» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Meric Ç, Polat MÖ, Altun G. Shot range estimation of shotgun grain-loaded cartridges. Forensic Sci Int. 2020 Sep;314:110375. (Eylül 2020)
 • Altun G. An unusual characteristic “flower-like” pattern: flash suppressor burns. Hippokratia 2012; 16:189-90.
  1
  ATIF
 • Altun G, Yorulmaz AC. Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis. Trakya Univ Tip Fak Derg 2010; 27:7-12.
  1
  ATIF
 • Tatli E, Yilmaztepe M, Altun G, Altun A. Cannabis-induced coronary artery thrombosis and acute anterior myocardial infarction in a young man. Int J Cardiol 2007; 120:420-2.
  15
  ATIF
 • Altun G, Altun A, Erdogan O. Acute Myocardial Infarction Due to Disulfiram (Antabus)– Alcohol Interaction. Cardiovasc Drugs Ther 2006; 20:391-2.
  1
  ATIF
 • Altun G. Planned complex suicide: Report of three cases. Forensic Science International 2006; 157:83-6.
  7
  ATIF
 • Beyaztas FY, Butun C, Dokgoz H, Altun G, Yorulmaz C, Polat O. Childhood Deaths from Sexual Abuse in Istanbul, Turkey: Medicolegal Assessment. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2006; 13:121-4.
 • Altun G, Bilgi S, Altun A. Sudden death due to cardiac tamponade caused by metastasis of squamous cell carcinoma of the lung. Cardiology 2005; 103:53-4.
  1
  ATIF
 • Altun G, Altun A, Yilmaz A. Hemopericardium Related Fatalities: A Ten- Year Medico-Legal Autopsy Experience. Cardiology 2005; 104:133-7.
  6
  ATIF
 • Altun G, Akansu B, Ugur-Altun B, Azmak D, Yilmaz A. Deaths due to hunger strike: Postmortem findings. Forensic Science International 2004; 146:35-8.
  9
  ATIF
 • Altun G, Durmus-Altun G. Confirmation of alleged falanga torture by bone scintigraphy – Case report. International Journal of Legal Medicine 2003; 117:365-6.
 • Altun G, Ugur-Altun B, Altun A, Azmak D. Sudden cardiac death in a hunger striker. Cardiology 2003; 100:107-8.
  1
  ATIF
 • Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz C, Ozaslan A. Intra-and perioral shooting fatalities. Forensic Science International 1999; 101:217-27.
  5
  ATIF
 • Altun G, Yilmaz A, Azmak D. Deaths among homeless people in Istanbul. Forensic Science International 1999; 99:143-7.
  9
  ATIF
 • Azmak D, Altun G, Bilgi S, Yilmaz A. Firearm fatalities in Edirne, 1984-1997. Forensic Science International 1998; 95:231-9.
  11
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Oturum Başkanı- Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıbbi Değerlendirme-17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020 (Çevrimiçi) (Kasım 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altun G, Özçelik Z, Karaca D. Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenelerinde Etik Yaklaşımlar ve Hukuki Sonuçları. Toplum ve Hekim, 34(2):93-105, 2019 (Nisan 2019)
 • Altun G, Yılmaz A, Azmak D. İnsan hakları ve adli tıp açısından gözaltı ve tutuklu ölümleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Ağustos 1998; 7(8):270-3. (Ağustos 1998)
  1
  ATIF
 • Altun G, Azmak D, Yılmaz A,Yılmaz G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran adli olguların özellikleri. Adli Tıp Bülteni 1997; 2(2):62-6. (Haziran 1997)
  8
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. İdrar Uyuşturucu Tarama Testlerinin Hatalı Yorumlanmasına Bağlı Sorunlar- 16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir (Nisan 2019)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Yabancı Uyrukluları Aydınlatmak: Olgu Sunumu- 16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir (Nisan 2019)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Hububat İçerikli Ses Fişeklerinde Atış Mesafesinin Değerlendirilmesi-16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir (Nisan 2019)
 • Gezer T, Polat MÖ, Altun G. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlendiği İddia Olunan Suçlarda Muayene İstem Yazılarının Değerlendirilmesi-15. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2018)
 • Merç Ç, Polat MÖ, Altun G. Minnesota Protokolündeki Güncellemeler: Ne İdi Ne Oldu?-15. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2018)
 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Suça Bağlı Olmayan 10 Haftanın Üzerindeki Gebelikler, Tıbbi Zorunluluk Dışında Sonlandırılabilir mi?- 15. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2018)
 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Standardize Adli Ölü Muayene Form Çalışması, 14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir-TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Kadın Cinayetleri. 14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir-TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • Meriç Ç, Demir ES, Özcan İİ, Çınar RK, Altun G. Kendine Zarar Verme Davranışına Bağlı Batın İçi Yabancı Cisimler: Olgu Sunumu. 13. Adli Bilimler Kongresi, Milas, 27-30 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Demir ES, Yaman E, Özcan İİ, Meriç Ç, Altun G. İstismar, İhmal ve Bir Çocuğun Ölümü. 13. Adli Bilimler Kongresi, Milas, 27-30 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Meriç Ç, Demir ES, İlgen İ, Altun G. Malpraktis iddiaları: Yeni bir kazanç kapısı mı? XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, 4-6 Haziran 2015 (Haziran 2015)
 • Demir ES, Meriç Ç, İlgen İ, Akköprü H, Altun G. Ya istismar değilse! XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, 4-6 Haziran 2015 (Haziran 2015)
 • Biçer Ü, Altun G, Yıldırım S, Malkoç MA. Zorla kaybetme, toplu mezarlar ve adli tıp. XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimağusa, KKTC, 23-26 Nisan, 2014 (Nisan 2014)
 • Azmak D, Erdönmez Ö, Altun G, Zeren C, Yılmaz A. Edirne İlinde Otopsisi Yapılan 77 Asfiksi Olgusunun Değerlendirilmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları- 2002, Mayıs 2002, Antalya. (Mayıs 2002)
  1
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Mustafa Önder POLAT, Çağdaş MERİÇ, Gürcan ALTUN. ADLİ OLGULARDA TIBBİ ÖYKÜNÜN ÖNEMİ, 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020 (Çevrimiçi) (Kasım 2020)
 • Çağdaş MERİÇ, Hasan Cem AYKUTLU, Mustafa Önder POLAT, Gürcan ALTUN. ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ: EDİRNE ÖRNEĞİ, 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020 (Çevrimiçi) (Kasım 2020)
 • Konuşmacı- Ulusal Kardiyoonkoloji Toplantısı (Kasım 2019)
 • Konuşmacı- Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Muayeneyi Kabul Etmek Zorunda mıdır?- Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi-İstanbul (Ekim 2019)
 • Konuşmacı- Balkan Kardiyoonkoloji Günleri (Aralık 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cinsel Saldırılar ve Zorla Beden Muayenesi. İçinde: Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının Neden Olduğu Sağlık Sorunlarında Tıbbi Destek ve Belgeleme (Hekimlere Yönelik Rehber Kitap). ISBN: 978-605-9880-05-3. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, 45-58, 2015 (Temmuz 2015)
 • Deney Hayvanlarının Kullanımında Yasal Düzenlemeler. İçinde: Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntüleme (Editörler: Altun GD, Üstün F). ISBN: 978-605-335-148-1. Nobel Tıp Kitabevleri, 25-31, 2015 (Mayıs 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Uzmanlık Tezi- Dr. Çağdaş Meriç- Av Tüfeği Ses Fişeklerinde Atış Mesafesinin Değerlendirilmesi (Aralık 2018)

Editörlük / Yayınlama

 • Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology (Aralık 2017)
 • Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology
 • Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology

Yapılan Hakemlikler

 • Adli Tıp Bülteni dergisinde hakemlik (Ekim 2017)
 • Adli Tıp Bülteni dergisinde hakemlik (Eylül 2016)
 • Adli Tıp Bülteni dergisinde hakemlik (Ocak 2016)
 • Forensic Science International dergisinde hakemlik (Ağustos 2015)

Ödüller

 • Bilim Ödülü, Standardize Adli Ölü Muayene Form Çalismasi baslikli çalisma ile Ikincilik Ödülü, Yil: 2017, Adli Tip Uzmanlari Dernegi (Nisan 2017)

Diğer

 • WoS H-Index: 8 (Aralık 2020)
 • Konuşmacı- 16. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2019)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 16. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2019)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 15. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2018)
 • Oturum Başkanlığı- 15. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2018)
 • Oturum Başkanlığı- Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi (Mart 2018)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyesi (Şubat 2018)
 • h-index: 7 (Web of Science’a göre) (Aralık 2017)
 • Doçentlik Unvan Sınavı Jüri Üyeliği (Aralık 2017)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyesi (Kasım 2017)
 • Doçentlik Unvan Sınavı Jüri Üyeliği (Ekim 2017)
 • Oturum Başkanlığı- 14. Adli Bilimler Kongresi (Mayıs 2017)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 14. Adli Bilimler Kongresi (Mayıs 2017)
 • Doçentlik Unvan Sınavı Jüri Üyeliği (Mart 2017)
 • h-index: 7 (Web of Science’a göre) (Aralık 2016)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (Mayıs 2016)
 • Oturum Başkanlığı- 13. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2016)
 • Panel Başkanlığı- 13. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2016)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 13. Adli Bilimler Kongresi (Nisan 2016)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (Şubat 2016)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (Şubat 2016)
 • Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi- Panel Başkanlığı (Aralık 2015)
 • XII. Adli Bilimler Kongresi- Panelist (Haziran 2015)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- XII. Adli Bilimler Kongresi (Haziran 2015)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (Nisan 2015)
 • Profesörlük jüri üyeliği (Ocak 2014)

» Verdiği Dersler

Hüviyet tayini (Diş Hekimliği Fakültesi)

İnsan Bedeni ve İskelet Kalıntılarında Adli Odontoloji Uygulamaları (Diş Hekimliği Fakültesi)

Ölü Bedenindeki Değişimler (Diş Hekimliği Fakültesi)

Adli olgularda süreç yönetimi

Adli ölü muayenesi (yasal boyut)

Gözaltı olgularının muayenesi (yasal boyut)

İnsan hakları ihlallerinin belgelendirilmesi

İnsan hakları ve adli tıp

Kimliklendirme yöntemleri

Kitlesel Felaketlerin Araştırılmasında Diş Hekiminin Rolü (Diş Hekimliği Fakültesi)

Ölüm kavramı ve ölüm türleri

Otopside Adli Odontoloji Uygulamaları (Diş Hekimliği Fakültesi)

Postmortem değişimler