» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GAZİYEV E & BOYACIOĞLU E. Z. (2021). Azerbaycan Ekonomisinin Gelişiminde Turizmin Yeri: Türkiye Tecrübesinin Uygulanabilirliği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Aralık-2021 Cilt:6 No:2 , 237-257. (Aralık 2021)
 • C.ÇİÇEN, .Z. E. BOYACIOGLU, A.OĞUZHAN (2020) . Turizmde Kadın İşgücünün Cinsiyet Ayrımcılığı Algısı: Edirne İlinde Bir Araştırma, Tourism and Recreation 2020, 2(Ek 1) 54-63. (Kasım 2020)
 • Z. E. BOYACIOGLU, TURIZM GELIRLERININ EKONOMIK BÜYÜMEYE VE IHRACAT DÜZEYINE ETKILERININ ANALIZI: BALKAN ÜLKELERI ÜZERINE BIR ARASTIRMA, TURIZM AKADEMIK DERGISI, vol. 6, no. 2, pp. 1-13, 11, 2019 (Aralık 2019)
 • Z. E. BOYACIOGLU, YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ INCELENMESI: EDIRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZIYARETÇILERIN ETKILERINE YÖNELIK BIR ARASTIRMA, Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 111-125, 6, 2019 (Haziran 2019)
 • .Z. E. BOYACIOGLU, M. ATAKAN, COMPARATIVE REVIEW OF SOCIO ECONOMIC LEVELS IN BALKAN COUNTRIES, EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES, vol. 4, no. 3, pp. 102-113, 12, 2018. (Aralık 2018)
 • Z. E. BOYACIOGLU, KIRSAL TURIZMDE KADIN GIRISIMCILIGI: EDIRNE ÖRNEGI, Uluslararasi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 82-90, 12, 2014
 • Z. E. BOYACIOGLU, A. OGUZHAN, YERLI HALKIN ÜNIVERSITE ALGILAMASI TRAKYA ÜNIVERSITESI ÖRNEGI, SOSYAL BILIMLER METINLERI, no. 6, pp. 1-21, 12, 2013
 • Z. E. BOYACIOGLU, THE IMPORTANCE OF HEALTH EXPENDITURES ON SUSTAINABLEDEVELOPMENT, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, vol. 4, no. 2, pp. 147-158, 7, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GAZİYEV E. & BOYACIOĞLU E.Z. (2021) BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ, 4 th Symposium on Regional Development and The Role of Universities, 27 October 2021, Edirne, TURKEY (Kasım 2021)
 • Z. ÇİÇEN., EZ.Z.BOYACIOĞLU, A. OGUZHAN. TURİZMDE KADIN İŞGÜCÜNÜN CİNSİYET AYRIMCILIĞI ALGISI: EDİRNE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2020) -ONLİNE-Antalya/TURKEY (Eylül 2020)
 • Z. E. BOYACIOGLU, A. ATAKISI, O. USTAOGLU, A. ATAKISI, Döviz Kuru, Ekonomik Büyüme ve Turizm Göstergelerinin Seçili Ülkeler Açisindan Analizi, 3. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, pp. 849-864, Gaziantep-TÜRKIYE (Kasım 2019)
 • Z.E. BOYACIOĞLU, M.ATAKAN, AN EVALUATION OF TOURISM SECTOR DEVELOPMENT IN BULGARIA, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM AND ENVIRONMENT PROTECTION CONFERENCE 22-23 November 2018, PROCEEDING BOOK pp.177-181, Edirne/TURKEY (Kasım 2018)
 • Z. E. BOYACIOGLU, M. ATAKAN, COMPARATIVE REVIEW OF SOCIO ECONOMIC STATUS IN BALKAN COUNTRIES, ICSS XVI 201816th International Conference on Social SciencesParis,, pp. 156-, Paris-FRANSA
 • Z. E. BOYACIOGLU, Dünyada ve Türkiye de Kadinin Isgücüne Katiliminin Projeksiyonu, 3. Uluslararasi Istanbul Iktisatçilar Zirvesi, pp. 481-492, Istanbul-TÜRKIYE
 • D. KÜÇÜKALTAN, Z. E. BOYACIOGLU, CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT AS A FORM OF SUSTAINABILITY, 4th International Environmental Conference, pp. 51-, Katerini-YUNANISTAN
 • Z. E. BOYACIOGLU, The Social and Economic Aspects of Development, 22nd European Conference on Operational Resaerch, pp. 98-, Prag-ÇEK CUMHURIYETI
 • D. KÜÇÜKALTAN, Z. E. BOYACIOGLU, G. G. ÇETIN, AN ELEMENT OF NEW MONEY IN THE LOCAL ECONOMIC IMPACTS OF FESTIVALS THE SAMPLE OF KIRKPINAR, 2007 International Tourism Bienal, pp. 238-245, Çanakkale-TÜRKIYE
 • E. YILDIZ, Z. E. BOYACIOGLU, DEVELOPMENT AND POVERTY, International Conference on Environment:Survival and Sustainability, pp. 745-, Lefkose-KKTC
 • Z. E. BOYACIOGLU, The Benefits Of Tourism On Economic Development, “Education,Science,Economics And Technologies In The Global World” 1st International Applied Science Conference, pp. 157-162, Bourgas-BULGARISTAN
 • A. OGUZHAN, D. KÜÇÜKALTAN, Z. E. BOYACIOGLU, Küresellesme Sürecinde Turizmin Bölgesel Kalkinmasindaki Rolü Bulgaristan Örnegi, Uluslararasi Konferans, pp. 159-163, Varna-BULGARISTAN

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Z. E. BOYACIOGLU (2021) İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE TURİZM, İKİNCİ BÖLÜM 2.9. Covid 19 Pandemisi Sonrası Turizmde İnovatif Gelişmeler / Editör: Dr. Şahin KARABULUT, Gazi Kitabevi, Ankara, 978-625-7315-80-7, 277-290. (Şubat 2021)
 • Z. E. BOYACIOGLU, KADININ IS YASAMI VE ETIK, Uluslararasi, Bölüm: Turizm Endüstrisi Baglaminda Dünyada ve Türkiye’de Kadin IsGücü, Basim Türü: Basili, pp. 203-236, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-033-097-7, Nobel Akademik Yayincilik, 20191. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, DESTINASYON YÖNETIMIVEPAZARLAMASI, Uluslararasi, Bölüm: DESTINASYON MARKALAMA, Basim Türü: Basili, pp. 235-255, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-254-121-0, Detay Yayincilik, 20191. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, KALKINMANIN DINAMIKLERIGelismis ve Gelismekte Olan Ülkelerin Kalkinma Kriterleri Açisindan Karsilastirilmasi ve Türkiye için Öneriler, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, MAURITUS-, ISBN978-620-0-09495-7, Lambert Academic Publishing, 20191. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, Degisik Perspektifleriyle TURIZM POLITIKASI VE PLANLAMASI, Uluslararasi, Bölüm: BÖLGESEL KALKINMADA TURIZMIN ETKISI, Basim Türü: Basili, pp. 195-212, TÜRKIYE-Ankara, ISBN9786054940974, Detay Yayincilik, 20151. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY IN TURKEY, Uluslararasi, Bölüm: Sustainable Development and Tourism Co-operation, Basim Türü: Basili, pp. 707-722, BULGARISTAN-Sofia, ISBN978-954-07-3514-6, St.Kliment Ohridski University Press, 20131. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, Turizmde Güncel Konu ve Egilimler, Uluslararasi, Bölüm: Turizm Isletmelerinin Çevresel Etkileri, Basim Türü: Basili, pp. 123-146 , ISBN978-605-5216-66-5, Detay Yayincilik, 20131. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ELMAS Ç. ve BOYACIOĞLU E. Z. (20 21). ‘Kadın ve Turizm’ Konulu Çalışmaların Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1051-1069. (Haziran 2021)
 • E.Z BOYACIOĞLU, , Ç. ELMAS, “Turizm ve Kadın” Olgusunun Bibliyometrik Yaklaşım ile İncelenmesi,Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 2020, 32-52. (Nisan 2020)
 • C.ÇİÇEN, .Z. E. BOYACIOGLU, A.OĞUZHAN (2020) TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İŞGÜCÜ PERFORMANSININ İNCELENMESİ: EDİRNE İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ,Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, BAHAR: 123-150. (Mart 2020)
 • M. DERELI, Z. E. BOYACIOGLU, K. M. TERZIOGLU, IKLIM DEGISIKLIGI VE TURIZM SEKTÖRÜ ARASINDAKI ILISKININ DINAMIK PANEL VERI ANALIZI ILE INCELENMESI, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 1228-1243, 10, 2019 (Ekim 2019)
 • Z. E. BOYACIOGLU, TURIZM EKONOMISI EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN TURIZMALGILARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARASTIRMA, Trakya Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 19-42, 6, 2019 (Temmuz 2019)
 • Z. E. BOYACIOGLU, EDIRNE’DEKI KONAKLAMA ISLETMELERININ TURIZM ARZ KAPASITESININ BELIRLENMESI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 20, pp. 273-295, 12, 2018 (Aralık 2018)
 • Z. E. BOYACIOGLU, Ö. TASKIN, SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMADA SAGLIK EKONOMISI VE EDIRNEILININ SAGLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ANALIZI, EKONOMI BILIMLERI DERGISI, vol. 4, no. 2, pp. 13-23, 1, 2012
 • D. KÜÇÜKALTAN, A. OGUZHAN, S. APAK, Z. E. BOYACIOGLU, BÖLGESEL KALKINMADA KÜLTÜREL TURIZMIN ETKISI KIRKPINAR YAGLI GÜRESLERI ÖRNEGI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 1-22, 6, 2005 (Haziran 2005)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Z. E. BOYACIOĞLU, Ç. ELMAS, ”Turizm ve Festival” Olgusunun Bibliyometrik Analizi, 20. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 16-19 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, ss. 111-121, ESKİŞEHİR. (Ekim 2019)
 • Z. E. BOYACIOĞLU, Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğinin Kırsal Turizme Yansımaları, 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 10-13 Mayıs 2018,Özet Kitabı, s.49, Bodrum-Muğla. (Mayıs 2018)
 • Z. E. BOYACIOĞLU, Turizm Ekonomisi Odaklı Eğitimlerin Katılımcıların İlgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi, 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim 2016, Bildiriler Kitabı, pp. 1119-1128, Bodrum-Muğla. (Ekim 2016)
 • Z. E. BOYACIOĞLU, S. ÇAĞLAR, Engellilerin Turizm Hizmetlerine Erişilebilirlikleri, 15.Ulusal Turizm Kongresi “Engelsiz Turizm”, 13-16 Kasım 2014, Bildiriler Kitabı, pp. 92-108, Ankara. (Kasım 2014)
 • Z. E. BOYACIOĞLU, Dünya Turizminde Yükselen Trend Marka Kentler Yeni Bir Destinasyon Olarak Marka Kent Edirne, 14.Ulusal Turizm Kongresi,5-8 Aralık 2013, Bildiriler Kitabı, pp. 99-120, Kayseri. (Aralık 2013)
 • Z.E. BOYACIOĞLU, ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ İŞLEVİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ, l . TRAKYA BOLGESI KALKINMA ve GIRIŞIMCİLİK STRATEJiLERi SEMPOZYUMU,16-18 Ekim 2009, Bildiriler Kitabı, SS 403-414, Edirne. (Ekim 2009)
 • Z.E. BOYACIOĞLU, İ.H.İNAN, A. OĞUZHAN, 2008, GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA KRİTERLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI , IX. EKONOMETRI VE ISTATISTIK SEMP02YUMU, BILDIRILER OZET KITAPÇIGI ,S.51, Kuşadası, 28 - 30 MAYIS 2008 (Mayıs 2008)
 • D. KÜÇÜKALTAN, Z. E. BOYACIOĞLU, Yaygın Turizm Eğitim Politikalan Işığında Yerel Halkın Turizm Bilincinin Geliştirilmesinin Önemi :Edirne ilinde Bir Uygulama, TURİZM EGİTİMİ KONFERANS/WORKSHOP, 11-13 Aralık, pp. 289-300, Turizm Bakanlığı, Ankara. (Aralık 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Z. E. BOYACIOGLU, D. KÜÇÜKALTAN, SOSYAL, BESERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ARASTIRMA VE DEGERLENDIRMELER-2019, Ulusal, Bölüm: TURIZM SEKTÖRÜNÜN SOSYO-EKONOMIK KATKISINA YÖNELIK TEORIK BIR DEGERLENDIRME, Basim Türü: Basili, pp. 179-200, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-180-845-1, Gece Akademi, 2019, 1. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, IKTISAT, Ulusal, Bölüm: Faktör Piyasasi, Faktör Gelirleri ve Gelir Dagilimi, Basim Türü: Basili, pp. 149-159, TÜRKIYE-Çanakkale, ISBN978-605-67761-2-0, Paradigma Akademi, 2017, 1. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, S. A. SELVIDEN, YIYECEK IÇECEK SERVISI, Ulusal, Bölüm: Servis Türleri, Basim Türü: Basili, pp. 73-88, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-333-382-1, Beta Basim Yayim Dagitim A.S., 2015, 1. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, TURIZM EKONOMISI, Ulusal, Bölüm: Turizm Talebi, Basim Türü: Basili, pp. 49-74, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-605-5553-55-5, Paradigma Akademi-Ceren Yayincilik, 2014, 1. Basim
 • Z. E. BOYACIOGLU, EDIRNE IL MERKEZINDEKI KADINLARA YÖNELIK SORUNLARIN TESPITI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI, Ulusal, Bölüm: Kadin ve Ekonomideki Önemi, Basim Türü: Basili, pp. 39-62, TÜRKIYE-EDirne, ISBN978-975-374-162-0, Eser Matbaacilik, 2014, 1. Basim

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gresa Hamidi, (2021): Kalkınma Stratejisi Geliştirme Süreci ve Kosova İçin Bir Model Önerisi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
 • Elbrus Gaziyev, (2021). Azerbaycan'ın Ekonomik Gelişiminde Turizm Potansiyelii: Türkiye Tecrübesi, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı
 • Çilem Elmas, (2021). "Kadın ve Turizm" Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analiz Tekniği ile İncelenmesi, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-> Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
 • Mert Dereli, (2019). Yeşil ekonomi yaklaşımı ile küresel iklim değişikliğinin turizm sektörüne etkileri, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı
 • Ceylan Çiçen , (2019). Turizm sektöründe kadın işgücünün performansının incelenmesi: Edirne ili Konaklama İşletmeleri Örneği,Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı
 • Ömer Taşkın (2011). Sürdürülebilir Kalkınmada Sağlık Ekonomisi ve EDirne İlinin Sağlık Sektörü Açısından Analizi, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı
 • Yüksel Katrancı, (2010). , Turizm İşletmelerinde Güvenlik Yönetimi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD İ.Ö.

Projeler

 • Uluslararasi Ikili Isbirligi Programlari, Toplumsal Cinsiyet Esitligiyle Bütçelemeyi Ögreniyoruz, Toplumsal Cinsiyet Esitsizligine Karsi Kentin Stratejik Planinda Cinsiyet Esitliginin Saglanmasi Için Bütçe Olusturulmasi, Baslangiç Tarihi: 01.10.2013, Bitis Tarihi : 30.05.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Edirne Il Merkezindeki Kadinlara Yönelik Sorunlarin Tespiti Ve Çözüm Önerileri, Edirne Il Merkezindeki Kadinlara Yönelik Sorunlarin Tespiti Ve Çözüm Önerileri, Baslangiç Tarihi: 07.03.2011, Bitis Tarihi : 16.07.2013,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesinin Edirne Iline Sosyo Ekonomik Katkisi, Trakya Üniversitesi nin Edirne iline etkilerinin incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 07.12.2009, Bitis Tarihi : 27.08.2012,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Uluslararasi Ikili Isbirligi Programlari, Marka Kent Ölçeginde Edirne ve Yambol, Edirne nin Turizm sektörü açisindan marka degerlerinin tespit edilmesi, Baslangiç Tarihi: 01.12.2008, Bitis Tarihi : 30.11.2009,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

» Verdiği Dersler

Balkanlarda Turizm Coğrafyası

İktisada Giriş

Kalkınma ve Kadın

Sosyo-ekonomik Gelişmede Kadının Rolü

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Ekonomisi

Turizm Ekonomisi