» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Ö. YILMAZ, G. K. ALTINTAS, I. ÇAKMAK, L. ÖZTÜRK, Differences in grain zinc are not correlated with root uptake and grain translocation of zinc in wild emmer and durum wheat genotypes, Plant and Soil, vol. 411, no. 1-2, pp. 69-79, 2, 2017
  • G. K. ALTINTAS, E. SEN, Investigation of Antitumorigenic Effects of Food-Borne Non-Pathogenic and Pathogenic Salmonella enterica Strains on MEF, DU145 and HeLa Cell Lines, Mikrobiyoloji Bulteni, vol. 50, no. 3, pp. 382-391, 7, 2016

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Y. ÖZLEM, A. GAMZE, Ç. ISMAIL, Ö. LEVENT, Zinc uptake and transport in wild emmer and cultivated durum wheat differing in seed zinc concentrations, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satellite Meeting

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Zeynep Banu Doğanlar, Oğuzhan Doğanlar, Ayten Doğan, Gamze Altıntaş Kazar, Ece Şen 5- Flourourasil uygulanan insan servikal kanser (HeLa) ve sağlıklı düz kas (T/G HA-VSMC) hücre hatlarında quercetin ve naringin flavonoidlerinin antikanser, antagonistik ve kemopreventif etkileri XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ 27-30 EKİM 2015, ÖLÜDENİZ / FETHİYE (Ekim 2015) (Ekim 2015)
  • Yılmaz, Özlem and Öztürk, Levent and Altıntaş, Gamze and Türkan, İsmail and Çakmak, İsmail (2012) Kükürt beslenmesinin, buğdayda (Triticum turgidum, Poaceae) vejetatif dönemde çinko absorpsiyonu ve taşınmasına etkilerinin araştırılması. In: 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir (Eylül 2012)
  • Y. ÖZLEM, Ö. LEVENT, A. GAMZE, Ç. ISMAIL, Kükürt beslenmesinin bugdayda Triticum turgidum Poaceae vejetatif dönemde çinko absorpsiyonu ve tasinmasina etkilerinin arastirilmasi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, -TÜRKIYE