» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Uyanık V, Tuğlu C, , Gorgulu Y, et al. “Assessment of cytokine levels and hs-CRP in bipolar I disorder before and after treatment” PSYCHIATRY RESEARCH, 228, 386-392 (2015)
  4
  ATIF
 • Vardar E, Caliyurt, O, Arikan E, Tuglu C. “Sleep quality and psychopathological features in obese binge eaters” STRESS AND HEALTH, 20, 35-42 (2004)
  2
  ATIF
 • Celik Y, Erdogan E, Tuglu C, Utku U. “Post-stroke mania in late life due to right temporoparietal infarction” PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, 58(4):446-7 (2004)
  2
  ATIF
 • c
  1
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tuğlu C. “Kadın-Erkek Beyni arasındaki Farklar ve Psikoterapiye Yansımaları”, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 6(1):68-74 (2013) (Ocak 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Bipolar Bozukluk Sınırında Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5 Ekim 2018, İzmir. (Ekim 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Tuğlu C. “Erişkinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Farmakolojik Tedavisi”, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 17 Kasım 2016, Antalya. (Kasım 2016)
 • Tuğlu C. Dikkat eksikliğinde eksik olan nedir? Nasıl yerine konur ? 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir. (Eylül 2013)
 • Tuğlu C. Mizaç ve karakter. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir. (Eylül 2013)
 • Tuğlu C. “Erişkinlerde DEHB” 17. Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, Antalya. (Nisan 2013)
 • Tuğlu C. “Panik Bozukluğu, Siz Olsaydınız Ne Yaparsınız?”. 17. Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, Antalya. (Nisan 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi El Kitabı (Mart 2017)
 • Tuğlu C. Alkol Kullanım Bozukluğunda Psikososyal/Terapötik Yaklaşımlar. Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu içinde. Eds.: Evren C, Bozkurt M, 1. baskı, 2016. (Mart 2016)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Erişkin DEHB ve remisyonda Bipolar bozukluğu olanlarda sirkadiyen ritm özellikleri ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi (Ocak 2013)

Editörlük / Yayınlama

 • Tuğlu C. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” Psikiyatride Güncel Dergisi, Kış Sayısı, Editör. Türkiye Psikiyatri Derneği, 2016. (Ekim 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (BB Annagün) (Haziran 2016)
 • Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (K Altınbaş) (Haziran 2016)
 • Uz. Dr. Okan Taycan / Doçentlik Sınav
 • Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı / Doçentlik Sınav
 • Yrd. Doç. Dr. Devran Tan / Doçentlik Sınav
 • Uzm. Dr. İbrahim Taymur / Doçentlik Sınav