» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Batıgöç Ç, Akbaş H. "Thermodynamic parameters of clouding phenomenon in nonionic surfactants: The effect of the electrolytes" Journal of Molecular Liquids 231, 509–513 (Şubat 2017)
 • Akbaş H., Elemenli A., Batıgöç Ç. and Boz M., “Thermodynamic Study of the Interaction Between C.I. Reactive Red 180 with Cationic Gemini Surfactant in Aqueous Solution” Asian Journal of Chemistry, 24, 5749-5752
 • Batıgöç Ç. , Akbaş H. and Boz M. , "Thermodynamics of Nonionic Surfactant Triton X-100-Cationic Surfactants Mixtures at the Cloud Point " The Journal of Chemical Thermodynamics, 43, 1800-1803
 • Batıgöç Ç., Akbaş H. and Boz M. , "Micellization Behavior and Thermodynamic Parameters of 12-2-12 Gemini Surfactant in Water-Organic Solvent Mixtures" The Journal of Chemical Thermodynamics, 43, 1349-1354
 • Batıgöç Ç. and Akbaş H., “Spectrophotometric determination of cloud point of Brij 35 nonionic surfactant” Fluid Phase Equilibria, , 303, 91-95
 • Akbaş H, Boz M. and Batıgöç Ç. “Study on cloud points of Triton X-100-cationic gemini surfactants mixtures: A spectroscopic approach” Spectrochimica Acta A, 75 (2), 671-677
 • Akbaş, H. and Batıgöç Ç “Spectrometric studies on the cloud points of Triton X–405”, Fluid Phase Equibria, 278,115–119
 • Akbaş H. and Batıgöç Ç. Micellization of dodecylpyridinium chloride in water/ ethanol solutions, Colloid Journal, 70 (2) 127–133
 • Akbaş, H. and Kartal (Batıgöç), Ç. “Conductometric studies of interaction of C.I. Reactive Orange 16 with cationic alkyltrimethylammonium bromide surfactants”, Dyes and Pigments, 72, 383–386
 • Akbaş, H. and Kartal (Batıgöç), Ç. “C.I. Reactive Orange 16-dodecylpyridinium chloride interactions in electrolytic solutions”, Spectrochimica Acta A, 65, 95–99
 • Akbaş, H. and Kartal (Batıgöç), Ç., “Conductometric Studies of Hexadecyltrimethtylammonium Bromide in Aqueous Solutions of Ethanol and Ethylene Glycol ’’, Colloid Journal.,68, 2, 125-130
 • Akbaş, H. and Kartal (Batıgöç), Ç., “Spectrophotometric Studies of Anionic Dye-Cationic Surfactant Interactions in Mixture of Cationic and Nonionic Surfactants”, Spectrochim Acta A, 61, 961-966
 • Kartal (Batıgöç), Ç. and Akbaş, H., “Study on the Interaction of Anionic Dye-Nonionic Surfactants in Mixture of Anionic and Nonionic Surfactants by Absorption Spectroscopy” Dyes Pigments, 65, 191-195

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ç. Batıgöç, H. Akbaş, M. Boz, S.S. Baştürk, "The Investigation of Electrochemical Properties of Gemini Surfaktants" , Third Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe Bükreş, Romanya, Mayıs 2012
 • . H. Akbaş, A. Elemenli, Ç. Batıgöç, M. Boz, "Thermodynamic Study of the Interaction between C.I. Reactive Red 180 with Cationic Gemini Surfactant in Aqueous Solution", Internatıonal Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences Udaipur, Hindistan, Mart 2012
 • Ç. Batıgöç, H. Akbaş, "The Determination of Cloud Point of Brij 35 with Spectrophotometric Method and the Effect of Electrolytes on Cloud Point", International Conference on Pure and Applied Chemistry, Port Louis, Mauritius, Temmuz 2010
 • B. Karadağ, H. Akbaş, Ç. Kartal, "Conductometric Investigation of Micellar Properties of Ionic Surfactants in Acetonitrile-Water Mixture", 20 Years Union of Scientists in Bulgaria-Branch Smolyan, Smolyan, Bulgaristan, Ekim 2006
 • Ç. Kartal, H. Akbaş, "Study of The Cloud Point of Nonionic Surfactant and Nonionic-Cationic Surfactant Mixture: Effect of Electrlytes", Plovdiv University, Paisii Hilendarski, Scientific Papers, Plovdiv, Bulgaristan, 2006
 • H. Akbaş, Ç. Kartal, "Effect of Electrolytes On The Interaction of C.I. Reactive Orange 16-Dodecylpyridinium Chloride", 2005 World Oleochemical Conference, Meeting the Demands of the Future, Atina, Yunanistan, Nisan 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • . M. Boz, H. Akbaş, Ç. Batıgöç, "Katyonik Gemini Surfaktant 10-2-10’un Miselleşmesi Üzerine Alkollerin Etkisi", XXIV. Ulusal Kimya Kongresi konferansı, Zonguldak, Türkiye, 29 Haz-2 Tem,2010
 • H. Akbaş, Ç. Batıgöç, "Noniyonik Surfaktantın Bulanma Noktasının Spektrofotometrik Tayini", 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, Haziran 2009
 • H. Akbaş, Ç. Batıgöç, "Anyonik Boya ve Alkiltrimetilamonyum Bromür Çözeltilerinin Etkileşiminin Konduktometrik İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Kıbrıs, K.K.T.C, Ekim 2008
 • Ç.Kartal, H. Akbaş, "İyonik-Noniyonik Surfaktant Çözeltilerinde Bulutlanma Noktaları", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, Eylül 2006
 • . B. Karadağ, H. Akbaş, Ç. Kartal, "Asetonitril-Su Karışımlarında İyonik Surfaktantların Miselar Özelliklerinin Konduktometrik İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim 2005
 • Ç. Kartal, H. Akbaş, "Etanol-Su Karışımlarında Dodesilpridinyum Klorür’ün Termodinamik Özelliklerinin İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim 2005
 • H. Akbaş, Ç. Kartal, "Sulu Çözeltilerde Boya-Surfaktant İyon Çifti Oluşum Konduktometrik Çalışması", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, Eylül 2003
 • H. Akbaş, Ç. Kartal, "Anyonik Boya İle Surfaktantların Etkileşiminin Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi", "XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, Eylül 2003
 • H. Akbaş, Ç. Kartal, "Yüzey Aktif Maddelerin Yapıları, Fonksiyonel Özellikleri ve Çevreye Etkileri", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, Eylül 2002

Projeler

 • Noniyonik Surfaktantların Bulutlanma Noktasından Faydalanarak Çevresel Örneklerdeki Bazı Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. 2017
 • Surfaktant ve Surfaktant Karışımlarının Agregasyon Davranışlarının İncelenmesi, TÜBAP-2011/43, Proje Araştırmacısı.
 • Boyalar ile Yüzey Aktif Maddelerin Etkileşimi, TÜBAP-513, 2004, Proje Araştırmacısı.
 • Noniyonik Surfaktant ve Surfaktant Karışımlarının Bulanma Noktası Tayini, TÜBAP-783, 2008, Proje Araştırmacısı.
 • Yüzey Aktif Maddelerin Etkileşimlerinin ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBAP-922, Proje Araştırmacısı.
 • Fizikokimya Laboratuarında Probleme Dayalı Öğrenme, TÜBAP-2011/197, 2012, Proje yöneticisi.

Ödüller

 • Trakya Üniversitesi,2012 Yılı Özendirme Ödülü.

» Verdiği Dersler

Elektrokimya (seçmeli)

Fizikokimya I

Fizikokimya Laboratuvarı I

Fizikokimya Laboratuvarı II

Genel Kimya I (ZOD)

Genel Kimya II (ZOD)

Korozyon Kimyası (YL)

Surfaktantlar (YL)

Yüzey Aktif Maddeler (seçmeli)