» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aydın, G.B., Güher. H. The Chironomidae (Diptera) fauna of Kırklareli Province. Turk J Zool (2017) 41: 335-341. (Nisan 2017)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gülbunar, F., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. THE GROWTH OF Tanypus punctipennis Meigen (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) LARVAE IN LABORATORY CONDITIONS AND THE EFFECTS OF WATER TEMPERATURE AND pH. Trakya University Journal of Natural Sciences, 19(1): 101-105, 2018. (Nisan 2018)
 • Öterler, B., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. Qualitative and Quantitative Examination of Algal Flora in the Gut Content of Tanypus punctipennis Meigen, 1818. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 22 (1): 88-94, 2018. (Şubat 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aydın, GB., Çamur-Elipek B. A Preliminary Study on Heavy Metal Contamination in Rice Fields From Turkish Thrace Region. Proceedings of the 3rd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’18), Budapest, Hungary – April 8 - 10, 2018, Paper No. AWSPT 124, DOI: 10.11159/awspt18.124 (Nisan 2018)
 • Aydın, G.B. and Çamur-Elipek, B. A Faunistic Study on Aquatic Coleoptera of Turkish Thrace, ISEEP 2017 (VIII. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems), 4 - 7 October 2017, Çanakkale,Turkey (poster sunum). (Ekim 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yağcı, A., Taş-Divrik, M., Aydın, GB., Erbatur, İ., Ceylan, M., Apaydın-Yağcı, M., Çamur-Elipek, B. Eğirdir Gölü‘nün Chironomidae ve Oligochaeta Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. 13. Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül, Edirne. (Poster Sunum) (Eylül 2017)
 • Gülbunar, F., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae)’ in Laboratuvar Koşullarında Yetiştirilmesi ve Bazı Çevresel Faktörlerin Larva Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi. 13. Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Edirne. (Poster Bildiri). (Eylül 2017)
 • Öterler, B., Aydın, G.B., Çamur-Elipek, B. Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Diptera-Chironomidae)’in Mide İçeriği Alg Florasının Kalitatif ve Kantitatif Açıdan İncelenmesi, 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Mersin Üniversitesi, s 18, (Sözlü Sunum). (Eylül 2016)
 • Aydın, G.B., Öterler, B., Çamur-Elipek, B. Kuzey Trakya (Türkiye) Bölgesi’ndeki Bazı Chironomid Larvalarının Mide İçeriğinin Tespiti ve Kalitatif/Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi, s 117, (Sözlü Sunum). (Eylül 2016)
 • Güher, H., Aydın, G.B., Bazı Tatlısu Copepoda Türlerinin Günlük Dikey Göç Hareketleri Üzerine Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Limnoloji Kongresi, 25-28 Ağustos 2014, Bursa Uludağ Üniversitesi (Poster Sunum) (Ağustos 2014)
 • Aydın, G.B., Güher, H., Kırklareli İli Larval Chironomidae (Diptera) Faunasına Katkılar. 6. Ulusal Limnoloji Kongresi, 25-28 Ağustos 2014, Bursa Uludağ Üniversitesi (Poster Sunum) (Ağustos 2014)
 • Güher, H., Aydın, G.B., Kadıköy Baraj Gölü'nde (Edirne) Cladocera Türlerinin Günlük Vertikal Göç Hareketlerinin İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. (Haziran 2014)
 • Güher, H., Aydın, G.B., Kadıköy Baraj Gölü'nün (Edirne) Cladocera ve Copepoda Faunasının İncelenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3 – 06 Eylül 2013, İstanbul, s 221. (Poster sunum). (Eylül 2013)
 • Aydın, G. B., Öterler, B., Güher, H., Çamur-Elipek, B. Kadıköy Baraj Gölü (Edirne) Larval Chironomidae (Diptera) Üzerine Bir Çalışma. FABA (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Özet Kitabı, s 178, (2013). (Poster sunum, sözlü tartışma). (Mayıs 2013)