» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Emirhan Kaya, "The Syrian Crisis: A Protracted Social Conflict?", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Ocak 2021, ss. 1-17. (Ocak 2021)
 • Fahri Türk-Emirhan Kaya, "Türk-Alman İlişkileri Bağlamında Anadolu'da Alman Göçmenler: Amasya Örneği", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Ocak 2020, ss. 56-73. (Ocak 2020)
 • Fahri Türk-Emirhan Kaya, "Kaf Dağı'nın Eteğinde Bir Alman Kolonisi: Kars Almanları", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Aralık 2019, ss. 683-713. (Aralık 2019)
  1
  ATIF
 • Merve Kaya-Emirhan Kaya, Türkiye’nin 2000’li Yıllarda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri ile Ekonomik ve Siyasi İlişkileri, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 1/1, 2019. (Ocak 2019)
  1
  ATIF
 • Emirhan Kaya, "Yardım Programları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikası", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 54, Ekim 2017, ss. 1-15. (Ekim 2017)
  1
  ATIF
 • Fahri Türk - Emirhan Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk-Alman İlişkilerinde Sıradışı Bir Aktör: Krupp Firması 1923-1990, Gazi Akademik Bakış, Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017, ss. 121-143. (Haziran 2017)
  4
  ATIF
 • Emirhan Kaya, Avrupa Birliği'nin Son Genişlemesi ve Balkan Üyeleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, ss. 213-233. (Aralık 2016)
  4
  ATIF
 • Emirhan Kaya, Dış Politika Değişimi: AKP Dönemi Türk Dış Politikası, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı 12, İlkbahar 2015, ss. 71-91.
  6
  ATIF
 • Emirhan Kaya, Understanding the Political Economy of the Arab Spring, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Haziran 2014, ss. 73-85. (Haziran 2014)
  4
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Merve Kaya-Emirhan Kaya, Türkiye'nin 2000'li Yıllarda Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri ile İlişkileri, IX. IBANESS Kongreler Serisi, 29-30 Eylül 2018, Edirne, ss. 479-487. (Eylül 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Murat Yorulmaz ve Emirhan Kaya, "Yugoslavya: Dağılmanın Tarihsel Kodları ve İç Savaşın Anatomisi", Pandora'nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrasında İç Çatışmalar ve İç Savaşlar, Derleyenler: Emre Çıtak, Eda Kuşku Sönmez ve Gözde Turan, Palme Yayınevi, Ankara 2021, ss. 311-330. (Ağustos 2021)
 • Emirhan Kaya, "Çin-Rusya İlişkilerinde Ortadoğu'daki Büyük Güç Rekabeti", Avrasya Denkleminde Rusya-Çin Rekabeti, Ed. Murat Yorulmaz ve Serdar Yılmaz, Astana Yayınları, Ankara 2021, ss. 119-135. (Mayıs 2021)
 • Emirhan Kaya, Amerikan Askeri Müdahalelerinde Karar Alma, Astana Yayınları, Ankara 2021. (Nisan 2021)
 • Emirhan Kaya, "The Caucasus States’ Relations with the U.S.A (1991-2020)", The Changing Perspectives and ‘New’ Geopolitics of the Caucasus in the 21st Century, (ed.) Serdar Yılmaz, Murat Yorulmaz, Astana Yayınları, Ankara, Şubat 2021. (Şubat 2021)
 • Fahri Türk ve Emirhan Kaya, Kaf Dağı’ndan Toroslar’a Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Alman Göçmenler, Astana Yayınları, Ankara 2020. (Eylül 2020)
 • Emirhan Kaya, "Liberalism and International Security", Security In Contemporary World: Theories and Issues, Editors: Sibel TURAN and Latif PINAR, Siyasal Kitabevi, Ankara 2019, ISBN NO: 978-605-7877-41-3. (Aralık 2019)
 • Emirhan Kaya, "Oyun Kuramı Çerçevesinde Suriyeli Mülteci Krizi", Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Ed. Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu, Transnational Press London, Londra 2017, ss. 157-176. (Ekim 2017)
  2
  ATIF
 • Emirhan Kaya, Dış Politikada Değişim AKP Dönemi Türk Dış Politikası, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2016, ISBN: 978-3-659-91938-1. (Temmuz 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Emre Kalay, Tolga Erdem, Emirhan Kaya, "The Geopolitics, History, and Culture of the Balkans", The Balkans, (ed.) Sibel Turan, Anadolu University, Eskişehir, Aralık 2020, E-ISBN: 678-675-06-4139-8. (Aralık 2020)
 • Merve Kaya-Emirhan Kaya, "Avrupa Birliği'nin Eski Yugoslav Ülkeleri ile İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), Derleyen: İbrahim Kamil, Nobel Yayıncılık, Ankara 2017, ss. 601-625. (Kasım 2017)
 • Emirhan Kaya, "Eski Yugoslavya Dışındaki Balkan Devletlerinin AB ile İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), Derleyen: İbrahim Kamil, Nobel Yayıncılık, Ankara 2017, ss. 581-600. (Kasım 2017)

» Verdiği Dersler

Çağdaş Siyasal İdeolojiler (Uİ321)

Toplumsal Cinsiyet ve Politika (Uİ336)

Türkiye-AB İlişkileri (BDB725)

Türkiye'de Sanayileşme ve Uluslararası Politika (Uİ442)