» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Dilaver Tengilimoğlu, Yusuf Çelik, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık, Aysu Kurtuldu, ‘Assessment of Health Administration Education: A Field Practice in Turkey’, Journal of Asian Development Studies, Vol. 2, Issue I, March 2013. (Mart 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Dilaver Tengilimoğlu, Emel Günaydın, Alper Güzel, Aysu Kurtuldu, Pelin Yılık, ‘Tobacco Control Within The Scope of Social Marketing: A Study in Turkey’, 12th International Marketing Trends Conference, 12-19 January.2013, Paris, France
  • Dilaver Tengilimoğlu, Alper Güzel, Aysu Kurtuldu, Şerife Kıbrıs, ‘A Field Study on the Satisfaction Level of Interior and Exterior Customers in a Private Hospital’, 11th International Marketing Trends Conference, 19-21 January.2012, Venice, Italy.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Dilaver Tengilimoğlu, Aysu Kurtuldu, Alper Güzel, Ceyda Şengör, ‘Geleceğin Sağlık Yöneticileri ve Beklenen Yeterlilikleri’, 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 24-27 Mayıs. 2012, Mardin. (Mayıs 2012)
  • Ali Ünal, Aysu Kurtuldu, Dilaver Tengilimoğlu, ‘Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Algılamalarının Hastane Tercihi Üzerindeki Etkisi: Ankara İl Merkezi Örneği’, VI. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15. Eylül.2012, Isparta.
  • Dilaver Tengilimoğlu, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık, Aysu Kurtuldu, ‘Türkiye'de Sağlık Yönetimi Eğitiminin Gelişimi Ve Sağlık Yönetimi Eğitimi Hakkında Yönetici Görüşleri Bir Alan Araştırması’, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7. Şubat.2010, Antalya.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Hastane Yönetimi, Bölüm 61: Genel Destek Hizmetleri, Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Uzm. Aysu Kurtuldu, Editörler: Prof. Dr. Haydar Sur, Uzm. Dr. Tunçay Palteki, Nobel Kitabevi, 2013.