» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Mıhlayanlar E., Yüksek İ., "Construction and Architecture Students Perceptions of Renewable Energy and Determination of Awareness Level of Its Usage", Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 19, No:2, 901-913. (Haziran 2018)
  2
  ATIF
 • E. Mıhlayanlar, Ş. Dilmaç, A. Güner “Analysis of the effect of production process parameters and density of expanded polystyrene insulation boards on mechanical properties and thermal conductivity”, Material & Design Volume 29, Issue 2, 2008, pages 344-352. (Mayıs 2008)
  45
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın D., Mıhlayanlar E., A CASE STUDY ON THE IMPACT OF BUILDING ENVELOPE ON ENERGY EFFICIENCY IN HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS, Architecture Civil Enngineering Environment, ACEE. Doi: 1 0 . 2 1 3 0 7 / A C E E - 2 0 2 0 - 0 0 1 (Mart 2020)
 • Altınöz,M. Mıhlayanlar, E. "Aktif Güneş Sistemlerinin Bina Enerji Verimliliği Üzerindeki Katkısının İncelemesi" Mimarlık ve Yaşam, Cilt 2, Sayı 2, s:323-335. (Aralık 2019)
  1
  ATIF
 • Yardımlı S., Dal M., Mıhlayanlar E., "Investigation of Earthquake Behaviour of Construction System and Materials in Traditional Turkish Architecture", ITM Web of Conferences 22, CMES-2018- 01034 https://doi.org/10.1051/itmconf/20182201034 (Kasım 2018)
 • Altınöz M., Mıhlayanlar E., Yardımlı S., (2017), "Analyzing Energy and Bio mimesis Concepts in the Context of Sustainability on Building Envelope", A+Arch Design International Journal of Architecture and Design, 3(2) s:1-14 (Aralık 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, M., "An Investigation For Indoor Environmental Quality In High-Rise Residential Buildings", MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, DOI: 10.5505/megaron.2017.07830, ISSN: 1309-6915, Cilt: 12, Sayı: 2, s: 213-227. (Haziran 2017)
  3
  ATIF
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mevcut Yüksek Yapıların Enerji Verimliliği İçin Bir Çözüm: Retrofit"UHMFD,ISSN 2017.07830, sayı:9,s:1-25 (Nisan 2017)
 • E. Mıhlayanlar, S. Öztuna, K. Büyükakın, "Investigation of Thermal Comfort Conditions in Higher Education Facilities: A Case Study for Engineering Faculty in Edirne", TEM Journal 6/2017 pages:71-79. (Ocak 2017)
  3
  ATIF
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., “The Effect Of Transparent Surface Aspect To Savıng Heat Energy”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 252-256. (Mayıs 2009)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Arabulan, S., “Wooden Corcase System In Traditional Housing Architecture: Edirne Sample”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 267-271. (Mayıs 2009)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kurt B., Mıhlayanlar E., "FLOATING HOUSES AND TECHNOLOGIES",XIIth International Sinan Symposium, Architecture and Technology, Trakya University, Edirne. (Nisan 2021)
 • Avcı E., Mıhlayanlar E., "Hygrothermal Behaviour of Adobe Buildings in Traditional Architecture: Lapseki Sample", 8th International Conference-KERPIC'2020 Healthy Buildings:The Role of Earthen Materials on Providing Healthy and Sustainable Indoor Environment, p: 417-426. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1487403/Kerpic%C2%B420%20healthy%20buildings.pdf (Kasım 2020)
 • Aydın, D., Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E. (2020). "A Comparative Case Study on Investigation of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Higher Education Buildings" Istanbul: 6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2020).Proceedings Book, pp. 877-888. (Kasım 2020)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E. (2020)"A Meta-Analysis Study on the Sustainability Performance of Project Delivery Systems" Istanbul: 6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2020) Proceedings Book, pp. 844-862. (Kasım 2020)
 • Avcı E., Mıhlayanlar E., "Areas of Use of Biomass Energy and Its Integration into Building Envelope", II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, p:1178-1191. Edirne/Turkey. https://agbiol.org/index/sayfa/1519/agbiol-2020-full-proceeding-book (Eylül 2020)
 • Seytablev Özdamar M., Mıhlayanlar E., "Investigation of Accommodation Buildings According to the Fire Regulation: Case of a Hotel in Edirne", 15th International Conference In Standardization, Protypes And Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration,BCC, p :145 , ISBN: 978-975-374-247-4, Edirne. (Ekim 2019)
 • Moral H.O., Mıhlayanlar E., "Investigation of Energy Consumption in Adobe Buildings Through Edirne Sample", Kerpic’19 Earthen Heritage, New Technology, Management, 7 th. International Conference, s: 567-576, Muğla. (Eylül 2019)
 • Aydın D. Mıhlayanlar E "Causes and Effects of Construction Project Delays: A Local Case Study in Edirne City Centre", 5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018) Cyprus International University, Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, North Cyprus. (Kasım 2018)
 • Mıhlayanlar E., Altınöz M., "Investigation of Environmental Assessment Tools in Terms of Construction and Building Materials",14th International Conference in “STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION”, p:154-163, September 21 - 22, 2018, Tirana, Albania (Eylül 2018)
 • Sever Ü., Mıhlayanlar E., "INNOVATIVE TECHNOLOGICAL ENERGY EFFICIENCY PRACTICES IN EDUCATIONAL STRUCTURES", 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation, AES, 62-71. Edirne (Nisan 2018)
 • Mıhlayanlar, E., Aydın, D., "Investigation of Edirne Ekmekçizade Ahmet Pasha Caravanserai in Terms of Refunctioning", European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), Prague, Czech Republic. (Ekim 2017)
 • Topçu C., Mıhlayanlar, E. “The Effects Of Buıldıng Physıcs Problems On Neıghbourhood” 10th International Sinan Symposium, April 27 – 28th 2017. (Nisan 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Yükselen Yeni Yaşam Alanlarında Komşuluk İlişkilerinin İncelenmesi", X. International Sinan Symposium, 27-28 Nisan 2017, Edirne, ISBN:978-975-374-208-5, s: 223-230. (Nisan 2017)
 • Yardımlı, S. Mıhlayanlar,E., "The Use of Beams in Traditional Masonry Structures of Anatolia and Thrace", Proceedings of 2016, International Conference on Innovations in Civil and Structural Engineering (ICICSE'16). December 12-13 2016, Thailand (Phuket), Paper:27-32. (Aralık 2016)
 • Öztuna, S., Mıhlayanlar, E., Büyükakın M. K. “Investigation Of The Heat Performance İn Education Facilities”, International Scientific Conference UNITECH, November 18 – 19, 2016. Gabrovo/Bulgaria (Kasım 2016)
 • Mıhlayanlar, E., Akol A.O., “Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilir Mimarlık Açısından Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İncelenmesi”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana/Turkey. (Ekim 2016)
 • Yüksek, İ. Mıhlayanlar, E., "Yaşam Döngüsü Sürecinde Yapı Malzemesi Çevre Etkileşimi" 2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, ISBS 2015. Ankara. (Mayıs 2015)
  4
  ATIF
 • Meral,S., Mıhlayanlar, E. "Legal Restrictions Building Envelope In Terms Of Energy Performance", 9th International Sinan Symposium, April 21-22 2015 Edirne / Turkey. (Nisan 2015)
 • Büyükakın,M.K , Öztuna S.,Mıhlayanlar,E., "Thermal Analysis Of Thermal Bridges Of Concrete Beams in Buildings", International Scientific conference UNITECH 2014, Gabrova. (Kasım 2014)
  1
  ATIF
 • KARTAL,S. ,MIHLAYANLAR,E., ARABULAN, S., "Revival of Historical Areas: Example of Edirne/Karaaağaç" 1st International Urban Planning Architecture And Design Congress (UPAD) 8-11 May 2014, Kocaeli. (Mayıs 2014)
 • MIHLAYANLAR, E., KARTAL, S., UMAROĞULLARI, F., ERTEN, Ş.Y., "Re-Use In Edırne Cıty Centre:Harbıye Barrack / Archıtecture Faculty" 26. th International Building & Life Fair And Congress, p: 195-205, 03-05 April 2014, Bursa. (Nisan 2014)
 • Mıhlayanlar, E., Hatipler T,, Yardımlı S., Canıtez T., “Edirne Saray Hamamının Isı Kayıpları Problemlerinin ve Duvarlarda Yüzey Sertliğinin İncelenmesi”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:371-378, 25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Yardımlı,.,S., Hattap, S., Mıhlayanlar, E “Kırklareli Sivil Mimari Yapıları”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:75-82, 25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Heptaşkın, S.B., Sezer, F.Ş., Mıhlayanlar, E “Dişli Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemesi Seçiminde Farkındalık Bilinci"VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:313-318,25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Sever, Ü., Mıhlayanlar, E., “The Choice Of Materials In Terms Of Thermal And Steam Conduction In The Steel Construction Walls” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:177-184, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., Kartal, S., “Development And Nowadays Usage Of Double-Skin Facade Systems” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:406-411, Bulgaria. (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Öztürk, B., “Use Of The Concrete/Polystyrene Sandwıch Bearıng Panel Systems In Edırne, Unıversıty Lıvıng Center “, International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:343-349,Bulgaria. (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar E., Dilmaç Ş., Güner A., “The Effect Of Production Parameters Of Eps Insulation Boards On Thermal Conductivity Property” , 5th. International Advanced Technologies Symposium, Karabük Unıversty,Karabük. (Mayıs 2009)
 • Umaroğulları F, Mıhlayanlar E., "Konutlarda Duvar Elemanlarını Oluşturan Katmanların Sıralanışının Su Buharı Geçişi Açısından Önemi”, III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Tarihsel Kent Ve Yöresel Mimaride Konut, Edirne. (Mart 2007)
 • Kartal, S, Umaroğulları, F, Mıhlayanlar, E, "Gazbeton ve Tuğlanın Isıl Atalet Davranışları İle İlgili Bir Araştırma", 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya. (Eylül 2005)
 • Mıhlayanlar, E, Umaroğulları, F, Kartal, S, "Isı Yalıtım Sistemlerinin Maliyetleri Hesapları Açısından Karşılaştırılması", 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya. (Eylül 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • MIHLAYANLAR, E., AVCI, E., MECHMET, A.,"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KÜRESEL POTANSİYELLERİ VE BİNALARDA KULLANIMI" Yeni Türkiye 117 Yenilenebilir Enerji Özel Sayısı-1, s:183-203. (Ocak 2021)
 • Mıhlayanlar E., Tachir G., "Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Artium Mimarlık, Planlama Sanat ve Tasarım Dergisi 7(2), s :167-179. (Ağustos 2019)
 • Mıhlayanlar, E., Kartal, S., Erten Ş. Y. , The Investigation of Thermal Comfort Conditions in University Buildings: The Sample of Architecture Faculty , Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, DOI: 10.19113/sdufbed.83626. (Haziran 2017)
  6
  ATIF
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., “Kalker Taş Duvarlarda Sıcaklık ve Nem Performansının İncelenmesi.”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:31, Sayı:1, sayfa:313-321. (Haziran 2016)
 • Oymael S., Mıhlayanlar E., Kartal S., Umaroğulları F., Bozacı M.K., Puyan M.S., Türkiye’de Kamu Binalarının Deprem Riski ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi : Edirne Örneği. Trakya University Journal of Engineering Sciences, 15(2), 29-40. (Aralık 2014)
 • Özşahin, B., Cihan, M. T., Mıhlayanlar, E. “EPS Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi İle Geleneksel Yapım Sistemlerinde Kullanılan Duvarların Isıl Performanslarının Karşılaştırılması”Trakya University Journal of Engineering Sciences, 14(2): 105-114. (Aralık 2013)
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme Duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği” Megaron e-dergi 6, sayı no:1 s:13-20. (Ocak 2011)
  4
  ATIF
 • Mıhlayanlar, E, -Umaroğulları, F, ‘Isı Yalıtımı Konusunda Sektördeki Kullanıcıların Tercihlerinin Belirlenmesi - Trabzon Örneği’, Yalıtım Dergisi, Sayı:76, Sayfa: 48, 54. (Ocak 2009)
 • Şenkal, F,- Mıhlayanlar, E, ‘Isıl Konfor Üzerine Bir Araştırma’, Yalıtım Dergisi, Sayı:35, Sayfa:56,57,58. (Mart 2002)
  2
  ATIF
 • Mıhlayanlar, E, ‘Konut Yapımında Kullanılan Modüler Çelik Kalıp Pano Ve İskele Sistemi İle İlgili Bir Anket Çalışması’, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı:2001-01, Sayfa:86, 87. (Ocak 2001)
 • Şenkal, F,- Mıhlayanlar, E, ‘Konutlarda Kullanıcıların Yalıtım Ve Tesisat Problemlerini İçeren Bir Araştırma’, Yalıtım Dergisi, Sayı:27, Sayfa:34, 35. (Kasım 2000)
  1
  ATIF
 • Mıhlayanlar, E, ‘Tarihi Kula Evleri’, Tasarım Dergisi, Sayı:105, Sayfa:134, 135. (Eylül 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yüksek, İ., Mıhlayanlar, E., Tıkansak, T. E., "Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma"12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bina Fiziği Sempozyumu – 8-11 Nisan 2015/İzmir. (Nisan 2015)
  4
  ATIF
 • Umaroğulları,F., Mıhlayanlar,E., Gedik,G.Z., Hasan, S., “Dış Duvarlarda Sıcaklık, Su Ve Nem Performansının İncelenmesi” 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, s: 309-318, 13-14 Mart 2014, İTÜ İstanbul. (Mart 2014)
 • Mıhlayanlar,E., İsmail, S., “Isı Yalıtım Maliyetinin Toplam Bina Maliyetindeki Yeri: Yunanistan-Türkiye Karşılaştırması” 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, s: 319-330, İTÜ İstanbul. (Mart 2014)
 • Mıhlayanlar, E., Meral, S., “Yeşil Binalarda Enerji Etkin Çatıların Önemi”, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, s:163-171, Ankara. (Mayıs 2013)
 • İsmail, S., Mıhlayanlar, E. “Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal ve Uluslararası Örnek Binaların Değerlendirilmesi”, 11. Ulusal Tesisat Müh. Kongresi, s:1585-1600, 17-20 Nisan 2013 İzmir. (Nisan 2013)
  1
  ATIF
 • Mıhlayanlar, E, , Heptaşkın B. S., “Betonarme Plak Ve Farklı Dolgu Malzemeleri İle Oluşturulan Dişli Döşemelerin Isıl Geçirgenlikleri Açısından Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, s:225-232, Bursa
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejim Şartlarında Betonarme Elemanlarda Yoğuşma Kontrolü- Edirne Örneği”, Sürdürülebilir Yapı Fiziği Kongresi, İstanbul. (Mart 2010)
 • Mıhlayanlar, E, Kartal, S, Umaroğulları, F, “Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, Sürdürülebilir Yapı Fiziği Kongresi, İstanbul. (Mart 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "19.yy'dan 21.yy'a Yüksek Yapı Kavramının Tarihsel Gelişimi", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017, Edirne, s: 3. (Mayıs 2017)
 • Sever Ü., Mıhlayanlar, E, ., “Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derce Gün bölgelerine Göre Değerlendirilmesi”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir. Poster sunum. (Nisan 2011)
 • Mıhlayanlar, E, , Umaroğulları,F., Kartal, S., “Binalarda Enerji verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi- Edirne Örneği”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir. Poster sunum. (Nisan 2011)
  1
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aydın D., Mıhlayanlar E., "Mimarlık Eğitiminde Yüksek Yapı Kavramının Yeri ve Önemi", Sosyo Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, ISBN: 978-1-912503-19-3,s :197-219, IJOPEC Publication Lim. (Aralık 2017)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • “Üniversite Kampüslerinin Sürdürülebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Örneği” Mimar Tuğba Darendelioğlu. (Ağustos 2020)
 • "Pasif Enerji Tüketimi Açısından Tekirdağ Geleneksel Konut Mimarisinin İncelenmesi", Mimar Gizem Turgutlugil (Haziran 2019)
 • "Binaların Çevresel Etkilerinin Enerji Verimliliği ve Karbon Ayak İzi Açısından İncelenmesi: Kırklareli Örneği", Mimar Meryem Altınöz (Ocak 2019)
 • "Binalarda Enerji Verimliliği Ve Sürdürülebilirlik Açısından Çatı Elemanının Malzeme Ve Yapım Olarak İncelenmesi", T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mimar Sinan Meral) (Ocak 2017)
 • "Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin Enerji Verimliliği Ve Kullanıcı Konforuna Etkisi" T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mimar Dinçer Aydın). (Ocak 2017)
 • “Dış Cephe Bitirme Sistemlerinde Isı Yalıtımının Sıcaklık ve Nem performansına Etkisinin İncelenmesi” T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar Selnta Chasan) Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • “Enerji Verimli Binalarda Isı Yalıtımının Toplam Bina Maliyetindeki Etkisi: Yunanistan-Türkiye Karşılaştırması”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar Simpel İsmail ).
 • “Edirne Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar. Hürgün Temur).
 • “Türkiye’de Dişli Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemelerinin İncelenmesi ve Isıl Geçirgenlikleri Açısından Değerlendirilmeleri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar. Seçil Ballı).
 • “Hafif Çelik İskelet Yapıların Duvarlarında Isı ve Buhar iletimi Analizi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Arş. Gör. Ünal Sever).
 • “Ahşap İskelet Yapı Sisteminin Isı ve Buhar Geçişi Açısından Değerlendirilmesi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Yük. Mim. Meral Yücel).

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Yapı Fiziği Derneği (Şubat 2011)
 • TMMOB Mimarlar Odası Üyesi

Yapılan Hakemlikler

 • Parameters That Effect Efficiency In Heat Insulatıon And A Suggestion For System Design For Heat Insulation Applications In Turkey, International Refereed Journal Of Design And Architecture, January / February / March / April 2016 Issue: 07. (Nisan 2016)
 • The Effect Of Material Properties Isolation System On Thermal Bridge Behavior, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.
 • Investigation of Clay Bound Exterior Plaster Properties on Mud-Walls in Diyarbakir Region, İstanbul Aydın Üniversitesi A+ArchDesign Dergisi.
 • Materials and Structures (MAAS) dergisi :MAAS-D-13-00370 nolu “Thermal Conductivity Measurements with Different Methods; A Procedure for the Estimation of the Retardation Time” 07.10.2013.

Projeler

 • TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Programı 119B932 no’lu “MOAA” projesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitmen (Eylül 2020)
 • Trakya Üniversitesi "MEKSİS" projesi İç Hava Kalitesi Ekibi, Araştırmacı (Kasım 2018)
 • TÜBİTAK 4004 "Mühendis Olmaya Adım Adım" Projesinde Mimarlık mesleği, Eğitmen (Ekim 2018)
 • Trakya Üniversitesi "Tematik Teknopark Fizibilite Raporu” TR21/16/DFD/0023, Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destekli Proje, Danışman (Nisan 2017)
 • Eğitim Yapılarında İç Ortam Konfor Şartlarının Araştırılması (TÜBAP/2014-102) Proje Yürütücüsü (Eylül 2016)
 • Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Edirne’de Birinci Derece Öneme Sahip Olan Yapıların Deprem Riskleri Ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi, Araştırmacı (Ocak 2014)
 • Kalker Esaslı Yapı Taşlarında Kirli Kabuk Oluşumu -TÜBAP- 2009/92 (Tamamlanma tarihi/ 29.01.2013), Yürütücü (Ocak 2013)
 • Trakya Üniversitesi "Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı" Projesi planlama ekibinde görev aldı. 2001-2003.
 • Yapı kabuğundaki Yalıtımın Yerinin ve Kalınlığının Deneysel ve Sayısal Olarak Değerlendirilmesi. Proje Yürütücülüğü (Proje no:2008-66, Diğer Araştırmacılar: Doç. Dr. Gülay Zorer Gedik, Arş. Gör. Filiz Umaroğulları)

Sertifikalar

 • T.C Bayındırlık Ve İskan bakanlığınca Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili EKB UZMANI dır. (Ocak 2012)
 • Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin düzenlediği "Eğitimcilerin Eğitimi" programı sertifikası (Aralık 2000)

Diğer

 • Mıhlayanlar, E., “EPS ve Kullanım Alanları”, EPS Haber Dergisi
 • EUMEPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene)’, “EPS in Civil Engineering- master class” izleyici. Hollanda (Amsterdam) (Kasım 2010)
 • Mıhlayanlar, E., “Isı Yalıtımı Uygulama Sistemleri”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesinin SGM kapsamında düzenlediği eğitim seminerini vermiştir. Adana. (Haziran 2010)
 • Türk Standardları Enstitüsü /Petrokimya İhtisas Grubu "Isı Yalıtım Uygulama Kuralları-Binalarda Genleştirilmiş Polistiren Köpük" Standard tasarısı raportörü (Nisan 2010)
 • Ulusal Yaz Okulu, BETONART ,“Karşılaşma”, Moderatör . Trakya Üniversitesi, Edirne. (Temmuz 2007)
 • Mıhlayanlar E., Yardımlı, S, “Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı ve Çevresinde Hava Kirliliğine Bağlı Bozulmalar”, Yöre Aylık Kültür Dergisi, 73: 3-14. Edirne. (Nisan 2006)
  1
  ATIF
 • Mıhlayanlar, E, ‘Modüler Çelik Kalıp Pano ve İskele Sisteminin Yapı Sektöründe Kullanımı’, Mimarlık Bülteni, Yıl 1, Sayı 3. (Mart 2001)

» Verdiği Dersler

Mİ 727 Binalarda Yangın Güvenliği (Fen Bilimleri)

MIM 201 Mimari Proje 2

MIM 251 Mimari Proje 3

MIM 266 Geleneksel Konut Mimarisinde Taşıyıcı Sistemler (Seçmeli)

MIM 304 Yapı Fiziği

MIM 352 Uygulama Projesi

MIM 362 Binalarda Enerji Korunumu (Seçmeli)

MIM 401 Mimari Proje 6

MIM 451 Diploma Projesi

MIM 726 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (Fen Bilimleri)

Mim 728 Binalarda Hasara Sebep Olan Yapı Fiziği Etkenleri (Fen Bilimleri)

MIM269 Uygulamalı Girişimcilik

MIM832 Bina Enformasyon Sistemleri (Fen Bilimleri)