» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "French Impact on Turkish Foreign Policy Since 2012", Beykoz Akademi Dergisi Cilt 11 Sayı 1, ss.1-15. (Haziran 2023)
 • "Adriyatik-İyonya Girişimi- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü: Bir Karşılaştırma", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt: 20, No: 2 (Yıl: 2021), ss.511-534. (Aralık 2021)
 • Üçüncü Dünya’nın Ekonomik Güvenliği: “Eşitsiz Mübadele”den “Adil Ticaret”e, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, ss. 91-105, ISSN 2148-6166 | e-ISSN 2757-7716 (Haziran 2021)
 • “Soğuk Savaş Sonrası Yunanistan-Arnavutluk-Kosova İlişkileri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2017, Sayı 27, ss.1013-1042, ISSN 1308-9196, e-ISSN1308-7363. (Aralık 2017)
 • “Ülke İncelemesi: Slovenya”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18 Sayı 2 Aralık 2016, ss. 191-211. (Mayıs 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Haiti' de Olan Haiti' de Kalır, VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ISEPA 2023 (Ekim 2023)
 • Dünyada Güncel Risk ve Tehditler: OECD ve Dünya Bankası Perspektiflerinden “Kırılganlık", Bingöl Üniversitesi II. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi “Küresel Siyaset ve Ekonomide Yeni Tehditler ve Fırsatlar” 19-20 Ocak 2023 (Ocak 2023)
 • Ufukta Davetle Müdahale: Haiti, II. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi 9-11 Aralık 2022 (Aralık 2022)
 • Türkiye- Ermenistan Uyuşmazlık Çözümünde Toplumlar Arası Diplomasi İçin Yeni Bir Öneri: Adil Ticaret, INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 20-23 Ekim 2022 (Ekim 2022)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Turkish Foreign Policy After 2002: A Regional Power Indeed?", Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti, eds. Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Huriye Yıldırım Çinar, ss. 521-530. (Eylül 2023)
 • "Kızıldeniz ve Aden’de Güvenlik Arayışları", Afrika Jeopolitiği, eds. Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehmet Şahin, Nobel Akademik Yayıncılık, 2023, ss. 305-316 (Mayıs 2023)
 • "Avrupa Birliği' nde Sınır Sorunları",21. Yüzyılda Bölgesel Sorunlar, Editörler: Onur LİMON, Ümran GÜNEŞ & Servet KARAGÖZ, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Basım, Ankara 2021, ss. 11-32. (Aralık 2021)
 • "Afrika'da Sınır Sorunları", Dünya Siyasetinde Afrika 5, (ed.) Doç.Dr. İsmail Ermağan, Nobel, 2018, ss. 249-269. (Aralık 2018)
 • “Toplumsal Ekoloji ve Uluslararası Hiyerarşi”, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar (Cilt II), (eds.) Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu, TPLondon, Londra, 2018, ss. 229- 244. (Ocak 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Hızlandırılmış Avrupalılaşma: Rus Tehdidi ve Bir Güvenlik Örgütü Olarak Avrupa Birliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu (Mayıs 2023)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Emre Kalay, Tolga Erdem, Emirhan Kaya, "The Geopolitics, History, and Culture of the Balkans", The Balkans, (ed.) Sibel Turan, Anadolu University, Eskişehir, Aralık 2020, E-ISBN: 678-675-06-4139-8. (Aralık 2020)
 • “Soğuk Savaş Sonrasında Yunanistan”, Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), (ed.) İbrahim Kamil, Nobel, Ankara, 2017, ISB : 978-605-320-750-4, ss. 483-513.

» Verdiği Dersler

AB' nin Siyasal Yapısı

Anayasa Hukuku

Avrupa Birliği- Türkiye İlişkileri

Bölge İncelemeleri

Gümrük Mevzuatı I

Gümrük Mevzuatı II

Gümrük Teşkilatı ve Tarihi

Gümrük Vergi Tarife Cetveli I

Gümrük Vergi Tarife Cetveli II

Hukuka Giriş

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Kamu Maliyesi ve Devlet Bütçesi

Klasik Diplomasi

Proje Döngüsü Yönetimi

Uluslararası Çatışma Çözümleri

Uluslararası Hukuk

Uluslararası İlişkiler Kuramı

Uluslararası İlişkilerde Liderlik

Uluslararası Terörizm ve Politik Şiddet