» Biyografi

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Lisans Programından mezun olduktan sonra 1985'te Trakya Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde Katıhal Fiziği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım.1990-1994 arasında Katıhal Fiziği dalında doktoramı yapmak üzere East-Anglia Üniversitesi İngiltere'de bulundum.  

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • S.E.Okan, F.K Boz, Ş.Aktaş, Teorik resonans tünelleme diyotları önerileri ve akım-gerilim karakteristiklerindeki lazer alan etkileri, Superlattices and Microstructures, 133, UNSP 106207 (Eylül 2019)
 • H. Kes, A. Bilekkaya, S. Aktaş, S.E. Okan, Bir hidrojenik safsızlığın bir yalıtım tabakasına sahip eş eksenli kuantum telindeki bağlanma enerjisi, Superlattices and Microstructures, 111, 966-975. (Kasım 2017)
 • M. Türkyılmaz, G. Uluçam, S. Aktaş, S. E. Okan, Yeni N-heterosiklik karben ligandları sentezi ve karakterizasyonu: 1,3-Bis(acetamide)imidazol-3-ium bromide and 3-(acetamide)-1-(3-aminopropyl)-1H-imidazol-3-ium bromide, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1136, 263-270. (Mayıs 2017)
 • F. Boz, B. Nişancı, Ş. Aktaş, S. E.Okan , Bir yabancı atoma sahip GaAs AlxGa1 xAs AlAs kuantum noktasının enerji seviyeleri, Applied Surface Science, 387, 76-81. (Kasım 2016)
 • S. Aktaş, H. Kes, F. K.Boz, S. E. Okan, Bir rezonant tünelleme yapısının yüksek lazer alalnlar ile kontrolü, Superlattices and Microstructures, 98, 220-227. (Ekim 2016)
 • G. Uluçam,S.E.Okan, Ş. Aktaş, P. G. Öğretmen, Dinaftasülfoksit molekülünün karakterizasyonu , Journal of Molecular Structure, 1102, 146-152. (Aralık 2015)
 • Ş. Aktaş, A. Bilekkaya, F. K. Boz, S.E.Okan, Simetrik ve asimetrik çift bariyer yapılarında lazer alan ile kontrol edilen edilen elektron geçişi, Superlattices and Microstructures, 85, 266-273. (Eylül 2015)
 • F.K.Boz, S. Aktas, B. Bekar, S.E.Okan,Çift kuantum kuyularının lazer alan güdümlü potensiyel profilleri, Physics Letters A 376, 590-594. (Ocak 2012)
 • S.Sucu, S.Aktas, S.E.Okan, Z.Akdeniz, P.Vignolo, Leke düzensizliğine sahip optik örgülerde Anderson yerelleşmesi, Phys.Rev.A 84, No: 065602. (Aralık 2011)
 • A.I.Mese, P.Capuzzi, S.Aktas, Z.Akdeniz, S.E.Okan, Bessel tipi etkileşmelerle iki boyutta harmonik olarak tuzaklanmış bozonların yoğuşması, Phys.Rev.A, 84, 043604. (Ekim 2011)
 • F.K.Boz , S. Aktas, A.Bilekkaya, S.E.Okan, Manyetik alan altındaki çok katmanlı küresel kuantum noktası, Applied Surface Science“ 256, 3882-3886. (Nisan 2010)
 • S.Aktas, F.K.Boz, A.Bilekkaya, S.E.Okan, Bir koaksiyel kare GaAs / AlxGa1-xAs kuantum kuyu telinin elektrik alanındaki elektronik özellikleri , Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures, 41, 1572-1576. (Ağustos 2009)
 • F.K.Boz, S.Aktas, A.Bilekkaya, S.E.Okan,Çok katmanlı kuantum noktasındaki bir hidrojenik safsızlığın enerji düzeyleri üzerindeki geometrik etkiler , Applied Surface Science, 255, 6561-6564. (Nisan 2009)
 • A. Bilekkaya, S. Aktas, S.E.Okan, F.K. Boz , Farklı şekillerde kuantum kuyu tellerinde hidrojenik safsızlık bağlanma enerjisine elektriksel ve manyetik alan etkisi, Superlattices and Microstructures 44, 96-105. (Temmuz 2008)
 • S. Aktas, A. Bilekkaya , S.E.Okan ,Elektrik ve manyetik alanlar altında farklı şekillerde kuantum kuyu tellerinde bir elektronun enerji spektrumu, Physica E 40, 2703-2708. (Haziran 2008)
 • A.I.Mese, P. Capuzzi, Z.Akdeniz, S.E.Okan, M.Tosi, İki boyutta harmonik hapsedilmiş yüklü bozonların Coulomb kristalleri, Journal of Physics-Condensed Matter 20, No:335222. (Haziran 2008)
 • S.Sucu, A.I.Mese, S.E.Okan, Kuantum noktasındaki bir elektronun bağlanma enerjisi üzerinde sınırlamanın ve şeklin rolü, Physica E, 40, 2698-2702. (Haziran 2008)
 • O.Akankan, S.E.Okan, H.Akbas, GaAs-AlAs kuantum tellerinde uzaysal elektrki alan ve eksenel manyetik alan etkisi, Physica E 36, 119-122. (Ocak 2007)
 • O.Akankan, S.E.Okan, H.Akbaş , Spatial electric field effect in GaAs-AlAs quantum wires, Physica E 25, 535-538. (Ocak 2005)
 • A.I.Meşe, S.E.Okan, Elektrik alanı uygulaması altındaki silindirik kuantum kuyu tellerinde rölativistik hidrojenik safsızlıkların bağlanma enerjisi , physica status solidi (b) 241, 3525-3531. (Aralık 2004)
 • S.E.Okan, İ.Erdoğan, H.Akbaş, GaAs / AlAs kuantum kuyuları ve kuantum kuyu tellerinde iç polarizasyon ve elektrik alanda polarizasyon anomalisi, Physica E, 21, 91-95. (Şubat 2004)
 • Ş.Aktaş, S.E.Okan, H.Akbaş , Koaksiyel GaAs / AlxGa1-xAs kuantum kuyu tellerinde hidrojenik safsızlığın bağlanma enerjisi üzerinde elektrik alan etkisi, Superlattices and Microstructures 30, 129-134. (Eylül 2001)
 • S.E.Okan, H.Akbaş, Ş.Aktaş, M.Tomak, Elektrik alan uygulaması altındaki parabolik kuantum kuyularında helyum benzeri safsızlıkların bağlanma enerjileri, Superlattices and Microstructures 28, 171-176. (Eylül 2000)
 • Ş.Aktaş, S.E.Okan ,İ.Erdoğan, H.Akbaş, M.Tomak, GaAs kuantum kuyularında donor bağlanma enerjilerinde nonparabolisite etkileri ve dalga fonksiyonu yassılması, Superlattices and Microstructures 28, 165-169. (Eylül 2000)
 • S.E.Okan, Ş.Aktaş, H.Akbaş, M.Tomak, Simetrik çift GaAs / GaAlAs kuantum kuyularında eksiton geçiş enerjileri, physica status solidi (b) 212, 263-270. (Nisan 1999)
 • H.Akbaş, Ş.Aktaş, S.E.Okan, M.Ulaş ve M.Tomak, GaAs / GaAlAs kuantum kuyularında akseptör 1s-2p geçişleri: elektriksel ve manyetik alanlar altında uzay bağımlı perdelemenin etkileri, physica status solidi (b) 205, 537-542. (Şubat 1998)
 • H. Akbaş, Ş. Aktaş, S.E.Okan, M. Ulaş, M. Tomak, Sonlu-bariyer kuantum kuyularında sığ vericilerin, alıcıların ve eksitonların bağlanma enerjileri üzerinde perdeleme etkisi, Superlattices and Microstructures, 23, 113-119. (Ocak 1998)
 • S.E.Okan, D.C.Champeney , Sodyum, potasyum ve nikel triflorometansülfonat su çözeltilerinin 25 0C molar iletkenliği, Journal of Solution Chemistry 26, 405-414. (Nisan 1997)
 • S.E.Okan, P. S. Salmon, Esnek moleküllerin çözeltilerinde Jahn-Teller etkisi: etilen glikolde Cu2 + çözeltisinin yapısı üzerinde bir nötron kırınım çalışması, Molecular Physics 85, 981-998. (Ağustos 1995)
 • S.E.Okan, P. S. Salmon, D.C.Champeney, I. Petri , Katyonların hidrojen bağlı moleküler çözücülerde çözülmesi: etilen glikol ve gliserolde Ni2+ çözeltilerinin yapısı üzerinde bir nötron kırınım çalışması, Molecular Physics 84, 325-343. (Şubat 1995)
 • S.Erol.Okan, Philip S. Salmon, Hidrojen bağlı moleküler çözücülerde Cl- çözeltilerinin yapısı üzerine bir nötron difraksiyonu çalışması , Journal of Physics : Condensed Matter 6, 3839-3848. (Mayıs 1994)
 • K.G.Akdeniz, A.O.Barut, J.Kalaycı, S.E. Okan, G.Tezgor, Kesirli kuvvet nonlineerliğe sahip bir saf spinör teorisinde durgun solitonların kararlılığı , International Journal of Modern Physics A 5, 187-193. (Ocak 1990)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Düşük boyutlarda tuzaklanmış soğuk atomik gazlar (Aralık 2011)
 • İki boyutta etkileşen tuzaklanmış aşırı soğuk bozonlar (Mayıs 2010)
 • Kuantum tellerinde sığ verici (Eylül 2004)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Nikel ve Bakır İyonlarının Hidrojen Bağlı Moleküler Sıvılardaki Koordinasyonunun Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile incelenmesi (Ekim 2019)
 • Potansiyel engellerle karşılaşan bir parçacığın geçiş katsayısının hesaplanması (Ocak 2012)
 • Kuantum Hall çubuğunda sıkıştırılamaz bölgelerdeki elektronun hızı (Nisan 2007)
 • Kuantum noktalarında geometrik etkiler (Haziran 2005)
 • Kuantum tellerinde hidrojen türü yabancı atomların bağlanma enerjilerinin göreli olarak incelenmesi (Eylül 2004)
 • Kuantum kuyularında geometrik etkiler (Temmuz 2003)

Projeler

 • Çevre Biyolojik Örneklerde Bazı Elementlerin Atomik Absorbsiyon Spektrometre İle Analizi- TÜBAP 2012/134 (Eylül 2013)
 • Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması- DPT 2011K120390 (Ağustos 2012)
 • Yarı iletken tabanlı Mach-Zender İnterferometresi'nin sayısal yöntemlerle modellenmesi TÜBAP 2010/178 (Haziran 2012)
 • Düşük boyutlarda tuzaklanmış soğuk atomik gazlar-TÜBAP 2009/71 (Şubat 2012)
 • İki boyutta etkileşen tuzaklanmış aşırı soğuk bozonlar -TÜBAP 2008/42 (Haziran 2010)
 • Dış elektrik ve manyetik alan altında çoklu kuantum tellerinde yabancı atom problemi -TÜBAP 759 (Ocak 2008)
 • Yarı iletkenlerde dieelktrik etkiler-TÜBAP 139 (Mayıs 1999)

» Verdiği Dersler

Katıhal Fiziği I