı, Serüven Yayınevi, İzmir, ISBN 978-625-6399-30-3 (Aralık 2022)
 • Kaya, Hulusi, E. (2022). İklim Krizi ve Ortadoğu'da Hidropolitik Gerginlik: Golan Tepeleri Örneği. Çomak, H., Şeker, Burak, Ş., Ultan, Mehlika, Ö. (Editörler), Orta Doğu Jeopolitiği. Birinci Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, ISBN 978-625-427-574-6 (Aralık 2022)
 • Kaya, Hulusi, E. (2022). Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Küresel Sağlık Diplomasisinin Önemi, Atakişi, A. (Editör), Güncel Ekonomik Sorunlar: Covid-19'un Sosyo-Ekonomik Etkileri. Birinci Baskı, Literatür Yayınevi, ISBN 978-975-04-0897-7 (Temmuz 2022)
 • Kaya, Hulusi, E. (2021). Küresel Güç Mücadelesinde Nükleer Silahların Yeri ve Önemi, Turan, S. ve Erdem, T. (Editörler), Güvenliğin Değişen Yüzü: Temel Yaklaşımlardan Güncel Uygulamalara. Birinci Baskı, Gazi Kitabevi, ISBN 978-625-8443-17-2 (Aralık 2021)
 • Kaya, Hulusi, E. (2021). Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Yerel Yönetimler. Akarçay, P. (Editör), Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar "Teoriden Pratiğe". Birinci Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ISBN 978-625-7667-60-9 (Nisan 2021)
 • Kaya, Hulusi, E. (2017). Neorealist Kuram Çerçevesinde Uluslararası Nükleer Güvenlik. Turan, S. ve Özkural Köroğlu N. (Editörler), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar. Birinci Baskı, Transnational Press London, ISBN 978-1-910781-69-2

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaya, Hulusi, E. (2014). Terör Kavramı Kapsamında Ortadoğu'da Kimyasal Terör, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 06-07 Kasım 2014, Antalya (Kasım 2014) (Kasım 2014)

» Verdiği Dersler

AB ve Türkiye İlişkileri

Anayasa Hukuku

Bölge İncelemeleri

Borçlar Hukuku

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Uluslararası Ekonomi Hukuku

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Uluslararası Hukuk

Uluslararası İlişkiler