» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • AI and Psychiatry: The ChatGPT Perspective. Editorial, Alpha Psychiatry 2023;24(2):41-42 DOI: 10.5152/alphapsychiatry.2023.010223 (Mart 2023)
  4
  ATIF
 • The Mental Health Consequences of the Global Housing Crisis (Kasım 2022)
 • Editorial, Alpha Psychiatry completed 1 year in publishing (Ocak 2022)
 • Validity and reliability of the Turkish version of the central sensitization inventory (Aralık 2021)
  7
  ATIF
 • Perceived occupational competence and value among university students with premenstrual dysphoric disorder
  3
  ATIF
 • Acute sleep deprivation immediately increases serum GDNF, BDNF and VEGF levels in healthy subjects
  6
  ATIF
 • Mental Health and Psychosocial Support Needed by Refugees in the COVID-19 Pandemic
  1
  ATIF
 • Time for a Change
 • Psychiatric Treatment Approaches in the Post-COVID-19 Period
  2
  ATIF
 • Data Sharing Policy for Balkan Medical Journal (Ocak 2019)
  3
  ATIF
 • New Online Manuscript Submission System of Balkan Medical Journal
  1
  ATIF
 • Balkan Medical Journal veri paylaşımı politikası
 • Balkan Medical Journal yeni submisyon sistemi
 • Bipolar depresyonda üçlü kronoteapi:olgu sunumu
 • Bipolar Depresyonda Parlak Işık Tedavisinin Etkinliği (Eylül 2018)
 • Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörlerinin Maküler Gangliyon Hücre Kompleksi Kalınlığı ve Peripapiller Retinal Lif Tabaka Kalınlığına Etkileri Curr Eye Res. 2018 Apr;43(4):547-552. doi: 10.1080/02713683.2017.1420198 (Nisan 2018)
  2
  ATIF
 • Effects of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on Macular Ganglion Cell Complex Thickness and Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness
  8
  ATIF
 • Evidence for the Efficacy of Bright Light Therapy for Bipolar Depression
  8
  ATIF
 • Çalıyurt O. Disiplinlerarası Araştırma Alanı Olan Kronobiyolojinin Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Uygulamalarındaki Rolü. Balkan Medical Journal, 34:6; 514-521, 2017. (Aralık 2017)
  7
  ATIF
 • Güçlü H, Görgülü Y, Gürlü V, Çınar RK, Özal SA, Çalıyurt O. SSRI'ların Maküler Gangliyon Hücre Kompleksi Kalınlığı ve Peripapillar Retinal Sinir Hücresi Fiber Tabaka Kalınlığına Etkileri. Current Eye Research 28:1-6, 2017 (Aralık 2017)
 • Role of Chronobiology as a Transdisciplinary Field of Research: Its Applications in Treating Mood Disorders By:Caliyurt, O
  8
  ATIF
 • Total uyku yoksunluğu ile inflamatuvar ve oksidatif stres markerlarında geçici değişiklikler. Sleep and Biological Rhythms. 2016; 14(4):387–396. DOI 10.1007/s41105-016-0071-9 (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • Kotard sendromlu hastada 18F-fluorodeoxy- glucose pozitron emisyon topmografisi ile beyin metabolizması değişiklikleri (Haziran 2016)
 • Transient changes in inflammatory and oxidative stress markers with total sleep deprivation By:Cinar, RK (Cinar, Rugul Kose)[ 1 ] ; Gorgulu, Y (Gorgulu, Yasemin)[ 1 ] ; Caliyurt, O (Caliyurt, Okan)[ 1 ] ; Sonmez, B (Sonmez, Bulent)[ 1 ] View Web of Science ResearcherID and ORCID SLEEP AND BIOLOGICAL RHYTHMS Volume: 14 Issue: 4 Pages: 387-396 DOI: 10.1007/s41105-016-0071-9 Published: OCT 2016 Document Type:Article
  5
  ATIF
 • N. ÖZKAN, O. ÇALIYURT, Brain metabolism changes with 18F fluorodeoxy glucose positron emission tomography in a patient with Cotards syndrome, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 16, -AVUSTRALYA, 7, 2016
  2
  ATIF
 • N. ÖZKAN, O. ÇALIYURT, Brain metabolism changes with 18F fluorodeoxy glucose positron emission tomography in a patient with Cotards syndrome, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 16, -AVUSTRALYA, 7, 2016
 • Ozkan N., Caliyurt O. Brain metabolism changes with 18F-fluorodeoxy- glucose-positron emission tomography in a patient with Cotard's syndrome. Aust N Z J Psychiatry. Dec 16. pii, 2015. (Aralık 2015)
  4
  ATIF
 • Tiyekli U., Çalıyurt O.,Tiyekli ND. Konversiyon bozukluğunda proinflamatuvar sitokin düzeyleri. Acta Neuropsychiatrica, 25(3):137-143, 2013 (Ocak 2013)
  1
  ATIF
 • Görgülü Y, Çalıyurt O. Rapid antidepressant effects of sleep deprivation therapy correlates with serum BDNF changes in major depression. Brain Res Bull. 2009 Sep 28;80(3):158-62. 2009.
  60
  ATIF
 • Caliyurt O, Altiay G: “Resting energy expenditure in manic episode”, Bipolar Disorders;11(1):102-6, 2009.
  26
  ATIF
 • Güdücü, F., O. Çalıyurt., E. Vardar., C. Tuğlu ve E. Abay, “Major Depresyonda Sertralinle Birlikte Uygulanan Uyku Yoksunluğu ve Işık Tedavisi Etkinliğinin Sertralin Tedavisi İle Karşılaştırılması”, Türk Psikiyatri Dergisi, 16(4), 245-251, 2005.
  3
  ATIF
 • Boivin, D.B., O. Çalıyurt, F.O. James ve C. Chalk “Association Between Delayed Sleep Phase and Hypernyctohemeral Syndrome: A case study,” Sleep, 27(3), 417-421, (2004).
  5
  ATIF
 • Çalıyurt, O., E. Vardar ve C. Tuğlu, “Cotard’s Syndrome with Schizophreniform Disorder Can Be Successfully Treated with Electroconvulsive Therapy: Case Report,” J. Psychiatry Neurosci., 29, 138-141 (2004).
  6
  ATIF
 • Boivin, D.B., F.O. James, B.A. Santo, O. Çalıyurt ve C. Chalk, “Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome Following A Car Accident,” Neurology, 60,1841-1843, (2003). (Ocak 2003)
  7
  ATIF
 • Tuğlu, C., S.H. Kara, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Increased Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha Levels and Treatment Response in Major Depressive Disorder,” Psychopharmacol (Berl)., 170, 429-433 (2003). (Ocak 2003)
  161
  ATIF
 • For: Rapid antidepressant effects of sleep deprivation therapy correlates with serum BDNF changes in major depression
 • Increased serum levels of eotaxin/CCL11 in late-stage patients with bipolar disorder: An accelerated aging biomarker? By: Panizzutti, B.; Gubert, C.; Schuh, A. L.; et al. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Volume: 182 Pages: 64-69 Published: AUG 15 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Berfin Tan , Beril Ay , Janset Özdemir , Okan Çalıyurt, Fear of COVID-19 among medical students and associated factors. Turkish Medical Student Journal, 2021, 8(1):13-6
  3
  ATIF
 • Artificial Intelligence as a Psychiatric Diagnostic Tool Instead of DSM
  1
  ATIF
 • M. BERBER, G. KÜBRA, D. KORAY, Y. FURKAN, E. AHMET, G. A. MAHMUT, Ö. YUMURTACi, C. KURT, C. M. KEYIFOGLU, G. N. ISKAN, I. MEMIS, N. A. ÖZKAN, O. ÇALIYURT, Evaluating the prevalence of depression sleep quality and social phobia among Trakya University hospital residents, Turkish Medical Student Journal, vol. 3, no. 3, pp. 70-74, Edirne-TÜRKIYE, 10, 2016
 • K. DEMIRCI, Y. GÖRGÜLÜ, O. ÇALIYURT, R. Ç. KÖSE, The effect of total sleep deprivation on mood changes of healthy individiuals, Turkish Medical Student Journal, vol. 3, no. 3, pp. 75-78, 10, 2016
 • Uzun C, İnan M, Çalıyurt O. A Distinct gateway to science in Balkans: Balkan Medical Journal.European Science Editing, 41(1):11-13, 2015.
  2
  ATIF
 • Çalıyurt O., Derici S. Genç kadın hastada essitalopram kullanımına bağlı hiponatremi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(2):156-60.
 • Çalıyurt O, Edis EÇ, Altıay G. Akut tam uyku yoksunluğunun enerji metabolizması üzerine etkileri. Nöropsikiyatri Arşivi. 48:17-21, 2011.
  2
  ATIF
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Partial sleep deprivation therapy combined with sertraline affects subjective sleep quality in majro depressive disorder”, Sleep Medicine, 6, 555-559 (2005).
  4
  ATIF
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Partial sleep deprivation therapy combined with sertraline induces more rapid improvements in quality of life items in major depressive disorder,” Journal of Affective Disorders, 88, 75-78 (2005).
  6
  ATIF
 • Çalıyurt, O., E. Vardar, C. Tuğlu ve E. Abay, “Effects of Propofol on Electroconvulsive Therapy Seizure Duration,” Can. J. Psychiatry, 49, 707-708 (2004).
  1
  ATIF
 • Vardar, E., O. Çalıyurt, E. Arıkan, ve C. Tuğlu, “Sleep Quality and Psychopathological Features in Obese Binge Eaters,” Stress and Health, 20, 35-41 (2004).
  14
  ATIF
 • Çalıyurt, O., “Bright Light Therapy In Somatization Disorder,” Can. J. Psychiatry, 48(2)128-129, (2003). (Ocak 2003)
 • Çalıyurt, O., C. Tuğlu ve E. Vardar, “Aortic Aneurysm and Electroconvulsive Therapy in Elderly Depressive Patient,” J. ECT, 19, 242-244 (2003). (Ocak 2003)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tıpta Yapay Zeka, Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 28-30 Mayıs, 2021, (Mayıs 2021)
 • Altıay G, Süt Necdet, Çalıyurt O. Solunum fonksiyonu, Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonun Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olgularında Alevlenme Sayısına Etkisi. International Conference of American Thoracic Society, 2017 Washington. (Mayıs 2017)
 • Görgülü Y., Sönmez B., Çınar RK., Parlak N., Çalıyurt O. “Serum Levels Of Agouti-Related Peptide And Leptin In Patıents With Schizophrenia On Risperidone Monotherapy”. IPS: The Mental Healthservices Conference, Abstract Book P2-3, S50, New York City, Oct. 8-11 2015. (Ekim 2015)
 • Çalıyurt O., Özcan B., Görgülü Y., Çınar RK, Sönmez B. “The Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio As A Diagnostıc Marker For Manic Episode In Bipolar Disorder” IPS: The Mental Healthservices Conference, Abstract Book P1-31, S26, New York City, Oct. 8-11 2015. (Ekim 2015)
 • Vardar, E., G.D. Altun, E. Erdoğan, M.F. Fırat, C. Tuğlu, O. Çalıyurt ve E. Abay, “Comparison of Regional Cerebral Blood Flow in Early and Late Onset Alcoholic Patients,” European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Abstracts of the Annual Congress of the EANM, 31 (Suppl 2), S372, Helsinki, 2004.
 • Çalıyurt, O., E. Vardar, C. Tuğlu ve E. Abay, “Effects of Propofol Anesthesia on Seizure Duration,” American Psychiatric Association 157th Annual Meeting, 161, New York, 2004.
 • Tuğlu, C., H. Kara, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Effects of Sertraline and Venlafaxine on Serum TNF-α in Major Depressive Disorder,” 16th ECNP Congress, Eur. Neuropsychopharmacol., 13 (Suppl 14), S222-S223, Prague, 2003.
 • Vardar, E., O. Çalıyurt, C. Tuğlu ve E. Arıkan, “Sleep Quality and Psychopathological Features in Obese Binge Eaters,” 3rd International Symposium Biological Viewpoints in Psychiatry; Children Adolescents and Adults, Abstract book, 39-40, Bursa, 2002.
 • James, F.O., O. Çalıyurt ve D.B. Boivin, “Circadian Phase Of Sleep Onset and Sensitivity To Bright Light In a Case Of Hypernychthemeral Syndrome,” APSS 16th Annual Meeting, Sleep vol.25, A306, Seattle, 2002.
 • Çalıyurt, O., F.O. James ve D.B. Boivin, “Characterization Of a Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome After Traumatic Brain Injury,” APSS 16th Annual Meeting, Sleep vol.25, A189, Seattle, 2002.
  1
  ATIF
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, S. Kokino, E. Abay ve C. Akçı, “Functional Disabilities and Local Symptoms in Depressive Rheumatoid Arthritis Patients,” Annual European Congress of Rheumatology, Annals of the Rheumatic Diseases, 59 (supplement I), 287, Nice, 2000.
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, N. Taştekin, E. Vardar ve S. Kokino, “Sleep Quality in Physical Medicine and Rehabilitatin Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Abstract book, 79, Antalya, 2000.
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar ve S. Kokino, “Psychiatric Disorder in Outpatient Physical Medicine and Rehabilitation Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Abstract book, 128, Antalya, 2000.
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, F. Demirbağ, S. Kokino ve E. Vardar, “Psychotropic Drug Use in Physical Medicine and Rehabilitation Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Abstract book, 128, Antalya, 2000.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Çalıyurt O. Zateri Ç. İKİ DİSİPLİNLİ İNTERAKTİF TOPLANTIRomatoloji Psikiyatri (Mart 2017)
 • Çalıyurt O. Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel: Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları, Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 4-7 Mayıs 2016, İzmir (Mayıs 2016)
 • Çalıyurt O. Wake therapy in clinical practice. World Psychiatric Association International Congress, Prague, 17-21 October 2012
 • Çalıyurt O. Chronotherapeutic Techniques in the Management of Bipolar Disorder, The clinical use of wake therapy (sleep deprivation) in the treatment of bipolar depression. 5th Biennial conference of the international society for bipolar disorders. Istanbul, 14-17 March 2012.
 • Caliyurt O. “Relationship between fast acting antidepressant properties of total sleep deprivation and serum BDNF levels. 19th Eurepean Congress of Psychiatry, Vienna, 2011.
 • Çalıyurt O. “Psychiatric approach to white collar crime”, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, İstanbul 2010.
 • Çalıyurt O. “Quality of life and sleep in depression”, 4th World Congress on Quality in Medical Practice, Thessaloniki, 2008.
 • Çalıyurt O. “The duty to report patients' imminent and past crimes in psychiatry”, 4th International Conference on Corporate Social Responsibility, London, 2005.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Contemporary Neuropsychiatry: Implications from Cognitive Neuroscience. Artificial Intelligence Against Descriptive Psychiatry in the Diagnosis and Monitoring of Neuropsychiatric Disorders (Ocak 2023)
 • Türkiye psikiyatri uygulamalarında suçu bildirme görevinin etik olarak değerlendirilmesi (içinde) İş uygulamalarında etik düzenleme ve uygulamaları. Editörler: Jing Bian, Kıymet Tunca Çalıyurt Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018
 • Kadınlardaki psikiyatrik bozuklukların sürdürülebilir ticarete etkileri. Sorumlu raporlama sistemlerinde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukta küresel yaklaşım. Editörler: Kıymet Tunca Çalıyurt, Roshima Said Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018
 • Caliyurt O., Gorgulu Y. Comparison of daytime sleepiness and subjective levels of happines, depression, mental tension and energy in patients with major depression and controls during sleep deprivation therapy in Ed. Leon V Berhardt. Advances in Medicine and Biology, Volume 10. Nova Science Publishers Inc., 2011, Hauppauge NY.
 • Caliyurt O. Sleep and Quality of Life in Depression in Eds. Verster JC, Pandi-Perumal SR, Streiner D. Sleep and Quality of Life in Clinical Medicine, Humana Press, Totova NJ, 2008.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demirci K, Görgülü Y, Çalıyurt O, Çınar RK. Total uyku yoksunluğunun sağlıklı bireylerde duygudurum üzerine etkileri (Ekim 2016)
 • Trakya Üniversitesi Hastanesi araştırma görevlilerinde depresyon, uyku kalitesi ve sosyal fobinin yaygınlığının değerlendirilmesi. (Ekim 2016)
 • Çalıyurt O. Kronik bel ağrılı yaşlıya psikososyal yaklaşım. Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi. 8(2):8-14, 2015. (Kasım 2015)
 • Çalıyurt O., Karaca E., Sübay B. Psikiyatride Melatonin. Türkiye Klinikleri Psikiyatri. 7(3):23-30, 2014 (Ekim 2014)
 • Bahadırlı NB., Tutuğ C., Ceviz H., Çalıyurt O. Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377. (Eylül 2013)
 • Çalıyurt O., Ceviz H., Tutuğ CK. Depresyonda somatik tedaviler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Sayısı. 2;5(2) (2012).
 • Çalıyurt O. Boyun ağrısında psikolojik faktörler. Türkiye Klinikleri Nöroşirurji Özel sayısı. 4(2):33-9 (2011).
 • Çalıyurt O, Tamam Lut: Kleptomanide tedavi seçenekleri. Psikiyatride güncel yaklaşımlar. 1:1-10, (2009).
 • Çalıyurt O. “Kleptomani”. Türkiye Klinikleri Psikiyatri, Özel Sayı, 2(1);46-56, (2009).
 • Çalıyurt O. İnmeli hastalarda psikiyatrik sorunlar. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 53 Özel Sayı 1, 16-18, (2007).
 • Çalıyurt O, Zeren U: “Ketiyapin ile birlikte Klasik Antipsikotik Kullanımına Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom : İki Olgu Sunumu”, RHCP, 1:2;48-50, (2007).
 • Çalıyurt, O., S. Molla, E. Vardar ve E. Abay, “Üniversite Öğrencilerinde Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı, Sigara ve Alkol Kullanımına Etkileri”, Bağımlılık Dergisi, 6(1), 3-8, (2005).
  1
  ATIF
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Depresyonda Uyku Yoksunluğu Tedavisi Uygulamaları”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, 120-126 (2004).
 • Çalıyurt, O., “Uyku Bozukluklarının Genetiği”, 3P Dergisi, 12(ek 2), 63-70 (2004).
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar, D. Demirbağ ve S. Kokino, “Ayaktan Tedavi Gören Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikiyatrik Bozukluklar”, Türkiye Fizkiksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 49(2), 21-25 (2003).
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, D. Demirbağ, S. Kokino ve E. Vardar, “Yatarak Tedavi Gören Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikotrop İlaçların Kullanımı”, Türkiye Fizkiksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 49(4), 13-16 (2003).
 • Vardar, E., C. Tuğlu, E. Arıkan, O. Çalıyurt ve S.A. Vardar, “Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Olan Şişman Hastalarda Aleksitimik Özellikler ve Ruhsal Belirtiler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 3P Dergisi, 11, 187-195 (2003).
 • Tuğlu, C., E. Yıldırım, E. Vardar ve O. Çalıyurt, “Rutin Biyokimyasal ve Hematolojik Belirleyicilerin Cerrahi Girişim Sonrası Deliryum Gelişimine Etkisi”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(4), 285-289 (2001).
 • Yıldırım, E., C. Tuğlu, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Ortopedik Cerrahi Girişim Sonrası Deliryum Gelişimini Etkileyen Nedenler”, 3P Dergisi, 8, 274-280 (2000).
 • Çalıyurt, O., E. Küçüktürk, E. Karaşin ve E. Abay, “Alkol Kötüye Kullanımı ve Depresyonun Koku Eşiği Üzerine Etkileri, Bağımlılık Dergisi, 1(2), 69-71 (2000).
 • Vardar, E., C. Tuğlu, O. Çalıyurt ve E. Abay, “Antidepresan İlaç Kullanımının Yan Etkisi Olarak Ortaya Çıkan Epileptik Nöbetler: 4 Vaka Sunumu”, 3P Dergisi, 7, 285-289 (1999).
 • Abay, E., ve O. Çalıyurt, “Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklara Psikiyatrik Yaklaşım”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(Özel Sayı), 48-51 (1999).
 • Aydın, N., A. Yılmaz, H. Yılmaz, M.S. Erdoğan, O. Çalıyurt, U. Utku, “Akut İnmelerde Erken Başvuruyu Etkileyen Faktörler”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 4(2), 109-112 (1998).
 • Çalıyurt, O., E. Karaşin ve E. Abay, “Kimyasal Duyularımızdan Koku Duyusunun Psikolojik ve Psikiyatrik Yönleri”, Psychomed, 1(1), 30-33 (1995).
 • Çalıyurt, O. ve E. Abay, “Psikiyatri’de Bellek”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(1,2,3), 261-265 (1995).
 • Gültekin, E., E. Küçüktürk, E. Abay ve O. Çalıyurt, “Öyküsünde Enürezis Noktürna Olan Kişilerin Psikiyatrik Hastalıklarla İlişkisi”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1,2,3), 193-203 (1994).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Düzce E, Birtane M, Yavuz, S, Ekuklu G, Ketenci A, İş EE, Kınlınçer C, Çalıyurt O. Santral Sensitizasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Uluslararsı Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Bursa 2017. (Mart 2017)
 • Çalıyurt O. Sirkadiyen Ritim Bozukluklarının Yol Açtığı Psikososyal Sorunlar. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa 2017 (Mart 2017)
 • O. ÇALIYURT, Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklari, Türkiye Psikiyatri Dernegi 20. Yillik Toplantisi ve Klinik Egitim Sempozyumu, Izmir-TÜRKIYE
 • Yaşar M., Görgülü Y., Çakır DM., Çalıyurt O. İnternal ve eksternal steroidlerin indüklediği manik atak. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 • Çalıyurt O, Derici S. Genç kadın hastada esitalopram kullanımına bağlı hiponatremi. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Özet Kitabı, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010.
 • Çalıyurt O, Altıay G, Edis EÇ. Total uyku yoksunluğunun dinlenme enerjisi üzerine etkisi. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Özet Kitabı, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010.
 • Çalıyurt O “Cotard sendromunda EKT tedavisi: Olgu sunumu” Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı / Bahar sempozyumu, Özet Kitabı, 98-99, Fethiye – Muğla, 23-27 Nisan 2008.
 • Çalıyurt O, Çalıyurt K. “Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların maliyetlerinin değerlendirilmesi” Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı / Bahar sempozyumu, Özet Kitabı, 99-100, Fethiye – Muğla, 23-27 Nisan 2008.
 • Çalıyurt O, Altıay G. “Manik epizodun indirekt kalorimetri yöntemi ile değerlendirilmesi” Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı / Bahar sempozyumu, Özet Kitabı, 99-100, Fethiye – Muğla, 23-27 Nisan 2008.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Köse R: “Major depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi” , 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, 304, İstanbul , 2007.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O., “Major Depresyonda Kısmi Ve Tam Uyku Yoksunluğunun Erken Etki Başlangıcı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” , 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Abay E.: “ Major depresyonda uyku yoksunluğunu subjektif depresif yakınmalara etkisi” , 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006.
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Abay E: “Elektrokonvulzif tedavinin serum BDNF düzeylerine etkisi”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006.
 • Zeren U, Çalıyurt O., Ketiyapin ile birlikte klasik antipsikotik kullanımına bağlı nöroleptik malign sendrom: İki olgu sunumu. 15. Anadolu Psikiyatri Günleri, Samsun, 14-17 Haziran 2006.
 • Çalıyurt, O., Y. Görgülü, Ş.G. Akın ve E. Abay, “Edirne F Tipi Cezaevi Çalışanlarında Depresyon, Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri”, 9. Bahar Sempozyumu, 184-186, Antalya, 2005.
 • Çalıyurt, O., “Konversiyon Bozukluğunda Elektrokonvulzif Tedavi: Olgu Sunumu”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 281-283, Kuşadası, 2004.
 • Çalıyurt, O. ve F. Güdücü, “Major Depresyonda Sertralinle Birlikte Uygulanan Işık ve Uyku Yoksunluğu Tedavi Etkinliğinin Tek Başına Uygulanan Sertralin ile Karşılaştırılması”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 285-287, Kuşadası, 2004.
 • Tuğlu, C., S.H. Kara, O. Çalıyurt, E. Vardar ve E. Abay, “Majör Depresyonda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum Tümör Nekroz Faktör-Alfa (TNF-) Düzeylerinin Karşılaştırılması”, 7. Bahar Sempozyumları, 114, Antalya, 2003.
 • Vardar, E., E. Arıkan, C. Tuğlu ve O. Çalıyurt, "Şişmanlarda Bulimik Yeme Davranışı", VI. Bahar Sempozyumları, Kongre Özet Kitabı, 80-82, Antalya, 2002.
 • Vardar, E., E. Arıkan, O. Çalıyurt ve C. Tuğlu, "Bulimik Yeme Davranışı Gösteren Şişmanlar İle Bu Davranışı Göstermeyen Şişmanların Psikiyatrik Semptomlarının ve Sosyal Özelliklerinin Karşılaştırılması", VI. Bahar Sempozyumları, Kongre Özet Kitabı, 79-80, Antalya, 2002.
 • Denizel, F., O. Çalıyurt ve E. Abay, “Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu”, 6. Gazi Psikiyatri Günleri İnteraktif Sempozyum, Sempozyum Kitabı, 249-250, Antalya, 2002.
 • Vardar, E., O. Çalıyurt, C. Tuğlu, E. Abay, İ. Ateş ve F. Denizel, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nın 1990 yılından Günümüze Gelişimi ve 1999 Yılında Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik ve Tedavi Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 751-761, Edirne, 2000.
 • Çalıyurt, O., E. Vardar, İ. Ateş, H. Kara ve E. Abay, "Acil Başvurusu Olan Parasuisid Girişimlerinin Özellikleri", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 608-612, Edirne, 2000.
 • Çalıyurt, O., S. Molla, E. Vardar ve E. Abay, "Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı Üzerine Etkisi", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 717-723, Edirne, 2000.
 • Çalıyurt, O., C. Tuğlu ve E. Abay, “Çevresel Etkiler ve Zaman Değişimlerinin Psikolojik Etkileri”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 326, Çeşme, 1998.
 • Çalıyurt O., C. Tuğlu ve E. Abay, “Sirkadiyen Düzende Bozulmaya Yol Açan Mesleklerde Ruhsal ve Fiziksel Yakınmaların Dağılımı”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 303, Çeşme, 1998.
 • Çalıyurt, O., C. Tuğlu ve E. Abay, “Uyku Uyanıklık Düzenini Etkileyen İş ve Çalışma Gruplarında Uyku Kalitesi”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 226, Çeşme, 1998.
 • Çalıyurt, O., E. Yıldırım ve C. Tuğlu, “Yapay Bozukluk:Olgu sunumu”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 283, Çeşme, 1998.
 • Aydın, N., A. Yılmaz, H. Yılmaz, S. Erdoğan, O. Çalıyurt ve U. Utku, “Akut Stroklarda Erken Başvuru Üzerine Etki Eden Faktörler”, Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Strokta Tanı Yöntemleri, 5, Antalya, 1997.
 • Çalıyurt, O., E. Küçüktürk, E. Karaşin ve E. Abay, “Alkol Kötüye Kullanımı ve Depresyonun Koku Eşiği Üzerine Etkileri”, XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 60, İstanbul, 1995.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Fibromiyalji Tedavisinde Psikiyatrist Nerede Yer Almalı? (Ekim 2022)
 • Makineler psikiyatrinin yerini alacak mı? 6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi, 4-7 Kasım 2021, Regnum Karya Otel, Antalya (Kasım 2021)
 • Bilgisayar Destekli görüntü analizi ile emosyonların tespiti ve pratikte psikiyatrik tanı ve izlemde kullanımı. İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi, 21-24 Ekim Antalya (Ekim 2021)
 • Kahve ve Psikiyatri, Psikiyatri Akademisi İnteraktif Eğitim Kongresi (İPEK) 15-18 Ekim 2018 Cratos Premium Otel, Girne Kıbrıs (Ekim 2018)
 • Duygudurum Bozuklukları ve Kronobiyoloji. 19. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 26-30 Eylül 2018, Radisson Blu Otel, Şişli İstanbul (Eylül 2018)
 • Çalıyurt O. Sirkadiyen ritim uylu bozuklukları. Trakya 1. Uyku Bozuklukları Sempozyumu, Edirne, 11 Mart 2014 (Mart 2014)
 • Çalıyurt O.Uyku bozukluklarında güncel yaklaşım, kronobiyoloji ve sirkadiyen ritim uyku bozuklukları. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 • Çalıyurt O. Depresyonda uyku ve ışık tedavisi uygulamaları, Parlak ışık tedavisi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 • Çalıyurt O. Modern çalışma hayatı ve uyku yoksunluğu, 3. Ulusal kurumsal yönetim, yolsuzluk, etik ve sosyal sorumluluk konferansı, Nevşehir, 2001.
 • Çalıyurt O. Işık Tedavisi. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Özet Kitabı, Eskişehir, 16-19 Haziran 2010.
 • Çalıyurt O. “Sigara bırakma tedavisi: Sigara bağımlılığı ve diğer bağımlılıklarla ilişkisi”, Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, sf. 94, Antalya, 2007.
 • Çalıyurt O. “Işık tedavisi neler vaadediyor?” , 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 106-109, İstanbul, 2005.
 • Çalıyurt, O., “Depresyonda Uyku Yoksunluğu Tedavisi Uygulamaları”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 188-190, Kuşadası, 2004.
 • Çalıyurt, O., “Depresyon ve Sirkadiyen Ritimler”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 167-169, Antalya, 2003.
 • Çalıyurt, O., “Günümüzde ve Gelecekte Psikiyatri Genetiği”, 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, 65-66, Edirne, 2000.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları, Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı (Eylül 2021)
 • Kleptomani (Patolojik çalma hastalığı) Dürtü kontrol bozuklukları ve dürtüsellik (Ağustos 2021)
 • Duygudurum Bozukluklarında Kronobiyolojik Yaklaşımlar
 • Çalıyurt O. Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları. Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Şti., Ankara 2016 (Nisan 2016)
 • Çalıyurt O. "Kleptomani (Patolojik Çalma Hastalığı), Dürtüsellik ve Dürtü Kontrol Bozuklukları, Ed. Lut Tamam, Kaknüs Yayınevi, İstanbul, 2015. S. 265-318
 • Çalıyurt O., “Kleptomani”, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Ed. Lut Tamam, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2009.
 • Çalıyurt O., “ Psikiyatride laboratuvar testleri ve diğer tanısal testler”, Psikiyatri Temel Kitabı, eds: Köroğlu E, Güleç C., 2. Baskı, 2007, 76-86.
 • Abay, E., E. Vardar, C. Tuğlu, O. Çalıyurt ve ark. Klinik Psikiyatri, çev. ed. Abay E., Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2004.
 • Ekmekçi, H. ve O. Çalıyurt, Epilepsi 100 Temel Madde, çev. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2001.
 • Çalıyurt, O., “Duygudurum Bozuklukları ve Biyolojik Ritm”, Duygudurum Dizisi,5, 209-214 (2001).
 • Çalıyurt, O. ve C. Tuğlu, Klinik Psikiyatri El Kitabı, çev. ed. Abay E., Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1999.
 • Abay, E., O. Çalıyurt ve E. Karaşin, “Anksiyete ve Alkol Kötüye Kullanımı”, Anksiyete Monografları Serisi, 8, 335-344, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Özkıyım girişimiyle acil servise başvuran yetişkinlerde alfa klotho düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Alkol bağımlılarında plazma nosiseptin düzeylerinin değerlendirilmesi
 • EDİRNE MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN GÖRME KAYBI OLAN BİREYLERDE RUHSAL BOZUKLUK TARAMASI
 • Major Depresif Bozuklukta Işık Tedavisinin Nörotrofinler Üzerine Etkileri
 • BİPOLAR BOZUKLUK MANİK EPİZOD’UN AKTİGRAFİK YÖNTEMLE İZLENMESİ (Eylül 2016)
 • 4. Konveriyon bozukluğu olan hastalarda proinflamatuvar sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. Dr. Utkan Tiyekli, 2010.
 • 3. Major depresyonda uyku ataletinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. Dr. Alper Ayduman, 2009.
 • 2. Major depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi. Uzmanlık Tezi. Dr. Yasemin Görgülü, 2007.
 • 1. Major depresyonda sertralinle birlikte uygulanan ışık tedavisi ve uyku yoksunluğu tedavi etkinliklerinin sadece sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. Dr. Funda Güdücü, 2004.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Alpha Psychiatry (Ocak 2023)
 • Alpha Psychiatry
 • Balkan Medical Journal
 • Balkan Medical Journal
 • Alpha Psychiatry
 • Balkan Medical Journal
 • Sleep and Hypnosis
 • Balkan Medical Journal
 • Balkan Medical Journal (Kasım 2018)
 • Balkan Medical Journal (Eylül 2018)
 • Balkan Medical Journal (Temmuz 2018)
 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2018)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2018)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2018)
 • Balkan Medical Journal 34:6 (Kasım 2017)
 • Balkan Medical Journal 34:5 (Eylül 2017)
 • Balkan Medical Journal 34:4 (Temmuz 2017)
 • Balkan Medical Journal 34:3 (Mayıs 2017)
 • Balkan Medical Journal 34:2 (Mart 2017)
 • Balkan Medical Journal 34:1 (Ocak 2017)
 • Balkan Medical Journal (Kasım 2016)
 • Balkan Medical Journal (Eylül 2016)
 • Balkan Medical Journal (Temmuz 2016)
 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2016)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2016)
 • Balkan medical Journal (Ocak 2016)
 • Balkan Medical Journal
 • Balkan Medical Journal Yönetici Editör (Managing Editör, Bölüm Editörü) (Ocak 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Asıl 2022 Ekim Yayın 40132909390 MESUT IŞIK 1087.02-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Aralık 2022)
 • Dr. Necati Serkut Bulut, Mart 2022 Doçentlik Başvurusu Jüri Üyeliği (Mart 2022)
 • Predictors for antipsychotic dosage change in the first year of treatment in schizophrenia spectrum and bipolar disorders
 • The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Kleine-Levin syndrome: A case report and review of the current literature (Aralık 2018)
 • Frontiers in Psychiatry, section Psychopathology, Differentiating Bipolar Disorder and Borderline Personality Disorder: a cognitivist proposal. Manuscript ID: 414669 (Kasım 2018)
 • Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi dergisi, "KOKU DUYUSUNUN DİĞER DUYULARDAN FARKI VE FARKLILIĞIN EVRİMSEL PERSPEKTİFLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Şubat 2018)
 • TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, The presence of nocturnal sweating in obstructive sleep apnea and its relationship with sleep parameters Makale Kodu: SAG-1712-148 (Şubat 2018)
 • BalkMedJ-2017-0930 "The effect of induced legal abortions on anxiety levels before and after the procedure " Original Article Özel, şule 07.Tem.2017 10.Tem.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0925 Bronchospasm following ECT in an adolescent case of bipolar disorder: a case report Case Report KILICASLAN, Fethiye 06.Tem.2017 10.Tem.2017 Reject Turkey Harran University, Faculty of Medicine Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0869 EFFECTS OF SUBJECTIVE SLEEP QUALITY ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC ANORECTAL DISORDER Original Article akçay, bülent 03.Tem.2017 10.Tem.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0858 Pica syndrome after major adolescent depression; A case report Case Report Doğru, Volkan 22.Haz.2017 03.Tem.2017 Reject Turkey Palandöken State Hospital Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0813 Who is Responsible When Advices of Child Psychiatrists for Consultancy Measure in Forensic Cases Are Ignored Case Report Aktaş, Hüseyin 22.Haz.2017 03.Tem.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0760 Patients With Functional Constipation Have Anal Characteristic Features Original Article YILMAZ, Tonguç Utku 04.Haz.2017 12.Haz.2017 Reject Turkey Kocaeli University School of Medicine Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0733 A Rare Cause of Reversible Splenial Lesion Syndrome: A Case Report with Epilepsy Letter to the Editor Piri Cinar, Bilge 30.May.2017 03.Tem.2017 Major Revision Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0703 Visual Hallucinations and Ischemic Stroke: Review of 5 Cases Case Report Şenadım, Songül 26.May.2017 05.Haz.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0698 Manic Symptoms Due to Modified-Release Methylphenidate in an Adolescent with Intellectual Disability Letter to the Editor Gunes, Serkan 23.May.2017 05.Haz.2017 Reject Turkey Mersin Universitesi Tip Fakultesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0682 Iron Deficiency Parameters in Autism Spectrum Disorder: Clinical Correlates and Associated Factors Original Article Gunes, Serkan 22.May.2017 05.Haz.2017 Reject Turkey Mersin Universitesi Tip Fakultesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0685 Sleep Bruxism and its Relevance to Cope with Stress, Anxiety, and Alexithymia Original Article Tassoker, Melek 22.May.2017 05.Haz.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0672 Bullying In Schools and Its Relation with Depressive Symptoms, Self Esteem, and Suicidal Ideation Original Article Tural Hesapcioglu, Selma 18.May.2017 22.May.2017 Reject Turkey Yildirim Beyazit Universitesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0629 Bilateral Basal Ganglia Lesions in Uremic Patient Presenting With Dysarthria Clinical Image Erdal, Yüksel 09.May.2017 15.May.2017 Reject Turkey Istanbul Training and Research Hospital Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0608 RELATIONSHIP BETWEEN MIGRAINE AND TSH, T3, T4 HORMONES Original Article Dogan, Vasfiye Burcu 04.May.2017 08.May.2017 Reject Turkey Bakirkoy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0601 A Rare Cause of Chronic Ataxia in Childhood: Ganglioneuroma Case Report Acar Arslan, Elif 01.May.2017 08.May.2017 Reject Turkey Karadeniz Technical University, School of Medicine Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0545 A rare clinical condition Apert syndrome is associated with autistic spectrum disorder Case Report Ergoren, Mahmut 19.Nis.2017 08.May.2017 Reject Cyprus Near East University, Faculty of Medicine Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0510 COMPARISON OF SINGLE AND REPETITIVE BLOCKADE OF THE GREATER OCCIPITAL NERVE IN MIGRAINE TREATMENT Original Article öztürk, bilgin 13.Nis.2017 17.Nis.2017 Major Revision Turkey Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Training and Research Hospital Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0454 " Is There Any Relationship Between Preoperative Anxiety With Postoperative Pain and Sleep Quality on Open Heart Surgery Patients" Original Article kankaya, Eda 10.Nis.2017 17.Nis.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0453 Infantil Delirium Induced by Cycloplegic Eye Drops; Case Report Case Report Turan, Caner 03.Nis.2017 17.Nis.2017 Reject Turkey Ege University Faculty of Medicine Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0439 Serum Vitamin D and Vitamin B12 Levels in Migraine and Non-Migraine Headaches Original Article Kaya Ozcora, Gul Demet 01.Nis.2017 17.Nis.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0398 A case of monozygotic twins with sleep terror: A case report Case Report Miniksar, Dilşad 21.Mar.2017 03.Nis.2017 Reject Turkey The State Hospital, Beydağı Campus Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0287 MELANCHOLIC DISEASES DESCRIBED IN “SERİRİYAT-I AKLIYE DERSLERI,” A WORK OF RASİT TAHSIN (TUGSAVUL) Other Şehiraltı, Mine 01.Mar.2017 07.Mar.2017 Reject Turkey Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0281 Delirium Following Oral Single-Dose Biperiden Case Report Eryiğit, Umut 25.Şub.2017 07.Mar.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0265 Reversible Corpus Callosum Lesion Presented with Headache Case Report Ünal-Artık, Hanzade 22.Şub.2017 05.Mar.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2017-0257 Is there a link between comorbidity of neurodevelopmental- genetic disorders and deviant sexual behaviours ? A case report about assessment and treatment Case Report Gul, Hesna 22.Şub.2017 05.Mar.2017 Reject Turkey Necip Fazil State Hospital Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • BalkMedJ-2016-1983 Children’s Mood Undergoing Disciplining Process in Turkey Invited Review Article MERAL, Gülsen 10.Şub.2017 27.Şub.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2017-0200 Relationship between sleep and quality of life in children with nocturnal enuresis Original Article Alkan Ozdemir, Senem 10.Şub.2017 19.Şub.2017 Reject Turkey Doktor Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2017-0148 ATTITUDES OF RESIDENT PHYSICIANS WORKING IN A UNIVERSITY HOSPITAL TOWARDS SCHIZOPHRENIA Original Article Aşçıbaşı, Kadir 01.Şub.2017 19.Şub.2017 Reject Turkey TC Saglik Bakanligi Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2017-0091 Sleep Quality and its Association with Disease Severity in Psoriasis Original Article Melikoglu, Mehmet 19.Oca.2017 27.Oca.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2016-2012 The effect of aromatherapy using lavender on the quality of sleep in older people: A single-blinded randomized clinical trial Original Article sadeghpoor, sevda 04.Oca.2017 16.Oca.2017 Reject Iran (the Islamic Republic of) Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2017-0006 Delirium and Tremor Associated with Ertapenem Treatment: A Case Report and Review of Literature Case Report Köse, Hatice 02.Oca.2017 16.Oca.2017 Reject Turkey Yozgat Devlet Hastanesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2017-1717 Psychiatric morbidity and different treatment modalities in children with chronic renal failure Original Article Senses Dinc, Gulser 18.Ara.2017 25.Ara.2017 Reject Turkey Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Balkan Medical Journal. BalkMedJ-2016-1957 "Primary Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor of Mesenteric Root: A rare version of a soft tissue tumor located on a critical region " Case Report Yalçın, Yakup 24.Ara.2016 08.Oca.2017 Reject Turkey Suleyman Demirel Universitesi Tip Fakultesi Editor-in-Chief Koçak, Zafer
 • Doç. Dr. Yasemin Görgülü Doçentlik Atama Raporu
 • Balkan Medical Journal. The Correlation between Serum Betatrophin Levels, Apnea hypopnea Index and Lipid Profile in Subjects with Obstructive Sleep Apnea
 • Balkan Medical Journal : The impact of translational neuroscience on revisiting psychiatric diagnosis: state of the art and conceptual analysis
 • Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences: Mirtazapin ilişkili manik/ Hipomanik Kayma: Mini Derleme ve Olgu sunumu
 • Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Science: Sleep Related Eating Disorder Caused By Zolpidem: Case Report And Review Of The Literature
 • Psikiyatride Guncel Yaklasimlar (Temmuz 2016)
 • TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ (Mart 2016)
 • TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ (Ocak 2016)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2016)
 • Tactile Hallucination and Delusion Following Acute Infarction: A Case Report Case Report [Feb 26, 2015] Journal: Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
 • Circadian Rhythm Sleep Disorders Review Article [Dec 11, 2015] Journal: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry

Projeler

 • Major Depresif Bozuklukta Işık Tedavisinin Nörotrofinler Üzerine Etkisi
 • Çalıyurt O. BİPOLAR BOZUKLUK MANİK EPİZOD’UN AKTİGRAFİK YÖNTEMLE İZLENMESİ (Eylül 2016)
 • Görgülü Y, Çalıyurt O, Köse Çınar R. SAĞLIKLI BİREYLERDE TOTAL UYKU YOKSUNLUĞUNUN İMMUN, NÖROPLASTİSİTE VE STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. (Proje no: 2015-44. 29.04.2015-13.07.2016) (Temmuz 2016)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, BIPOLAR BOZUKLUK MANIK EPIZOD UN AKTIGRAFIK YÖNTEMLE IZLENMESI, Aktigrafi cihazi kullanarak bipolar bozukluk manik atak dönemindeki hastalarin hastalik siddetlerinin objektif yöntem ile degerlendirilerek manik semptomlardaki tedavi ile ortayaçikan degisikliklerin aktigrafik degisikliklerle iliskilerinin degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 01.06.2014, Bitis Tarihi : 13.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, BIPOLAR BOZUKLUK MANIK EPIZOD UN AKTIGRAFIK YÖNTEMLE IZLENMESI, Aktigrafi cihazi kullanarak bipolar bozukluk manik atak dönemindeki hastalarin hastalik siddetlerinin objektif yöntem ile degerlendirilerek manik semptomlardaki tedavi ile ortayaçikan degisikliklerin aktigrafik degisikliklerle iliskilerinin degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 01.06.2014, Bitis Tarihi : 13.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Ödüller

 • Çalıyurt O., Edis EÇ., Altıay G. Total uyku yoksunluğunun dinlenme enerjisi üzerine etkisi. Türkiye Psikiyatri Derneği, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Poster Birincilik Ödülü. 2010.
 • Görgülü Y., Çalıyurt O., Köse R. Major depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörortrofik faktör düzeylerine etkisi. Türkiye Psikiyatri Derneği 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü, İkinciliği. 2007.
 • Tuğlu C., Kara H., Çalıyurt O., Vardar E., Abay E. Increased serum tumor necrosis factor-alpha levels and treatment response in major depressive disorder. Türkiye Psikiyatri Derneği, Duygudurum Bozuklukları Araştırma Üçüncülük Ödülü. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Eylül, 2004.

Diğer

 • Doçentlik Raporu Tuğçe Toker Uğurlu (Aralık 2021)
 • O. ÇALIYURT, Uyku Bozukluklari Tani ve Tedavi Kitabi, Ulusal, Bölüm: Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklari, Basim Türü: Basili, pp. 121-134, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-65673-2-2, Türkiye Psikiyatri Dernegi Yayinlari, 20161. Basim

» Verdiği Dersler

Antidepresan İlaç Tedavileri

Major Depresif Bozukluk

Somatik tedaviler ve Elektrokonvulzif Terapi

Somatoform bozukluklar, anksiyete bozuklukları, disosiyatif bozukluklar

Uyku ve Bozuklukları