» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Mercan T, Yamasan BE, Erkan O, Ozdemir S. (2021) "Acute effect of thymoquinone on action potential and ionic currents of rat cardiac myocytes" Bratisl Lek Listy. doi: 10.4149/BLL_2021_070 (Haziran 2021)
 • Yamasan BE, Mercan T, Erkan O, Özdemir S. (2021) "Ellagic Acid Prevents Ca 2+ Dysregulation and Improves Functional Abnormalities of Ventricular Myocytes via Attenuation of Oxidative Stress in Pathological Cardiac Hypertrophy" Cardiovasc Toxicol. doi: 10.1007/s12012-021-09654-1. (Nisan 2021)
 • Kucuk M, Celen MC, Yamasan BE, Kucukseymen S, Ozdemir S. (2018) “Effects of prasugrel on membrane potential and contractile activity of rat ventricular myocytes” Pharmacological Reports, DOI: https://doi.org/10.1016/j.pharep.2017.08.015 (Ocak 2018)
  2
  ATIF
 • Olgar Y, Celen MC, Yamasan BE, Ozturk N, Turan B, Ozdemir S. (2017) “Rho- kinase inhibition reverses impaired Ca2+ handling and associated left ventricular dysfunction in pressure overload-induced cardiac hypertrophy” Cell Calcium, 67, 81-90.
  9
  ATIF
 • Palabıyık O, Karaca A, Taştekin E, Yamasan BE, Tokuç B, Sipahi T, Vardar SA. (2016) “The Effect of a High-Protein Diet and Exercise on Cardiac AQP7 and GLUT4 Gene Expression” Biochemical Genetics, 54(5), 731-45.
  6
  ATIF
 • Olgar Y, Hidisoglu E, Celen MC, Yamasan BE, Yargicoglu P, Ozdemir S. (2015) “2.1 GHz electromagnetic field does not change contractility and intracellular Ca2+ transients but decreases β-adrenergic responsiveness through nitric oxide signaling in rat ventricular myocytes” International Journal of Radiation Biology, 91(10), 851-857.
  4
  ATIF
 • Kucuk M, Celen MC, Yamasan BE, Olgar Y, Ozdemir S. (2015) “Effects of Ticagrelor on Ionic Currents and Contractility in Rat Ventricular Myocytes” Cardiovascular Drugs and Therapy, 29(5), 419-424.
  8
  ATIF
 • Guldiken B, Sipahi T, Tekinarslan R, Kabayel L, Ozkan H, Unlu A, Yamasan BE, Okman-Kilic T, Turgut N. (2013) “Calcitonin gene related peptide gene polymorphism in migraine patients” The Canadian Journal of Neurological Sciences, 40(05), 722-725.
  6
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mercan T, Yamasan BE, Erkan O, Özdemir S. (2018) "Thymoquinone alters ionic currents and decreases β adrenergic response in rat ventricle myocytes" 35th Annual Meeting of the ISHR European Section, 16-19 Temmuz 2018, Amsterdam/Hollanda (Poster) (Temmuz 2018)
  2
  ATIF
 • Ozdemir S, Yamasan BE, Mercan T, Erkan O. (2018) "Rosuvastatin modulates ionic currents and prolongs action potential duration in rat ventricular myocyte" 35th Annual Meeting of the ISHR European Section, 16-19 Temmuz 2018, Amsterdam/Hollanda (Poster) (Temmuz 2018)
 • Erkan O, Yamasan BE, Mercan T, Erboga NO, Ozdemir S. (2018) "The role of protein kinase A on magnesium related changes in contractile function of rat cardiac myocytes" 35th Annual Meeting of the ISHR European Section, 16-19 Temmuz 2018, Amsterdam/Hollanda (Poster) (Temmuz 2018)
 • Yamasan BE, Mercan T, Erkan O, Ozdemir S. (2018) " The effect of ellagic acid on isoproterenol-induced cardiac hypertrophy" 35th Annual Meeting of the ISHR European Section,16-19 Temmuz 2018, Amsterdam/Hollanda (Poster) (Temmuz 2018)
 • Yamasan BE, Ülker S, Erkan O, Şentürk ÜK, Özdemir S. (2017) “The Effect of Rosuvastatin Application on the Rat Aortic Smooth Muscle Cells”, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress 23-25 kasım 2017, Edirne/TURKEY. (Kasım 2017)
 • Özdemir S, Yamasan BE, Olgar Y, Turan B. “The Role of Rhoa/ROCK Pathway in Impaired Ca2 Homeostasis of Hypertrophic Heart”, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress 23-25 kasım 2017, Edirne/TURKEY. (Kasım 2017)
 • Mercan T, Yamasan BE, Erkan O, Ozdemir S. “Acute effects of thymoquinone on electrophysiological parameters of rat ventricular myocytes” 34th Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research, 24-27 Temmuz 2017, Hamburg/Almanya (Temmuz 2017)
 • Celen MC, Kücük M, Yamasan BE, Kucukseymen S, Ozdemir S. “Prasugrel affects membrane potential and contractile functions of rat ventricular myocytes” 34th Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research, 24-27 Temmuz 2017, Hamburg/Almanya (Temmuz 2017)
 • Celen MC, Yamasan BE, Olgar Y, Ozdemir S. “Inhibition of Rho Kinase (ROCK) Restores Ionic Currents and Prevents Electrical Remodelling of Heart in Pressure Overload Induced Hypertrophy Model” XXII ISHR World Congress, 18-21 Nisan 2016, Buenos Aires/Arjantin (Nisan 2016)
 • Celen MC, Olgar Y, Yamasan BE, Ozdemir S. “Acute Effect of Rosuvastatin on Electrophysiological Parameters of Rat Cardiac Myocyte” 33rd Annual Meeting Of The European Section of The ISHR, 1-4 Temmuz 2015 Bordeaux/Fransa (Temmuz 2015)
 • Ozdemir S, Olgar Y, Celen MC, Yamasan BE, Öztürk NE. “Effects Of Rho Kinase (Rock) Inhibition On Pressure Overload Induced Cardiac Hypertrophy And Contractile Dysfunction In Rat” 33rd Annual Meeting Of The European Section of The ISHR, 1-4 Temmuz 2015 Bordeaux/Fransa (Temmuz 2015)
 • Yamasan BE, Olgar Y, Hidisoglu E, Celen MC, Yargicoglu P, Ozdemir S. “Effects of The Long-Term Exposure to 2.1 GHz Electromagnetic Fields on Contractility and Intracellular Ca+2 Homeostasis in Rat Ventricular Myocytes” 33rd Annual Meeting Of The European Section of The ISHR, 1-4 Temmuz 2015 Bordeaux/Fransa (Temmuz 2015)
 • Palabiyik O, Karaca A, Vardar SA, Taştekin E, Yamasan BE, Tokuç B, Sipahi T. “Effect Of High Protein Diet And Exercise On Cardiac Aquaporin 7 Expression” Joint Meeting Of The Federation Of European Physiological Societies (FEPS) and The Hungarian Physiological Society, 27-30 Ağustos 2014 Budapeşte/Macaristan (Ağustos 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yamasan BE, Gulyasar T, Sipahi T, Sivri N, Palabıyık O. (2021) "Investigation of Angiotensinogen M235T and T174M Gene Polymorphisms in Coronary Artery Disease" Erciyes Med J. EMJ-08784 | DOI: 10.14744/etd.2021.08784. (Şubat 2021)
 • O. Erkan, B.E. Yamasan, T. Mercan, S. Ozdemir (2020) “ Rosuvastatinin Sol Ventrikül Miyosit Kalsiyum ve Potasyum İyon Kanlları Üzerine Akut Etkisi” Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.34, ss.161-166. (Ağustos 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çelen MC, Y amasan BE, Olgar Y , Özdemir S. “Basınç Yüklemesine Bağlı Kardiyak Hipertrofide Rhoa/Rock Yolağı İnhibisyonun İyonik Akımlara Etkisinin İncelenmesi” 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Eylül 2017)
 • Yamasan BE, Mercan T, Çelen MC, Özdemir S. “Akut Rosuvastatin Uygulamasının Sıçan Sol Ventrikül Miyositleri Üzerine Etkisi” 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Eylül 2017)
 • Ozdemir S, Olgar Y, Celen MC, Yamasan BE, Öztürk NE. “Rho-Kinaz İhibisyonunun Patolojik Kardiyak Hipertrofide Bozulan Miyositlerin Ca+2 Regülasyonu Üzerindeki Etkisi” 27. Ulusal Biyofizik Kongresi (2015) (Eylül 2015)
 • Yamasan BE, Oztürk NE, Olgar Y, Er H, Ozdemir S. “Yüzme Egzersizinin Dişi Sıçanların Ventrikül Miyositlerinin Hücre İçi Ca+2 Düzenlenmesindeki Yaşlanmaya Bağlı Değişikliklere Etkisi” 27. Ulusal Biyofizik Kongresi (2015) (Eylül 2015)
 • Palabıyık O, Karaca A, Vardar SA, Taştekin E, Yamasan BE, Tokuç B, Sipahi T. “Yüksek Protein Diyeti ve Egzersizin Kardiyak Aquaporin 7 ve GLUT4 Gen İfadelerine Etkisi” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyolji Kongresi (2014) (Eylül 2014)
 • Yamasan BE, Gülyaşar T, Sipahi T, Korkmaz S, Sivri N, Palabiyik O. “Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235T ve T174M Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” 25. Ulusal Biyofizik Kongresi (2013) (Sözlü) (Eylül 2013)
 • Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235T Ve T174M Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Eylül 2013)
 • Yamasan BE, Bakay D, Ünlü A, Erkan O, Karlikaya CH, Sipahi T. “Astım Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz İntron 4 Vntr Gen Polimorfizminin Araştırılması. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi (2012) (Poster) (Eylül 2012)
 • “Astım Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz İntron 4 VNTR Gen Polimorfizminin Araştırılması” 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetleri Kitabı, sf:62, 2012. (Eylül 2012)

Yapılan Hakemlikler

 • Manuscript ID: BalkanMedJ-2020-6-144 Type: Original Article Submitted: 2020-06-19 (Temmuz 2020)

Ödüller

 • Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü: “Yüzme Egzersizinin Dişi Sıçanların Ventrikül Miyositlerinin Hücre İçi Ca+2 Düzenlenmesindeki Yaşlanmaya Bağlı Değişikliklere Etkisi” 27. Ulusal Biyofizik Kongresi, Malatya/Türkiye, 2015 (Eylül 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Akdeniz Üniversitesi BAP Birimi)

Rosuvastatin Sol Ventrikül Miyosit İyon Kanalları Üzerine Akut Etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Akdeniz Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Akdeniz Üniversitesi BAP Birimi)

Ellagik Asidin Kardiyak Hipertrofi Üzerindeki Etkisinin Elektrofizyolojik Olarak İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Akdeniz Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Akdeniz Üniversitesi BAP Birimi)

Kardiak Miyositlerde Kasılma Fonksiyon Bozukluklarında Sitozolik Serbest Magnezyum Konsantrasyon Değişimlerinin Rolü
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Akdeniz Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Hipertrofik Kalp Yetmezliği Modelinde Rho-Kinaz'ın Rolünün Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Bursiyer     Kurum : TÜBİTAK

Ulusal » Diğer » Diğer

Yüksek Protein Diyeti ve Egzersizin Kardiyak Akuaporin 7 Gen İfadesine Etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235T ve T174M Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Türk İskemik İnmeli Hastalarda Isı Şok Protein 70 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi