» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Ülke İncelemesi: Slovenya”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18 Sayı 2 Aralık 2016, ss. 191-211. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Afrika'da Sınır Sorunları", Dünya Siyasetinde Afrika 5, (ed.) Doç.Dr. İsmail Ermağan, Nobel, 2018, ss. 249-269. (Aralık 2018)
  • “Toplumsal Ekoloji ve Uluslararası Hiyerarşi”, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar (Cilt II), (eds.) Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu, TPLondon, Londra, 2018, ss. 229- 244. (Ocak 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Soğuk Savaş Sonrası Yunanistan-Arnavutluk-Kosova İlişkileri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2017, Sayı 27, ss.1013-1042, ISSN 1308-9196, e-ISSN1308-7363. (Aralık 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • “Soğuk Savaş Sonrasında Yunanistan”, Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), (ed.) İbrahim Kamil, Nobel, Ankara, 2017, ISB : 978-605-320-750-4, ss. 483-513.

» Verdiği Dersler

AB ve Türkiye İlişkileri

AB' nin Siyasal Yapısı

Anayasa Hukuku

Bölge İncelemeleri

Gümrük Mevzuatı I

Gümrük Mevzuatı II

Gümrük Teşkilatı ve Tarihi

Gümrük Vergi Tarife Cetveli I

Gümrük Vergi Tarife Cetveli II

Hukuka Giriş

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Kamu Maliyesi ve Devlet Bütçesi

Klasik Diplomasi

Proje Döngüsü Yönetimi

Uluslararası Çatışma Çözümleri

Uluslararası Hukuk

Uluslararası İlişkiler Kuramı

Uluslararası İlişkilerde Liderlik

Uluslararası Terörizm ve Politik Şiddet