» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aydın, G.B., and Çamur-Elipek, B. 2019. Benthic Macroinvertebrate Diversity of Rice Fields in the Meriç-Ergene River Basin, Thrace, Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 71 (1), 87-94. (Mart 2019)
  2
  ATIF
 • Aydın, G.B., Güher. H. The Chironomidae (Diptera) fauna of Kırklareli Province. Turkish Journal of Zoolology (2017) 41: 335-341. (Nisan 2017)
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın, GB., Öterler, B., Çamur-Elipek, B., Güher, H. 2020. The Comparative Gut Content Analysis of Some Chironomidae Larvae Living in the Freshwaters at Northern Thrace Region of Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (In press) (Nisan 2021)
 • Aydın, GB., Samin, N. A Preliminary Study Aimed An Annotated Checklist of Chironomidae (Diptera: Culicomorpha: Chironomoidea) of Iran. Acta Aquatica Turcica, 16(1), 38-50. (Mart 2020)
  2
  ATIF
 • Gülbunar, F., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. The Growth of Tanypus punctipennis Meigen (Diptera, Chironomidae) Larvae in Laboratuvary Conditions and the Effects of Water Tempature and pH. Trakya University Journal of Natural Sciences, 19(1): 101-105, 2018. (Nisan 2018)
 • Öterler, B., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. Qualitative and Quantitative Examination of Algal Flora in the Gut Content of Tanypus punctipennis Meigen, 1818. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 22 (1): 88-94, 2018. (Şubat 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aydın, G.B., Çamur-Elipek, B. The Evaluation of Bio-Ecological and Hypothetical Potential Ecological Risk Analysis of the Paddy Fields at Meriç-Ergene River Basin (Turkish Thrace). III.International Scientific and Vocational Studies Congress-Science and Health (BILMES SM 2019), 27-30 Haziran 2019, Nevşehir, Ürgüp (Sözlü sunum). (Haziran 2019)
 • Aydın, G.B., Çamur-Elipek, B. The Evaluation of Some Macro Element Concentrations in Paddy Fields at Meriç-Ergene River Basin (Turkish Thrace). III.International Scientific and Vocational Studies Congress-Science and Health (BILMES SM 2019), 27-30 Haziran 2019, Nevşehir, Ürgüp (Sözlü sunum). (Haziran 2019)
 • Aydın, G.B., Çamur-Elipek, B. The Colonization Period of Benthic Macroinvertebrates in Rice Fields From Turkish Thrace Region. International Agriculturel, Biological and Life Science Conference, 3rd to 5th September 2018, Edirne, (Sözlü sunum). (Eylül 2018)
 • Aydın, G.B., Çamur-Elipek, B. The Pesticide Including of the Rice Fields in Turkish Thrace and Their Effect to Benthic Macroinvertebrate Communities. 1st International Balkan Chemistry Congress, 17-19 September 2018, Edirne, (Poster Bildiri). (Eylül 2018)
 • Aydın, GB., Çamur-Elipek B. A Preliminary Study on Heavy Metal Contamination in Rice Fields From Turkish Thrace Region. Proceedings of the 3rd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’18), Budapest, Hungary – April 8 - 10, 2018, Paper No. AWSPT 124, DOI: 10.11159/awspt18.124 (Nisan 2018)
 • Aydın, G.B. and Çamur-Elipek, B. A Faunistic Study on Aquatic Coleoptera of Turkish Thrace, ISEEP 2017 (VIII. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems), 4 - 7 October 2017, Çanakkale,Turkey (poster sunum). (Ekim 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın GB., Çamur-Elipek B. The Evaluation of the Hypothetical Potential Bio-Ecological Risk Analysis of Gala Lake (Turkish Thrace). 8. International Conference, Agriculture and Food. 26-29 August 2020, Burgas, Bulgaria. (Ağustos 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çamur-Elipek, B., Aydın, G.B. Çeltik Alanlarına Bağlı Biyoçeşitliliğin Korunmasında Antropojenik Uygulama Alternatiflerinin Değerlendirilmesi: Trakya Örneği. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 24-26 Eylül 2019, Mersin (Sözlü Sunum). (Eylül 2019)
 • Öterler, B., Aydın, GB ve Çamur-Elipek, B. Chironomus riparius Meigen, (1804) Mide İçeriği Alg Florasının Belirlenmesi. VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, Sakarya (Sözlü Sunum). (Ağustos 2018)
 • Yağcı, A., Taş-Divrik, M., Aydın, GB., Erbatur, İ., Ceylan, M., Apaydın-Yağcı, M., Çamur-Elipek, B. Eğirdir Gölü‘nün Chironomidae ve Oligochaeta Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. 13. Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül, Edirne. (Poster Sunum) (Eylül 2017)
 • Gülbunar, F., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae)’ in Laboratuvar Koşullarında Yetiştirilmesi ve Bazı Çevresel Faktörlerin Larva Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi. 13. Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Edirne. (Poster Bildiri). (Eylül 2017)
 • Öterler, B., Aydın, G.B., Çamur-Elipek, B. Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Diptera-Chironomidae)’in Mide İçeriği Alg Florasının Kalitatif ve Kantitatif Açıdan İncelenmesi, 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Mersin Üniversitesi, s 18, (Sözlü Sunum). (Eylül 2016)
 • Aydın, G.B., Öterler, B., Çamur-Elipek, B. Kuzey Trakya (Türkiye) Bölgesi’ndeki Bazı Chironomid Larvalarının Mide İçeriğinin Tespiti ve Kalitatif/Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi, s 117, (Sözlü Sunum). (Eylül 2016)
 • Güher, H., Aydın, G.B., Bazı Tatlısu Copepoda Türlerinin Günlük Dikey Göç Hareketleri Üzerine Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Limnoloji Kongresi, 25-28 Ağustos 2014, Bursa Uludağ Üniversitesi (Poster Sunum) (Ağustos 2014)
 • Aydın, G.B., Güher, H., Kırklareli İli Larval Chironomidae (Diptera) Faunasına Katkılar. 6. Ulusal Limnoloji Kongresi, 25-28 Ağustos 2014, Bursa Uludağ Üniversitesi (Poster Sunum) (Ağustos 2014)
 • Güher, H., Aydın, G.B., Kadıköy Baraj Gölü'nde (Edirne) Cladocera Türlerinin Günlük Vertikal Göç Hareketlerinin İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. (Haziran 2014)
 • Güher, H., Aydın, G.B., Kadıköy Baraj Gölü'nün (Edirne) Cladocera ve Copepoda Faunasının İncelenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3 – 06 Eylül 2013, İstanbul, s 221. (Poster sunum). (Eylül 2013)
 • Aydın, G. B., Öterler, B., Güher, H., Çamur-Elipek, B. Kadıköy Baraj Gölü (Edirne) Larval Chironomidae (Diptera) Üzerine Bir Çalışma. FABA (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Özet Kitabı, s 178, (2013). (Poster sunum, sözlü tartışma). (Mayıs 2013)

Sertifikalar

 • İklim Değişikliği Eğitim Sertifikası. İklimIN; İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi Kapsamında. 10-12 Eylül 2019. (Eylül 2019)

» Projeler

Uluslararası » IPA BG-TR Sınır Ötesi Programı » Diğer

Joint Cross-Border Inticatives for Reducation of Marine Litter in Aegean and Black Sea (Seas Without Waste)
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : ENEZ KAYMAKAMLIĞI

» Verdiği Dersler

BYL-442 Sulak Alan Yönetimi