» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dinler, E., Çalışkan, Z., "Mülkiyetin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Deneme", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, C:77, s. 421-452. (Aralık 2019)
 • Hacıtahiroğlu K., Dinler E., “Gelir Dağılımının Asgari Ücretler ve Çalışma Saatleri Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, S: 7 C: 1, 2016 s. 148-167.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Youth in Turkey: Employment in the Agricultural Sector, II. International Agricultural , Biological & Life Science Conference (Eylül 2020)
 • Employment in the agricultural sector in Turkey: an evaluation of problems, II. International Agricultural , Biological & Life Science Conference, September 1-3, (Eylül 2020)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "How to Become Successful Authors & Editors of Scientific Journals" 3. International Symposium of Scientific Journals of Trakya University, 4-6 December 2018 Trakya University, Balkan Congress Center, Edirne, Turkey Organizing Committee: Cem Uzun (President); Kadri Kiran (Secretary); Members: Rıdvan Duran; Hande Güclü; Zehra Nihal Dolgun Altıntaş; Elvin Dinler & Müge Atakan (Aralık 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0", Çalışma Hayatının Geleceği, Ed. Betül Yılmaz, Gazi Kitabevi, Ankara (Ekim 2020)
 • Dinler, E., "Çok Partili Dönemden Darbelere: Kuşaklar ve Siyasal Dönüşüm Bağlamında Türkiye’de Bebek Patlaması Kuşağı (1945-1965)", Türkiye'de Kuşakların Siyasal Dönüşümleri, Betül Yılmaz (Ed.), Bursa, Ekin Yayınevi, 2019.
 • Uzun Süreli Genç İşsizliği, İstanbul, Kriter Yayınları, 2019.
 • Smart P., “Dergi Tanıtımı”, Dinler, E., Atakan M., Duran R.(çev.), Orhan Yılmaz ve Cem Uzun (çev., ed.), Editör El Kitabı, Edirne, Trakya Üniversitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM , 2019, s. 123-146.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dinler, E. " Ergene Havzasında İstihdam", Mühendis ve Makine Güncel,Şubat 2017, Cilt: 58 Sayı: 685, s-22-30.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yıldırım, İ., Gençler A., Dinler, E.,” Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Madencilik Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya, Ekim 2014.
 • Dinler E., Gençler, A., Yıldırım, “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Madencilik Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya , Ekim 2014.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dinler, E., “İşgören Sessizliği”, Sinan Ünsar (ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Çanakkale, Paradigma Akademi Yayınları, 2015, s.389-409.

Editörlük / Yayınlama

 • Baş Editör, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi (Aralık 2019)

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Projeler

 • Dış Kaynaklı Ar-Ge Projesi, Yararlanıcı: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yürütücü: İstanbul Üniversitesi Dinler, E. (Araştırmacı) ""Gençlik Merkezleri Kurumsal Yapılandırma ve Güçlendirme Projesi: İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Uygulaması", Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Levent Şahin (Temmuz 2019)

» Verdiği Dersler

Güncel Sosyal Politika Gelişmeleri

İş Hukuku

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşgücü Piyasasında Enformalleşme

Kariyer Planlaması

Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi