» Biyografi

 

Dr.Öğrt.Üyesi Hayati ARDA; 1963 yılında Edirne’nin Yenikadın Köyünde doğdu, ilk Öğrenimini burada, Orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. 1986 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu.1987’de Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1988’de Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve atandı. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında 1990’da Yüksek Lisansını; 1997 yılında da Doktorasını tamamladı. Askerlik görevini, Topçu ve Füze Okulu, Polatlı/Ankara’da (1997-1998), Asteğmen olarak yaptı. 1999 yılında Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2002-2006 yılları arasında Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2005-2006 yıllarında Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren de Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış ulusal ve uluslararası bildiri ve makaleleri bulunan Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA evli 1 çocuk babasıdır. Yabancı dili İngilizce’dir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Arda, H., & Doğanlar, O. (2022). Stress-induced miRNAs isolated from wheat have a unique therapeutic potential in ultraviolet-stressed human keratinocyte cells. Environmental Science and Pollution Research (2022) 29:17977–17996 . (Ekim 2022)
 • Arda H. , Kaya A., Alyuruk G. 2020: Physiological and Genetic Effects of Imazamox Treatment on Imidazolinone-Sensitive and Resistant Sunflower Hybrids. Water Air Soil Pollut (2020) 231:118 https://doi.org/10.1007/s11270-020-4439-8 (Mart 2020)
 • Arda, H., Meric, C., Unal, S. 2006. In vitro pollen germination in Hypericum perforatum L. and Hypericum rumeliacum Boiss. Acta Biologica Hungarica, 57:97-103. (Nisan 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. ARDA and G. ALYÜRÜK, “Effects of Imazamox Applications on Stem Anatomy in Sunflower Helianthus annuus L Cultivars,” International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 4, no. 2, pp. 220–230, Apr. 2020. (Nisan 2020)
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. INVESTİGATİON ON THE HEAVY METAL CONTENTS İN IRRİGATİON WATER OF İPSALA DİSTRİCT. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12 (3): 1-7. (Eylül 2015)
 • Meric C., Arda H., Güler N., Dayan S. Chromosome number and nuclear DNA content of Centaurea kilaea (Asteraceae), an endemic species from Turkey. Phytologia Balcanica, 16: 79-84 (2010).
 • Meriç, C., Güler, N, ARDA H. and DAYAN, S. Nuclear DNA content of an endemic taxon from Turkey; Trachelium jacquinii (Sieber) Boiss. subsp. dalgiciorum N. Özhatay & Dane (Campanulaceae). Biotechnology 3(7) : 595-598.2008.
 • H. ARDA, Influences of Interfered Delayed Senescence on Morfological and Anatomical Changes in Glycine max L Merril, IV. Balkan Botanical Congress, no. 1, pp. 19-, 2006
 • H. ARDA, In Vitro Regeneration and Callus Formation of Different Hybrid of the Sunflower Helianthus Annuus L Yielding in Turkish Trakya Region, Asian Jr. of Plant Sci., vol. 3, no. 6, pp. 747-751, -PAKISTAN, 2004
 • Arda, H. : In Vitro Regeneration and Callus Formation of Different Hybrid of the (Sunflower) Helianthus Annuus L. Yielding in Turkish Trakya Region. Asian Jr. of Plant Sci., 3(6) 747-751, 2004.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • EFFECT OF IMAZAMOX USAGE ON PHYTOHORMONE LEVELS IN SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) CULTIVATION (Kasım 2019)
 • Sergun DAYAN, Hayati ARDA, EFFECT OF LIGHT AND GENOTYPE ON CALLUSING IN SUNFLOWER ANTHERS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDİNGS 18 – 19 November 2016, GABROVO, BULGARİA. (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Hayati ARDA, Sergun DAYAN, Umut ERDOĞAN, IN VITRO ORGANOGENESIS FROM DIFFERENT EXPLANTS OF Silene sangaria: A THREATENED PLANT FROM TURKEY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDİNGS, 18 – 19 November 2016, GABROVO, BULGARİA. (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • H Arda, M Soykan, A Sarı, NP Turker, S Leventer:Effects of heavy metal mixture on DNA damage and gene expressions of heat shock proteins in leaf tissues of Helianthus annuus. Toxicology Letters 258, S199. (Eylül 2016)
 • Sergun Dayan, Hayati Arda EFFECTS OF NAPHTHALENEACETIC ACID AND N6-BENZYLADENINE ON ANDROGENESIS IN HELIANTHUS ANNUUS L. 19th International Sunflower Conference Proceeding Book, s:158-165 Edirne, Turkey, 2016 (Haziran 2016) (Haziran 2016)
 • Hayati ARDA, Gülçin ALYÜRÜK, Sergun DAYAN, OBSERVATIONS ON IMI GROUP HERBICIDES STRESS ON SUNFLOWER LEAVES (HELIANTHUS ANNUUS L.) BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY, 19th International Sunflower Conference Proceeding Book, s:199 Edirne, Turkey, 2016 (Haziran 2016) (Haziran 2016)
 • H. ARDA, M. SOYKAN, A. SARI, P. TÜRKER, S. LEVENTER, Effects of heavy metal mixture on DNA damage and gene expressions of heat shock proteins in leaf tissues of Helianthus annuus, EUROTOX
 • H. ARDA, G. ALYÜRÜK, S. DAYAN, OBSERVATIONS ON IMI GROUP HERBICIDES STRESS ON SUNFLOWER LEAVES HELIANTHUS ANNUUS L BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY, 19th International Sunflower Conference Proceeding Book
 • H. ARDA, S. DAYAN, U. ERDOGAN, IN VITRO ORGANOGENESIS FROM DIFFERENT EXPLANTS OF Silene sangaria A THREATENED PLANT FROM TURKEY, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (2016)
 • S. DAYAN, H. ARDA, EFFECTS OF NAPHTHALENEACETIC ACID AND N6 BENZYLADENINE ON ANDROGENESIS IN HELIANTHUS ANNUUS L, 19th International Sunflower Conference Proceeding Book, pp. 158-165
 • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Hayati Arda, Necmettin Güler, Ayhan Aytaç "Micropropagation of critically endangered Bellevalia edirnensis (Hyacinthaceae)" 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka (CRO), September 14-18, 2015 Book of abstracts, p:58. (Eylül 2015) (Eylül 2015)
 • S. DAYAN, A. ÇOLAK, H. ARDA, N. GÜLER, A. AYTAÇ, Micropropagation of critically endangered Bellevalia edirnensis Hyacinthaceae, 6th Balkan Botanical Congress, pp. 58-58, Rejika-HIRVATISTAN
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2014. RİCE QUALİTY OF İPSALA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY). Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey. (Eylül 2014)
 • Hayati Arda, Çiler Meriç, Necmettin Güler, Sergun Dayan : Effect of low temperature on morphological and anatomical features of Dianthus ingoldbyi Turrill shoots propagated via tissue culture techniques, 5th Balkan Botanical Congress. Book of Abstracts p.120. 7-11 Sep. 2009 Serbia / Belgrade.
 • Necmettin Güler, Hayati Arda, Çiler Meriç : "The Orchids of European Turkey". 5th Balkan Botanical Congress. Book of Abstracts p.16. 7-11 Sep. 2009 Serbia / Belgrade.
 • Çiler Meriç, Necmettin Güler, Hayati Arda: "Nuclear DNA content of Some Orchis L. species (Orchidaceae) growing in European Turkey" 5th Balkan Botanical Congress. Book of Abstracts p.116. 7-11 sep. 2009 Serbia / Belgrade.
 • ARDA, H. :“Influences of Interfered Delayed Senescence on Morfological and Anatomical Changes in Glycine max (L.) Merril”, Proceedings, IV. Balkan Botanical Congress, p.46-49,19-26 Haziran 2006, Sofya, Bulgaristan.
 • Olgun, G. and Arda, H.: Morphologıcal studies of genus Hypericum L. collected from Edirne region by SEM technique. III. Balkan Congress on Electron Microscopy, 150-151, Atina, 1989.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hayati ARDA , Sergun DAYAN, Çiler KARTAL, Necmettin GÜLER, In vitro CONSERVATION OF CRITICALLY ENDANGERED Dianthus ingoldbyi TURRILL UNDER SLOW GROWTH CONDITIONS, Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 47-54, 2016. (Haziran 2016) (Haziran 2016)
 • H. ARDA, S. DAYAN, Ç. KARTAL, N. GÜLER, In vitro CONSERVATION OF CRITICALLY ENDANGERED Dianthus ingoldbyi TURRILL UNDER SLOW GROWTH CONDITIONS, Trakya University Journal of Natural Sciences, -TÜRKIYE, 2016
 • Sergun DAYAN, Necmettin GÜLER, Hayati ARDA, Adnan ÇOLAK, Ayhan AYTAÇ "YOK OLMAKTA OLAN ENDEMİK Bellevalia edirnensis ÖZHATAY & MATHEW (ASPARAGACEAE)’İN MEVCUT YAYILIŞI VE KORUMA STATÜSÜ" Trakya University Journal of Natural Sciences, 14(2): 87-91, 2013 (Aralık 2013) (Aralık 2015)
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. İPSALA İLÇESİ (EDİRNE) TOPRAK VE PİRİNÇ KALİTESİNİN BAZI ESANSİYEL VE TOKSİK ELEMENT BİRİKİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8 (1): 7-13. (Temmuz 2015)
 • H. ARDA, I. H. ATILGAN, Ç. KARTAL, C. TOKATLI, IPSALA ILÇESI EDIRNE TOPRAK VE PIRINÇ KALITESININ BAZI ESANSIYEL VE TOKSIK ELEMENT BIRIKIMLERI AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI, Tarim Bilimleri Arastirma Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 7-13, -TÜRKIYE, 6, 2015
 • ARDA,H., DAYAN, S, AKPINAR,G. : Düşük Sıcaklıkta Muhafaza Edilmiş invitro Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkilerinde Anatomik ve Karyolojik İncelemeler. Trakya Üniv. J.Sci. 13(2). 75-86, 2012 (Aralık 2012)
 • H. ARDA, S. DAYAN, G. AKPINAR, DÜSÜK SICAKLIKTA MUHAFAZA EDILMIS in vitro AYÇIÇEGI Helianthusannuus L BITKILERINDE ANATOMIK VE KARYOLOJIK INCELEMELER, Trakya University Journal of Natural Science, vol. 13, no. 2, pp. 75-86, Edirne-TÜRKIYE, 6, 2012
 • H. ARDA, Endemik ve tehlike altindaki Silene sangaria coode et cullen nin in vitro kosullarda tohum çimlenmesi ve fide gelisimi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, no. 1, pp. 0-, -TÜRKIYE, 2010
 • Arda, H. ve Yalçın, Ö. : DNA Index And Cell Cycle Analyses by Flow Cytometry Techniques of Normal and Abnormal Cells of Breast Tissues. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. Vol.:3, No:2, 297-306. 2002.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sergun Dayan, Hayati Arda, Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Anter Kültürü Üzerine Araştırmalar. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya. Poster (Ekim 2014)
 • - Sergun Dayan, Süleyman Cenkci, Hayati Arda, Yok Olma Eğilimi Bulunan Türkiye Endemik Bitkilerinin Korunmasında in vitro Yöntemlerin Kullanımı. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya. Bildiri (Ekim 2014)
 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. İPSALA İLÇESİ SULAMA SULARINDA AĞIR METAL SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (Haziran 2013)
 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. YOĞUN ÇELTİK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İPSALA İLÇESİ TOPRAK KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (Mayıs 2013)
 • ARDA, H., ERDOĞAN, U., DAYAN, S. Endemik ve tehlike altındaki Silene sangaria (coode et cullen)’nın in vitro koşullarda tohum çimlenmesi ve fide gelişimi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran, 2010.
 • ARDA, H., DAYAN, S. MERİÇ, Ç. ve GÜLER, N. : Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılan ve Soğukta Muhafaza Edilen Endemik Centaure kilaea Boiss. Bitkisi Üzerinde Morfolojik ve Anatomik İncelemeler. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon. : 23-27 Haziran.2008 Kongre Kitapçığı, Özetler. S.435.
 • Arda, H. : Kültür Ortamında Geliştirilen Bazı Ayçiçeği (Helianthus Anuus L.) Hibritlerinin Mitoz Bölünme Aktivitelerinin İncelenmesi. Poster Bildiri, 21-24 Haziran 2004, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi 2. Seksiyon Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:87, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004,
 • Arda, H., Boyar, F.Z., Algüneş, Ç., Aktaç, T.: İnvitro olarak elde edilip üretilen fibroblast hücre kültürünün invivo adaptasyonu üzerine bir çalışma. 24-27 Haziran 1992. Elazığ Fırat Üniversitesi. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Genel Biyoloji Seksiyonu, Bildiri Kitabı, 67-76. Elazığ, 1992.
 • Olgun, G, Dane, F. Arda, H. ve Arda, S.: Edirne civarındaki bazı boyama bitkilerinin saptanması ve boyama özelliklerinin incelenmesi. VII: Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu. 2-5 Nisan 1991. (Poster bildiri). Doğu Akdeniz Üniv. KKTC, 1991.
 • Arda H. ve Olgun, G.: Edirne çevresindeki Hypericum L. (Guttiferae) türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve karyolojik araştırmalar. 18-20 Temmuz Erzurum. X. Ulusal Biyoloji Kongresi 1990. Botanik Bildirileri, 2. Cilt,21-31. Erzurum, l990.
 • Olgun, G. ve Arda, H.: Edirne çevresindeki Hypericum L. (Guttiferae) türlerinin tohum testa yüzeylerinin SEM tekniği ile incelenmesi. IX. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi. 175-176, İstanbul, 1989.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • “Osmancık-97 ve Cameo Çeltik Çeşitlerinin Tarımında Kullanılan Bazı Herbisitlerin Morfolojik, Fizyolojik ve Genetik Etkilerinin İncelenmesi”. Doktora (Tamamlandı. Temmuz 2023). Öğrenci: Gülçin ALYÜRÜK Danışman: Dr.Öğrt.Üyesi Hayati ARDA (Haziran 2021)
 • “Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Anter Kültürü Yolu ile Haploid Bitki Eldesi Üzerine Araştırmalar” Tez Öğrencisi: Sergun DAYAN, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (2011). Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA (Aralık 2011)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Brilliant blue (E133) olarak bilinen mavi gıda katkı boyasının, soğan (Allium cepa) kök hücrelerinde mitoz bölünmeye etkisi. Tamamlandı. 2022). Öğrenci: Mete Selçuk YURTSEVER. Danışman: Dr.Öğrt.Üyesi Hayati ARDA. (Haziran 2021)
 • Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Tarımında Kullanılan IMI Grubu Herbisitlerin Oluşturduğu Stresin Ayçiçeğinde Neden Olduğu Anatomik ve Morfolojik Değişimlerin İncelenmesi. (Mart 2016 da tamamlandı), Tezi hazırlayan: Gülçin ALYÜRÜK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA (Mart 2016)
 • “Monokültür ve polikültür tarım uygulamalarının çeltik Oryza sativa bitkisinin gelişimine olan etkilerinin incelenmesi”Tezi Hazırlayan: Vahdettin KURT Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2013-Tamamlandı).Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA (Temmuz 2013)
 • Ergene nehri suyunun Secale cereale L. tohumunun çimlenmesi ve kök ucu mitoz bölünmesi üzerine etkisi. ”Tezi Hazırlayan: Dilek BEKOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2013- Tamamlandı).Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA (Temmuz 2013)
 • “ Tehlike altında olan Silene sangaria Coode Et Cullen’ nın mikroçoğaltımı” Tezi Hazırlayan : Umut ERDOĞAN Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2010). Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA
 • “Embriyonik Kültür Yöntemiyle Yetiştirilen ve Soğukta Muhafaza Edilen Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkilerinde Karyolojik ve Anatomik İncelemeler” Tezi Hazırlayan : Gökçe AKPINAR. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2006). Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA
 • “Cucurbita pepo L. (Kabak) Bitkisi Embriyo Kültürlerinde Kromozom Sayı ve Mitoz Aktivitesinin İncelenmesi” Tezi Hazırlayan : Sevgin ÇAPAN. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2006). Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA
 • Glycine max Bitkisinde Senesens Olayının Geciktirilmesiyle Bitkide Meydana Gelen Morfolojik Ve Anatomik Değişimlerin İncelenmesi. Tezi Hazırlayan : Aylin GİRGİN. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005). Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA

Projeler

 • Buğday çimlerindeki uv stresiyle indüklenen biyoaktif moleküllerin İnsan keratinosit hücre hatlarında anti-ultraviyole performansı. Proje Personelleri Proje Yürütücüsü Dr.Öğr.Üyesi Hayati ARDA , Yardımcı Araştırmacı Prof.Dr. Oğuzhan DOĞANLAR , Bitiş Tarihi 30-09-2021 (Tamamlandığı Tarih: 05-05-2021) (Eylül 2021)
 • Osmancık-97 ve Cameo Çeltik Çeşitlerinin Tarımında Kullanılan Bazı Herbisitlerin Morfolojik, Fizyolojik ve Genetik Etkilerinin İncelenmesi. (2023 Temmuz. Tamamlandı). Proje Personelleri Proje Yürütücüsü Dr.Öğr.Üyesi Hayati ARDA , Yardımcı Araştırmacı Öğrenci Gülçin ALYÜRÜK , Proje No 2019/130 (Ocak 2021)
 • İpsala MYO Kültürel ve Meslekî Sohbetler . BİLİMSEL/SANATSAL TOPLANTI DÜZENLEME DESTEĞİ (Aralık 2016)
 • Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Tarımında Kullanılan IMI Grubu Herbisitlerin Oluşturduğu Stresin Ayçiçeğinde Neden Olduğu Anatomik ve Morfolojik Değişimlerin İncelenmesi. (2016 Yılında tamamlandı) Yürütücü Hayati ARDA, Yardımcı araştırıcı: Gülçin ALYÜRÜK. (Haziran 2016)
 • Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Farklı Dozda IMI Uygulamalarının Fizyolojik ve Genetik Cevapları: Pestisit akumulasyonu, element ve sekonder metabolit değişimi, antioxidan ve ısı şok protein gen ekspresyonu, toplam DNA hasarı. (Tamamlandı) Yürütücü Hayati ARDA, Yardımcı araştırıcı: Gülçin ALYÜRÜK. (Ocak 2015)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Helianthus annuus L Farkli Dozda IMI Uygulamalarinin Fizyolojik ve Genetik Cevaplari Pestisit akumulasyonu element ve sekonder metabolit degisimi antioxidan ve isi sok protein gen ekspresyonu toplam DNA hasari , Bitki Fizyolojisi, Baslangiç Tarihi: 08.01.2015, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • TR21/13/KÖA/0043 Referans numaralı Trakya Kalkınma Ajansı Projesi “İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim ve Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu” (Nisan 2014)
 • Gala Gölü Su, Sediment ve Balıklarında Ağır Metal Akümülasyonları, Biyoekolojik Risk Analizi ve Yerel Halkla Sosyo - Ekolojik ve Ekonomik Açıdan Etkileşimi (2013/73 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), Araştırmacı, (Nisan 2014)
 • Proje Konusu: “Monokültür ve polikültür tarım uygulamalarının çeltik Oryza sativa bitkisinin gelişimine olan etkilerinin incelenmesi” (2013- Tamamlandı) Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDAYardımcı Araştırıcılar: Vahdettin KURT (Eylül 2013)
 • Proje Konusu: “ Ergene nehri suyunun Secale cereale L. tohumunun çimlenmesi ve kök ucu mitoz bölünmesi üzerine etkisi. ” (2013-Tamamlandı) Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDAYardımcı Araştırıcılar: Dilek BEKOĞLU (Eylül 2013)
 • Proje Konusu : “İpsala ilçesinde çeltik tarımında kullanılan tarla toprağında, sulama suyunda ve üretilen çeltikte ağır metal içeriğinin araştırılması” (2012-Tamalandı). Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDAYardımcı Araştırıcılar: Doç.Dr. Çiler MERİÇ, Yrd.Doç.Dr. İpek ATILGAN HELCAVIOĞLU (Temmuz 2013)
 • “Endemik ve Tehlike Altındaki Bellevalia edirnensis’in in vitro Çoğaltımı ve Korunması” TUBAP No: 2012-192 (2013- Tamamlandı), EDİRNE. (Ocak 2013)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Gala Gölü Su Sediment ve Baliklarinda Agir Metal Akümülasyonlari Biyoekolojik Risk Analizi ve Yerel Halkla Sosyo Ekolojik ve Ekonomik Açidan Etkilesimi 2013 73 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Arastirma Projesi , Çevre Biyolojisi, Baslangiç Tarihi: 06.01.2013, Bitis Tarihi : 05.01.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Kalkinma Bakanligi, TR21 13 KÖA 0043 Referans numarali Trakya Kalkinma Ajansi Projesi Ipsala MYO Laboratuvarlarinin Bölge Sanayicilerinin Teknik Egitim ve Ar Ge Ihtiyaçlarini Karsilayacak Sekilde Modernizasyonu , Mekatronik Laboratuvari Kurulumu ve Egitim, Baslangiç Tarihi: 14.07.2013, Bitis Tarihi : 04.05.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya da Kullanilan Helianthus annuus L Ayçiçegi Bitkisinin Farkli Hibritlerinin Tohumlarindan Kültür Yöntemiyle Elde Edilen Hücrelerin Incelenmesi, Bitki Biyoteknolojisi, Baslangiç Tarihi: 07.10.2013, Bitis Tarihi : 31.01.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Gala Gölü Su Sediment ve Baliklarinda Agir Metal Akümülasyonlari Biyoekolojik Risk Analizi ve Yerel Halkla Sosyo Ekolojik ve Ekonomik Açidan Etkilesimi 2013 73 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Arastirma Projesi , Çevre Biyolojisi, Baslangiç Tarihi: 06.01.2013, Bitis Tarihi : 05.01.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Proje Konusu : “Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Anter Kültürü Yolu ile Haploid Bitki Eldesi Üzerine Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu TUBAP No:2009-93 (2012 Tamamlandı) EDİRNE Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA Yardımcı Araştırıcılar: Sergun DAYAN (Mayıs 2012)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Tehlike altinda olan Silene sangaria Coode Et Cullen nin mikroçogaltimi, Bitki Biyoteknolojisi, Baslangiç Tarihi: 07.09.2012, Bitis Tarihi : 10.05.2013,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Tehlike altinda olan Silene sangaria Coode Et Cullen nin mikroçogaltimi, Bitki Biyoteknolojisi, Baslangiç Tarihi: 07.09.2012, Bitis Tarihi : 10.05.2013,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Proje Konusu : İpsala Meslek Yüksekokulundaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi TÜBAP No: 2009-155. (2010 da tamamlandı) Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA Yardımcı Araştırıcılar: Öğr. Gör. Ozan AKI, Dr. İpek A. HELVACIOĞLU (Mayıs 2010)
 • Proje Konusu : “Trakya Bölgesinde Yetişen Orchidaceae Familyası Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu TUBAP No:799 (Tamamlandı 2010) EDİRNE. Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER Yardımcı Araştırıcılar: Yrd.Doç.Dr. Çiler MERİÇ, Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA (Mart 2010)
 • Proje Konusu:“ Tehlike altında olan Silene sangaria Coode Et Cullen’ nın mikroçoğaltımı” TÜBAP 2101-13 (2010 Tamamlandı). Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA Yardımcı Araştırıcılar: Umut ERDOĞAN
 • Proje Konusu : “Trakya Bölgesinde Yetişen Bazı Endemik ve Nadir Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çoğaltılması ve Korunması” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 763, (2006- 2009), EDİRNE. Tamamlandı (2009). Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA Yardımcı Araştırıcılar: Çiler MERİÇ, Necmettin GÜLER, Sergun DAYAN (Ocak 2009)
 • Proje Konusu: Trakya Bölgesinde doğal olarak yetişen Orchidaceae familyası üyelerinin çekirdek DNA içerikleri ve ploidi düzeylerinin flow sitometri ile belirlenmesi (TUBAP-805, 2006-2008). Proje yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Çiler MERİÇ Yardımcı Araştırıcılar: Hayati ARDA, Necmettin GÜLER, Sergun DAYAN
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Bölgesinde Yetisen Bazi Endemik ve Nadir Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çogaltilmasi ve Korunmasi, Bitki Biyoteknolojisi, Baslangiç Tarihi: 08.09.2006, Bitis Tarihi : 08.05.2009,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Proje Konusu: “ Trakya’da Kullanılan Helianthus annuus L. (Ayçiçeği) Bitkisinin Farklı Hibritlerinin Tohumlarından Kültür Yöntemiyle Elde Edilen Hücrelerin İncelenmesi” (TÜBAP-312) Proje 2004 Yılında Tamamlandı. Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA

Diğer

 • Arda, H.: "Normal ve Anormal Karakterli Dokularda Flow Sitometri Yardımıyla Hücre Siklusu Analizi ve Elde Edilen Bulguların Sitolojik Açıdan İncelenmesi". T.Ü. Fen Bil. Ens. Doktora tezi. (Danışman : Prof.Dr. Çetin ALGÜNEŞ), 1997
 • Arda, H.: Edirne çevresindeki Hypericum L. (Guttiferae) Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik Aaraştırmalar. Trakya Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi. 51 sayfa.(Danışman : Prof Dr. Göksel Olgun), 1989.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Osmancık-97 ve Cameo Çeltik Çeşitlerinin Tarımında Kullanılan Bazı Herbisitlerin Morfolojik, Fizyolojik ve Genetik Etkilerinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TrakyaÜniversitesi

» Verdiği Dersler

Bitki Fizyolojisi

Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı

Doku Kültürü Teknikleri (Lisansüstü Dersi)

Mikroproperasyon

Mikroskopi ve fotomikroskopiyöntemleri (Lisansüstü Dersi)