» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. M. Kuru, E. A. Dalgakiran, G. Kacar, Investigation of morphology, micelle properties, drug encapsulation and release behaviour of self-assembled PEG-PLA-PEG block copolymers: A coarse-grained molecular simulations study, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.127445. (Ağustos 2021)
 • G. Kacar, Thermodynamic stability of ibuprofen loaded poloxamer micelles, Chemical Physics, 533, 110713 (Şubat 2020)
 • G.Kacar, G. de With, Parametrizing hydrogen bond interactions in dissipative particle dynamics simulations: the case of water, methanol and their binary mixtures, Journal of Molecular Liquids, 302, 112581 (Ocak 2020)
 • G. Kacar, Molecular understanding of interactions, structure, and drug encapsulation efficiency of Pluronic micelles from dissipative particle dynamics simulations, Colloid and Polymer Science, 7-8, 1037-1051. (Haziran 2019)
 • G. Kacar, Characterizing the structure and properties of dry and wet polyethylene glycol using multi-scale simulations, Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 12303-12311. (Nisan 2018)
 • G. Kacar, P.T.M. Albers, C. Esteves, G. de With, Mesoscopic structure and swelling properties of crosslinked polyethylene glycol in water, J. Coat. Tech. Res., DOI: 10.1007/s11998-018-0065-4 (Şubat 2018)
 • G. Kacar, Dissipative particle dynamics parameterization and simulations to predict negative volume excess and structure of PEG and water mixtures. Chemical Physics Letters, 690, 2017, 133–139. (Kasım 2017)
 • G. Kacar, G. de With, Hydrogen bonding in DPD: Application to low molecular weight alcohol-water mixtures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 9554-9560. (Mart 2016)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, Multi-scale simulations for predicting material properties of a cross-linked polymer, Computational Materials Science 102, 68-77. (Mayıs 2015)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, L.G.J. van der Ven, G. de With, Hierarchical multi-scale simulations of adhesion at polymer–metal interfaces: dry and wet conditions, Physical Chemistry Chemical Physics 17 (14), 8935-8944. (Şubat 2015)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, Structure of a Thermoset Polymer near an Alumina Substrate as Studied by Dissipative Particle Dynamics, The Journal of Physical Chemistry C 117 (37), 19038–19047. (Ağustos 2013)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, A generalized method for parameterization of dissipative particle dynamics for variable bead volumes, EPL 102 (4), 40009. (Haziran 2013)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, Mesoscopic simulations for the molecular and network structure of a thermoset polymer, Soft Matter 9 (24), 5785-5793. (Mayıs 2013)
 • G. Kacar, C. Atilgan, A.S. Ozen, Mapping and reverse-mapping of the morphologies for a molecular understanding of the self-assembly of fluorinated block copolymers, The Journal of Physical Chemistry C 114 (1), 370-382. (Kasım 2009)
 • H. Can, G. Kacar, C. Atilgan, Surfactant formation efficiency of fluorocarbon-hydrocarbon oligomers in supercritical CO2, The Journal of Chemical Physics 131 (12), 124701. (Eylül 2009)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. Yıldız, G. Kacar, Investigation of ibuprofen loading in PEG–PLGA–PEG micelles by coarse‑grained DPD simulations, https://doi.org/10.1557/s43580-021-00073-6. (Mayıs 2021)
 • G. Kacar, Dissipative Particle Dynamics Simulation Parameters and Interactions of a Hydrogel, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 19–28. (Ocak 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 7. Uluslararası BAU İlaç Tasarımı Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul (Konuşmacı) (Aralık 2019)
 • CECAM Meeting - Dissipative particle dynamics: Where do we stand on predictive application? CECAM-UK-HARTREE (Davetli konuşmacı) (Nisan 2018)
 • Coatings Science International (COSI), Noordwijk, The Netherlands (Konusmaci) (Haziran 2017)
 • Istatistiksel Fizik Gunleri (IFG), Izmir (Davetli Konusmaci) (Haziran 2017)
 • 252. American Chemical Society (ACS) National Meeting, Philadelphia, A.B.D. (Konuşmacı) (Ağustos 2016)
 • World Polymer Congress MACRO 2016, Istanbul (Konuşmacı) (Temmuz 2016)
 • 11th Chemical Physics Congress, Istanbul (Konuşmacı) (Ekim 2014)
 • Molecular Chemistry Symposium, Istanbul (Çağrılı konuşmacı) (Mayıs 2014)
 • Dutch Polymer Institute (DPI) Meetings, The Netherlands, (Konuşmacı)
 • Dutch Polymer Days, Lunteren, The Netherlands (Poster) (Eylül 2013)
 • Dutch Molecular Dynamics Day, Eindhoven, The Netherlands (Organizer) (Haziran 2013)
 • International Materials Sci. and Applied Phys. Congress, Antalya, Turkey (Konuşmacı) (Mayıs 2012)
 • Statistical Mechanics: Interplay of Theory and Computer Simulations, Mainz, Germany (Poster) (Nisan 2012)
 • NWO Dutch Polymer Days, Veldhoven, The Netherlands (Poster) (Kasım 2011)
 • SimBioMa Conference, Konstanz, Germany (Poster) (Eylül 2011)
 • Dutch Molecular Dynamics Day, Groningen, The Netherlands (Konuşmacı) (Haziran 2011)
 • CECAM Workshop Liquid/Solid interfaces, Lausanne, Switzerland (Poster) (Nisan 2011)
 • Multi-scale Modeling Workshop, Leuven, Belgium (Poster) (Ekim 2010)
 • Materials Research Society Meeting, Boston, U.S.A. (Konuşmacı) (Aralık 2008)
 • 8th Chemical Physics Congress, Istanbul (Poster) (Nisan 2008)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 21. Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, İstanbul (Davetli konuşmacı) (Aralık 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Materials Research Society (MRS), 2008

Yapılan Hakemlikler

 • Chemical Physics Letters
 • RSC Advances
 • The Journal of Physical Chemistry
 • Macromolecular Theory and Simulations
 • Journal of Computational Chemistry
 • European Polymer Journal
 • Journal of Colloid and Interface Science

Projeler

 • Tübitak 2232 Yurda Dönüş Burs programı, Yürütücü, 2016-2018
 • Tübitak-Slovenya İkili İşbirliği: Su ve Alkollerin Anormal Davranışlarının Dağılıcı Parçacık Dinamiği Yöntemi ile Tahmini, Yürütücü, 2019-2022
 • Akıllı Poliüretan Kaplamaların Su Ile Etkileşimi: Birleştirilmiş Çok Ölçekli Moleküler Simülasyon Ve Deney Çalışması, TÜBİTAK-İran İkili İşbirliği, Yürütücü, 2020-2022
 • Multi-scale modeling of self-organising molecular systems, TUBITAK 1001, 2007-2009 (Araştırmacı)
 • Multi-scale simulations of multi-material adherence, Dutch Technology Foundation STW, 2009-2014 (Araştırmacı)
 • Self-healing high surface energy coatings 'High Heals', Dutch Polymer Institute (DPI), 2014-2017 (Araştırmacı)

Ödüller

 • I2CAM Travel Award
 • Coatings Science International Creativity Award

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (Türkiye-İran İkili İşbirliği)

Akıllı Poliüretan Kaplamaların Su Ile Etkileşimi: Birleştirilmiş Çok Ölçekli Moleküler Simülasyon Ve Deney Çalışması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (Tübitak-Slovenya (ARRS) İkili İşbirliği)

Su ve Alkollerin Anormal Davranışlarının Dağılıcı Parçacık Dinamiği Yöntemi ile Tahmini
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP))

İlaç taşıyıcı polimer nano-yapıların moleküler modellemesi ve simülasyonu
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (Hollanda Polimer Enstitüsü)

High Heals
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Eindhoven University of Technology

Uluslararası » Diğer » Diğer (Dutch Technology Foundation STW)

Multi-scale simulations of multi-material adherence
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Dutch Technology Foundation STW

» Verdiği Dersler

GBM 101 - Biyomühendisliğe Giriş

GBM 301 - Biyomühendislik Tasarımı

 •  

GBM 402 - Modelleme ve Simulasyon

GBM 421 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

HB 720 - Polimerlerin modellenmesi ve simülasyonu