» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Gilanlı, E., Altuğ, N.,Oğuzhan, A.,: “Reverse Logistics Activities in Turkey”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Temmuz 2012, s:391-399 (Temmuz 2012)
  • Gilanlı, E., Altuğ, N.,Oğuzhan, A.,: “İşletmelerde İleri ve Ters Lojistik Karşılaştırması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, Haziran 2012, s:149-166. (Haziran 2012)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • "Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı Ve Lojistik Entegrasyon İlişkisi", Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi 26-27/10/2017 (Ekim 2017)
  • Gilanlı, E.; "Yeni Nesil için Çevresel Sürdürülebilirlik", 5. Ulusal ve Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 23-26 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne (Eylül 2014)

Yapılan Hakemlikler

  • Academia Journal of Educational Research 1(2) (Ocak 2013)

Projeler

  • Altuğ, N., Özçalkap Gilanlı, E., “İşletmelerin Ters Lojistik Faaliyetleri:Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma”,TÜBAP, 2011. (Nisan 2011)
  • Altuğ, N., Çetin O., Gilanlı, E. "Tedarik Zinciri Stratejileri ve Oryantasyonunun, Lojistik Entegrasyon ve Tedarik Zinciri Performans Üzerine Etkilerinin Analizi", TÜBAP

Diğer

  • Bilim kurulu üyeliği Ulaştırma Ve Lojistik Ulusal Kongresi-İstanbul Üniversitesi (Ekim 2017)

» Verdiği Dersler

Büro Yönetimi

Davranış Bilimleri

Depolama ve Tedarik Teknikleri

E-Ticaret

Fiziksel Dağıtım Sistemleri

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği

Gümrükleme

Halkla İlişkiler

İletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemleri

Lojistiğin Temel İlkeleri 1

Lojistiğin Temel İlkeleri 2

Lojistik Yönetimi

Lojistikte Bilgi Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Organizasyonel Davranış

Pazarlama İlkeleri

Perakende Lojistiği

Stratejik Yönetim

Teknoloji Kullanımı

Ticari matematik

Uluslararası Pazarlama Teknikleri

Üretim Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon