» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Smart contracts in tourism industry: a model with blockchain integration for post pandemic economy (Ağustos 2021)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Engin Demirel, Ahmet Atakişi, Seda Abacıoğlu, Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu,Journal of Accounting and Finance, Sayı 59, Temmuz 2013, p. 101-112. ISSN: 2146-3042. (Temmuz 2013)
 • Ahmet Atakişi, Engin Demirel, Gökhan Sönmezler, Adam Smith’s view on economic crises: south see bubble case, Trakya University Journal of Social Science, Volume 12, No:2, 2011, p.48-58. ISSN 1305 -7766 (Ocak 2011)
 • Engin Demirel, Süleyman Gökhan Günay, Financial Risk Taking Behavior Comparisons between Two Different Countries Based on Demographic Factors: Turkey and Macedonia Case, Middle Eastern Finance and Economics, Issue 10, 2011, p.111-120. ISSN: 1450-2889 (Ocak 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Engin Demirel, Seda Karagöz, Public and Private Sector Health Finance Relation on Health Status Indicators of National Health Systems, 2nd International Conference of Development and Economy, Thessaloniki, Greece. (Haziran 2016)
 • Ahmet ATAKİŞİ, Engin DEMİREL, Sonat BAYRAM, Mehmet ALTUNTAŞ, Currency Fluctuations Effect on Tourism Indicators and Economic Growth: The Case of OECD and Non-OECD Member Countries, 3rd International Congress of Tourism and Management Researches ICTMR 2016 Antalya Turkey (Mayıs 2016)
 • Sonat BAYRAM, Ahmet ATAKİŞİ, Engin DEMİREL, Tourism Indicators Effect on the Financial Structure: Istanbul Stock Exchange Firm Analyze,3rd International Congress of Tourism and Management Researches ICTMR 2016 Antalya Turkey (Mayıs 2016)
 • Engin Demirel, Barış Sipahi, İsmail Küçük, Turkish Commercial Codes And Their Impacts On Accounting Thinking - 1850 To 2011, 13th World Congress Of Accounting Historians, Newcastle, İngiltere, Türk Delegasyonu Bildiri Kitabı, s. 429-446, 2012.
 • Engin DEMİREL, Ahmet ATAKİŞİ, Seda ABACIOĞLU Financial Ratio Analyzes on Staff Cost: ISE Banking Case, 1st International Symposium on Business, Economics and Financial Applications (ISBEFA), s.23-27, Yunanistan, 2012.
 • Engin Demirel, Nihal Çalışkan, Econometric Analysis On Effects Of Vehicle Credits On Automotive Industry in Turkey, International Conferance on Value Chain Sustainability, ICOVACS, s.313-322, Valencia, İspanya, 2010.
 • Engin Demirel, Sermin Senturan, The Effects of Potential Business Managers’ Risk Tolerance Level On Entrepreneurship In Emerging Markets, 2nd International Symposium on Sustainable Development ISSD, Economy and Management Vol. 1, s. 706-711, Sarajevo/ Bosna I Hercegovina, 2010.
 • Engin Demirel, Ahmet ATAKİŞİ, Evrim Altuk Effects of China's Integration into WTO With the Perspective of EU Competitive Strategies The Power of the European Competition After the Enlargement, the Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration Symposium May 2004, March 18 University, University Silesion Turkey Proceedings: p. 111 - 120 (Mayıs 2004)
 • Engin DEMİREL, Sudi APAK, Environmental Quality and their Effects on Exports in the Balkan Countries, Marketing in the Era of Globalization: Concepts, Trends, Bourgas Free University, 15-16/5/2003, Bourgas, Bulgaristan.Bildiri Kitabı: s.41-44. (Mayıs 2003)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Developing Smart Contracts for Financial Payments as Innovation (Ocak 2021)
 • Investigation of the Effects of Environment on Financial Reporting (Aralık 2020)
 • Blockchain Based Smart Contract Applications in Tourism Industry (Kasım 2019)
 • Ulker-Demirel, E. & Demirel, E. "Green Marketing and Stakeholder Perceptions". Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, IGI GLOBAL: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9723-2.ch004 (Şubat 2016)
 • Engin Demirel, Sibel Yılmaz Türkmen, Global Strategies in Banking and Finance, Chapter 27: Currency and Interest Rate Effect on Financial Ratios: Technology Case on ISE, IGI global, USA, 2013, DOI: 10.4018/978-1-4666-4635-3, ISBN13: 9781466646353.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Engin Demirel, Finansal Piyasa Analizleri ve Portföy Yönetimi, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2012, ISBN: 978-605-4613-04-5. (Ulusal Yayınevlerinde Yayınlanmış Kitap) (Ocak 2012)
 • Engin Demirel, Uluslararası Finansal Piyasalarda Portföy Yönetimi ve Opsiyon Sözleşmeleri, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2011, ISBN: 978-605-5863-52-4.(Ulusal Yayınevlerinde Yayınlanmış Kitap) (Ocak 2011)
 • Sudi Apak, Engin Demirel, Finansal Yönetim, Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi, Cilt 2, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2010. ISBN: 978-605-4220-03-8. (Ulusal Yayınevlerinde Yayınlanmış Kitap) (Ocak 2010)
 • Sudi Apak, Engin Demirel, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Cilt 1, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2009. ISBN: 978 - 605-4220-02-1. (Ulusal Yayınevlerinde Yayınlanmış Kitap) (Ocak 2009)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • TÜRKİYE'DE BORÇLANMA ARAÇLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞLETME FİNANSMAN YAPISININ OPTİMİZASYONU, SONAT BAYRAM. (Ağustos 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Konut kredisinin kullanımını etkileyen faktörler ve Yatırımcıların finansal davranış analizi, Trakya Üniversitesi, SBE, (Derya Hilal Karahan). (Mart 2014)
 • Davranışsal Finans ve İMKB Banka Aracı Kurumlarındaki Yatırımcıların Portföy Yönetim Yaklaşımları, Trakya Üniversitesi, SBE,(Nail Yarbay, Bitirme Tarihi: 2012).
 • 2008 Küresel Krizinin, Türk Bankacılık Sektöründeki Finansal oranlara etkisi Trakya Üniversitesi, SBE, (Pınar Avcı, Bitirme Tarihi:2012).
 • Balkan Ülkelerinin Borsa analizleri, finansal piyasalarının entegrasyonu ve İMKB karşılaştırması, Trakya Üniversitesi, SBE, (Luan Vardarlı, Bitirme tarihi:2012).

Yapılan Hakemlikler

 • Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi hakemliği
 • Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F E-Dergi
 • KAU İ.İ.B.F. Dergisi hakemliği

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Vadeli işlem piyasalarının bölgesel gelişme üzerine etkisi; İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) incelemesi, Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi. (Ocak 2015)
 • Avrupa Birliği Sınır Ötesi Projes:i 2. Çağrı Kapsamında Edirne Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası "Kadın Girişimciler Sınır Ötesi İşbirliği" Projesi, Proje Yazımı ve Bütçe oluşturulması. CCI No:2007CB16IPO008-2011-2-14 (Aralık 2013)
 • Trakya Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansı Ortak Projesi: EDIRNE’NIN KÜLTÜREL BIR TURIZM DESTINASYONU OLARAK TANITILMASI ve TURIZM BILINCININ GELISTIRILMESI.
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No: 2011-44 Proje Başlığı: Balkan ülkeleri menkul kıymet borsaları entegrasyonu ve sermaye hareketliliğinin incelenmesi. Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi Proje Bitimi: 2012

Ödüller

 • Trakya Üniversitesi 2010 ulusal ve uluslararası yayın performansı ödülü (02.06.2011)

» Verdiği Dersler

Finance

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi

İşletme Finansmanı

Küreselleşme ve Özelleştirme

Para ve Sermaye Piyasalarında Portföy Yönetimi

Uluslararası Denetim Kurumları ve Uygulamaları

Uluslararası Finansa Giriş

Yatırım Proje Hazırlama Teknikleri