» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Current Account Sustainability İn The Turkish Economy, September, 2013 (Eylül 2013)
 • Cesur, Fatma, “The Place Of Balcan Countries İn European Union And The Comparison Of Them Whit Turkey” Management and education, University “Prof.Dr.Assen Zlatarov”, Academic Journal, VOL.6, pp. 208-212, No: 2, 2-4 September,2010, Burgas, Bulgaria (Eylül 2010)
 • Cesur, F.,Yürük, M.S., Uzunoğlu, “The Effect of Financial Liberalization on Economic Growth in Transition Economies: Case of Romania, Romania Within the EU: Opportunities, Requirements and Perspectives, The International Conference “Lucian Blaga” University of Sibiu the Faculty of Economic Sciences, Sibiu, Romania, 9-10 May 2007, pp:97-102, Volume III (Mayıs 2007)
 • Cesur, F.,Yürük, M.S., Uzunoğlu, S., “The Analysis of Unregistered Employment in Turkey and the Countries of European Union”, Romania Within the EU: Opportunities, Requirements and Perspectives, The International Conference “Lucian Blaga” University of Sibiu the Faculty of Economic Sciences, Sibiu, Romania, 9-10 May 2007, pp:96-102, Volume (Mayıs 2007)
 • Aytaç, A., Cesur, F., “Economic Development with Flexible Exchange Rate Regime: Turkish Experience”, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Lefkoşa, KKTC. (Şubat 2007)
 • Uzunoğlu, S., F. Cesur, A. Atakişi, M.S. Yürük, “The Effect of Financial Liberalization on Economic Growth in Transition Countries”, Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Bourgas Free University Bulgaristan, 2006.
 • Cesur, F., S.Duranlar, “Efficiency of Internal Audit in Institutional Management”, Unitech’05, International Scientific Conference, Technical University of Gabrovo, Bulgaria, s.111-114, 2005.
 • Cesur, F., “Flexibilization Of Working Hours İn Turkey and European Union Countries”, Unitech’05, International Scientific Conference, Technical University of Gabrovo, Bulgaria, s.108-111, 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cesur, F., “Para Arzı ile Enflasyon İlişkisi ve Türkiye Uygulaması (1994-2004)”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Edirne (2006)
 • Cesur, F., “Değişen Dünya ve Çalışma Yaşamında Esnek Üretim”, Finans&Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:41, Sayı:498, s.73-77 (2005)
 • Cesur, F., S.Duranlar, “Bankalarda Müşteri ilişkileri Yönetimi”, Mevzuat Dergisi (2005)
 • Cesur, F., “Türkiye’de İstihdam ve İstihdam Stratejilerinin Batı Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analizi”, Finans&Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:41, Sayı:501 s.54-59 (2005)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Cesur Fatma, “Neden Bağımsız Bir Merkez Bankası”, 3. Ulusal Kurumsal Yönetim, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 7-11 Haziran 2011 Ürgüp, Nevşehir, TÜRKİYE (Haziran 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cesur, Fatma, PARA VE PARA TEORİLERİ, Genişletilmiş 2.baskı, Paradigma Yayınevi, Edirne, Eylül 2013 (Eylül 2013)
 • Cesur, Fatma, PARA VE PARA TEORİLERİ, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül 2010 (Eylül 2010)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sermaye Piyasası Kurulu Derecelendirme Faaliyetleri, 2012 (Nurdan Ateş)

Projeler

 • Para Politikası Araçları Ve Türkiye Uygulaması (1980-2012), 2013,(Yaşar Doğançay, Yüksek Lisans)

» Verdiği Dersler

İktisada Giriş (I,II)

İktisadi Sistemler

İktisatta Karar Alma Teknikleri

Para Teorisi

Para Teorisi ve Politikası (YL)

Türkiye Ekonomisi