» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • E. Mıhlayanlar, Ş. Dilmaç, A. Güner “Analysis of the effect of production process parameters and density of expanded polystyrene insulation boards on mechanical properties and thermal conductivity”, Material & Design Volume 29, Issue 2, 2008, pages 344-352.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, M., "An Investigation For Indoor Environmental Quality In High-Rise Residential Buildings", MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, DOI: 10.5505/megaron.2017.07830, ISSN: 1309-6915, Cilt: 12, Sayı: 2, s: 213-227. (Haziran 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mevcut Yüksek Yapıların Enerji Verimliliği İçin Bir Çözüm: Retrofit", Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (UHMFD), Şubat-Mart-Nisan 2017, Sayı: 9, ISSN: 2148-4783, s: 1-25. (Nisan 2017)
 • E. Mıhlayanlar, S. Öztuna, K. Büyükakın, Investigation of Thermal Comfort Conditions in Higher Education Facilities: A Case Study for Engineering Faculty in Edirne, 6/2017 pages:71-79. (Ocak 2017)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., “The Effect Of Transparent Surface Aspect To Savıng Heat Energy”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 252-256, 2009.
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Arabulan, S., “Wooden Corcase System In Traditional Housing Architecture: Edirne Sample”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 267-271, 2009.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mıhlayanlar, E., Aydın, D., Investigation of Edirne Ekmekçizade Ahmet Pasha Caravanserai in Terms of Refunctioning, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), October 19-22, 2017, Prague, Czech Republic. (Ekim 2017)
 • Topçu C., Mıhlayanlar, E. “The Effects Of Buıldıng Physıcs Problems On Neıghbourhood” 10th International Sinan Symposium, April 27 – 28th 2017. (Nisan 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Yükselen Yeni Yaşam Alanlarında Komşuluk İlişkilerinin İncelenmesi", X. International Sinan Symposium, 27-28 Nisan 2017, Edirne, ISBN:978-975-374-208-5, s: 223-230. (Nisan 2017)
 • Yardımlı, S. Mıhlayanlar,E., "The Use of Beams in Traditional Masonry Structures of Anatolia and Thrace", Proceedings of 2016, International Conference on Innovations in Civil and Structural Engineering (ICICSE'16). December 12-13 2016, Thailand (Phuket), Paper:27-32. (Aralık 2016)
 • Öztuna, S., Mıhlayanlar, E., Büyükakın M. K. “Investigation Of The Heat Performance İn Education Facilities”, International Scientific Conference UNITECH, November 18 – 19, 2016. Gabrovo/Bulgaria (Kasım 2016)
 • Yüksek, İ., Mıhlayanlar,E., "Yapı ve Mimarlık Öğrencilerinde Yenilenebilir Enerji Algısı ve Yapılarda Kullanımının Farkındalık Seviyesinin Tespiti" 6th International Conference Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability (PRONASEM), November 11-13, 2016, Romanian Academy Bucharest/Romania. (Kasım 2016)
 • Yüksek, İ. Mıhlayanlar, E., "Interaction of Building Material and Environment Cycle Process" 2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, ISBS 2015. Ankara. (Mayıs 2015)
 • Meral,S., Mıhlayanlar, E. "Legal Restrictions Building Envelope In Terms Of Energy Performance", 9th International Sinan Symposium, April 21-22 2015 Edirne / Turkey. (Nisan 2015)
 • Büyükakın,M.K , Öztuna S.,Mıhlayanlar,E., "Thermal Analysis Of Thermal Bridges Of Concrete Beams in Buildings", International Scientific conference UNITECH 2014, Gabrova. (Kasım 2014)
 • KARTAL,S. ,MIHLAYANLAR,E., ARABULAN, S., "Revival of Historical Areas: Example of Edirne/Karaaağaç" 1st International Urban Planning Architecture And Design Congress (UPAD) 8-11 May 2014, Kocaeli. (Mayıs 2014)
 • MIHLAYANLAR, E., KARTAL, S., UMAROĞULLARI, F., ERTEN, Ş.Y., "Re-Use In Edırne Cıty Centre:Harbıye Barrack / Archıtecture Faculty" 26. th International Building & Life Fair And Congress, p: 195-205, 03-05 April 2014, Bursa. (Nisan 2014)
 • Mıhlayanlar, E., Hatipler T,, Yardımlı S., Canıtez T., “Edirne Saray Hamamının Isı Kayıpları Problemlerinin ve Duvarlarda Yüzey Sertliğinin İncelenmesi”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:371-378, 25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Yardımlı,.,S., Hattap, S., Mıhlayanlar, E “Kırklareli Sivil Mimari Yapıları”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:75-82, 25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Heptaşkın, S.B., Sezer, F.Ş., Mıhlayanlar, E “Dişli Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemesi Seçiminde Farkındalık Bilinci"VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:313-318,25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Sever, Ü., Mıhlayanlar, E., “The Choice Of Materials In Terms Of Thermal And Steam Conduction In The Steel Construction Walls” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:177-184, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., Kartal, S., “Development And Nowadays Usage Of Double-Skin Facade Systems” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:406-411, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Öztürk, B., “Use Of The Concrete/Polystyrene Sandwıch Bearıng Panel Systems In Edırne, Unıversıty Lıvıng Center “, International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:343-349,13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar E., Dilmaç Ş., Güner A., “The Effect Of Production Parameters Of Eps Insulation Boards On Thermal Conductivity Property” 5th. International Advanced Technologies Symposium, Karabük Unıversty, 2009, Karabük.
 • Umaroğulları F, Mıhlayanlar E., “Konutlarda Duvar Elemanlarını Oluşturan Katmanların Sıralanışının Su Buharı Geçişi Açısından Önemi”, III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Tarihsel Kent Ve Yöresel Mimaride Konut, Edirne, 2007.
 • Mıhlayanlar E., Yardımlı, S, “Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı ve Çevresinde Hava Kirliliğine Bağlı Bozulmalar”, II Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2006.
 • Kartal, S, Umaroğulları, F, Mıhlayanlar, E, Gazbeton ve Tuğlanın Isıl Atalet Davranışları İle İlgili Bir Araştırma’, 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005
 • Mıhlayanlar, E, Umaroğulları, F, Kartal, S, ‘Isı Yalıtım Sistemlerinin Maliyetleri Hesapları Açısından Karşılaştırılması’, 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mimarlık Eğitiminde Yüksek Yapı Kavramının Yeri ve Önemi", II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Antalya. (Eylül 2017)
 • Mıhlayanlar, E., Akol A.O., “Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilir Mimarlık Açısından Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İncelenmesi”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), October 26-28, 2016, Adana/Turkey. (Ekim 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mıhlayanlar, E., Kartal, S., Erten Ş. Y. , The Investigation of Thermal Comfort Conditions in University Buildings: The Sample of Architecture Faculty , Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, DOI: 10.19113/sdufbed.83626. (Haziran 2017)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., “Kalker Taş Duvarlarda Sıcaklık ve Nem Performansının İncelenmesi.”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:31, Sayı:1, sayfa:313-321. (Haziran 2016)
 • Özşahin, B., Cihan, M. T., Mıhlayanlar, E. “EPS Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi İle Geleneksel Yapım Sistemlerinde Kullanılan Duvarların Isıl Performanslarının Karşılaştırılması”Trakya University Journal of Engineering Sciences, 14(2): 105-114, 2013.
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme Duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği” Megaron e-dergi 6, sayı no:1 (2011).
 • Mıhlayanlar, E, -Umaroğulları, F, ‘Isı Yalıtımı Konusunda Sektördeki Kullanıcıların Tercihlerinin Belirlenmesi - Trabzon Örneği’, Yalıtım Dergisi, S ayı:76, Sayfa: 48, 54 (Ocak –Şubat 2009)
 • Şenkal, F,- Mıhlayanlar, E, ‘Isıl Konfor Üzerine Bir Araştırma’, Yalıtım Dergisi, Sayı:35, Sayfa:56,57,58 (Mart 2002)
 • Mıhlayanlar, E, ‘Konut Yapımında Kullanılan Modüler Çelik Kalıp Pano Ve İskele Sistemi İle İlgili Bir Anket Çalışması’, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı:2001-01, Sayfa:86, 87 (Ocak 2001)
 • Şenkal, F,- Mıhlayanlar, E, ‘Konutlarda Kullanıcıların Yalıtım Ve Tesisat Problemlerini İçeren Bir Araştırma’, Yalıtım Dergisi, Sayı:27, Sayfa:34, 35 (Kasım 2000)
 • Mıhlayanlar, E, ‘Tarihi Kula Evleri’, Tasarım Dergisi, Sayı:105, Sayfa:134, 135 (Eylül 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yüksek, İ., Mıhlayanlar, E., Tıkansak, T. E., "Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma"12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bina Fiziği Sempozyumu – 8-11 Nisan 2015/İzmir. (Nisan 2015)
 • Umaroğulları,F., Mıhlayanlar,E., Gedik,G.Z., Hasan, S., “Dış Duvarlarda Sıcaklık, Su Ve Nem Performansının İncelenmesi” 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, s: 309-318, 13-14 Mart 2014, İTÜ İstanbul. (Mart 2014)
 • Mıhlayanlar,E., İsmail, S., “Isı Yalıtım Maliyetinin Toplam Bina Maliyetindeki Yeri: Yunanistan-Türkiye Karşılaştırması” 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, s: 319-330, 13-14 Mart 2014, İTÜ İstanbul. (Mart 2014)
 • Mıhlayanlar, E., Meral, S., “Yeşil Binalarda Enerji Etkin Çatıların Önemi”, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, s:163-171, 23-24 Mayıs 2013 Ankara. (Mayıs 2013)
 • İsmail, S., Mıhlayanlar, E. “Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal ve Uluslararası Örnek Binaların Değerlendirilmesi”, 11. Ulusal Tesisat Müh. Kongresi, s:1585-1600, 17-20 Nisan 2013 İzmir. (Nisan 2013)
 • Mıhlayanlar, E, , Heptaşkın B. S., “Betonarme Plak Ve Farklı Dolgu Malzemeleri İle Oluşturulan Dişli Döşemelerin Isıl Geçirgenlikleri Açısından Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, s:225-232, Bursa, 2012.
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejim Şartlarında Betonarme Elemanlarda Yoğuşma Kontrolü- Edirne Örneği”, Sürdürülebilir Yapı Fiziği Kongresi 4-5 Mart 2010, İstanbul.
 • Mıhlayanlar, E, Kartal, S, Umaroğulları, F, “Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, Sürdürülebilir Yapı Fiziği Kongresi 4-5 Mart 2010, İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "19.yy'dan 21.yy'a Yüksek Yapı Kavramının Tarihsel Gelişimi", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017, Edirne, s: 3. (Mayıs 2017)
 • Sever Ü., Mıhlayanlar, E, ., “Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derce Gün bölgelerine Göre Değerlendirilmesi”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir. Poster sunum.
 • Mıhlayanlar, E, , Umaroğulları,F., Kartal, S., “Binalarda Enerji verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi- Edirne Örneği”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir. Poster sunum.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • "Binalarda Enerji Verimliliği Ve Sürdürülebilirlik Açısından Çatı Elemanının Malzeme Ve Yapım Olarak İncelenmesi", T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mimar Sinan Meral) (Ocak 2017)
 • "Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin Enerji Verimliliği Ve Kullanıcı Konforuna Etkisi" T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mimar Dinçer Aydın). (Ocak 2017)
 • “Dış Cephe Bitirme Sistemlerinde Isı Yalıtımının Sıcaklık ve Nem performansına Etkisinin İncelenmesi” T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar Selnta Chasan) Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • “Enerji Verimli Binalarda Isı Yalıtımının Toplam Bina Maliyetindeki Etkisi: Yunanistan-Türkiye Karşılaştırması”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar Simpel İsmail ), 2012.
 • “Edirne Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar. Hürgün Temur), 2011.
 • “Türkiye’de Dişli Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemelerinin İncelenmesi ve Isıl Geçirgenlikleri Açısından Değerlendirilmeleri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar. Seçil Ballı), 2010.
 • “Hafif Çelik İskelet Yapıların Duvarlarında Isı ve Buhar iletimi Analizi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Arş. Gör. Ünal Sever) 2009.
 • “Ahşap İskelet Yapı Sisteminin Isı ve Buhar Geçişi Açısından Değerlendirilmesi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Eylül 2008 (Yük. Mim. Meral Yücel)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası Üyesi

Yapılan Hakemlikler

 • Parameters That Effect Efficiency In Heat Insulatıon And A Suggestion For System Design For Heat Insulation Applications In Turkey, International Refereed Journal Of Design And Architecture, January / February / March / April 2016 Issue: 07. (Nisan 2016)
 • The Effect Of Material Properties Isolation System On Thermal Bridge Behavior, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.
 • Investigation of Clay Bound Exterior Plaster Properties on Mud-Walls in Diyarbakir Region, İstanbul Aydın Üniversitesi A+ArchDesign Dergisi.
 • Materials and Structures (MAAS) dergisi :MAAS-D-13-00370 nolu “Thermal Conductivity Measurements with Different Methods; A Procedure for the Estimation of the Retardation Time” 07.10.2013.

Projeler

 • Eğitim Yapılarında İç Ortam Konfor Şartlarının Araştırılması (TÜBAP/2014-102) Proje Yürütücüsü (Eylül 2016)
 • Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Edirne’de Birinci Derece Öneme Sahip Olan Yapıların Deprem Riskleri Ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi (Ocak 2014)
 • Kalker Esaslı Yapı Taşlarında Kirli Kabuk Oluşumu -TÜBAP- 2009/92 (Tamamlanma tarihi/ 29.01.2013) (Ocak 2013)
 • Trakya Üniversitesi "Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı" Projesi planlama ekibinde görev aldı. 2001-2003.
 • “Yapı kabuğundaki Yalıtımın Yerinin ve Kalınlığının Yoğuşma Denetimi Açısından Deneysel ve Sayısal Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı Proje Yürütücülüğü (Proje no:2008-66, Diğer Araştırmacılar: Doç. Dr. Gülay Zorer Gedik, Arş. Gör. Filiz Umaroğulları).

Sertifikalar

 • T.C Bayındırlık Ve İskan bakanlığınca Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili EKB UZMANI dır. (Ocak 2012)
 • Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin düzenlediği "Eğitimcilerin Eğitimi" programı sertifikası (Aralık 2000)

Diğer

 • Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi (ÇEVKAK), İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi Üyesi (Nisan 2011)
 • SAY-B YAPI Firmasının Düzenlediği Etkinlikte "Binalarda Enerji Verimliliği (Dış Cephe Isı Yalıtımı)" Semineri, Lüleburgaz. (Nisan 2011)
 • Mıhlayanlar, E., “Isı Yalıtımı Uygulama Sistemleri”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesinin SGM kapsamında düzenlediği eğitim seminerini vermiştir. Adana. (Haziran 2010)
 • Türk Standardları Enstitüsü /Petrokimya İhtisas Grubu "Isı Yalıtım Uygulama Kuralları-Binalarda Genleştirilmiş Polistiren Köpük" Standard tasarısı raportörü (Nisan 2010)
 • Mıhlayanlar, E., “EPS ve Kullanım Alanları”, EPS Haber Dergisi sayı 2, 2011.
 • Mıhlayanlar, E, ‘Modüler Çelik Kalıp Pano ve İskele Sisteminin Yapı Sektöründe Kullanımı’, Mimarlık Bülteni, Yıl 1, Sayı 3, Mart 2001
 • Mıhlayanlar, E, “Isı Yalıtımı ve EPS” semineri, Politek Firması Tarafından düzenlenen seminere çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır, Trabzon, 2007
 • Ulusal Yaz Okulu, BETONART ,“Karşılaşma”, Moderatör olarak görev yapmıştır. Trakya Üniversitesi, Edirne, 10-20 Temmuz 2007
 • Mıhlayanlar, E, “Enerji Verimliliği İle İlgili Ülkemizdeki Gelişmeler” PÜD Genel Kurul Toplantısında çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır, Çeşme-İzmir, 03-04 Mart 2011.
 • Mıhlayanlar, E, “EPS ile ilgili standardlar” geniş katılımlı PÜD Toplantısında çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır, Abant-Bolu, 23-24 Ekim 2008.
 • EUMEPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene)’in 16-17 Kasım 2010 tarihleri arasında Hollanda (Amsterdam)’da düzenlediği “EPS in Civil Engineering- master class” organizasyonuna izleyici olarak katılmıştır

» Verdiği Dersler

Mİ 727 Binalarda Yangın Güvenliği (Fen Bilimleri)

MIM 201 Mimari Proje 2

MIM 251 Mimari Proje 3

MIM 266 Geleneksel Konut Mimarisinde Taşıyıcı Sistemler (Seçmeli)

MIM 304 Yapı Fiziği

MIM 352 Uygulama Projesi

MIM 362 Binalarda Enerji Korunumu (Seçmeli)

MIM 401 Mimari Proje 6

MIM 451 Diploma Projesi

MIM 726 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (Fen Bilimleri)

Mim 728 Binalarda Hasara Sebep Olan Yapı Fiziği Etkenleri (Fen Bilimleri)