» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Epidemiological features of Turkish patients with sarcodiosis (Temmuz 2019)
  11
  ATIF
 • Extrapulmonary involvements in patients with sarcoidosis in Turkey
  7
  ATIF
 • Relationship between pregnancy-associated plasma protein-A and lung cancer (Nisan 2009)
  20
  ATIF
 • Resting energy expenditure in manic episodes (Şubat 2009)
  15
  ATIF
 • High plasma d-dimer level is associated with decreased survival in patients with lung cancer (Ekim 2007)
  41
  ATIF
 • Assesment of Tc-99m sestamibi tumor tissue uptake under the influence of increased arterial oxygen saturation. (Şubat 2005)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bronşektazili hastalarda Flutter ve aktif solunumdöngüsü tekniklerinin etkinliği: Prospektif, randomize, karşılaştırmalı çalışma (Temmuz 2018)
  16
  ATIF
 • Kronik Obstrutif Akciğer Hastalığı bulunan hastalarda kognitif disfonksiyon (Ocak 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • KOAH lı hastalarda alevlenme sayısının solunum fonksiyonları, hayat kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkileri (Mayıs 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ 21. YILLIK KONGRE (Nisan 2018)
 • KİSTİK aKCİĞER HASTALIKLARINA YAKLAŞIM 21. YILLIK KONGRE (Nisan 2018)
 • 11-14 Nisan 2018 21. TÜRK TORAKS DERNEĞİ KONGRESİ (Nisan 2018)
 • UASK 2018 (Mart 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • TORAKS DERNEĞİ YILLIK KONGRE OTURUM BAŞKANLIĞI (Ekim 2021)
 • Kistik Akciğer hastalıklarına Yaklaşım (Nisan 2019)
 • Temel Bronkoskopik işlemler (Mart 2019)
 • ASİSTAN BULUŞMALARI İSTANBUL 2018 (Haziran 2018)
 • Radyolojik olgu sunumları (Mart 2018)
 • ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ 15-19 MART 2017 ANTALYA (Mart 2017)
 • Bronşektazide enfeksiyon ve kolonizasyon tedavi yaklaşımları (Mart 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Karadağ M.PNÖMONİLER. Yardımcı Editörler: Özlü T, Tabakoğlu E. Hastane Kökenli, Ventilatör ve Sağlık Bakımıyla İlişkili Pnömonide Tedavi.İstanbul: AVES, 2014, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa: 70-77 (Nisan 2014)
 • Demir AM. Cleveland Klinik İç Hastalıkları. Plevral Hastalıklar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevi, 2014, Kısım:5, Bölüm:37, Sayfa: 437-451
 • Kollogen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu (Mayıs 2013)
 • Bronşektazi - Ayırıcı Tanı (Nisan 2013)

Editörlük / Yayınlama

 • The Role Of Red Cell Distribution Width (rdw) In Assessing Response To Treatment and Prognosis In Community-acquired Pneumonia: (Aralık 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • Ağır Alerjik Astımlı Hastalarda Omalizumab Tedavisi (Ocak 2017)
 • Balkan Med. J. 0078. " Bacteria etiological agents causing lower respiratory infections and their resistance patterns"

Diğer

 • ONUR YAZICI DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ (Şubat 2021)
 • ONUR YAZICI
 • ONUR YAZICI

» Verdiği Dersler

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU

BRONŞİAL ASTIM

PLEVRA HASTALIKLARI

SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE KAN GAZLARI

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI