» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • S. H. ÇELIKYAY, R. EKIZCELEROGLU, Türkiye de Siyasi Parti Kapatma Rejiminde Son Dönemde Yasanan Gelismeler, Kirklareli Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 5, pp. 102-109, 12, 2017

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi (Ekim 2019)
 • Türk Anayasa Hukukunda Yeni Bir Kurum. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Aralık 2017)
 • S. H. ÇELIKYAY, Türkiye’de Olaganüstü Hal Rejiminin Yargisal Denetimi, IBANESS
 • S. H. ÇELIKYAY, YEREL YÖNETIMLER VE ANAYASA MAHKEMESINE BIREYSEL BASVURU, BELEDIYELERIN GELECEGI VE YENI YAKLASIMLAR
 • TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERİN YASAKLANMASI VE KAPATILMASI: AVRUPA STANDARTLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA (Mayıs 2016)
 • S. H. ÇELIKYAY, YENI ANAYASA TARTISMALARI VE SOSYAL HAKLAR, SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU-III
 • The Role Of Governance and Civil Society For Achieving Sustainable Development (Kasım 2003)
 • Political Parties Dissolving Regime in Turkey (Kasım 2003)
 • The Protection of the Consumer in Turkey in the V,ew of Law and Politics Adaptation to European Union (Mayıs 2003)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • S. H. ÇELIKYAY, ANAYASA MAHKEMESININ BIREYSEL BASVURU KARARLARININ BASVURU YOLLARININ TÜKETILMESI ÖLÇÜTÜ AÇISINDAN DEGERLENDIRLMESI, ISTANBUL ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESI MECMUASI, vol. 73, no. 1, pp. 21-61, ISTANBUL-TÜRKIYE, 1, 2015
 • Adli Yargıda Anayasa Duyarlılığı (YHGK 2005/12-466 ESAS, 2005/458 Karar Sayı ve 13.07.2005 Tarihli Kararı Üzerine Bir Değerlendirme) (Şubat 2007)
 • Batı Trakya Türk Azınlığının Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Sorunları (Nisan 1998)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yerel Yönetimlerin Özerkliğinin Anayasal Sınırları

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve Türkiye, "Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları" kitabı içinde
 • Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan kitabı içinde
 • Siyasi Parti Yasakları ve Uluslararası Hukuk: Ulusal Mevzuatımızın Uluslararası Hukuk Belgeleri ile Uyumu Sorunu ve Çözüm Önerileri, "Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri" kitabı içinde

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Ceza Adalet Sisteminin Yüksek Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Haziran 2022)
 • KOSOVA ANAYASAL SİSTEMİNDE BİREYSEL BAŞVURU VE TÜRKİYE UYGULAMASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
 • İnsan Haklarının Korunması Açısından Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları (Haziran 2019)
 • Batı Trakya Müslüman/Türk Azınlığının Sorunları ve Vatandaşlık/Vatansızlık Sorunu (Haziran 2019)
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İdarenin Sorumluluğu (Haziran 2019)
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları-Yargısal Çözüm Yolunun Edirne Vergi Mahkemesi Örneğinde Değerlendirilmesi (Haziran 2016)
 • Türk Kamu Yönetiminde Denetim Anlayışının Dönüşümü ve Ombudsmanlık Kurumu
 • 5237 Sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanununda Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal Suçları
 • Avrupa İnsan hakları Mahkemesi Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkı
 • 2001 Anayasa Değişiklikleri Bağlamında 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması
 • İdari Yaptırımların Hukuki Nitelikleri ve İdari Yaptırım Karalarına Karşı Yargısal Başvuru Yolları
 • Türkiye'de Parti İçi Demokrasinin Hukuksal Boyutları

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • ANAYASA-DER (Anayasa Hukukçuları Derneği)

Yapılan Hakemlikler

 • Anayasa Hukuku Dergisi
 • Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU AKADEMİK DERGİSİ (Temmuz 2019)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Projeler

 • Anayasa Mahkemesi Kararları ve AİHS Çerçevesinde Türkiye'de Siyasi Parti Kaptma Rejimi

Diğer

 • S. H. ÇELIKYAY, BELEDIYELERIN GELECEGI VE YENI YAKLASIMLAR, Ulusal, Bölüm: YEREL YÖNETIMLER VE ANAYASA MAHKEMESI’xxNE BIREYSEL BASVURU, Basim Türü: Basili+Elektronik, TÜRKIYE-, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20171. Basim
 • S. H. ÇELIKYAY, Disiplinlerarasi Yaklasimla Insan Haklari, Ulusal , ISBN978-605-377-0, Beta Yayinlari, 2010
 • S. H. ÇELIKYAY, Prof Dr Yilmaz Aliefendioglu na Armagan, Ulusal , ISBN978-975-464-528-6, yetkin Yayinlari, 2009

» Verdiği Dersler

AİHS VE SİYASİ PARTİ ÖZGÜRLÜĞÜ

ANAYASA HUKUKU

ANAYASA YARGISININ GÜNCEL SORUNLARI I

ANAYASA YARGISININ GÜNCEL SORUNLARI II

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

İNSAN HAKLARI

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI I

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI II

TÜRK ANAYASA DÜZENİ

TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ YASAKLAMA REJİMİ

ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA İNSAN HAKLARI