» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Leblebicioglu Kurtulus Ikbal, Kuru Emel, Canakci Gulfesan. SEM AND FRACTOGRAPHY ANALYSIS OF THE SCREW THREADS OF LOOSENED ABUTMENTS AND FRACTURED ABUTMENTS: A CASE REPORT. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2018 Mar, Vol-12(3): ZD04-ZD06 (Mart 2018)
 • Köse E, Canger ME, Şişman Y, Çanakçi Yıldırım FG, Çubukçu G, Akgün H. “Maxillary Giant Radicular Cyst: A Case Report”, Journal of Oral and Maxillafocial Radiology 2014; 2:52-5.
 • Celebi N, Canakci Yıldırım G, Sakin C, Kurt G, Alkan A. “Combined Orthodontic and Surgical Therapy for a Deeply Impacted Third Molar Related with a Dentigerous Cyst”, Journal of Maxillofacial and Oral Surgery 2012; 3-5. doi: 10.1007/s12663-012-0339-9.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ulu M, Demirbas AE, Çanakçı Yıldırım FG, Etoz OA, Alkan A. “The Effect of Warmed Local Anesthetics on Injection Pain and Anesthesia Onset” 6. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2012, Antalya, Türkiye
 • Kurtuluş IL, Canakci BC, Yasar A, Gurbulak AG, Canakci FG. “Prostodontic treatment of a patient with significant trauma to maxiller and mandibular jaws from a gunshot wound: A clinical report”. 38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, EPA2014, 2014, İstanbul.
 • Yaşar MT, Yücesoy T, Çanakçı FG, Ocak H, Alkan A. “The Implant Periapical Lesion: A Case Report” 8. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye.
 • Köse E, Canger ME, Şişman Y, Çanakçi Yıldırım FG, Çubukçu G, Akgün H. “Maxillary Giant Radicular Cyst: A Case Report” Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 2013, Erzurum, Türkiye.
 • Ocak H, Etoz M, Yıldırım G, Etoz OA, Alkan A. “Abnormal Relationship Between Inferior Alveolar Nerve and Mandibular Teeth: The Role of 3-D Imaging in Impacted Teeth” 6. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2012, Antalya, Türkiye.
 • Alkan A, Celebi N, Canakci FG, Er N, Bilge S. ‘’Treatment of Chin Ptosis with Suture Anchor: Report of Two Cases.’’ 6. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2012, Antalya, Türkiye.
 • Etoz OA, Yıldırım Canakci G, Kilic E, Alkan A. “ Isolated Sagittal Fracture of the Palate: A Case Report” 2nd BAMFS(Balkan Association of Maxillofacial Surgery), 5th ACBID International Conference in Conjunction with Pan Arab Society of Oral and Maxillofacial Surgery and 7th International Congress of Iranian Oral and Maxillofacial Surgery, 2011,Antalya, Türkiye.
 • Akçay H, Soylu E, Yıldırım FG, Etoz OA, Alkan A. “Evaluation of The Relationship Between Post-Operative Morbidity with Pre-Operative Difficulty, Individual Factors and Operation Time in Lower Third Molar” 4. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2010, Antalya, Türkiye.
 • Yıldırım G, Kılıç E, Etöz OA, Alkan A. “Marsupialization as a Treatment for The Odontogenic Cysts: Case Series” 4. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2010, Antalya, Türkiye.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nilay ER, Gonca D. ÇAPAR, F. Gülşefan ÇANAKÇİ, Alper ALKAN. DİŞ HEKİMLİĞİNDE PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI VE TEDAVİSİ. Atatürk Üniv Diş Hek Derg DOI: http://dx.doi.org/10.17567/dfd.30290 9
 • Etöz OA, Er N, Çanakçı FG, Kılıç E, Alkan A. “Temporomandibular Eklem Artrosentezinde Uygulanan Çeşitli Yöntemsel Farkliliklarin Geriye Dönük Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Dent J 2012;15(3):3-5.