» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Osmanlı'dan Günümüze Makedonya'daki Türk Kültürü ve Makedonya'nın Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Önemi", TİKA Avrasya Etüdleri, 50/2016 / s.351-388
  • -“Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Çağdaş Makedonya Türk Şair ve Yazarlarının Eserlerinde Barış, Kardeşlik ve Dostluk”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Temmuz 2015, (s.109-137) (Temmuz 2015)
  • “Osmanlı Kaynaklarına Göre Kültür Merkezi Konumundaki Makedonya Şehirleri ve Özellikleri”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Temmuz 2014, (s.63-102) (Temmuz 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Türkçenin Balkan Dilleri ve Edebiyatlarıyla Olan İlişkisi ve Bir Balkan Dili Olarak Türkçe (Mart 2018)
  • "Saltıkname'ye Göre Sarı Saltık'ın Üsküp ve Manastır Gazaları ve İki Şehrin Bazı Özellikleri", 2. Uluslararsı Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Saraybosna-Bosna Hersek, Bildiriler Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı Kasım 2015, s.55-68 (Mayıs 2015)
  • "Şuara Tezkirelerine Göre Osmanlı Döneminde Makedonya’dan Yetişmiş Mutasavvıf Divan Şairleri”, Osmanlı İlim Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, 07-09 Mayıs 2014, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne, İslamî İlimler Araştırma Vakfı-İSAV Yayınları, Ensar Neşriyat, İstanbul, Ekim 2014, s.581-606 (Mayıs 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • “Fahri Kaya’nın “Günün Birinde Oraya Uğrarsan” Adlı Hikâyesine Göre II. Dünya Savaşı Sonrasında Doğu Makedonya Türklerinin Türkiye’ye Göç Etme Sebepleri” , 7. Uluslararası Balkan Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS), 18-21 Eylül 2019, Trakya Üniversitesi - Edirne (Eylül 2019)
  • "Osmanlı Döneminde Balkanların İlim Merkezi Olarak Üsküp ve Üsküp’te Müderrislik ve Kadılık Yapmış Divan Şairleri", 5. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Haziran 2019, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Üsküp - Makedonya (Haziran 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Tezkirelere Göre Makedonya'da Yetişen Osmanlı Divan Şairleri, MATÜSİTEB Yayınları, Üsküp, 2008 (Haziran 2008)

» Verdiği Dersler

Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı I-II

Boşnakça Bilimsel ve Teknik Metin Çevirisi

Boşnakça Edebî Metin Çevirisi

Boşnakça Yazılı Basın Çevirisi

Boşnakça Yazma Becerileri

İş Dünyası İçin Boşnakça Metin Çevirileri

Türk Dili