» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arda, D., Demirbilek, S., Kavak, S., "The Effect Of Steganography And Secret Image Sharing Scheme To The Security Of Cryptographic Key", Materials, Methods & Technologies, Volume 11, ISSN: 1314-7269, 474-483, (July 2017) (Temmuz 2017)
 • Application of secret sharing scheme with MDS codes defined over GF(2^n) (Mart 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • An Applıcatıon Of Secret Sharıng Scheme And Text Steganography For Cryptographıc Key Securıty (Kasım 2013)
 • Secret sharing scheme based on MDS Codes defined over Prime Finite Field (Kasım 2013)
 • MDS Kod Tabanlı Kriptografik Gizlilik Paylaşım Şeması (Mayıs 2010)
 • Cryptographic Shamir Secret Sharing Scheme and Relations with Reed Solomon Codes (Kasım 2009)
 • A research about European and USA communication system for 3G (Kasım 2008)
 • Secret Sharing Schemes in Cryptographic Key Management Problem (Kasım 2008)
 • Performance Comparasion between English and Turkish Alphabet according to the Cryptanalaysis of the Affine Ciphers (Kasım 2007)
 • High Dimensional Model Representation Based Data Partitioning Implementations Via Parallel Computations (Eylül 2006)
 • Effect of the Differentiation on the Additivity of High Dimensional Model Representation (Eylül 2006)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • MDS Kod Tabanlı Gizlilik Paylaşım Şemasında Hileli Katılımcıları Tespit Etmek ve Kimliklendirmek (Kasım 2011)
 • Renkli Görüntü Dosyaları Üzerinde Gizlilik Paylaşımı Uygulaması (Ekim 2009)
 • MDS Kod Tabanlı bir Asimetrik Kriptosistemi Uygulaması (Ekim 2009)
 • Çin Kalan Teoremini Kullanan bir Gizlilik Paylaşım Şeması (Ekim 2009)
 • Asimetrik Kripto Sistemler ve Uygulamaları (Kasım 2005)
 • Eliptik Eğri Şifreleme Algoritması Kullanan Dijital İmza Uygulaması (Haziran 2005)
 • Simetrik Kriptosistemlerden Çok Alfabeli Yerine Koyma Metodunun Türkiye Türkçesi’nin Yapısal Özelliklerini Kullanarak Kriptanalitik İncelenmesi (Haziran 2005)
 • AES Aday Şifreleme Algoritmalarının Yazılım ve Donanım Performans Karşılaştırılması ve Uygulamaları (Aralık 2004)
 • Türkiye Türkçesinin Bazı Dil Karakteristik Ölçütlerini Kullanarak Vigenere Şifresi ile Şifreleme ve Kriptanaliz (Aralık 2004)
 • Türk Alfabesi ve Yapısal Özellikleri Kullanılarak Tek Alfabeli Yerine Koymada Şifreleme ve Kriptanaliz (Eylül 2003)

» Verdiği Dersler

Elektronik Laboratuarı

Hata Düzelten Kodlar Teorisi I

Hata Düzelten Kodlar Teorisine Giriş

Nümerik Analiz