» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Demirbaş, G. (2020). “Locating Leisure as the Route to Well-being: Challenges of Researching Women’s Leisure in Turkey”, Leisure Studies, 39(1): 56-67 (Haziran 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DEMIRBAS, GÖKBEN, The Place of Honour Code in Middle-class Women's Leisure in High-security Estates in Turkey, Kadin/Woman 2000, Journal for Women's Studies, vol. 22, no. 1, pp. 25-40, 2021
 • Demirbaş, G. (2020), "Contribution of Geographical Research Methods to the Study of Gender Relations", Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 12(2): 88-102 (Aralık 2020)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Demirbaş. G. (2019). ”Examining Gender Equality in Leisure Spaces of Turkey: The Case of Millet Kıraathanesi (Public Reading Space). British Sociological Association (BSA) Annual Conference: Challenging Social Hierarchies and Inequalities. 24-26 April 2019, Glasgow Caledonian University, UK (Nisan 2019)
 • DEMIRBAS GÖKBEN, Gender (In)Equality in Middle-Class High Security Estates in Urban Turkey: A Case Study from Bursa, Gender: Space, Place Culture, Centre for Women’xxs Studies Eastern Mediterranean University, Famagusta-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI
 • Demirbas, Gokben, “Women’s Leisure in Urban Turkey: A Comparative Study”, British Sociological Association Leisure and Recreation Study Group Workshop, 16 Şubat 2018, BSA Room Imperial Wharf, London, UK. (Şubat 2018)
 • Demirbas, Gokben, “Rethinking decolonial and postcolonial knowledges beyond regions” [roundtable workshop], RGS-IBG Annual International Conference, 30 Ağustos 2017, London, UK (Ağustos 2017)
 • Demirbaş, Gökben, “The Role of Neighbourhood in Mothers’ Everyday Leisure Practices: An Ethnographic Study on Two Neighbourhoods of Bursa/Turkey”, BSA Annual Conference 2016, 6-8 Nisan 2016, Birmingham, UK (Nisan 2016)
 • Demirbaş, Gökben, “Embodying Women’s Leisure to Their Socio-Spatial Context: An Ethnographic Study in Two-Neighbourhoods of Turkey”, Housing and Cities in a Time of Change: are we focusing on People? European Network for Housing Research (ENHR), 28 Haziran-1 Temmuz 2015, Lisbon, Portugal (Temmuz 2015)
 • Demirbaş, Gökben, “Women’s Sense of Safety and Well-Being: A Comparative Study on Two Neighborhoods of Bursa/Turkey”, Conference on Gendered Right to the City: Intersections of Identity and Power, IGU Commission on Gender and Geography, 19-20 Nisan 2015, Wisconsin- Milwaukee, USA (Nisan 2015)
 • Demirbaş, Gökben, Aksu, Çiğdem. “Gender-Based Configuration of Global Economic Production and Its Effects on Women and Space Relations: Sample of A Neighbourhood from Turkey”, 2nd International Conference on Space&Flows, 17-18 Kasım 2011, Prato, Italy. (Kasım 2011)
 • Aksu, Çiğdem, Demirbaş Gökben. “New Communication Paths of Local Roma Community Developed through Global Connectivity”, International Association for Media and Communication Research (IAMCR) 2011 Congress, 13-17 Temmuz 2011, Istanbul. (Temmuz 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Demirbaş, G. (2021), "Kent Parkları", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (ed. Yasemin Mamur Işıkçı, Esmeray Alacadağlı, Emre Akçagündüz), Genişletilmiş 2. Baskı, Astana Yayınları, Ankara (Ocak 2021)
 • Demirbaş, G. (2021), "Kentsel Yaşam Kalitesi", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (ed. Yasemin Mamur Işıkçı, Esmeray Alacadağlı, Emre Akçagündüz), Genişletilmiş 2. Baskı, Astana Yayınları, Ankara (Ocak 2021)
 • Demirbaş, G. (2021), "Kent Hakkı", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (ed. Yasemin Mamur Işıkçı, Esmeray Alacadağlı, Emre Akçagündüz), Genişletilmiş 2. Baskı, Astana Yayınları, Ankara (Ocak 2021)
 • AÇIKGÖZ SELÇUK, DEMIRBAS GÖKBEN, Haudenhuyse Reinhard, Sport and Development in Turkey: Community Sport Participation, Leisure Spaces and Social Inclusion, Sport and Development in Emerging Nations, Routledge, London-INGILTERE
 • Demirbaş, G. (2020), "Türkiye'de Kamu Yönetiminde Kadın: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, (ed.Emre Akçagündüz, Ömür Aydın), Nobel Yayınları, Ankara (Ekim 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Güler Mahmut, Aksu Çiğdem, Demirbaş Gökben, (2010), “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları ve Yerel Ekonomik Kalkınma Trakya Bölgesi Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 219-236

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Demiral Berkan, Demirbaş, Gökben, “Kentsel Hizmetlerin Sunumu ve Alımı Açısından Teknoloji Kullanımının Etkileri”, Kamu Yönetimi Forumu, 2011, Ankara
 • Güler, Mahmut, Aksu, Çiğdem, Demirbaş, Gökben, “Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Kent Kalkınmasına Etkisi: Edirne Örneği”, TODAIE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2009, Ankara

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Demirbaş, Gökben, “Mekan Odaklı Araştırma Yöntemleri Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Analizine ne Tür Katkılar Sunar?”, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan İlişkisine Yakından Bakmak, MGSÜ, İstanbul, 22 Ekim 2018. (Ekim 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • 7th International Conference on Gender Studies: Space, Place and Culture, 10-12 October 2019, Famagusta, North Cyprus (Ekim 2019)

Diğer

 • Demirbaş. G. (2019). “Feminisms in leisure studies: advancing a fourth wave”, Annals of Leisure Research, 22:2, 266-267, DOI: 10.1080/11745398.2018.1552522

» Verdiği Dersler

Modern Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet

Toplum Bilimi

Toplumsal Cinsiyet ve Şehir