» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Montessori Eğitimi ve Sınıf Yönetimi, Yunanistan, 2016

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Zülfiye Gül Ercan ve Feyza Nazan Gündüz, "Inclusion in the Pre-school Period in Turkey", 83-107 pp., Actual Communication Studies, Austria, SRA Academic Publishing, 2018

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Küresel Su Yönetimi ve Suyun Ticarileştirilmesi ISSN(online)2141-3064 /ISSN(Print) 1303-0035 (Nisan 2011)