» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • The effect of production conditions on gene expression levels of inulinase of Aspergillus wentii NRLL 1778 (Mart 2021)
  • Naringin Combined with NF-κB Inhibition and Endoplasmic Reticulum Stress Induces Apoptotic Cell Death via Oxidative Stress and the PERK/eIF2α/ATF4/CHOP Axis in HT29 Colon Cancer Cells (Şubat 2021)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Ağır metal karışımının Helianthus annuus'un yaprak dokularındaki ısı şok proteinlerinin DNA hasarına ve gen ekspresyonlarına etkisi (Hayati Arda, Mevlüde Soykan, Ayten Sarı, Nebiye Pelin Türker, Sinem Leventer, (Toxicology letters, Eurotox 2016, İspanya) (Eylül 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Alüminyum ve azorubinin tek ve kombine toksisitesine Drosophila melanogaster'in fizyolojik ve genetik yanıtları (Zeynep Banu Doğanlar, Oğuzhan Doğanlar, Gülin Öngören, Pınar Altınoluk Mimiroğlu, Özge Kahraman, Asude Soykan, Ayten Sarı (Toxicology letters, Eurotox 2016, İspanya) (Eylül 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Bitki türevi trans-ferülik asit, resveratrol ve kombinasyonun sıçan beyin kanseri glioma (C6) hücre hattına etkisi (Nebiye Pelin Türker, Ayten Bostancı, Tabkon 2017, 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Konya 2017) (Nisan 2017)
  • L-Dopa, Galik asit ve bu maddelerin karışımlarının Rattus norvegicus beyin kanseri hücre hattı (C6) üzerine antikanser ve antioksidan etkisi (Ayten Bostancı, Nebiye Pelin Türker, Tabkon 2017, 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Konya 2017) (Nisan 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Aspergillus wentii inülinazının gen ekspresyon seviyelerine üretim şartlarının etkisi, Ayten Sarı, Filiz Sanal (22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir) (Haziran 2014)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4005)

Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji 3
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Fosfolipid taşıyıcısı ATP11C'nin B hücre gelişimindeki rolünün moleküler düzeyde araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Eğitim ve Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

TÜBİTAK 4005 - Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji 2 (Mayıs 2019- Ağustos 2019)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Glioblastoma ve nöroblastoma tip beyin tümör hücre serileri üzerinde temozolomid ile paklitaksel, melatonin ve ergosterol ile oluşturulan kombine terapilerinin etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

ER stres indüklenmiş C-6 gloablostama kanser hücre serisinde curcumin uygulamasının mitokondrial apoptoz sinyal yolağındaki rolü
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Aspergillus wentii İnulinaz’ ının gen ekspresyon seviyelerine üretim şartlarının etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Hücre ve Doku Kültürü

Temel Viroloji