» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • E. Mıhlayanlar, Ş. Dilmaç, A. Güner “Analysis of the effect of production process parameters and density of expanded polystyrene insulation boards on mechanical properties and thermal conductivity”, Material & Design Volume 29, Issue 2, 2008, pages 344-352.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, M., "An Investigation For Indoor Environmental Quality In High-Rise Residential Buildings", MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, DOI: 10.5505/megaron.2017.07830, ISSN: 1309-6915, Cilt: 12, Sayı: 2, s: 213-227. (Haziran 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mevcut Yüksek Yapıların Enerji Verimliliği İçin Bir Çözüm: Retrofit", Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (UHMFD), Şubat-Mart-Nisan 2017, Sayı: 9, ISSN: 2148-4783, s: 1-25. (Nisan 2017)
 • E. Mıhlayanlar, S. Öztuna, K. Büyükakın, Investigation of Thermal Comfort Conditions in Higher Education Facilities: A Case Study for Engineering Faculty in Edirne, 6/2017 pages:71-79. (Ocak 2017)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., “The Effect Of Transparent Surface Aspect To Savıng Heat Energy”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 252-256, 2009.
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Arabulan, S., “Wooden Corcase System In Traditional Housing Architecture: Edirne Sample”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 267-271, 2009.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mıhlayanlar, E., Aydın, D., Investigation of Edirne Ekmekçizade Ahmet Pasha Caravanserai in Terms of Refunctioning, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), October 19-22, 2017, Prague, Czech Republic. (Ekim 2017)
 • Topçu C., Mıhlayanlar, E. “The Effects Of Buıldıng Physıcs Problems On Neıghbourhood” 10th International Sinan Symposium, April 27 – 28th 2017. (Nisan 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Yükselen Yeni Yaşam Alanlarında Komşuluk İlişkilerinin İncelenmesi", X. International Sinan Symposium, 27-28 Nisan 2017, Edirne, ISBN:978-975-374-208-5, s: 223-230. (Nisan 2017)
 • Yardımlı, S. Mıhlayanlar,E., "The Use of Beams in Traditional Masonry Structures of Anatolia and Thrace", Proceedings of 2016, International Conference on Innovations in Civil and Structural Engineering (ICICSE'16). December 12-13 2016, Thailand (Phuket), Paper:27-32. (Aralık 2016)
 • Öztuna, S., Mıhlayanlar, E., Büyükakın M. K. “Investigation Of The Heat Performance İn Education Facilities”, International Scientific Conference UNITECH, November 18 – 19, 2016. Gabrovo/Bulgaria (Kasım 2016)
 • Yüksek, İ., Mıhlayanlar,E., "Yapı ve Mimarlık Öğrencilerinde Yenilenebilir Enerji Algısı ve Yapılarda Kullanımının Farkındalık Seviyesinin Tespiti" 6th International Conference Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability (PRONASEM), November 11-13, 2016, Romanian Academy Bucharest/Romania. (Kasım 2016)
 • Yüksek, İ. Mıhlayanlar, E., "Interaction of Building Material and Environment Cycle Process" 2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, ISBS 2015. Ankara. (Mayıs 2015)
 • Meral,S., Mıhlayanlar, E. "Legal Restrictions Building Envelope In Terms Of Energy Performance", 9th International Sinan Symposium, April 21-22 2015 Edirne / Turkey. (Nisan 2015)
 • Büyükakın,M.K , Öztuna S.,Mıhlayanlar,E., "Thermal Analysis Of Thermal Bridges Of Concrete Beams in Buildings", International Scientific conference UNITECH 2014, Gabrova. (Kasım 2014)
 • KARTAL,S. ,MIHLAYANLAR,E., ARABULAN, S., "Revival of Historical Areas: Example of Edirne/Karaaağaç" 1st International Urban Planning Architecture And Design Congress (UPAD) 8-11 May 2014, Kocaeli. (Mayıs 2014)
 • MIHLAYANLAR, E., KARTAL, S., UMAROĞULLARI, F., ERTEN, Ş.Y., "Re-Use In Edırne Cıty Centre:Harbıye Barrack / Archıtecture Faculty" 26. th International Building & Life Fair And Congress, p: 195-205, 03-05 April 2014, Bursa. (Nisan 2014)
 • Mıhlayanlar, E., Hatipler T,, Yardımlı S., Canıtez T., “Edirne Saray Hamamının Isı Kayıpları Problemlerinin ve Duvarlarda Yüzey Sertliğinin İncelenmesi”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:371-378, 25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Yardımlı,.,S., Hattap, S., Mıhlayanlar, E “Kırklareli Sivil Mimari Yapıları”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:75-82, 25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Heptaşkın, S.B., Sezer, F.Ş., Mıhlayanlar, E “Dişli Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemesi Seçiminde Farkındalık Bilinci"VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu s:313-318,25-26 Nisan 2013 Edirne. (Nisan 2013)
 • Sever, Ü., Mıhlayanlar, E., “The Choice Of Materials In Terms Of Thermal And Steam Conduction In The Steel Construction Walls” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:177-184, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., Kartal, S., “Development And Nowadays Usage Of Double-Skin Facade Systems” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:406-411, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Öztürk, B., “Use Of The Concrete/Polystyrene Sandwıch Bearıng Panel Systems In Edırne, Unıversıty Lıvıng Center “, International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:343-349,13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar E., Dilmaç Ş., Güner A., “The Effect Of Production Parameters Of Eps Insulation Boards On Thermal Conductivity Property” 5th. International Advanced Technologies Symposium, Karabük Unıversty, 2009, Karabük.
 • Umaroğulları F, Mıhlayanlar E., “Konutlarda Duvar Elemanlarını Oluşturan Katmanların Sıralanışının Su Buharı Geçişi Açısından Önemi”, III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Tarihsel Kent Ve Yöresel Mimaride Konut, Edirne, 2007.
 • Mıhlayanlar E., Yardımlı, S, “Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı ve Çevresinde Hava Kirliliğine Bağlı Bozulmalar”, II Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2006.
 • Kartal, S, Umaroğulları, F, Mıhlayanlar, E, Gazbeton ve Tuğlanın Isıl Atalet Davranışları İle İlgili Bir Araştırma’, 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005
 • Mıhlayanlar, E, Umaroğulları, F, Kartal, S, ‘Isı Yalıtım Sistemlerinin Maliyetleri Hesapları Açısından Karşılaştırılması’, 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mimarlık Eğitiminde Yüksek Yapı Kavramının Yeri ve Önemi", II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Antalya. (Eylül 2017)
 • Mıhlayanlar, E., Akol A.O., “Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilir Mimarlık Açısından Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İncelenmesi”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), October 26-28, 2016, Adana/Turkey. (Ekim 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mıhlayanlar, E., Kartal, S., Erten Ş. Y. , The Investigation of Thermal Comfort Conditions in University Buildings: The Sample of Architecture Faculty , Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, DOI: 10.19113/sdufbed.83626. (Haziran 2017)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., “Kalker Taş Duvarlarda Sıcaklık ve Nem Performansının İncelenmesi.”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:31, Sayı:1, sayfa:313-321. (Haziran 2016)
 • Özşahin, B., Cihan, M. T., Mıhlayanlar, E. “EPS Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi İle Geleneksel Yapım Sistemlerinde Kullanılan Duvarların Isıl Performanslarının Karşılaştırılması”Trakya University Journal of Engineering Sciences, 14(2): 105-114, 2013.
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme Duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği” Megaron e-dergi 6, sayı no:1 (2011).
 • Mıhlayanlar, E, -Umaroğulları, F, ‘Isı Yalıtımı Konusunda Sektördeki Kullanıcıların Tercihlerinin Belirlenmesi - Trabzon Örneği’, Yalıtım Dergisi, S ayı:76, Sayfa: 48, 54 (Ocak –Şubat 2009)
 • Şenkal, F,- Mıhlayanlar, E, ‘Isıl Konfor Üzerine Bir Araştırma’, Yalıtım Dergisi, Sayı:35, Sayfa:56,57,58 (Mart 2002)
 • Mıhlayanlar, E, ‘Konut Yapımında Kullanılan Modüler Çelik Kalıp Pano Ve İskele Sistemi İle İlgili Bir Anket Çalışması’, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı:2001-01, Sayfa:86, 87 (Ocak 2001)
 • Şenkal, F,- Mıhlayanlar, E, ‘Konutlarda Kullanıcıların Yalıtım Ve Tesisat Problemlerini İçeren Bir Araştırma’, Yalıtım Dergisi, Sayı:27, Sayfa:34, 35 (Kasım 2000)
 • Mıhlayanlar, E, ‘Tarihi Kula Evleri’, Tasarım Dergisi, Sayı:105, Sayfa:134, 135 (Eylül 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yüksek, İ., Mıhlayanlar, E., Tıkansak, T. E., "Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma"12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bina Fiziği Sempozyumu – 8-11 Nisan 2015/İzmir. (Nisan 2015)
 • Umaroğulları,F., Mıhlayanlar,E., Gedik,G.Z., Hasan, S., “Dış Duvarlarda Sıcaklık, Su Ve Nem Performansının İncelenmesi” 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, s: 309-318, 13-14 Mart 2014, İTÜ İstanbul. (Mart 2014)
 • Mıhlayanlar,E., İsmail, S., “Isı Yalıtım Maliyetinin Toplam Bina Maliyetindeki Yeri: Yunanistan-Türkiye Karşılaştırması” 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, s: 319-330, 13-14 Mart 2014, İTÜ İstanbul. (Mart 2014)
 • Mıhlayanlar, E., Meral, S., “Yeşil Binalarda Enerji Etkin Çatıların Önemi”, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, s:163-171, 23-24 Mayıs 2013 Ankara. (Mayıs 2013)
 • İsmail, S., Mıhlayanlar, E. “Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal ve Uluslararası Örnek Binaların Değerlendirilmesi”, 11. Ulusal Tesisat Müh. Kongresi, s:1585-1600, 17-20 Nisan 2013 İzmir. (Nisan 2013)
 • Mıhlayanlar, E, , Heptaşkın B. S., “Betonarme Plak Ve Farklı Dolgu Malzemeleri İle Oluşturulan Dişli Döşemelerin Isıl Geçirgenlikleri Açısından Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, s:225-232, Bursa, 2012.
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejim Şartlarında Betonarme Elemanlarda Yoğuşma Kontrolü- Edirne Örneği”, Sürdürülebilir Yapı Fiziği Kongresi 4-5 Mart 2010, İstanbul.
 • Mıhlayanlar, E, Kartal, S, Umaroğulları, F, “Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, Sürdürülebilir Yapı Fiziği Kongresi 4-5 Mart 2010, İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "19.yy'dan 21.yy'a Yüksek Yapı Kavramının Tarihsel Gelişimi", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017, Edirne, s: 3. (Mayıs 2017)
 • Sever Ü., Mıhlayanlar, E, ., “Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derce Gün bölgelerine Göre Değerlendirilmesi”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir. Poster sunum.
 • Mıhlayanlar, E, , Umaroğulları,F., Kartal, S., “Binalarda Enerji verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi- Edirne Örneği”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir. Poster sunum.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • "Binalarda Enerji Verimliliği Ve Sürdürülebilirlik Açısından Çatı Elemanının Malzeme Ve Yapım Olarak İncelenmesi", T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mimar Sinan Meral) (Ocak 2017)
 • "Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin Enerji Verimliliği Ve Kullanıcı Konforuna Etkisi" T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mimar Dinçer Aydın). (Ocak 2017)
 • “Dış Cephe Bitirme Sistemlerinde Isı Yalıtımının Sıcaklık ve Nem performansına Etkisinin İncelenmesi” T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar Selnta Chasan) Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • “Enerji Verimli Binalarda Isı Yalıtımının Toplam Bina Maliyetindeki Etkisi: Yunanistan-Türkiye Karşılaştırması”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar Simpel İsmail ), 2012.
 • “Edirne Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar. Hürgün Temur), 2011.
 • “Türkiye’de Dişli Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemelerinin İncelenmesi ve Isıl Geçirgenlikleri Açısından Değerlendirilmeleri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Mimar. Seçil Ballı), 2010.
 • “Hafif Çelik İskelet Yapıların Duvarlarında Isı ve Buhar iletimi Analizi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, (Arş. Gör. Ünal Sever) 2009.
 • “Ahşap İskelet Yapı Sisteminin Isı ve Buhar Geçişi Açısından Değerlendirilmesi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Eylül 2008 (Yük. Mim. Meral Yücel)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası Üyesi

Yapılan Hakemlikler

 • Parameters That Effect Efficiency In Heat Insulatıon And A Suggestion For System Design For Heat Insulation Applications In Turkey, International Refereed Journal Of Design And Architecture, January / February / March / April 2016 Issue: 07. (Nisan 2016)
 • The Effect Of Material Properties Isolation System On Thermal Bridge Behavior, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.
 • Investigation of Clay Bound Exterior Plaster Properties on Mud-Walls in Diyarbakir Region, İstanbul Aydın Üniversitesi A+ArchDesign Dergisi.
 • Materials and Structures (MAAS) dergisi :MAAS-D-13-00370 nolu “Thermal Conductivity Measurements with Different Methods; A Procedure for the Estimation of the Retardation Time” 07.10.2013.

Projeler

 • Eğitim Yapılarında İç Ortam Konfor Şartlarının Araştırılması (TÜBAP/2014-102) Proje Yürütücüsü (Eylül 2016)
 • Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Edirne’de Birinci Derece Öneme Sahip Olan Yapıların Deprem Riskleri Ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi (Ocak 2014)
 • Kalker Esaslı Yapı Taşlarında Kirli Kabuk Oluşumu -TÜBAP- 2009/92 (Tamamlanma tarihi/ 29.01.2013) (Ocak 2013)
 • Trakya Üniversitesi "Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı" Projesi planlama ekibinde görev aldı. 2001-2003.
 • “Yapı kabuğundaki Yalıtımın Yerinin ve Kalınlığının Yoğuşma Denetimi Açısından Deneysel ve Sayısal Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı Proje Yürütücülüğü (Proje no:2008-66, Diğer Araştırmacılar: Doç. Dr. Gülay Zorer Gedik, Arş. Gör. Filiz Umaroğulları).

Sertifikalar

 • T.C Bayındırlık Ve İskan bakanlığınca Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili EKB UZMANI dır. (Ocak 2012)
 • Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin düzenlediği "Eğitimcilerin Eğitimi" programı sertifikası (Aralık 2000)

Diğer

 • Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi (ÇEVKAK), İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi Üyesi (Nisan 2011)
 • SAY-B YAPI Firmasının Düzenlediği Etkinlikte "Binalarda Enerji Verimliliği (Dış Cephe Isı Yalıtımı)" Semineri, Lüleburgaz. (Nisan 2011)
 • Mıhlayanlar, E., “Isı Yalıtımı Uygulama Sistemleri”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesinin SGM kapsamında düzenlediği eğitim seminerini vermiştir. Adana. (Haziran 2010)
 • Türk Standardları Enstitüsü /Petrokimya İhtisas Grubu "Isı Yalıtım Uygulama Kuralları-Binalarda Genleştirilmiş Polistiren Köpük" Standard tasarısı raportörü (Nisan 2010)
 • Mıhlayanlar, E., “EPS ve Kullanım Alanları”, EPS Haber Dergisi sayı 2, 2011.
 • Mıhlayanlar, E, ‘Modüler Çelik Kalıp Pano ve İskele Sisteminin Yapı Sektöründe Kullanımı’, Mimarlık Bülteni, Yıl 1, Sayı 3, Mart 2001
 • Mıhlayanlar, E, “Isı Yalıtımı ve EPS” semineri, Politek Firması Tarafından düzenlenen seminere çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır, Trabzon, 2007
 • Ulusal Yaz Okulu, BETONART ,“Karşılaşma”, Moderatör olarak görev yapmıştır. Trakya Üniversitesi, Edirne, 10-20 Temmuz 2007
 • Mıhlayanlar, E, “Enerji Verimliliği İle İlgili Ülkemizdeki Gelişmeler” PÜD Genel Kurul Toplantısında çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır, Çeşme-İzmir, 03-04 Mart 2011.
 • Mıhlayanlar, E, “EPS ile ilgili standardlar” geniş katılımlı PÜD Toplantısında çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır, Abant-Bolu, 23-24 Ekim 2008.
 • EUMEPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene)’in 16-17 Kasım 2010 tarihleri arasında Hollanda (Amsterdam)’da düzenlediği “EPS in Civil Engineering- master class” organizasyonuna izleyici olarak katılmıştır

» Verdiği Dersler

Mİ 727 Binalarda Yangın Güvenliği (Fen Bilimleri)

MIM 201 Mimari Proje 2

MIM 251 Mimari Proje 3

MIM 266 Geleneksel Konut Mimarisinde Taşıyıcı Sistemler (Seçmeli)

MIM 304 Yapı Fiziği

MIM 352 Uygulama Projesi

MIM 362 Binalarda Enerji Korunumu (Seçmeli)

MIM 401 Mimari Proje 6

MIM 451 Diploma Projesi

MIM 726 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (Fen Bilimleri)

Mim 728 Binalarda Hasara Sebep Olan Yapı Fiziği Etkenleri (Fen Bilimleri)

MIM269 Uygulamalı Girişimcilik

MIM832 Bina Enformasyon Sistemleri (Fen Bilimleri)