» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaprol, T., Minez, B.,Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Endüstriyel Mirası: ''Alpullu Şeker Fabrikası" Mimarist Dergisi, 2009/2, s.19-27, İstanbul (Tarandığı İndeks: Design and Applied Arts Index) (Temmuz 2009)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Minez, B., "Architecture and Design Practices for Active Ageing", 6th International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, 2017 "Aktif yaşlanmaya uygun mimari ve tasarım çalışmaları" (Davetli konuşmacı), 6. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, 2017 (Mart 2017)
 • Kaprol, T., Minez, B., Cumhuriyet Sonrası Üsküdar’da İnşa Edilmiş Sivil Mimarlık Örneği ‘Konut’, VI Üsküdar Sempozyumu, 2008, İstanbul (Mart 2008)
 • Arabulan S.; Varlı E.; Minez B., “A Brief Overlook to the Fact of Collective Housing and Applications in Edirne”, III. Uluslar arası Mimar Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, Edirne (Nisan 2007)
 • Akansel, S., Sirel, A., Minez, B., “From Past to Present The Development of Settlement in The Brand City of Edirne”, III. Uluslar arası Mimar Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, Edirne (Nisan 2007)
 • Kaprol, T., Minez, B., Varlı, E., “Üsküdar’da Marmaray Çalışmalarında Bulunan Arkeolojik Buluntuların Yaşama Katılımının Öneminin, Bulgaristan’ın Sofya-Filibe Örnekleri İle İrdelenmesi”, V. Üsküdar Sempozyumu, 2007, İstanbul (Mart 2007)
 • Akansel, S., Minez, B.,“Planning and Protecting Historical Building in Kaleiçi Region of Edirne-Turkey”, 46th Congress of the European Regional Science Association ERSA 2006, August 30-September 3, 2006, Volos-Yunanistan (Eylül 2006)
 • Minez, B., Erdoğan, N., “Public Participation in the Revitalization of Kütahya’s CBD in Turkey”, 46th Congress of the European Regional Science Association ERSA 2006, August 30-September 3, 2006, Volos-Yunanistan (Eylül 2006)
 • Akansel, S., Varlı, E., Minez, B., “Renovatıon Of Vernacular Houses In The Hıstorıcal Centre Of Edirne: Hafızağa Mansion-Museum Of Edirne City History”, II. Uluslar arası Mimar Sinan Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, s.9-18, Edirne (Nisan 2006)
 • Akansel, S., Minez, B., Varlı, E., “Conservation Studies in the Historical Centre of Edirne”, II. Uluslar arası Mimar Sinan Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, s.1-8, Edirne (Nisan 2006)
 • Minez, B., Erdoğan, N., Dökmeci, V., “Revitalization of Kütahya’s CBD in Turkey”, The ICOMOS & ISPRS Committee for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2005 XX International Symposium, 26 September-1 October 2005, 1096-1100, Italy (Ekim 2005)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Minez, B., Varlı, E., Geleneksel Konutların Yeniden İşlevlendirilmesi: Edirne –Kaleiçi Örnekleri, IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0008-2011-2-078, “Creation of a Cultural Network-Consolidator of Two Neighbouring Nations”, Change And Transformation in Edirne Kaleiçi, s: 67-73 (Aralık 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaprol, T., Minez, B., “Tarihi Çevre’ de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ‘Mekanın Ruhu’ “ , Çevre Tasarım Kongresi , 2016, Kayseri (Mart 2016)
 • Kaprol, T., Minez, B., “Edirne Saraçlar Caddesi-29 Parsel”, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI. , 2015, Bolu (Aralık 2015)
 • Kaprol, T., Minez, B., “3.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü-Cumalıkızık İçin Yerel Değerler Üzerinden Model Önerisi Ve Değerlendirmesi”, Cumalıkızık Sempozyumu, 2007, Bursa (Eylül 2007)
 • Erdoğan, N., Zeybekoğlu, D., Minez, B., “Kent Yaşam Kalitesi Bağlamında Pehlivanlar Mezarlığı”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyunu, 27-29 Mayıs 2005, s.119-127, Edirne (Mayıs 2005)

Projeler

 • Akansel, S., Minez, B., vd., Edirne’deki Kültürel Mirasın Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Tanıtımı ve Kent Turizmine Olası Katkısı, Trakya Üniversitesi 2008-125 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi(Tamamlanmış olan), 2012 (Ocak 2012)
 • Kaprol, T., Minez, B., vd., “Cumhuriyet Sonrası Edirne’de İnşa Edilmiş Sivil Mimarlık Örneği Konutun İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi 2008-103 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi (Tamamlanmış olan), 2012 (Ocak 2012)
 • Candan, Z.., Minez, B., vd., “II. Beyazıd Külliyesi Sağlık Müzesi Bahçesi’nde Ağaç Rölövesi Çalışması ile Bitki Türlerinin Tespiti ve Yeni Bitkisel Tasarım Simülasyonlarının Oluşturulması”, Trakya Üniversitesi 2008-93 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi(Tamamlanmış olan), 2011 * Minez, B., “II. Beyazıd Külliyesi Çevre Düzenlemesi”, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2012 (Uygulama Projesi Danışmanlığı, Candan Z. İle birlikte, 2013 yılında uygulanmıştır) (Ocak 2011)
 • Minez, B., Akansel, S., Geleneksel Kütahya Evlerinin Korunması Ve Yeniden Kullanımı Bağlamında Değerlendirilmesi: “Ahierbasan Sokağı Ve Evleri”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(Tamamlanmış olan), 2006 (Ocak 2006)

Diğer

 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Edirne Valiliği işbirliğiyle 2. Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Osmanlı Kültürel Mirası ve Su Atölyesi (Eylül 2018) (Eylül 2018)
 • Minez, B., "Engel Bize Göre Değil" Trakya Üniversitesi Mimarlık Arayüz Topluluğu, Workshop Sergisi, 2017 (Aralık 2017)
 • Minez, B., "Erişilebilir Üniversite Semineri", Engelsiz Üniversite Birim Komisyon Üyesi olarak katılım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul (Kasım 2017)
 • Minez, B., 2017, 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Zonguldak (Mayıs 2017)
 • Minez, B., Engelsiz Erişim Çalıştayı, YÖK, 2017, Ankara (Mayıs 2017)
 • Minez, B., vd. , Komşuluk + Kent Dokusu Atölyesi" ,Trakya Üniversitesi Mimarlık Arayüz Topluluğu- Balıkesir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Workshop Sergisi, 2017 (Nisan 2017)
 • Minez, B., vd., "Tarihi Çevrede Tasarım" Tekirdağ Muratlı Belediyesi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Proje 4-5 Sergisi, 2017 (Nisan 2017)
 • Minez, B., vd., "Yapbozlaştıramadıklarımızdan mısınız?- Demleniş" Trakya Üniversitesi Mimarlık Arayüz Topluluğu- Balıkesir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Workshop Sergisi, 2017 (Mart 2017)
 • Minez, B., "Barınma Çözümleri", Mülteci, Sığınmacı, Göçmen ve Vatansızlar için İstihdam ve Mekansal Sorunların Çözümü Amacıyla İdari Yapılanma ve Fiziksel Altyapı Modeli Oluşturulması/ Mülteci Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Anadolu Üniveristesi, 2016 (Eylül 2016)
 • Minez, B., "Mimarlık Eğitimi Sürecinde Bireyin Algı Değişiminin Görsel Çevre Değerlendirme Teknikleri İle İncelenmesi"(Doktora Tezi), Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 (Aralık 2013)
  1
  ATIF
 • Minez, B., vd. “Edirne İli Osmanlı Dönemi Yapılarında Yeniden İşlevlendirme Çalıştayı”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 9-11 Mayıs 2013 (Mayıs 2013)
 • Minez, B., vd “Çuhadaroğlu Alüminyum 2009 Öğrenci Proje Yarışması”, Raportör, 02-11,04-12 2009 Edirne (Aralık 2009)
 • Minez, B., III: Uluslar arası Sinan Sempozyumu, 11-12 Nisan 2007, Edirne, Sempozyum Editörlüğü (Nisan 2007)
 • Minez, B., Geleneksel Kütahya Evlerinin Korunması ve Yeniden Kullanımı Bağlamında Değerlendirilmesi: "AHİERBASAN SOKAĞI VE EVLERİ", 2006 (Eylül 2006)
 • Minez, B., II: Uluslar arası Sinan Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, Edirne, Sempozyum Editörlüğü (Nisan 2006)

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Eğitim, Ofis,Sağlık Binaları (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)

Endüstri, Gösteri, Spor Binaları (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)

Herkes İçin Tasarım (Mimarlık Bölümü Seçmeli)

Konaklama ve Ulaşım Binaları (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)

Mimari Proje 1 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Proje 4 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Proje 5 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Proje 6 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Projeye Giriş (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimarlık Kuramları (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Tarihi Çevrede Tasarım (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)