» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Doganlar, O., Doganlar, Z.B., Gokalp Muranlı, F.D., Guner, U., 2016 “Genotoxic Effect and Carcinogenic Potential of a Mixture of As and Cd in Zebrafish at Permissible Maximum Contamination Levels for Drinking Water” Water Air Soil Pollut 227:87 DOI 10.1007/s11270-016-2779-1 (Şubat 2016)
 • Gokalp Muranli, F.D., Goc Rasgele, P., Kekecoglu, M., Kanev, M., Ozdemir, K., 2015 "Potential genotoxicity of Acetamiprid and Propineb singly or in combination in cultured human peripheral blood lymphocytes by using MN assay" Fresenius Environmental Bulletin, 24 (11), 3947-3955. (Aralık 2015)
 • Gökalp Muranli, F.D., Kanev, M., Özdemir, K., “Genotoxic effects of diazinon on human peripheral blood lymphocytes” Arh Hig Rada Toksikol, 66,153-158, 2015. DOI: 10.1515/aiht-2015-66-2584 (SCI-expanded) (Mayıs 2015)
 • Rasgele, P.G., Muranli, F.D.G., Kekeçoğlu, M., “Assessment of the Genotoxicity of Propineb in Mice Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay” Cytology and Genetics, 48(4), 233-237, 2014. DOI:10.3103/S00954527I4040045 (Ağustos 2014)
 • Göç Rasgele, P., Kekeçoğlu, M., Gökalp Muranlı, F.D., ’’Induction of micronuclei in mice bone marrow cells by cobalt and copper chlorides’’ Archives of Environmental Protection, 39(1), 75-82, 2013. DOI: 10.2478/aep-2013-0007 (Mart 2013)
 • Gökalp Muranlı, F.D., ’’Genotoxic and Cytotoxic evaluation of pyrethroid insecticides Lambda-cyhalothrin and Alpha-cypermethrin on human blood lymphocyte culture’’ Bull Environ Contam Toxicol. 90:357-363. 2013. DOI 10.1007/s00128-012-0909-z
 • Gökalp Muranlı, F.D. ve U. Güner, “Induction of micronuclei and nuclear abnormalities in erythrocytes of mosquitofish (Gambusia affinis) following exposure to pyrethroid insecticide λ-cyhalothrin” Mutation Research, 2011. (SCI) doi:10.1016/ j.mrgentox. 2011. 05. 004 (2011)
 • Güner, U. ve F.D. Gökalp Muranlı, "Micronucleus Test, Nuclear Abnormalities and Accumulation of Cu and Cd on Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)" Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,11:1-2, 2011. (SCI EXPANDED) DOI: 10.4194/1303-2712-v11_4_16 2011.
 • Gökalp Muranlı FD. “Genotoxic and cytotoxic effects of a pyrethroid insecticide Lambda-cyhalothrin on human peripheral blood lymphocytes investigated by chromosome aberration and flow cytometry assays.” Fresenius Environmental Bulletin, Vol 18, No 9a, 1758-1763, 2009. (SCI EXPANDED)
 • Gökalp Muranlı, F.D. ve F. Kaymak. “Genotoxic effects of Triasulfuron in cultured human lymphocytes.” Fresenius Environmental Bulletin, 17(8b):1007-1013, 2008. (SCI EXPANDED)
 • Tartar, G., Kaymak, F, Gökalp Muranlı, F.D. “Genotoxic effects of Avenoxan on Allium cepa L. and Allium sativum L.” Caryologia, 59(3): 241-247, 2006. (SCI)
 • Kaymak, F., Gökalp Muranlı F.D. "The genotoxic effects of Logran on Hordeum vulgare L. and Triticum aestivum L. Acta Biologica Hungarica, 57(1): 71-80, 2006. (SCI) 10.1556/ABiol.57.2006.1.7
 • Kaymak, F., Gökalp Muranlı F.D. "The cytogenetic effects of Avenoxan on Allium cepa L. and its pollen sterility. Acta Biologica Hungarica, 56 (3-4): 313-321, 2005. (SCI) 10.1556/ABiol.56.2005.3-4.14
 • Gökalp Muranlı, F.D., Kaymak, F. The cytogenetic effects of Logran on human lymphocyte culture. Cytologia, 69(4): 467-473, 2004. doi:10.1508/cytologia.69.467

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kanev, M.O., Özdemir, K., Gökalp Muranlı, F.D., 2016 “Genotoxic evaluation of the Ergene River, Turkey, on mosquito fish, Gambussia affinis (Baird and Girard, 1853) using the piscine micronucleus assay. International Journal of Aquatic Biology (Int. J. Aquat. Biol.) 4(5):330-339, 2016. ISSN:2322-5270; P-ISSN: 2383-0956 (Ekim 2016)
 • Rasgele, P.G., Oktay, M., Kekeçoğlu, M., Muranlı, F.D.G., “The histopathological investigation of liver in experimental animals after short-term exposures to pesticides” Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (2), 446-453, 2015.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • M. Kekeçoğlu, Pınar Göç Rasgele, S.T. Kaya, F.D. Gökalp, M. Kambur "Rhododendron balına maruz kalan farelerde sperm morfoloji değişimlerinin değerlendirilmesi" 44th Apimondia International Apicultural Congress, Daejeon Convention Center, Kore, 15-19 Eylül, Scientific program abstract book, pg 281-282, 2015 (Eylül 2015)
 • Neonikotinoid İnsektisit Olan Acetamiprid'in Fare Mikronukleus Testi ile Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi (Mayıs 2014)
 • İnsan Kan Hücre Kültürü Bileşikleri Fitohemaglutinin ve Fetal Dana Serumu'nun kimyasal madde ile beraber hücre ölümü üzerindeki etkileri (Mayıs 2014)
 • Lambda-Cyhalothrin'in düşük konsantrasyonlarının hedef organizma Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) üzerindeki etkisi (Mayıs 2014)
 • Göç Rasgele,P., Gökalp Muranlı, F.D., Kekeçoğlu, M. “Induction of micronuclei in bone marrow cells of mice exposed to Acetamiprid” 9th European Cytogenetics Conference, Dublin, Ireland, Chromosome Research, Vol.21, supplement 1, 124-125, Springer, 29 June-2 July, 2013. (Temmuz 2013)
 • Gökalp Muranlı, F.D., Göç Rasgele,P., Kekeçoğlu, M., Özdemir, K., Kanev,M. "Micronucleus Induction after exposure of mixture of Acetamiprid and Propineb Pesticides on human peripheral blood lymphocyte culture" The XIII International Congress of Toxicology. Juna 30-July 4, 2013, Seoul, Kore. Abstract book pg 207-208. (Temmuz 2013)
 • Gökalp Muranlı,F.D., Göç Rasgele,P., Kekeçoğlu,M., Güner,U., Kanev,M., Özdemir,K. "Micronucleus induction after exposure of dithiocarbamate fungicide Antracol on human peripheral blood lymphocyte culture" International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013) June 18-21 Ürgüp,Kapadokya,Nevşehir,Türkiye. Abstract book pg530-531. (Haziran 2013)
 • Goc Rasgele,P., Gökalp Muranlı, F.D., Kekecoğlu,M.,KAya,S.T.,Kiris,Z. "Evaluation of Genotoxic effects of Propineb in mice using micronucleus assay" International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013) June 18-21 Ürgüp,Kapadokya,Nevşehir,Türkiye. Abstract book pg539. (Haziran 2013)
 • Güner,U. and Gökalp Muranlı F.D. "Behavioral Changes Induced by neonicotinoid insecticide Acetamiprid in freshwater shrimp (Caridina nilotica)" International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013) June 18-21 Ürgüp,Kapadokya,Nevşehir,Türkiye. Abstract book pg513. (Haziran 2013)
 • Gökalp Muranlı, F.D. ’’Assessment of aneugenic potential of Diazinon in human peripheral blood lymphocytes by using fluorescence in situ hybridization’’ 4th Croatian Congress of Toxicology 2012, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arh Hig Rada Toksikol) 2012; 63(2): 53-56.
 • Gökalp Muranlı, F.D. “Assessment of Apoptosis by using ethidium bromide/acridine orange fluorescence stainig method in lymphocyte cell cultures” European Biotechnology Congress 2011, İstanbul, Current Opinion in Biotechnology, Abstracts, vol.22, Supplement 1, S105, 28 September-1 October, 2011.
 • Güner, U., F.D. Gökalp Muranlı. “Effects of an organophosphate insecticide Diazinon in eryhtrocytes of Cyprinus carpio: Induction of DNA damage” 9th International Comet Assay Workshop, İzmir, Abstracts, 84, 13-16 Eylül, 2011.
 • Gökalp Muranlı, F.D., U. Güner. “Induction of DNA damage following exposure to an organophosphate insecticide Diazinon on human peripheral blood lymphocytes” 9th International Comet Assay Workshop, İzmir, Abstracts, 37, 13-16 September, 2011.
 • Aydoğdu, M., F.D. Gökalp Muranlı, U. Güner. “Alkaline comet assay for genotoxic effect detection in larvae of Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae)” 9th International Comet Assay Workshop, İzmir, Abstracts, 71, 13-16 September, 2011.
 • Gökalp Muranlı, F.D. “Human lymphocyte micronucleus genotoxicity test with an organophosphorus pesticide diazinon” 8th European Cytogenetics Conference, Porto, Chromosome Research, Vol.19, supplement 1, 121-122, Springer, 2-5 July, 2011.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özdemir K., Gökalp Muranlı F.D., Kanev M.O. “In situ Hibridizasyon Yöntemleri” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3:613-621, 2015. (Ağustos 2015)
 • Utku, G., Gökalp Muranlı, F.D. Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay). Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi/The Black Sea Journal Of Science, 3(9)), 103-114.
 • Gökalp F.D., Kaymak F. “The cytogenetic effects of Maleic hydrazide in human lymphocyte culture.” Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B serisi, 3(2):141-147, 2002.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Fulya Dilek Gökalp Muranlı, Mitat Aydoğdu, Utku Güner, Piretroid insektisidi olan İsoldesis’in Archips rosana (Linnaeus, 1758) larvalarında mortalite ve LD50 değerlerinin belirlenmesi , Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015 Sheraton Hotel Çeşme, İzmir (Kasım 2015) (Kasım 2015)
 • Aydoğdu M., Güner U, Dilek Gökalp Muranlı F., Effects of two different pyrethroid group insecticides on mortality of Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) obtained from Archips rosana (Linnaeus, 1758) pupae in laboratory conditions¸ Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015 Sheraton Hotel Çeşme, İzmir (Kasım 2015) (Kasım 2015)
 • Martin Orlinov Kanev, Kezban Özdemir, Fulya Dilek Gökalp Muranlı, Utku Güner "Co, Mn, Zn'nun ayrı ayrı ve karışımlarının Artemia salina Linnaeus, 1758 (Crustacea: Branchiopoda)'da 24 saat LC50 değerlerinin belirlenmesi" 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Bildiri Özetleri kitabı, syf 237-238, 2015. (Eylül 2015)
 • Fulya Dilek Gökalp Muranlı, Martin Orlinov Kanev, Kezban Özdemir, Utku Güner "Co, Mn, Zn'nun ayrı ayrı ve etkileşimlerinin Daphnia cucullata Sars, 1862 (Crustacea: Cladocera) da 24 ve 48 saat LC50 değerlerinin belirlenmesi" 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Bildiri Özetleri kitabı, syf 237-238, 2015. (Eylül 2015)
 • Ergene Nehrinin Su Kirliliğinin Sivrisinek Balığı Gambusia affinis Davranışları Üzerindeki Etkisi (Haziran 2014)
 • Acetamiprid ve Propineb Pestisit KArışımının Fare Kemik İliği Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkilerinin Araştırılması (Haziran 2014)
 • Acetamiprid'in İnsan Lenfosit Kültüründe Mikronukleus Oluşumu Üzerindeki Etkisi (Haziran 2014)
 • Aydoğdu, M., U. Güner, F.D. Gökalp Muranlı. “Bazı İnsektisitlerin Böceklerde LD50 Değerinin Belirlenmesi” ARGEPP 2010 Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE Proje Pazar,Proje Önerileri kitabı, s.32, Konya,15 Haziran, 2010.
 • Gökalp Muranlı, F.D. “Lambda-cyhalothrin piretroid insektisidinin flov sitometri yöntemi ile insan lenfosit kültüründe toksik etkisinin belirlenmesi” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler, s.628, Trabzon, 23-27 Haziran, 2008.
 • Kaymak, F., F.D. Gökalp Muranlı. “Avenoxan herbisidinin Allium cepa üzerindeki sitogenetik etkisi ve bunun polen sterilitesi ile ilişkisi” XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler, s.83, Adana, 21-24 Haziran, 2004.
 • Gökalp, F.D., F. Kaymak. “Maleik Hidrazid’in İnsan Lenfositlerinde Sitogenetik Etkisi” XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler, s.89,Malatya, 4-7 Eylül, 2002.

Projeler

 • Prunus spinosa ekstraktının HT29 kolon kanser hattında sitotoksik ve apoptotik etkisi (TUBAP 2016/25 ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJESİ 08-02-2016 08-02-2017) Yürütücü (Şubat 2017)
 • Ormangülü balının fare kemik iliği ve sperm hücreleri üzerinde genotoksik ve sitotoksik etkileri. (Düzce Üniversitesi/DUBAP, 2013.01.01.199) 18-12-2013 18-12-2016 Yardımcı Araştırıcı (Aralık 2016)
 • Kadmiyum ve Arseniğin Ergin Zebra Balığı (Danio rerio, Hamilton 1822) Isı Şok Protein Genleri Üzerindeki Etkisi (TUBAP 2015/194 YÜKSEK LİSANS 16-11-2015 16-11-2016) Yürütücü (Ekim 2016)
 • Moleküler Genetik Lisans Öğrenci Laboratuarı DNA izolasyonu, Polimeraz zincir reaksiyonu, Elektroforez ve görüntüleme uygulamaları ile VNTR tayini (TUBAP 2015/208 EĞİTİM-ÖĞRETİM TEŞVİK DESTEĞİ 30-11-2015 30-05-2016) Yürütücü (Mayıs 2016)
 • Edirne'de bulunan bazı Centaurea (Asteraceae) Türlerinin Antioksidan aktivitelerinin araştırılması. (Trakya Üniversitesi TUBAP-2014-127, Araştırma Projesi 24-12-2014 23-12-2015) Yürütücü (Tamamlandı)
 • Ergene nehir suyunun Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) üzerindeki genotoksik etkisi (Ocak 2014)
 • Acetamiprid-propineb pestisit karışımına maruz kalan fare kemik iliği ve insan lenfositlerinde mikronukleus oluşumu (Düzce Üniversitesi/DUBAP, 2012-2014) Yardımcı Araştırıcı
 • Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması (DPT Projesi: 2011-2014) Yardımcı Araştırmacı
 • MN ve FISH testleri ile İnsan Lenfosit kültüründe piretroid insektisitleri olan Lambda-cyhalothrin ve alpha-cypermethrin’in klastojenik ve anöjenik etkisinin belirlenmesi (TUBAP 2008/35, 2008-2011) Proje Yürütücüsü
 • Kültürü yapılan insan lenfositlerinde Triasulfuron’un genotoksik etkileri (TUBAP 673,2005-2006) Yardımcı Araştırmacı
 • Edirne'de bulunan bazı Centaurea türlerinin antiproliferatif ve sitotoksik aktivitelerinin araştırılması. (Trakya Üniversitesi TUBAP-2014-121, Araştırma Projesi 01-12-2014 30-11-2016) Yürütücü
 • İpsala Bölgesinde monokültür çeltik tarımının doğa ve insanlar üzerinde genotoksik etkileri (TUBITAK 1001, 214Z056, 2015) Yardımcı Araştırıcı
 • Bazı metal karışımlarının (Al, Cr, Co, Cd, As) ergin Zebra balığı (Danio rerio, Hamilton 1822) üzerinde genotoksik etkileri (TUBAP 2015/179 KAPSAMLI ARAŞTIRMA 19-10-2015 19-10-2017) Yardımcı Araştırmacı

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

Edirne'de bulunan bazı Centaurea (Asteraceae) Türlerinin Antioksidan aktivitelerinin araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Genetik Laboratuarı

Hayvan Fizyolojisi

Hayvan Fizyolojisi Laboratuarı

İnsan Genetiği

Moleküler Genetik

Moleküler Genetik Laboratuar

Sitogenetik