» Biyografi

1988 yılında Tekirdağ'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimi Ayvalık'ta tamamladı.

2010 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Son senesinde Erasmus programıyla Polonya'nın Wroclaw Üniversitesi'nde eğitim gördü.

2014 yılında başladığı Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 2018 yılında bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Mezuniyetten sonra girdiği KPSS sınavında Müzik Öğretmenliği alanında Türkiye birincisi oldu.

2018 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünü 'Müzik Teorisi' alanında kazanarak Tezli Yüksek Lisans programına girdi. 2020 yılında Tezli Yüksek Lisans programını bitirerek aynı yıl Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Doktora programına başladı. Nisan 2019'dan beri Trakya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Aytemur, B. ve Şirin, C. (2022). Leh, Macar ve Türk flüt metotlarının ulusalcı yaklaşım çerçevesinde incelenmesi. Journal of Arts, 6(2), s. 53-70. (Mayıs 2022)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Şirin, C. ve Sipahi Şirin, S. (2022). James Bastien’in Farklı Yaş Grupları İçin Yazdığı İki Piyano Metodunun İncelenerek Karşılaştırılması. Ege 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24-25 Aralık, İzmir. (Aralık 2022)
  • Aytemur, B. ve Şirin C. (2021). Flüt Eğitiminde Kullanilan Zoltán Jeney Fuvolaiskola-I Metodunun Analizi. 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İKSAD), 26-28 Mart, Macaristan. (Mart 2021)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Şirin, C. (2021). Müzik eğitiminde Orff yaklaşımı ve Kodaly yöntemini içeren çalışmaların incelenmesi. A. Gürbüz, F. Girgin, G. Sakarya & L. Aslan (Ed.). Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış (s. 89-103). Çanakkale: Paradigma Akademi (Aralık 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Şirin, C. ve Deniz, J. (2022). Batı müziği teori ve uygulaması dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin etkililiği. Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), s. 1329-1355. (Eylül 2022)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Şirin, C. ve Kıvılcım, T. (2022). Türkiye'de müzik alanında yazılmış eylem araştırmasını içeren lisansüstü tezlerin incelenmesi. B. Aytemur ve B. Çokamay (Ed.) Müzik Sanatı ve Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar III (s. 55-65). Konya: Eğitim Yayınevi. (Mayıs 2022)
  • Şirin, C. (2021). Müzik eğitiminde işbirlikli öğrenme. B. Aytemur & B. Çokamay (Ed.) Müzik Sanatı ve Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar I (s. 87-106). Konya: Eğitim Yayınevi. (Ekim 2021)