» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “Balkanlar’da Osmanlı İskânına Bir Nefes: Ferecik’te Işıklar (Nefes Sultan/ Nefes Baba) Tekkesi”, VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balkanlar’a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlıda’dan Cumhuriyet’e) (18-21 Eylül 2019 Edirne/Türkiye) Tam Metin Bildiri Kitabı, edt. Zafer Gölen-Abidin Temizer, c. I, Gece Kitaplığı, s. 3-45. (Eylül 2019)
 • “Karamanoğulları’nın Güneydoğu Komşusu Ramazanoğulları Beyliği İle Olan İlişkileri”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu II, edt. Mehmet Şeker- Mehmet Mercan- Yakup Kaya- Cem Uncu, c. I, Konya Ekim 2016, s. 372-387. (Ekim 2016)
 • “Erken Osmanlı Döneminde Sol Kol’da Uygulanan Fetih Stratejisi”, XIV. Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi, On Dördüncü Askerî Tarih Kongresi Bildirileri I, Genel Kurmay ATASE Dair Başkanlığı Yay., Ankara 2014, s. 89-102.
 • “Guzât Vakıflarına Bir Örnek: Gümülcine’de Gazi Evrenos Bey Vakfı”, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2012, İstanbul, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları- 107, Ankara 2012, s. 259-276. (Mayıs 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "OSMANLI’NIN İSKÂN POLİTİKASINDA ERKEN DÖNEM İZLERİ: MİHALOĞULLARI’NIN OSMANLI’DAKİ KIYMETİ VE MÜSTESNA VAKIFLARININ AKIBETİ", ULUSLARARASI BATI ANADOLU BEYLİKLERİ TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU V: OSMANLI BEYLİĞİ SEMPOZYUMU (1299-1453), ESKİŞEHİR (Tarih: 02.11.2022-04.11.2022) (Kasım 2022)
 • "Sarı Saltuk'tan Seyyid Ali Sultan'a Rumeli: Dervişlerle Yazılan Tarih", Uluslararası Seyyid Ali (Kızıldeli) Sultan Sempozyumu ve Anma Etkinliği, 19-20 Kasım 2022, Gümülcine. (Kasım 2022)
 • “Gazi Evrenos Bey ve Vakıfları”, Selanik Başkonsolosluğu, Gazi Evrenos Bey ve Evrenos Ailesinin Yunanistan’daki ve Balkanlardaki Kültürel Mirası, 20-22 Kasım 2018 Selanik. (Kasım 2018)
 • “Gazi Evrenos Bey ve Balkanlar”, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ), İskeçe, 14 Mayıs 2016. (Mayıs 2016)
 • “Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Çalışmalarında Kaynak Kullanımı Üzerine Düşünceler”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2016. (Mayıs 2016)
 • “Külliye of Şemseddin Ahmed Beg in Giannitsa According to Late 15th Century Waqfiye”, 5th International Balkan Annual Conferance, IBAC 2015, The Balkans- Past and Present: Mutual Influences and Interactions, 26-28 November 2015 Sofia (Kasım 2015)
 • “Balkan Fatihi Gazi Evrenos Bey’in Müstesna Vakıflarından Gazi İsa Bey Vakfı”, Uluslararası Gazi İsa Bey, Gazi Evrenos Bey ve Balkanlarda Osmanlı Vakıfları Sempozyumu, 5-6 Nisan 2015, Makedonya-Konçe. (Nisan 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Bir Osmanlı Vakıf Şehri: Yenice-i Vardar”, II. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 22-23 Kasım 2008, Balkanlarda Bıraktıklarımız, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Kültür Yayınları Serisi-2, Samsun 2009, s. 32-47.
 • “Sultan I. Murad’ın (Merkezi Hükümetin) Gözüyle Balkanların “Uc Beyi” Nasıl Olmalı?”, Sultan I. Murad Hudâvendigâr ve Dönemi Sempozyumu, 6-7 Nisan 2012, ed. İsmail Selimoğlu, Gaye Kitapevi, Bursa 2012, s. 257-269. (Nisan 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “İpsala’nın Fethi ve Gazi Evrenos Bey”, Trakya Üniversitesi, İpsala Meslek Yüksek Okulu ve İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği, 20 Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • "Fetih ve İmara Katkılarıyla Mekânın Gerçek Sahipleri: Edirne ve Akıncı Beyleri", 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu, "Edirne'de Mekân", 16-17 Mayıs 2024, Edirne.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Bir Bozok-Üçok Hikâyesi: Dulkadioğulları Ramazanoğulları İlişkileri”, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, c. II, Akçağ Yay., Ankara 2016, s. 9-32.
 • Bir Osmanlı Akıncı Beyi: Gazi Evrenos Bey, İthaki Yayınları, Tarih-Toplum-Kuram Dizisi, İstanbul 2014.
 • 1- “Osmanlı Kuruluş Döneminde Yönetim Yapısı”, Türk İdare Tarihi, ed. Erkan Tural, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012, s. 52-75. (Şahin Kılıç ile birlikte)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ömer Şahin SAKIZCIOĞLU, Fatih'in Kullarından Vezir-i Azam Mahmud Paşa ve Faaliyetleri (Nisan 2021)

Editörlük / Yayınlama

 • SARI SALTUK'TAN OSMANLI'YA DERVİŞLERLE YAZILAN TARİH, Trakya Ünv. Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Edirne 2023. (Aralık 2023)
 • RUMELİ'NİN GÖZCÜSÜ SARI SALTUK GAZİ: TARİH, EDEBİYAT VE FOLKLOR YAZILARI, Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Edirne 2022. (Aralık 2022)

Sertifikalar

 • 1 Ekim 2006- 30 Temmuz 2007 (10 ay): ERAMUS, University of Ioannina, Greece.
 • 12 Kasım 2005- 12 Temmuz 2006 (8 ay): The State Scholarship Foundation (IKY) of Greece, Scholarships for Studies in Greece for the Modern Greek Language and Culture.
 • 24 Temmuz- 21 Ağustos 2005 (4 hafta): 33th International Summer School for Greek Language History & Culture, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki Greece.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

VII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Balkanlar'a ve Balkanlar'dan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e)
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Balkan Tarihinin Osmanlı Kaynakları I/ II (YL)

Balkanlarda İskân ve Şehirleşme I/II (Doktora)

Balkanlarda Osmanlı Egemenliğinin Kurulması I (1354-1402) (YL)

Balkanlarda Osmanlı Egemenliğinin Kurulması II (1402 – 1453) (YL)

Balkanlarda Osmanlı Uc Teşkilatı I/II (Doktora)