» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türk Müziği Ve Batı Müziğinin Yapısal Özellikleri Ve Çokseslilik Açısından İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2018, Cilt 20, Sayı 1, (31-43). (Haziran 2018)
 • Çağdaş Türk Müziğinin Oluşum Ve Gelişim Sürecinin ve Bu Süreçte Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2017, Cilt 19, Sayı 2, (247-260). (Aralık 2017)
 • “Keman Öğretiminde Müzikaliteyi Etkileyen Temel Faktörler.” T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 127–130, (2006).
 • “Entonasyon Açısından Keman Öğretimi.” T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 121–126, (2006).
 • "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaki Yaylı Çalgılar Eğitiminin Değerlendirilmesi, T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı:2, 109–116, (2005).
 • “Keman Eğitimi Açısından İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Fiziksel ve Zihinsel Gelişim.” T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı:2, 117–121, (2005).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Piyano-Keman (Viyola, Viyolonsel) / Piyano-Şan İçin Türk Müziği Düzenlemeleri Ve Yaylı Beşli (Orkestrası) İçin “Mersin’den Bir Tema Üzerine” Cilt 1: Piyano / Partisyon, Cilt 2: Keman / Viyola / Viyolonsel / Kontrabas / Şan, Gece Kitaplığı, Birinci Basım, Ankara: Aralık 2017. (Aralık 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Keman Öğretiminde Kullanılacak Alıştırma Ve Etütlerin Seçimi ve Uygulanması.” Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, 175–182, (2006).
 • “Keman Öğretiminde Rol Oynayan Faktörler.” Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, 169–173, (2006).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • ZAFER, Ahmet Hamdi, “L.V. Beethoven’in Keman - Piyano Sonatlarının Keman Çalma Teknikleri Açısından İncelenmesi”, Sanatta Yeterlik Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • AKÇA, Murat - Özengen Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Teknolojik Araç ve Bilgisayar Destekli Klasik Gitar Eğitim Metodunun Etkililiğinin Sınanması

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Ocak 2017. (Ocak 2017)

Projeler

 • DOSTLUK KONSERI, LORENC ANTONI MÜZIK LISESI, FONETIK SANATLAR/MÜZIK KOMPOZISYONLARI /Düzenlemeler /, , EROL TARKUM, GÜLNARE TARKUM, BORA TARKUM, NORA RREMA ALISHANI, MALBORA KRAJKU, FESTA NEVZATI THAÇI, PRIZREN-KOSOVA, 29.10.2018-
 • T. Ü. DEVLET KONSERVATUVARI, ÖGRENCI KONSERI T.Ü.D.K. SANAT VE EGITIM MERKEZI, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinleti hazirligi ve sunumu /, , EDIRNE-TÜRKIYE, 10.05.2017-10.05.2017
 • T. Ü. DEVLET KONSERVATUVARI ÇARSAMBA KONSERI, T.Ü.D.K. KONSER SALONU, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinleti hazirligi ve sunumu /, , EDIRNE-TÜRKIYE, 20.12.2017-20.12.2017
 • T. Ü. DEVLET KONSERVATUVARI ÖGRENCI KONSERI, T.Ü.D.K. SANAT VE EGITIM MERKEZI, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinleti hazirligi ve sunumu /, , EDIRNE-TÜRKIYE, 29.03.2017-29.03.2017
 • I.BURSA NILÜFER ULUSLARARASI PIYANO YARISMASI VE MÜZIK FESTIVALI, UGUR MUMCU SAHNESI BURSA, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Bireysel dinleti hazirligi ve sunumu /, 10 DAKIKA, EROL TARKUM, BORA TARKUM, GÜLNARE TARKUM, BURSA-TÜRKIYE, 10.12.2016-14.12.2016
 • T.Ü.D. KONSERVATUVARI BALKAN SENFONI ORKESTRASI KONSERI, N.K.Ü. KONFERANS SALONU, SANATSAL ETKINLIKLER/, 1 SAAT, NAMIK KEMAL Ü. REKTÖRLÜGÜ, TEKIRDAG-TÜRKIYE, 18.11.2015-18.11.2015
 • T.Ü.D. KONSERVATUVARI BALKAN SENFONI ORKESTRASI KONSERI, T.Ü. BALKAN KONGRE MERKEZI, SANATSAL ETKINLIKLER/, 1 SAAT, T.Ü.D. KONSERVATUVARI, EDIRNE-TÜRKIYE, 08.04.2015-08.04.2015
 • T.Ü.D. KONSERVATUVARI BALKAN SENFONI ORKESTRASI KONSERI, IPSALA BELEDIYE SALONU, SANATSAL ETKINLIKLER/, 1 SAAT, IPSALA BELEDIYESI, EDIRNE-TÜRKIYE, 20.11.2015-20.11.2015

» Verdiği Dersler

ÇALGI

DEŞİFRAJ VE ORKESTRA REPERTUVARI

ENSTRUMAN

ODA MÜZİĞİ

UZMANLIK ALAN DERSİ

YAYLI ÇALGILARDA TEMEL TEKNİKLER