» Biyografi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İşletme

Dokuz Eylül Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 İşletme-Finans

Murray State University

1998

Y. Lisans

 Yönetim ve Organizasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 İşletme-Finans

Boğaziçi Üniversitesi

2007

Post Doktora

 İşletme-Finans

University of Paris 1, Sorbonne

2009

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günay, S. G., Heves, M., “The Impact of Corporate Governance on Turkish Banking Sector During Economic Crisis: The Test of Instrumental Stakeholder Theory”, Corporate Ownership and Control, s. 28-41, Sayı 8 (3) (2011).
 • Günay, S. G., Kesimli, İ. G., “Global Ekonomik Krizin İnşaat Sektörüne Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81-102, Sayı 51 (2011).
  2
  ATIF
 • Günay, S. G., Başalp, A., “Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi”, Business and Economics Research Journal, s. 153-164, Sayı 2(2) (2011).
  4
  ATIF
 • Cansever, Z., Günay, S. G., “İşletmelerin Sermaye Yapılarının Piyasa Değeri Üzerine Etkisinin Analizi”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, s. 33-47, Sayı 48(554) (2011).
 • Demirel, E., Günay, S. G., “Financial Risk Taking Behavior Comparisons between Two Different Countries Based on Demographic Factors: Turkey and Macedonia Case”, Middle Eastern Finance and Economics, s. 111-120, Sayı 10 (2011).
  2
  ATIF
 • Kesimli, İ.G., Günay, S. G., “The Impact of Global Economic Crisis on Working Capital of Real Sector in Turkey”, Business and Economic Horizons, s. 52-69, Sayı 4(1) (2010).
  23
  ATIF
 • Günay, S. G., Yumuk Günay, G., “Succesful Companies’ Immunization to Global Economic Crisis: Understanding Strategic Role of NGOs,” International Journal of Social Sciences, 4(4), ss. 274-277, (2009) . (Ekim 2009)
 • Günay, S. G., “Development of New Economy via Venture Capital and Initial Public Offerings in Turkey”, Journal of Yasar University, s. 2185-2203, Sayı 14(4) (2009).
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Maliqi, F. ve Günay, S.G. "The Impact of Intellectual Capital on the Performance of Small and Medium Sized Enterprises in Kosovo" International Congress of Management, Economy and Policy, 750-767, İstanbul, Turkiye (Kasım 2016)
 • Gunay, S.G. "Importance of Corporate Governance in the Twenty-First Century",3rd International Conference on Governance and Accountability and 5th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Responsibility, Edirne Turkey (Eylül 2014)
 • Apak, S., Günay, S. G., “Cooperative Behaviors Between Firms and NGOs for Environmental Protection: Cases in Balkan Region”, International Workshop on Global and Regional Environmental Protection, Vol. I, 82-88, Timisoara, Romanya. (Kasım 2010)
 • Apak, S., Günay, S. G., “Environmental Protection Practices of Firms in Electricity Sector in the World”, International Workshop on Global and Regional Environmental Protection, Vol. I, 72-81, Timisoara, Romanya. (Kasım 2010)
 • Günay, S. G., Yumuk Günay, G., “Importance of Forming Stable Relationships with the Key Stakeholders (Employees) During the Bad Times: Comparison of General Motors and Volkswagen AG”, Modern Management Practices VI Conference, 249-254, Burgas, Bulgaristan. (Şubat 2009)
 • Yumuk Günay, G., Günay, S. G., “The Link Between Stakeholders and the Firm: NGOs”, Modern Management Practices VI Conference, 242-248, Burgas, Bulgaristan. (Şubat 2009)
 • Günay, S. G., “The Determinants of Common Stock Value by Non-Rational Investors”, IV. International Conference on Business, Management and Economics, 169-183, İzmir. (Haziran 2007)
 • Günay, S. G., “The Impact of Recent Economic Crisis on the Capital Structure of Turkish Corporations and the Test of Static Trade-off Theory: Implications for corporate governance system”, VI. International Conference in Economics, Economic Research Center/METU, 1-21, Ankara. (Eylül 2002)
  4
  ATIF
 • Günay, S. G., “An Ex-post Analysis about Risk Factors Which Have an Effect on Profitability of Private Banking Sector in Turkey”, V. International Banking Conference, Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic, 81-88, Karvina, Çek Cumhuriyeti. (Ekim 2000)
  1
  ATIF
 • Günay, S. G., “Can Technical Change be an Alternative to Large Size Bank Mergers and Acquistions in order to Increase Bank Performance?”, I. International Joint Symposium on Business Administration, Çanankkale 18 Mart Üniversitesi, 470-483, Çanakkale. (Haziran 2000)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Oturum ve Panel Başkanlığı "Governance, 3rd International Conference on Governance and Accountability and 5th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Responsibility", Edirne Turkey (Eylül 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Günay, S.G. "Python ile Finansa Giriş", Çanakkale, Paradigma Yayınevi, 2021 (Aralık 2021)
 • Günay, S. G., “Corporate Governance Theory: A Comparative Analysis of Stockholder and Stakeholder Governance Models”, iUniverse, ABD. (Aralık 2008)
  7
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günay, S. G., “Türkiye’deki Orta Gelir Hane Halkı İçin Yeni Bir Konut Finansmanı Modeli”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 291-306, Sayı 11(2) (2009).
 • Günay, S. G., “Implications of the Global Financial Crisis in Terms of Corporate Governance: The Case of Lehman Brothers”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, s. 97-107, Sayı 10(2) (2008).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Günay, S. G., “Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Büyümek için Kullandıkları Finansal Yöntemlerden Risk sermayesi ve Halka Arz ile İlgili Sorunlar”, KOBİ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi Konulu Sermaye Piyasası Kurulu ve Muğla Üniversitesi Ortak Kongresi, 131-156, Muğla. (Aralık 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Günay, S.G., "Küresel Enerji Sektöründe Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetişim Uygulamaları ile Finansal Performansları Arasındaki İlişki", Çanakkale: Paradigma Akademi, 2016. (Aralık 2016)
 • Günay, Süleyman Gökhan ve Yumuk Günay, Gülsevim, Kurumsal Yönetişimin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular, Editör: Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yayın No: 1, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • Apak, S. ve Günay, S.G. "Temel Finans Matematiği: Excel Uygulamalı", Çanakkale: Paradigma Akademi (2015) (Eylül 2015)
 • Günay, S.G. "Finansal Yönetim", Çanakkale: Paradigma Akademi (2015) (Eylül 2015)
 • Günay, S. G., “İşletme Finansına Giriş”, Canakkale: Paradigma Akademi (2014). (Nisan 2014)
 • Günay, S. G., “Finansal Planlama”, Finansal Yönetim, F. Şamiloğlu ve A. İ. Akgün (Derleyen), Lisans Yayınevi, İstanbul, 103-136 (2012).
 • Günay, S. G., “Finansal Analiz ve Finansal Analiz Araçları”, Finansal Yönetim, F. Şamiloğlu ve A. İ. Akgün (Derleyen), Lisans Yayınevi, İstanbul, 77-103 (2012)
  1
  ATIF
 • Apak, S. ve Günay, S. G., “Finans Matematiği”, İstanbul: Papatya Yayıncılık (2011).
 • Günay, S. ve Yumuk Günay, G.,”Dünyanın En Başarılı Şirketlerinin Kurumsal Yönetişim Sırları”, Kriter Publishing Inc., Kriter Yayınları, İstanbul (2010).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Entelektüel Sermayenin Girişimcilik Performansı Üzerindeki Etkisi: Kosova'daki KOBİ'ler ile İlgili Bir Araştırma, Fitim Maliqi, İşletme Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Temmuz 2016)
 • Türk Bankacılık Sisteminde Yabancı Sermaye, Didem Han, İşletme Ana Bilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. (Kasım 2013)
 • İşletmelerin Sermaye Yapılarının Piyasa Değeri Üzerine Etkisinin Analizi, Zeliha Cansever, İşletme Ana Bilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ocak 2012)
 • Bankalarda Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi, Mustafa Heves, İşletme Ana Bilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Mart 2011)
 • Son Krizin Reel Sektörün Dönen Varlıkları Üzerindeki Etkileri, İffet Görkey Kesimli, İşletme Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2010)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Global Ethics Network (Mart 2015)
 • Financial Risk Managers (Ocak 2015)
 • Global Private Equity & Venture Capital (Ocak 2015)
 • Eurasia Business and Economics Society (Aralık 2014)
 • EU Project Partner Search (Aralık 2014)
 • COSME-The EU Programme for the Competitiveness of the Enterprise (Aralık 2014)
 • Financial Risk Management Network (Aralık 2014)
 • Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKSUM) (Aralık 2014)
 • European Corporate Governance Institute
 • Social Responsibility Research Network
 • European Business Ethics Network
 • Corporate Governance Forum of Turkey

Yapılan Hakemlikler

 • Asian Journal of Economics, Business and Accounting (Mart 2017)
 • Business and Economics Research Journal (Mart 2017)
 • Journal of Economics and Trade (Şubat 2017)
 • Journal of Basic and Applied Research International (Mart 2015)
 • British Journal of Economics, Management and Trade (Mart 2015)
 • Journal of Distribution Science, KODİSA January 2015 (Ocak 2015)
 • Journal of African Studies and Development (Aralık 2014)
 • Business and Economics Research Journal (Kasım 2014)
 • British Journal of Economics, Management and Trade (Kasım 2014)
 • Trakya Üniversitesi, e-dergi, 2014 (Kasım 2014)
 • Trakya Üniversitesi, e-dergi, 2014 (Ekim 2014)
 • British Journal of Economics, Management and Trade. (Ekim 2014)
 • 3rd International Conference on Governance and Accountability and 5th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Responsibility, Edirne Turkey (Mayıs 2014)

Projeler

 • KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Projesi – Proje Yütücüsü, 14.02.2017 (Tamamlandı). Günay, S. G., Güvemli, B., Aytaç, A. ve Kocadoğan, S., “Finansal Risk Yönetimi ve Analizi Yazılımı Geliştirilmesi”. (Şubat 2017)
 • Tubitak Cost Bağımsız Dış Uzmanlığı, 2015. (Ağustos 2015)
 • KA 101 ve KA201 Erasmus + Bağımsız Dış Uzmanlığı, 2015. (Temmuz 2015)
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi – Proje Yöneticisi Proje Kodu: 2010/146 (Tamamlandı) Günay, S. G., Yumuk Günay, G. (2010-2013), “Enerji Sektöründeki Dünyanın En Büyük Şirketlerinin Kurumsal Yönetişim Uygulamalarının Tespiti ve Bu Uygulamaların Finansal ve Rekabetsel Avantaj Yaratmadaki Rolü”.
 • Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi – Araştırmacı Proje Kodu: 06C201D (Tamamlandı) Ertuna, Ö., Günay, S. G. (2006-2007), “İşletme Yönetişiminin Yönetimsel Algılanışının Sanayi Şirketlerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi: Hissedar Yönetişimi ile PaydaşYönetişiminin Karşılaştırılması”. (Ocak 2007)

Ödüller

 • Trakya Üniversitesi 2009 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü (14 Mayıs 2009 tarih ve 11/7 sayılı Senato kararı) (Mayıs 2009)
 • 1996-1998 Yurtdışı YÖK Bursu (Temmuz 1995)
 • İthalat ve İharacat Finansmanı Eğitim Programı Birincilik Belgesi Ödülü (İzmir Ticaret Odası Vakfı Tarafından) (Nisan 1993)

Sertifikalar

 • İthalat ve İharacat Finansmanı Eğitim Programı (Nisan 1993)

Diğer

 • Tübitak COST Bağımsız Dış Uzman (Mayıs 2015)
 • Erasmus+ Bağımsız Dış Uzman (Nisan 2015)

» Verdiği Dersler

Çağdaş Uluslararası Finans

Finansal Yönetim I

Finansal Yönetim II

Finansta Güncel Konular

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Yönetişim

Mali Tablolar Analizi

Risk Yönetimi

Uluslararası Finans

Yatırım Projeleri Analizi

» Duyurular

29 Kasım 2018 » Finansal Yönetim I Mazeret Sınavı Tarihi ve Yeri Duyurusu

02 Ekim 2016 » Google Scholar Atıflar