» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Küresel Su Yönetimi ve Suyun Ticarileştirilmesi ISSN(online)2141-3064 /ISSN(Print) 1303-0035 (Nisan 2011)