» Biyografi

  İlkokulu Paşakapısı İlkokulu'nda (Üsküdar-İstanbul) bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimimi Üsküdar Lisesin'nde tamamladım. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Lisans'tan mezun olduktan sonra 1985'te Trakya Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım.1990-1994 arasında Katıhal Fiziği dalında doktoramı yapmak üzere East-Anglia Üniversitesi (İngiltere) bulunduğum zaman dilimi dışında tüm akademik hayatımı Trakya Üniversitesi'nde geçirdim. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. TÜRKYILMAZ, G. ULUÇAM, S. AKTAS, S. E. OKAN, Synthesis and characterization of new N-heterocyclic carbene ligands: 1,3-Bis(acetamide)imidazol-3-ium bromide and 3-(acetamide)-1-(3-aminopropyl)-1H-imidazol-3-ium bromide, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol. 1136, pp. 263-270, 5, 2017.
 • H. KES, A. BILEKKAYA, S. AKTAS, S.E. OKAN, Binding energy of a hydrogenic impurity in a coaxial quantum wire with an insulator layer, Superlattices and Microstructures, vol. 111, pp. 966-975, 11, 2017
 • F. BOZ, B. NIŞANCı, Ş. AKTAŞ, E. Ş. OKAN, Energy levels of GaAs AlxGa1 xAs AlAs spherical quantum dot with an impurity, Applied Surface Science, vol. 387, pp. 76-81, 11, 2016
 • S. AKTAS, H. KES, F. B. KARACA, S. E. OKAN, Control of a resonant tunneling structure by intense laser fields, Superlattices and Microstructures, vol. 98, pp. 220-227, 10, 2016
 • Ş. AKTAŞ, A. BİLEKKAYA, F. K. BOZ, E. Ş. OKAN, Electron transmission in symmetric and asymmetric double barrier structures controlled by laser fields, Superlattices and Microstructures, vol. 85, pp. 266-273, 9, 2015
 • G. ULUÇAM, E. Ş. OKAN, Ş. AKTAŞ, P. G. ÖĞRETMEN, Characterization of dinaphthosulfoxide molecule, Journal of Molecular Structure, vol. 1102, pp. 146-152, 12, 2015
 • F.K.Boz, S. Aktas, B. Bekar, S.E.Okan, “Laser field-driven potential profiles of double quantum wells“ Physics Letters A 376, 590-594, 2012 (Ocak 2012)
 • S.Sucu, S.Aktas, S.E.Okan, Z.Akdeniz, P.Vignolo, “Anderson localization in optical lattices with speckle disorder“, Phys.Rev.A 84, No: 065602 ,2011 (Aralık 2011)
 • A.I.Mese, P.Capuzzi, S.Aktas, Z.Akdeniz, S.E.Okan, “Condensation of two-dimensional harmonically confined bosons with Bessel-type interactions“, Phys.Rev.A, 84, No: 043604 (2011). (Ekim 2011)
 • F.K.Boz , S. Aktas, A.Bilekkaya, S.E.Okan, “The multilayered spherical quantum dot under a magnetic field”, Applied Surface Science“ 256, 3882-3886, (2010). (Nisan 2010)
 • S.Aktas, F.K.Boz, A.Bilekkaya, S.E.Okan,“The electronic properties of a coaxial square GaAs/AlxGa1-xAs quantum well wire in an electric field “Physıca E-Low-Dımensıonal Systems & Nanostructures 41, 1572-1576, (2009). (Ağustos 2009)
 • F.K.Boz, S.Aktas, A.Bilekkaya, S.E.Okan,“ Geometric effects on energy states of a hydrogenic impurity in multilayered spherical quantum dot” , Applied Surface Science“, 255, 6561-6564, (2009). (Nisan 2009)
 • A. Bilekkaya, S. Aktas, S.E.Okan, F.K. Boz ,“Electric and magnetic field effects on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum well wires with different shapes“, Superlattices and Microstructures 44, 96-105 ,(2008). (Temmuz 2008)
 • 10- S. Aktas, A. Bilekkaya , S.E.Okan ,“The Energy Spectrum for an electron in quantum well wires with different shapes under the electric and magnetic fields”, Physica E 40, 2703-2708, (2008). (Haziran 2008)
 • A.I.Mese, P. Capuzzi, Z.Akdeniz, S.E.Okan, M.Tosi “Coulomb crystallites from harmonically confined charged bosons in two dimensions “ Journal of Physics-Condensed Matter 20, No:335222 ,(2008). (Haziran 2008)
 • S.Sucu, A.I.Mese, S.E.Okan, “The role of confinement and shape on the binding energy of an electron in a quantum dot” Physica E 40, 2698-2702 ,(2008). (Haziran 2008)
 • O.Akankan, S.E.Okan, H.Akbas, “Spatial electric field and axial magnetic fields effect in GaAs-AlAs quantum wires”, Physica E 36, 119-122 , (2007). (Ocak 2007)
 • O.Akankan, S.E.Okan, H.Akbaş , “Spatial electric field effect in GaAs-AlAs quantum wires”, Physica E 25, 535-538, (2005). (Ocak 2005)
 • A.I.Meşe, S.E.Okan, “Binding energy of relativistic hydrogenic impurities in cylindrical quantum well wires under an applied electric field” , physica status solidi (b) 241, 3525-3531, (2004). (Aralık 2004)
 • S.E.Okan, İ.Erdoğan, H.Akbaş, “Anomalous polarization in an electric field and self polarization in GaAs/AlAs quantum wells and quantum well wires”, Physica E 21, 91-95 ,(2004). (Şubat 2004)
 • Ş.Aktaş, S.E.Okan, H.Akbaş , “ Electric field effect on the binding energy of a hydrogenic impurity in coaxial GaAs/AlxGa1-xAs quantum well wires”, Superlattices and Microstructures 30, 129-134, (2001). (Eylül 2001)
 • Ş.Aktaş, S.E.Okan ,İ.Erdoğan, H.Akbaş, M.Tomak, “Donor binding energies in GaAs quantum wells considering the nonparabolicity effects and the wave function elongation”, Superlattices and Microstructures 28, 165-169, (2000). (Eylül 2000)
 • S.E.Okan, H.Akbaş, Ş.Aktaş, M.Tomak, “Binding energies of helium-like impurities in parabolic quantum wells under an applied electric field”, Superlattices and Microstructures 28, 171-176, (2000).
 • S.E.Okan, Ş.Aktaş, H.Akbaş, M.Tomak, “The exciton transition energies in symmetric double GaAs/GaAlAs quantum wells”, physica status solidi (b) 212, 263-270, (1999).
 • H. Akbaş, Ş. Aktaş, S.E.Okan, M. Ulaş, M. Tomak, “Screening effect on the binding energies of shallow donors, acceptors and excitons in finite-barrier quantum wells”, Superlattices and Microstructures 23, 113-119, (1998).
 • H.Akbaş, Ş.Aktaş, S.E.Okan, M.Ulaş ve M.Tomak, “ Acceptor 1s-2p transitions in GaAs/GaAlAs quantum wells:Effects of Spatially Dependent Screening under electric and magnetic fields”, physica status solidi (b) 205, 537-542, (1998).
 • S.E.Okan, D.C.Champeney , “Molar conductance of aqueous solutions of sodium, potassiumand nickel trifluoromethanesulfonate at 25 0C” , Journal of Solution Chemistry 26, 405-414 ,(1997).
 • S.Erol Okan, Philip S. Salmon, “The Jahn-Teller effect in solutions of flexible molecules:a neutron diffraction study on the structure of Cu2+ solution in ethylene glycol”, Molecular Physics 85, 981-998, (1995). (Şubat 1995)
 • S.Erol Okan, Philip S. Salmon, David C.Champeney, Ingrid Petri , “The solvation of cations in hydrogen-bonded molecular solvents: a neutron diffraction study on the structure of Ni2+ solutions in ethylene glycol and in glycerol” , Molecular Physics 84, 325-343 (1995).
 • S.Erol.Okan, Philip S. Salmon, “A neutron diffraction study on the structure of Cl- solutions in hydrogen-bonded molecular solvents” , Journal of Physics : Condensed Matter 6, 3839-3848, (1994). (Mayıs 1994)
 • K.G.Akdeniz, A.O.Barut, J.Kalaycı, S.E. Okan, G.Tezgor, “Stability of the static solitons in a pure spinor theory with fractional power nonlinearities”, International Journal of Modern Physics A 5, 187-193 ,(1990). (Ocak 1990)
 • F. BOZ, B. NIŞANCı, Ş. AKTAŞ, E. Ş. OKAN, Energy levels of GaAs AlxGa1 xAs AlAs spherical quantum dot with an impurity, Applied Surface Science, vol. 387, pp. 76-81, 11, 2016
 • F. BOZ, B. NIŞANCı, Ş. AKTAŞ, E. Ş. OKAN, Energy levels of GaAs AlxGa1 xAs AlAs spherical quantum dot with an impurity, Applied Surface Science, vol. 387, pp. 76-81, 11, 2016
 • Ş. AKTAŞ, A. BİLEKKAYA, F. K. BOZ, E. Ş. OKAN, Sımetrik ve asimetrik çift bariyer yapılarında lazer alan ile kontrol edilen edilen elektron geçişi, Superlattices and Microstructures, vol. 85, pp. 266-273, 9, 2015

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Yarı iletken tabanlı Mach-Zehnder İnterferometresi’nin sayısal yöntemlerle elektrostatik modellenmesi (Nisan 2012)
 • Düşük boyutlarda tuzaklanmış soğuk atomik gazlar (Aralık 2011)
 • İki boyutta etkileşen tuzaklanmış aşırı soğuk bozonlar (Mayıs 2010)
 • Kuantum tellerinde sığ verici (Eylül 2004)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Potansiyel engellerle karşılaşan bir parçacığın geçiş katsayısının hesaplanması (Ocak 2012)
 • Kuantum Hall çubuğunda sıkıştırılamaz bölgelerdeki elektronun hızı (Nisan 2007)
 • Kuantum noktalarında geometrik etkiler (Haziran 2005)
 • Kuantum tellerinde hidrojen türü yabancı atomların bağlanma enerjilerinin göreli olarak incelenmesi (Eylül 2004)
 • Kuantum kutularında geometrik etkiler (Temmuz 2003)

Projeler

 • ÇEVRE BİYOLOJİK ÖRNEKLERDE BAZI ELEMENTLERİN ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRE İLE ANALİZİ- TÜBAP 2012/134 (Eylül 2013)
 • TRAKYA BÖLGESİ TEKNOLOJİK GELİŞİM YAPILANMASI- DPT 2011K120390 (Ağustos 2012)
 • YARI İLETKEN TABANLI MACH-ZEHNDER İNTERFEROMETRESİ’NİN SAYISAL YÖNTEMLERLE ELEKTROSATİK MODELLENMESİ-TÜBAP 2010/178 (Haziran 2012)
 • DÜŞÜK BOYUTLARDA TUZAKLANMIŞ SOĞUK ATOMİK GAZLAR-TÜBAP 2009/71 (Şubat 2012)
 • İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR-TÜBAP 2008/42 (Haziran 2010)
 • İki boyutta etkileşen tuzaklanmış aşırı soğuk bozonlar (Mayıs 2010)
 • DIŞ ELEKTRİK VE MANYETİK ALAN ALTINDA ÇOKLU KUANTUM TELLERİNDE YABANCI ATOM PROBLEMİ-TÜBAP 759 (Ocak 2008)
 • YARI ILETKENKERDE DIELEKTRIK ETKILER-TÜBAP 139 (Mayıs 1999)

» Verdiği Dersler

Yoğun Madde Fiziği I

 • Kristal Yapı: Atom örgülerinin matematiksel modellemesi ; Ters Örgü: Atom örgülerinin deneysel olarak belirlenmesi; Kristal Bağlanma: Kristal yapılarda atomlar arası bağlanma türleri; Kristal Titreşimleri: Kristal atomlarındaki titreşimlerin kuantumlanması ve ısı sığasının kuantum modeli; Serbest Elektron Fermi Gazı: Metallerde serbest elektronların ısı sığasının kuantum modeli ve elektrik iletimi (Ohm Yasası).

Yoğun Madde Fiziği II

 • Enerji Bantları: Kristal Yapılarda ortaya çıkan pozitif yüklü taşıyıcıların açıklanması için serbest elektron- atomik örgü etkileşmelerinin hesaplanması; Yarı İletken Kristaller: Enerji bantları çerçevesinde yarı iletken kristallerin özellikleri ve katkılama ile iletkenliklerinin artması, Elektronik Devre Elemanlarının Oluşumu: Katkılı yarı iletken kristallerden diyod ve transistör üretimi ve elektronik devre elemanlarının çalışma ilkeleri; Kristallerin Manyetik Özellikleri; Metaller ve Fermi Yüzeyleri; Plazmon, Polariton ve Polaronlar; Optik Süreçler ve Eksitonlar; Süperiletkenlik.