» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Total uyku yoksunluğu ile inflamatuvar ve oksidatif stres markerlarında geçici değişiklikler. Sleep and Biological Rhythms. 2016; 14(4):387–396. DOI 10.1007/s41105-016-0071-9 (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • Kotard sendromlu hastada 18F-fluorodeoxy- glucose pozitron emisyon topmografisi ile beyin metabolizması değişiklikleri (Haziran 2016)
 • N. ÖZKAN, O. ÇALIYURT, Brain metabolism changes with 18F fluorodeoxy glucose positron emission tomography in a patient with Cotards syndrome, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 16, -AVUSTRALYA, 7, 2016
 • N. ÖZKAN, O. ÇALIYURT, Brain metabolism changes with 18F fluorodeoxy glucose positron emission tomography in a patient with Cotards syndrome, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 16, -AVUSTRALYA, 7, 2016
 • Ozkan N., Caliyurt O. Brain metabolism changes with 18F-fluorodeoxy- glucose-positron emission tomography in a patient with Cotard's syndrome. Aust N Z J Psychiatry. Dec 16. pii, 2015. (Aralık 2015)
  1
  ATIF
 • Tiyekli U., Çalıyurt O.,Tiyekli ND. Konversiyon bozukluğunda proinflamatuvar sitokin düzeyleri. Acta Neuropsychiatrica, 25(3):137-143, 2013 (Ocak 2013)
 • Görgülü Y, Çalıyurt O. Rapid antidepressant effects of sleep deprivation therapy correlates with serum BDNF changes in major depression. Brain Res Bull. 2009 Sep 28;80(3):158-62. 2009.
  38
  ATIF
 • Caliyurt O, Altiay G: “Resting energy expenditure in manic episode”, Bipolar Disorders;11(1):102-6, 2009.
  6
  ATIF
 • Güdücü, F., O. Çalıyurt., E. Vardar., C. Tuğlu ve E. Abay, “Major Depresyonda Sertralinle Birlikte Uygulanan Uyku Yoksunluğu ve Işık Tedavisi Etkinliğinin Sertralin Tedavisi İle Karşılaştırılması”, Türk Psikiyatri Dergisi, 16(4), 245-251, 2005.
  2
  ATIF
 • Boivin, D.B., O. Çalıyurt, F.O. James ve C. Chalk “Association Between Delayed Sleep Phase and Hypernyctohemeral Syndrome: A case study,” Sleep, 27(3), 417-421, (2004).
  2
  ATIF
 • Çalıyurt, O., E. Vardar ve C. Tuğlu, “Cotard’s Syndrome with Schizophreniform Disorder Can Be Successfully Treated with Electroconvulsive Therapy: Case Report,” J. Psychiatry Neurosci., 29, 138-141 (2004).
  4
  ATIF
 • Boivin, D.B., F.O. James, B.A. Santo, O. Çalıyurt ve C. Chalk, “Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome Following A Car Accident,” Neurology, 60,1841-1843, (2003). (Ocak 2003)
  6
  ATIF
 • Tuğlu, C., S.H. Kara, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Increased Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha Levels and Treatment Response in Major Depressive Disorder,” Psychopharmacol (Berl)., 170, 429-433 (2003). (Ocak 2003)
  48
  ATIF
 • For: Rapid antidepressant effects of sleep deprivation therapy correlates with serum BDNF changes in major depression
 • Increased serum levels of eotaxin/CCL11 in late-stage patients with bipolar disorder: An accelerated aging biomarker? By: Panizzutti, B.; Gubert, C.; Schuh, A. L.; et al. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Volume: 182 Pages: 64-69 Published: AUG 15 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. BERBER, G. KÜBRA, D. KORAY, Y. FURKAN, E. AHMET, G. A. MAHMUT, Ö. YUMURTACi, C. KURT, C. M. KEYIFOGLU, G. N. ISKAN, I. MEMIS, N. A. ÖZKAN, O. ÇALIYURT, Evaluating the prevalence of depression sleep quality and social phobia among Trakya University hospital residents, Turkish Medical Student Journal, vol. 3, no. 3, pp. 70-74, Edirne-TÜRKIYE, 10, 2016
 • K. DEMIRCI, Y. GÖRGÜLÜ, O. ÇALIYURT, R. Ç. KÖSE, The effect of total sleep deprivation on mood changes of healthy individiuals, Turkish Medical Student Journal, vol. 3, no. 3, pp. 75-78, 10, 2016
 • Uzun C, İnan M, Çalıyurt O. A Distinct gateway to science in Balkans: Balkan Medical Journal.European Science Editing, 41(1):11-13, 2015.
 • Çalıyurt O., Derici S. Genç kadın hastada essitalopram kullanımına bağlı hiponatremi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(2):156-60.
 • Çalıyurt O, Edis EÇ, Altıay G. Akut tam uyku yoksunluğunun enerji metabolizması üzerine etkileri. Nöropsikiyatri Arşivi. 48:17-21, 2011.
  1
  ATIF
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Partial sleep deprivation therapy combined with sertraline affects subjective sleep quality in majro depressive disorder”, Sleep Medicine, 6, 555-559 (2005).
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Partial sleep deprivation therapy combined with sertraline induces more rapid improvements in quality of life items in major depressive disorder,” Journal of Affective Disorders, 88, 75-78 (2005).
  1
  ATIF
 • Çalıyurt, O., E. Vardar, C. Tuğlu ve E. Abay, “Effects of Propofol on Electroconvulsive Therapy Seizure Duration,” Can. J. Psychiatry, 49, 707-708 (2004).
 • Vardar, E., O. Çalıyurt, E. Arıkan, ve C. Tuğlu, “Sleep Quality and Psychopathological Features in Obese Binge Eaters,” Stress and Health, 20, 35-41 (2004).
  2
  ATIF
 • Çalıyurt, O., “Bright Light Therapy In Somatization Disorder,” Can. J. Psychiatry, 48(2)128-129, (2003). (Ocak 2003)
 • Çalıyurt, O., C. Tuğlu ve E. Vardar, “Aortic Aneurysm and Electroconvulsive Therapy in Elderly Depressive Patient,” J. ECT, 19, 242-244 (2003). (Ocak 2003)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Görgülü Y., Sönmez B., Çınar RK., Parlak N., Çalıyurt O. “Serum Levels Of Agouti-Related Peptide And Leptin In Patıents With Schizophrenia On Risperidone Monotherapy”. IPS: The Mental Healthservices Conference, Abstract Book P2-3, S50, New York City, Oct. 8-11 2015. (Ekim 2015)
 • Çalıyurt O., Özcan B., Görgülü Y., Çınar RK, Sönmez B. “The Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio As A Diagnostıc Marker For Manic Episode In Bipolar Disorder” IPS: The Mental Healthservices Conference, Abstract Book P1-31, S26, New York City, Oct. 8-11 2015. (Ekim 2015)
 • Vardar, E., G.D. Altun, E. Erdoğan, M.F. Fırat, C. Tuğlu, O. Çalıyurt ve E. Abay, “Comparison of Regional Cerebral Blood Flow in Early and Late Onset Alcoholic Patients,” European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Abstracts of the Annual Congress of the EANM, 31 (Suppl 2), S372, Helsinki, 2004.
 • Çalıyurt, O., E. Vardar, C. Tuğlu ve E. Abay, “Effects of Propofol Anesthesia on Seizure Duration,” American Psychiatric Association 157th Annual Meeting, 161, New York, 2004.
 • Tuğlu, C., H. Kara, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Effects of Sertraline and Venlafaxine on Serum TNF-α in Major Depressive Disorder,” 16th ECNP Congress, Eur. Neuropsychopharmacol., 13 (Suppl 14), S222-S223, Prague, 2003.
 • Vardar, E., O. Çalıyurt, C. Tuğlu ve E. Arıkan, “Sleep Quality and Psychopathological Features in Obese Binge Eaters,” 3rd International Symposium Biological Viewpoints in Psychiatry; Children Adolescents and Adults, Abstract book, 39-40, Bursa, 2002.
 • James, F.O., O. Çalıyurt ve D.B. Boivin, “Circadian Phase Of Sleep Onset and Sensitivity To Bright Light In a Case Of Hypernychthemeral Syndrome,” APSS 16th Annual Meeting, Sleep vol.25, A306, Seattle, 2002.
 • Çalıyurt, O., F.O. James ve D.B. Boivin, “Characterization Of a Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome After Traumatic Brain Injury,” APSS 16th Annual Meeting, Sleep vol.25, A189, Seattle, 2002.
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, S. Kokino, E. Abay ve C. Akçı, “Functional Disabilities and Local Symptoms in Depressive Rheumatoid Arthritis Patients,” Annual European Congress of Rheumatology, Annals of the Rheumatic Diseases, 59 (supplement I), 287, Nice, 2000.
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, N. Taştekin, E. Vardar ve S. Kokino, “Sleep Quality in Physical Medicine and Rehabilitatin Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Abstract book, 79, Antalya, 2000.
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar ve S. Kokino, “Psychiatric Disorder in Outpatient Physical Medicine and Rehabilitation Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Abstract book, 128, Antalya, 2000.
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, F. Demirbağ, S. Kokino ve E. Vardar, “Psychotropic Drug Use in Physical Medicine and Rehabilitation Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Abstract book, 128, Antalya, 2000.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Çalıyurt O. Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel: Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları, Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 4-7 Mayıs 2016, İzmir (Mayıs 2016)
 • Çalıyurt O. Wake therapy in clinical practice. World Psychiatric Association International Congress, Prague, 17-21 October 2012
 • Çalıyurt O. Chronotherapeutic Techniques in the Management of Bipolar Disorder, The clinical use of wake therapy (sleep deprivation) in the treatment of bipolar depression. 5th Biennial conference of the international society for bipolar disorders. Istanbul, 14-17 March 2012.
 • Caliyurt O. “Relationship between fast acting antidepressant properties of total sleep deprivation and serum BDNF levels. 19th Eurepean Congress of Psychiatry, Vienna, 2011.
 • Çalıyurt O. “Psychiatric approach to white collar crime”, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, İstanbul 2010.
 • Çalıyurt O. “Quality of life and sleep in depression”, 4th World Congress on Quality in Medical Practice, Thessaloniki, 2008.
 • Çalıyurt O. “The duty to report patients' imminent and past crimes in psychiatry”, 4th International Conference on Corporate Social Responsibility, London, 2005.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Caliyurt O., Gorgulu Y. Comparison of daytime sleepiness and subjective levels of happines, depression, mental tension and energy in patients with major depression and controls during sleep deprivation therapy in Ed. Leon V Berhardt. Advances in Medicine and Biology, Volume 10. Nova Science Publishers Inc., 2011, Hauppauge NY.
 • Caliyurt O. Sleep and Quality of Life in Depression in Eds. Verster JC, Pandi-Perumal SR, Streiner D. Sleep and Quality of Life in Clinical Medicine, Humana Press, Totova NJ, 2008.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demirci K, Görgülü Y, Çalıyurt O, Çınar RK. Total uyku yoksunluğunun sağlıklı bireylerde duygudurum üzerine etkileri (Ekim 2016)
 • Trakya Üniversitesi Hastanesi araştırma görevlilerinde depresyon, uyku kalitesi ve sosyal fobinin yaygınlığının değerlendirilmesi. (Ekim 2016)
 • Çalıyurt O. Kronik bel ağrılı yaşlıya psikososyal yaklaşım. Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi. 8(2):8-14, 2015. (Kasım 2015)
 • Çalıyurt O., Karaca E., Sübay B. Psikiyatride Melatonin. Türkiye Klinikleri Psikiyatri. 7(3):23-30, 2014 (Ekim 2014)
 • Bahadırlı NB., Tutuğ C., Ceviz H., Çalıyurt O. Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377. (Eylül 2013)
 • Çalıyurt O., Ceviz H., Tutuğ CK. Depresyonda somatik tedaviler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Sayısı. 2;5(2) (2012).
 • Çalıyurt O. Boyun ağrısında psikolojik faktörler. Türkiye Klinikleri Nöroşirurji Özel sayısı. 4(2):33-9 (2011).
 • Çalıyurt O, Tamam Lut: Kleptomanide tedavi seçenekleri. Psikiyatride güncel yaklaşımlar. 1:1-10, (2009).
 • Çalıyurt O. “Kleptomani”. Türkiye Klinikleri Psikiyatri, Özel Sayı, 2(1);46-56, (2009).
 • Çalıyurt O. İnmeli hastalarda psikiyatrik sorunlar. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 53 Özel Sayı 1, 16-18, (2007).
 • Çalıyurt O, Zeren U: “Ketiyapin ile birlikte Klasik Antipsikotik Kullanımına Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom : İki Olgu Sunumu”, RHCP, 1:2;48-50, (2007).
 • Çalıyurt, O., S. Molla, E. Vardar ve E. Abay, “Üniversite Öğrencilerinde Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı, Sigara ve Alkol Kullanımına Etkileri”, Bağımlılık Dergisi, 6(1), 3-8, (2005).
  1
  ATIF
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Depresyonda Uyku Yoksunluğu Tedavisi Uygulamaları”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, 120-126 (2004).
 • Çalıyurt, O., “Uyku Bozukluklarının Genetiği”, 3P Dergisi, 12(ek 2), 63-70 (2004).
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar, D. Demirbağ ve S. Kokino, “Ayaktan Tedavi Gören Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikiyatrik Bozukluklar”, Türkiye Fizkiksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 49(2), 21-25 (2003).
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, D. Demirbağ, S. Kokino ve E. Vardar, “Yatarak Tedavi Gören Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikotrop İlaçların Kullanımı”, Türkiye Fizkiksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 49(4), 13-16 (2003).
 • Vardar, E., C. Tuğlu, E. Arıkan, O. Çalıyurt ve S.A. Vardar, “Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Olan Şişman Hastalarda Aleksitimik Özellikler ve Ruhsal Belirtiler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 3P Dergisi, 11, 187-195 (2003).
 • Tuğlu, C., E. Yıldırım, E. Vardar ve O. Çalıyurt, “Rutin Biyokimyasal ve Hematolojik Belirleyicilerin Cerrahi Girişim Sonrası Deliryum Gelişimine Etkisi”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(4), 285-289 (2001).
 • Yıldırım, E., C. Tuğlu, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Ortopedik Cerrahi Girişim Sonrası Deliryum Gelişimini Etkileyen Nedenler”, 3P Dergisi, 8, 274-280 (2000).
 • Çalıyurt, O., E. Küçüktürk, E. Karaşin ve E. Abay, “Alkol Kötüye Kullanımı ve Depresyonun Koku Eşiği Üzerine Etkileri, Bağımlılık Dergisi, 1(2), 69-71 (2000).
 • Vardar, E., C. Tuğlu, O. Çalıyurt ve E. Abay, “Antidepresan İlaç Kullanımının Yan Etkisi Olarak Ortaya Çıkan Epileptik Nöbetler: 4 Vaka Sunumu”, 3P Dergisi, 7, 285-289 (1999).
 • Abay, E., ve O. Çalıyurt, “Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklara Psikiyatrik Yaklaşım”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(Özel Sayı), 48-51 (1999).
 • Aydın, N., A. Yılmaz, H. Yılmaz, M.S. Erdoğan, O. Çalıyurt, U. Utku, “Akut İnmelerde Erken Başvuruyu Etkileyen Faktörler”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 4(2), 109-112 (1998).
 • Çalıyurt, O., E. Karaşin ve E. Abay, “Kimyasal Duyularımızdan Koku Duyusunun Psikolojik ve Psikiyatrik Yönleri”, Psychomed, 1(1), 30-33 (1995).
 • Çalıyurt, O. ve E. Abay, “Psikiyatri’de Bellek”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(1,2,3), 261-265 (1995).
 • Gültekin, E., E. Küçüktürk, E. Abay ve O. Çalıyurt, “Öyküsünde Enürezis Noktürna Olan Kişilerin Psikiyatrik Hastalıklarla İlişkisi”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1,2,3), 193-203 (1994).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • O. ÇALIYURT, Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklari, Türkiye Psikiyatri Dernegi 20. Yillik Toplantisi ve Klinik Egitim Sempozyumu, Izmir-TÜRKIYE
 • Yaşar M., Görgülü Y., Çakır DM., Çalıyurt O. İnternal ve eksternal steroidlerin indüklediği manik atak. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 • Çalıyurt O, Derici S. Genç kadın hastada esitalopram kullanımına bağlı hiponatremi. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Özet Kitabı, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010.
 • Çalıyurt O, Altıay G, Edis EÇ. Total uyku yoksunluğunun dinlenme enerjisi üzerine etkisi. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Özet Kitabı, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010.
 • Çalıyurt O “Cotard sendromunda EKT tedavisi: Olgu sunumu” Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı / Bahar sempozyumu, Özet Kitabı, 98-99, Fethiye – Muğla, 23-27 Nisan 2008.
 • Çalıyurt O, Çalıyurt K. “Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların maliyetlerinin değerlendirilmesi” Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı / Bahar sempozyumu, Özet Kitabı, 99-100, Fethiye – Muğla, 23-27 Nisan 2008.
 • Çalıyurt O, Altıay G. “Manik epizodun indirekt kalorimetri yöntemi ile değerlendirilmesi” Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı / Bahar sempozyumu, Özet Kitabı, 99-100, Fethiye – Muğla, 23-27 Nisan 2008.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Köse R: “Major depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi” , 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, 304, İstanbul , 2007.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O., “Major Depresyonda Kısmi Ve Tam Uyku Yoksunluğunun Erken Etki Başlangıcı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” , 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Abay E.: “ Major depresyonda uyku yoksunluğunu subjektif depresif yakınmalara etkisi” , 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Abay E: “Elektrokonvulzif tedavinin serum BDNF düzeylerine etkisi”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006.
 • Zeren U, Çalıyurt O., Ketiyapin ile birlikte klasik antipsikotik kullanımına bağlı nöroleptik malign sendrom: İki olgu sunumu. 15. Anadolu Psikiyatri Günleri, Samsun, 14-17 Haziran 2006.
 • Çalıyurt, O., Y. Görgülü, Ş.G. Akın ve E. Abay, “Edirne F Tipi Cezaevi Çalışanlarında Depresyon, Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri”, 9. Bahar Sempozyumu, 184-186, Antalya, 2005.
 • Çalıyurt, O., “Konversiyon Bozukluğunda Elektrokonvulzif Tedavi: Olgu Sunumu”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 281-283, Kuşadası, 2004.
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Major Depresyonda Sertralinle Birlikte Uygulanan Işık ve Uyku Yoksunluğu Tedavi Etkinliğinin Tek Başına Uygulanan Sertralin ile Karşılaştırılması”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 285-287, Kuşadası, 2004.
 • Tuğlu, C., S.H. Kara, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Majör Depresyonda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum Tümör Nekroz Faktör-Alfa (TNF-) Düzeylerinin Karşılaştırılması”, 7. Bahar Sempozyumları, 114, Antalya, 2003.
 • Vardar, E., E. Arıkan, C. Tuğlu ve O. Çalıyurt, "Şişmanlarda Bulimik Yeme Davranışı", VI. Bahar Sempozyumları, Kongre Özet Kitabı, 80-82, Antalya, 2002.
 • Vardar, E., E. Arıkan, O. Çalıyurt ve C. Tuğlu, "Bulimik Yeme Davranışı Gösteren Şişmanlar İle Bu Davranışı Göstermeyen Şişmanların Psikiyatrik Semptomlarının ve Sosyal Özelliklerinin Karşılaştırılması", VI. Bahar Sempozyumları, Kongre Özet Kitabı, 79-80, Antalya, 2002.
 • Denizel, F., O. Çalıyurt ve E. Abay, “Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu”, 6. Gazi Psikiyatri Günleri İnteraktif Sempozyum, Sempozyum Kitabı, 249-250, Antalya, 2002.
 • Vardar, E., O. Çalıyurt, C. Tuğlu, E. Abay, İ. Ateş ve F. Denizel, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nın 1990 yılından Günümüze Gelişimi ve 1999 Yılında Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik ve Tedavi Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 751-761, Edirne, 2000.
 • Çalıyurt, O., E. Vardar, İ. Ateş, H. Kara ve E. Abay, "Acil Başvurusu Olan Parasuisid Girişimlerinin Özellikleri", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 608-612, Edirne, 2000.
 • Çalıyurt, O., S. Molla, E. Vardar ve E. Abay, "Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı Üzerine Etkisi", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 717-723, Edirne, 2000.
 • Çalıyurt, O., C. Tuğlu ve E. Abay, “Çevresel Etkiler ve Zaman Değişimlerinin Psikolojik Etkileri”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 326, Çeşme, 1998.
 • Çalıyurt O., C. Tuğlu ve E. Abay, “Sirkadiyen Düzende Bozulmaya Yol Açan Mesleklerde Ruhsal ve Fiziksel Yakınmaların Dağılımı”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 303, Çeşme, 1998.
 • Çalıyurt, O., C. Tuğlu ve E. Abay, “Uyku Uyanıklık Düzenini Etkileyen İş ve Çalışma Gruplarında Uyku Kalitesi”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 226, Çeşme, 1998.
 • Çalıyurt, O., E. Yıldırım ve C. Tuğlu, “Yapay Bozukluk:Olgu sunumu”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 283, Çeşme, 1998.
 • Aydın, N., A. Yılmaz, H. Yılmaz, S. Erdoğan, O. Çalıyurt ve U. Utku, “Akut Stroklarda Erken Başvuru Üzerine Etki Eden Faktörler”, Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Strokta Tanı Yöntemleri, 5, Antalya, 1997.
 • Çalıyurt, O., E. Küçüktürk, E. Karaşin ve E. Abay, “Alkol Kötüye Kullanımı ve Depresyonun Koku Eşiği Üzerine Etkileri”, XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 60, İstanbul, 1995.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Çalıyurt O. Sirkadiyen ritim uylu bozuklukları. Trakya 1. Uyku Bozuklukları Sempozyumu, Edirne, 11 Mart 2014 (Mart 2014)
 • Çalıyurt O.Uyku bozukluklarında güncel yaklaşım, kronobiyoloji ve sirkadiyen ritim uyku bozuklukları. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 • Çalıyurt O. Depresyonda uyku ve ışık tedavisi uygulamaları, Parlak ışık tedavisi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 • Çalıyurt O. Modern çalışma hayatı ve uyku yoksunluğu, 3. Ulusal kurumsal yönetim, yolsuzluk, etik ve sosyal sorumluluk konferansı, Nevşehir, 2001.
 • Çalıyurt O. Işık Tedavisi. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Özet Kitabı, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010.
 • Çalıyurt O. “Sigara bırakma tedavisi: Sigara bağımlılığı ve diğer bağımlılıklarla ilişkisi”, Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, sf. 94, Antalya, 2007.
 • Çalıyurt O. “Işık tedavisi neler vaadediyor?” , 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 106-109, İstanbul, 2005.
 • Çalıyurt, O., “Depresyonda Uyku Yoksunluğu Tedavisi Uygulamaları”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 188-190, Kuşadası, 2004.
 • Çalıyurt, O., “Depresyon ve Sirkadiyen Ritimler”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 167-169, Antalya, 2003.
 • Çalıyurt, O., “Günümüzde ve Gelecekte Psikiyatri Genetiği”, 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 65-66, Edirne, 2000.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çalıyurt O. Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları. Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Şti., Ankara 2016 (Nisan 2016)
 • Çalıyurt O. "Kleptomani (Patolojik Çalma Hastalığı), Dürtüsellik ve Dürtü Kontrol Bozuklukları, Ed. Lut Tamam, Kaknüs Yayınevi, İstanbul, 2015. S. 265-318
 • Çalıyurt O., “Kleptomani”, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Ed. Lut Tamam, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2009.
 • Çalıyurt O., “ Psikiyatride laboratuvar testleri ve diğer tanısal testler”, Psikiyatri Temel Kitabı, eds: Köroğlu E, Güleç C., 2. Baskı, 2007, 76-86.
 • Abay, E., E. Vardar, C. Tuğlu, O. Çalıyurt ve ark. Klinik Psikiyatri, çev. ed. Abay E., Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2004.
 • Ekmekçi, H. ve O. Çalıyurt, Epilepsi 100 Temel Madde, çev. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2001.
 • Çalıyurt, O., “Duygudurum Bozuklukları ve Biyolojik Ritm”, Duygudurum Dizisi,5, 209-214 (2001).
 • Çalıyurt, O. ve C. Tuğlu, Klinik Psikiyatri El Kitabı, çev. ed. Abay E., Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1999.
 • Abay, E., O. Çalıyurt ve E. Karaşin, “Anksiyete ve Alkol Kötüye Kullanımı”, Anksiyete Monografları Serisi, 8, 335-344, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • BİPOLAR BOZUKLUK MANİK EPİZOD’UN AKTİGRAFİK YÖNTEMLE İZLENMESİ (Eylül 2016)
 • 4. Konveriyon bozukluğu olan hastalarda proinflamatuvar sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. Dr. Utkan Tiyekli, 2010.
 • 3. Major depresyonda uyku ataletinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. Dr. Alper Ayduman, 2009.
 • 2. Major depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi. Uzmanlık Tezi. Dr. Yasemin Görgülü, 2007.
 • 1. Major depresyonda sertralinle birlikte uygulanan ışık tedavisi ve uyku yoksunluğu tedavi etkinliklerinin sadece sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. Dr. Funda Güdücü, 2004.

Editörlük / Yayınlama

 • Balkan Medical Journal (Kasım 2016)
 • Balkan Medical Journal (Eylül 2016)
 • Balkan Medical Journal (Temmuz 2016)
 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2016)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2016)
 • Balkan medical Journal (Ocak 2016)
 • Balkan Medical Journal
 • Balkan Medical Journal Yönetici Editör (Managing Editör, Bölüm Editörü) (Ocak 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Psikiyatride Guncel Yaklasimlar (Temmuz 2016)
 • TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ (Mart 2016)
 • TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ (Ocak 2016)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2016)
 • Tactile Hallucination and Delusion Following Acute Infarction: A Case Report Case Report [Feb 26, 2015] Journal: Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
 • Circadian Rhythm Sleep Disorders Review Article [Dec 11, 2015] Journal: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry

Projeler

 • Çalıyurt O. BİPOLAR BOZUKLUK MANİK EPİZOD’UN AKTİGRAFİK YÖNTEMLE İZLENMESİ (Eylül 2016)
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Köse Çınar R. SAĞLIKLI BİREYLERDE TOTAL UYKU YOKSUNLUĞUNUN İMMUN, NÖROPLASTİSİTE VE STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. (Proje no: 2015-44. 29.04.2015-13.07.2016) (Temmuz 2016)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, BIPOLAR BOZUKLUK MANIK EPIZOD UN AKTIGRAFIK YÖNTEMLE IZLENMESI, Aktigrafi cihazi kullanarak bipolar bozukluk manik atak dönemindeki hastalarin hastalik siddetlerinin objektif yöntem ile degerlendirilerek manik semptomlardaki tedavi ile ortayaçikan degisikliklerin aktigrafik degisikliklerle iliskilerinin degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 01.06.2014, Bitis Tarihi : 13.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, BIPOLAR BOZUKLUK MANIK EPIZOD UN AKTIGRAFIK YÖNTEMLE IZLENMESI, Aktigrafi cihazi kullanarak bipolar bozukluk manik atak dönemindeki hastalarin hastalik siddetlerinin objektif yöntem ile degerlendirilerek manik semptomlardaki tedavi ile ortayaçikan degisikliklerin aktigrafik degisikliklerle iliskilerinin degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 01.06.2014, Bitis Tarihi : 13.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Ödüller

 • Çalıyurt O., Edis EÇ., Altıay G. Total uyku yoksunluğunun dinlenme enerjisi üzerine etkisi. Türkiye Psikiyatri Derneği, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Poster Birincilik Ödülü. 2010.
 • Görgülü Y., Çalıyurt O., Köse R. Major depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörortrofik faktör düzeylerine etkisi. Türkiye Psikiyatri Derneği 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü, İkinciliği. 2007.
 • Tuğlu C., Kara H., Çalıyurt O., Vardar E., Abay E. Increased serum tumor necrosis factor-alpha levels and treatment response in major depressive disorder. Türkiye Psikiyatri Derneği, Duygudurum Bozuklukları Araştırma Üçüncülük Ödülü. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Eylül, 2004.

Diğer

 • O. ÇALIYURT, Uyku Bozukluklari Tani ve Tedavi Kitabi, Ulusal, Bölüm: Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklari, Basim Türü: Basili, pp. 121-134, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-65673-2-2, Türkiye Psikiyatri Dernegi Yayinlari, 20161. Basim

» Verdiği Dersler

Antidepresan İlaç Tedavileri

Major Depresif Bozukluk

Somatik tedaviler ve Elektrokonvulzif Terapi

Somatoform bozukluklar, anksiyete bozuklukları, disosiyatif bozukluklar

Uyku ve Bozuklukları