» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Caliyurt, K., Acikgoz A., Canbaz S., Talih D., Agun C., Kilic F., "The Effectiveness of Internal Control Procedures in Small and Medium Enterprises: The Case Of Milk Sector in Edirne Turkey", 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, Greece, April 2010 (Nisan 2010)
  • Caliyurt, K., Agun, C., Pamukcu, A., "Recent Developments on Internal Auditing Legislation in Public Institutions of Turkey: A Hospital Case", Seventh European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, London, UK, April 2009 (Nisan 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • TRAKYA BÖLGESİ'NDE AYÇİÇEK YAĞI SEKTÖRÜNDE İÇ KONTROL ORTAMININ VARLIĞININ ÖLÇÜLMESİ (Aralık 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Akbulut,E.,Agun,C."İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasında Kurumsal Yaklaşımlar ve SOX (Sarbanes Oxley), 4. Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Alanya, Antalya, Nisan 2012 (Nisan 2012)
  • Agun, C. "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında İç Denetim ve Kanunla İlgili Tartışmalı Hususlar", 2. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Büyükada, İstanbul, Haziran 2010 (Haziran 2010)

Projeler

  • Süleymanpaşa İlçesi Serada Çiçekçilik Fizibilitesi (Şubat 2016)

» Verdiği Dersler

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

MALİYET MUHASEBESİ

MESLEK ETİĞİ

MUHASEBE I

MUHASEBE II

PAKET PROGRAMLAR I

PAKET PROGRAMLAR II

ŞİRKETLER MUHASEBESİ