» Biyografi

       Prof. Dr. Hikmet Asutay, 1969 Kars doğ., Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 1992 yılı mezunudur. 1995 yılında Yüksek Lisans programını bitirmiş, DAAD yıllık bursiyeri olarak Goethe Üniversitesi'nde (Frankfurt / Almanya) Prof. Dr. Hans- Heino Ewers'in yanında çalışmalarda bulunmuş, 2000 yılında Doktor olmuştur. Araştırma Görevlisi olarak 1994'te başladığı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yab. Dil. Eğit. Böl. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2001 yılında yardımcı doçent, 2011'de Doçent, 2016'da Profesör olmuş ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. T.Ü. Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümünde de derslere girmektedir. Ayrıca 2005-2006 öğretim yılında Bonn Üniversitesi Almanca-Türkçe Çeviri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmış olan Asutay, evli ve iki çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • ASUTAY, Hikmet (2013) “LITERATURE EDUCATION WITH CHILD DETECTIVE STORIES”: Procedia - Social and Behavioral Sciences 89 ( 2013 ) 368 – 376 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813029935 (Ekim 2013)
 • Asutay, H., “Der Adoleszenzroman in der Türkischen Jugendliteratur und Literaturunterricht in der Türkei”, ISSN 1205-6545, jg. 8, nr.1, 1/2003: http://www.ualberta.ca/-german/ejournal/asutay2.htm, www.tu-chemnitz.de/docs/ejournal/ejournal.html - 11k

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AGVAN, Ö ., ASUTAY, H. (2018). Bir Anti-Masal Örneği Olarak Cam Ayakkabıları Reddeden Vejetaryen Külkedisi. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 225-238. DOI: 10.20304/humanitas.382350 (Mayıs 2018)
 • EFE, Merve / Hikmet ASUTAY (2018) "Fakir Baykurt’un Göçmen Edebiyatındaki Yeri"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences / Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (2018: 4 (02). (Nisan 2018)
 • PEKBAK, Serap / Hikmet ASUTAY (2018) "Türk-Alman Yazınında Çocuk ve Gençlik Kitapları Yazarı Aygen Sibel Çelik Üzerine İnceleme"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 21: 2018: 04 (02) (Mart 2018)
 • Oğuzhan ÇETİNER / ASUTAY Hikmet (2018), "Yazında Sürgünlük: Şakir Bilgin’in 'Sürgündeki Yabancı' Romanına Bakış: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences / Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı ve Cilt: 2018: 04 (01): s. 1-7 (Mart 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2017) "Almanya’da Gençlik ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı ve Tarihsel Gelişimi" TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 19 Sayı: 1 Haziran 2017, s. 59-74 (Haziran 2017)
 • DOĞAN, Mehmet / Hikmet ASUTAY (2017) SELİM ÖZDOĞAN’IN NIRGENDWO&HORMONE” İSİMLİ ESERİNDEKİ AİLE KAVRAMI": Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/5, p. 137-152 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11370 ISSN: 1308-2140, ANKARA-Türkiye (Mart 2017)
 • Özgül, V. / H. ASUTAY (2017) "VERSCHIEDENE KULTUREN ÄHNLICHE JUGENDPROBLEME- ZWEI ROMANE AUS DER PROBLEMORIENTIERTEN JUGENDLITERATUR: „RELAX“ VON ALEXA HENNIG VON LANGE UND „TAGEBUCH DES HEROINS“ VON KANAT GÜNER"; Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, Ocak 2017,s. 235-253 (Ocak 2017)
 • Harun GÖÇERLER / Hikmet ASUTAY (2016) "YAZINSAL BİR ÜRÜN OLARAK SESLİ KİTAPLARIN OKUMA DERSLERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ": Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2016 Cilt 18 Sayı 2 (151-167) (Aralık 2016)
 • Asutay, Hikmet (2016), "GURBETİN YENİ YOLU: YENİ NESİL TÜRK-ALMAN YAZINI" Yeni Dergi / Temmuz-Ağustos 2016, Önel Verlag- Köln, Almanya (Ağustos 2016)
 • ASUTAY, Hikmet (2015) “An Outlook On Turkısh-German Immıgrant Lıteratur In Terms Of Culture Educatıon” Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2016, 7(1): 17-23 ISSN: 1308-9501 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijers/article/view/5000170813; 25.01.2016 (Ocak 2016)
 • ASUTAY, H. / Oktay ATİK / Meryem DEMİR / Semra ÖĞRETMEN / Harun GÖÇERLER (2016) “The New Reading Types Occurring As a Result Of Changing Youth Cultures” Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education 2016,7(1):28-39, ISSN: 1308-951X http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijrte/article/view/5000170918/5000154336; 25.01.2016 (Ocak 2016)
 • Hikmet ASUTAY / Jale Aylin ÇELİK (2015), “Göçmen Yazını Yazarı Emine Sevgi Özdamar’ın “Mutterzunge” Adlı Eserinde Dilsizlik Sorunsalına Bakış” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık, Cilt 17, sayı 2, s. 281-294. (Aralık 2015)
 • Asutay, Hikmet / Tuğba Çarıkçı (2015) “Göçün Ellinci Yılında Almanya’da Yükselen Değer: Türk-Alman Göçmen Yazını”: Humanitas, Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 3, Sayı 5, s.9-16 (Ocak 2015)
 • Asutay, H. / ATİK, O. „Nasreddin Hodca und Weihnachtsmann“ adlı öyküde kültür sentezi" International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134 Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014, Online: http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/30#.U6k2L7eKDs0 DOI: http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2698 (Haziran 2014)
 • Asutay, Hikmet / Havise ÇIVKIN "Doksanlı Yılların Türk-Alman Yazınına Bakış" Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 15, Sayı 2, Aralık 2013, s. 235-246 (Aralık 2013)
 • A.10. ASUTAY, Hikmet (2013) “Çocuk Yazınının Fantastik Dünyası: Masallar (The Fantastic World of Child Literature: Tales)”: Turkish Studies – International periodical for the Languages, Literature and history of Turkish or Turkic / Sayı: 2013, Volume 8 Issue 13, s. 265-278 Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5790 (Aralık 2013)
 • ASUTAY, Hikmet / Mete IZGIŞ (2013) “Ein Deutsch-Türkischer Bestseller Autor: Akif Pirinçci”: Germanistische Beiträge, Studien zur Sprache und Literatur: staatliche Universität Kuban – Krasnodor Russland, s. 154-158 ( 2013 ). (Aralık 2013)
 • ASUTAY Hikmet, Sema ÇELİKTEN, “Birinci Kuşak Göçmen Yazınına Bekir Yıldız’ın ‘Alman Ekmeği’ Açısından Bakış” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 26, Sayı 1 Yıl:2013, s. 211-220; ISSN: 1301-3416. (Aralık 2013)
 • ASUTAY Hikmet, Aylin ÖZTÜRK (2013) “HİPERSİSTEM AÇISINDAN BİR METİN OLARAK FİLM: “Hayat Güzeldir” Filmine Metin Olarak Bakış” Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2013), Eylül – 2013, s. 1151-1162. (Aralık 2013)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013), s.7-18: [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) ISSN 1868-8934 (Online) ISSN 1869-2338 (Print): http://www.diewelt-dertuerken.de (Mayıs 2013)
 • Asutay, Hikmet / Akol, Selma (2013) “Comics im Deutsch- und Türkischem. Eine vergleichende Geschichte der Comics in der Deutsch- und Türkischen Literatur von der Vergangenheit bis zur Gegenwart” International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 (Online): http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/issue/view/16/showToc Print: http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2495/1132#.UaiOY1VrPs0 (Mart 2013)
 • Asutay, Hikmet / Oktay ATİK, "Dışgöç Yazınında Kimlik Arayışının İzleri" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 15, Sayı 1, Haziran 2013 (Ocak 2013)
 • Asutay, H., "Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Kavramı ve Öteki Dil" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 118 – Ocak-Şubat 2003
 • Asutay, Hikmet / ÇINAR, Serap, “Yazınbilim Bağlamında İz-edebiyat Sitesinin İncelenmesi”, Yalova Üniversitesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, Ekim 2011-Mart 2012, s.149-160
 • Asutay, Hikmet / Atik, Oktay (2012) “Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012), s.37-51: ISSN 1868-8934 (Online) ISSN 1869-2338 (Print): http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/issue/view/16/showToc
 • Asutay, H. (2012) “Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks Vol 4, No 2 (2012), s.27-36: [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) ISSN 1868-8934 (Online) ISSN 1869-2338 (Print): http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/issue/view/16/showToc
 • Asutay, H., "Elektronik Yazın. Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında Ortaya Çıkan Yeni Yazınsal Tür Ve Biçimler" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Aralık 2009.
 • Asutay, H., "Expressionistische Zeitschriften: Vorstellung Einer Publizistischen Vielfalt" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2008
 • Asutay, H., (TANITMA) "Sevgi Arkılıç-Songören: Familienleben in Deutschland und in der Türkei im Spiegel der Kinder- und Jugendliteratur. Vergleichende Analyse ausgewählter deutschsprachiger und türkischer Kinder- und Jugendromane der Gegenwart"; Kinder- und Jugendliteraturforschung 2006/2007: B. Dolle-Weinkauff (Der.), H. H. Ewers (Der.), C Pohlmann (Der.), Peter Lang Y. Frankfurt a. Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2008
 • Asutay, H., "İnternet İle Yeni Medyalarda Çocuk ve Gençlik Yazını" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 11, Sayı 2, Aralık 2007
 • Asutay, H., "Eski Doğu Almanya’da Gençlik Hareketi ve Gençlik Romanları" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 114 – Mayıs-Haziran 2002
 • Asutay, H., “Gençliğin Dili”: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İzmir, 2001
 • Asutay, H., "Künstlerproblematik bei R. M. Rilke" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 2, Sayı 2, Edirne, Haziran 2000.
 • Asutay, H., "Yazın Eğitimi- Çocuk ve Gençlik Yazınının Eğitimdeki İşlevi" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 1, Sayı 1, s.95–102 Edirne Haziran 2000,
 • Asutay, H., "Die Jugendromane in der Türkischen Jugendliteratur"; Mitteilungen des Instituts für Jugendbuchforschungen der Goethe Universität, Frankfurt 2000/2

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Asutay, Hikmet (2018) "Yazın Dünyasında Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Gençlik Yazın Bilimi"; 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Mayıs 2018)
 • Asutay, Hikmet (2018) "Gurbette Yerli Edebiyat: Son Dönem Göçmen Yazını"; 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Mayıs 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "E. Kästner'in Çocuk Romanında Değerler Eğitimi" VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Plovdiv- Bulgaria, TURKEY, April 21-22, 2018 (Nisan 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Almanya'da Çocuk ve Gençlik Yazınbilimi Kavramının Gelişimi" VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Plovdiv- Bulgaria, TURKEY, April 21-22, 2018 (Nisan 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Sosyal Medyalarda Şiir Paylaşımı" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ, TURKEY March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Alman Yazını Öğretiminde Yakın Tarih Konusu" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ, TURKEY March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • TOK, Emine / Hikmet ASUTAY (2018) "Masallardan Beyaz Perdeye Cadı Uyarlamaları" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ, TURKEY March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Gençlik Romanı “Tschick” örneğinde gençlik alt- kültürü değerlerinin incelenmesi" INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS / "Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi", 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla. (Eylül 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "New Types of Writing Developed Via New Media" 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, to be held September 12 – 13, 2017 at the Education Faculty of Politehnica University of Porto, Portugal. (Eylül 2017)
 • ASUTAY, Hikmet (2017) ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK AÇISINDAN TÜRK ALMAN GÖÇMEN YAZINI; Berlin International Social Sciences and Humanities Conference Berlin Humboldt University, 18-21 May, 2017 (Mayıs 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) Alman Çocuk ve Gençlik Yazınbilimi ile Eğitim İlişkisi Üzerine. ULEAD 2017 VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 27-29 Nisan 2017 Çanakkale (Nisan 2017)
 • HİKMET ASUTAY (2017) Yeni ve Paylaşımcı Bir Yazın Algısı: Sokaktaki Şiirlerden Cep Mesajlarına Edebiyat: ISLET-2017, 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017)
 • HİKMET ASUTAY / Mukadder Yücel / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz (2017) ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESI: ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Yeni Medyalarla Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Metin Olarak Kısa Film İncelemesi" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017)
 • TOK, Emine / Hikmet ASUTAY (2017) "Eleştiri ve Mizahın Harmanlanmasıyla Kültür Aktarımı: Osman Engin’in “Don Osman” Hiciv Eserinde “Eminanim” Kadın İmgesi" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Eğitimde Çocuk ve Gençlik Yazını" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, March 04-05 March 2017, Edirne, Turkey. Sözlü Bildiri. (Mart 2017)
 • Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Araştırmalarında Yöntem Sorunu VI. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ; Selçuk Üniversitesi 12-14 EKİM 2016, KONYA (Ekim 2016)
 • Çocuk ve Gençlik Yazınında Yöntem Sorunu: Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid). 6-7 October, 2016 at Faculty of Education (Ekim 2016)
 • Çocuk ve Gençlik Yazını Aracılığıyla Değerler Eğitimi; ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’ 29 Eylül- 2 Ekim 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eylül 2016)
 • Asutay, Hikmet / Tuğba Çarıkçı (2016) “Son Dönem Popüler Fantastik Çocuk Kitaplarının Kahramanı Peri Figürü Üzerine Bir İnceleme”: Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. (Mayıs 2016)
 • İzel İskender / Berna Kurtca / Özlem Genç / Özlem Cankurt / Hikmet Asutay " Hansel ve Gretel Masalında Korku ve Şiddet Unsurunun İncelenmesi; Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Semra Eyri / Hikmet Asutay "Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları"(2016) Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Semra Öğretmen / Hikmet Asutay "Günter Grass'ın Katz und Maus adlı eserinin ergenlik romanı bağlamında incelenmesi: Mahlke'nin kimlik oluşumu (2016) Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Oktay Atik / Hikmet Asutay (2016) "Fatih Akın Sineması ve Öteki Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme" Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Asutay, Hikmet / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz / Sare Gürel (2016) "Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları". Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • GÖÇERLER, Harun / Hikmet ASUTAY (2015) “Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitaplarının Okuma Derslerindeki Etkililiği Ve Kullanılabilirliği ”ULEAD - 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 - 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne (Ekim 2015)
 • ASUTAY, Hikmet (2015) “Kültür Eğitimi Açısından Türk-Alman Göçmen Yazınına Bakış” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • ÇELİK, Jale Aylin / ASUTAY, Hikmet (2015) “Yazın dersinde göçmen yazarı Emine Sevgi Özdamar” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • ASUTAY, Hikmet / Harun GÖÇERLER / Meryem DEMİR / Oktay ATİK / Semra ÖĞRETMEN / Semra EYRİ (2015) “Yeni medyalar aracılığıyla yazınsal metinlerin kullanımı” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • ASUTAY, H. / Oktay ATİK / Meryem DEMİR / Semra ÖĞRETMEN / Harun GÖÇERLER (2015) “Değişen Gençlik Kültürleri İle Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Mayıs 2015)
 • Asutay, Hikmet “Göçmen Yazınına Kültür Eğitimi Açısından Bakış” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Mayıs 2015)
 • ASUTAY, H. “Yazın Dersinde Kısa Film İncelemesi” 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi / International Balkan Congress for Education and Science, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Ekim 2014 Edirne. (Ekim 2014)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “Böyle Bir Kars: Mekan-Üslup Etkileşimi Bağlamında Oluşan Memleket Yazını“; 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium”: Kafkas Üniversitesi –Kars, 2013. (Eylül 2013)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “THE ROLE OF TALES IN LITERATUR EDUCATION “:International Conference "Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education" 12-13 September 2013 (Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). (Eylül 2013)
 • ASUTAY, H. “THE USE OF CHILD AND YOUTH DETECTIVE STORIES IN LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING“: Jubilee National Scientific Conference with international Participation “Traditions, Dırections, Challenges”; Plovdiv University “Paisii Hillendarski Filial Smolyan, October 19th – 21st, 2012 Smolyan, Bulgaria.
 • ASUTAY, H. / ATİK, O. “„Nasreddın Hodca Und Weıhnachtsmann“ Adlı Öyküde Kültür Sentezi “: 12. Uluslararası Dil, Deyiş ve yazınbilim Sempozyumu; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Edirne, 18-20 Ekim 2012.
 • ASUTAY, H. “Youth novel and the film in class“: The VI International Balkan Congress for Education and Science On the topic of: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION; “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Republic of Macedonia. September 30th and 02 October 1st, 2011.
 • ASUTAY, H. “Edirne’de 18 yıllık Yabancı Diller Bölümü / 18 Jährige Fremdsprachenabteilung in Edirne “Konstantin Preslavsky University of Shumen / Bulgaria; “Conference with International Participation 40 Years Shumen University 1971 – 2011” 13-14 September 2011.
 • ASUTAY, H. “The Contribution of internet usage to multiculturalism in foreign language education“: University STS. Cryl and Methodius Skopje Faculty of Pedagogy “ST. Kliment Ohridski. The fifth scientific Congress: “EDUCATION FOR A HUMAN SOCIETY”, 28-29.05.2010 in Ohrid Macedonia.
 • ASUTAY, H. “PROJECTION OF “BILDUNSROMAN” ON TURKISH LITERATURE“:The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research - ECNSI-2009, November 12th to 14th, 2009 in Zadar, Croatia.
 • ASUTAY, H. “EĞİTİMDE YAZINSAL ARAÇ OLARAK ÇOCUK YAZINI“: 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (sunulan ve 2. ciltte yayımlanan bildiri), Edirne 1-3 Ekim 2009, Edirne
 • ASUTAY / Ş. ÖNER / N. EPÇELİ / Z. TORUN / G. ÖZKÖK / A. DİYAR / F. CENGİZMAN / S. ÖZTAŞ, “Halk Öykülerinde Aynı Dil ve Aynı Kültür: Loreley ve Sarıkız Söylencelerinde Benzer İmgelem ve İşlevler”; Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi; 29 Nisan- 1 Mayıs 2009, Ankara
 • ASUTAY / I. G. YILDIZ, “LITERATURE TEACHING VIA HELP OF BOOKS WITH PICTURES”; IV INTERNATIONAL CONFERENCE "MODERN TENDENCIES IN EDUCATION", Ohrid, Macedonia 13-15 June 2008
 • ASUTAY / A. ÇİFTÇİ / A. COŞKUN / D. KANCA, “RESİMLİ KİTAPLARDAN YAZIN OKURLUĞUNA YOLCULUK”; 8. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu; İzmir Ekonomi Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2008
 • Asutay, H. / E. AYDOĞDU, "Hypertext as a New Genre in Language and Literature Teaching"; Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europe:Trakia University Faculty of Education Stara Zagora, Bulgaria, 22-24 June 2007
 • Asutay, H., "Lesen im heutigen multimedialen Zeitalter"; The Language policyof the EU and European University Education:St. Cyrill and St. Methodius University of veliko Turnovo Faculty of Modern Languages, Bulgaria, 5-7 October 2005
 • Asutay, H., "Eğlence Yazını"; Dil, Yazın ve Deyişbilim Uluslararası Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Haziran 2004
 • Asutay, H., "Die jugendromane in der Türkischen Jugendliteratur und Literaturunterricht in der Türkei" (çevrimiçi yayın), XII. IDT 2001 Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Luzern-Schweiz 30 Juli- 04 August 2001, http://www.akdaf.ch/fachprogramm/sektionen/ beitraege/Sekbeitr/Lang15/B15.htm

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi’’ 04-07 Mayıs 2016 Edirne (Mayıs 2016)
 • Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne / ÖZET KİTABI (Mayıs 2016)
 • Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne / Oturum Başkanlığı (Mayıs 2016)
 • Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne / KONGRE BAŞKANLIĞI (Mayıs 2016)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. Bilim Kurulu Üyeliği (Ekim 2015)
 • 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia, Program Hakem değerlendirme kurulu üyeliği. (Eylül 2015)
 • International Balkan Congress for Education and Science / 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Bilim Kurulu Üyeliği, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Ekim 2014 Edirne. (Ekim 2014)
 • International Conference "Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education" 12-13 September 2013; Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Bilim Kurulu Üyeliği, Stara Zagora – Bulgaristan 12-13 Eylül 2013. (Eylül 2013)
 • III. Balkan Universities Network Meeting – Balkan Spring Educational Conference” Kongresinde Düzenleme Kurulu Üyeliği, Edirne 7-8 Mayıs 2010 (Mayıs 2010)
 • 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Kongre Kitabı (1., 2., ve 3. Cilt) EDİTÖRLÜĞÜ, Edirne 1-3 Ekim 2009 (Ekim 2009)
 • 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Kongre Koordinatörlüğü, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Edirne 1-3 Ekim 2009 (Ekim 2009)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası Dil, Deyiş ve yazınbilim Sempozyumu; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Edirne, 18-20 Ekim 2012; Bilim Kurulu Üyeliği

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ASUTAY, Hikmet / Mukadder SEYHAN-YÜCEL / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin ÇELİK "ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESİ" içinde: Asutay, H. (Der) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Edirne. (Kasım 2017)
 • Asutay, Hikmet (der) (2017) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017" Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-213-9 (Kasım 2017)
 • Asutay, Hikmet (2016) “Editörden Sunuş: Kitap Hakkında; Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü - Peace Culture in Child and Youth Literature”: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, (der.) Asutay, Hikmet / Tuncay Öztürk / Didem Yılmaz / Sema Duran-Baytar / Sare Gürel / Zekiye Hande Ünal Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm), s.1-4; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Asutay, Hikmet / Tuncay Öztürk / Didem Yılmaz / Sema Duran-Baytar / Sare Gürel / Zekiye Hande Ünal (2016) “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) –1148 sayfa- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Asutay, Hikmet / Tuğba Çarıkçı (2016) “Son Dönem Popüler Fantastik Çocuk Kitaplarının Kahramanı Peri Figürü Üzerine Bir İnceleme”: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 409-414. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Asutay, Hikmet / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz / Sare Gürel (2016) (kitap içinde bölüm) "Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları". “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 543-547. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Oktay Atik / Hikmet Asutay (2016) (kitap içinde bölüm) "Fatih Akın Sineması ve Öteki Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme" “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 640-646. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Semra Öğretmen / Hikmet Asutay (2016), (kitap içinde bölüm) "Günter Grass'ın Katz und Maus adlı eserinin ergenlik romanı bağlamında incelenmesi: Mahlke'nin kimlik oluşumu; “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 548-557. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Semra Eyri / Hikmet Asutay (2016) (kitap içinde bölüm) "Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları"(2016) “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 312-317. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • İzel İskender / Berna Kurtca / Özlem Genç / Özlem Cankurt / Hikmet Asutay (2016) (kitap içinde bölüm) "Hansel ve Gretel Masalında Korku ve Şiddet Unsurunun İncelenmesi”; “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 312-317. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Hikmet ASUTAY / Oktay ATİK / Meryem DEMİR / Semra ÖĞRETMEN / Harun GÖÇERLER (2015), (kitap içinde bölüm) “Die mit den sich verändernden Jugendkulturen entstandenen neuen Lesearten. in: Annual Konstantin Preslavsky University of Shumen Faculty of Humanities Vol: XXVI A 2015: ISSN 1311-7300 - Universität Shumen – Bulgarien, S. 236-266. (Aralık 2015)
 • ÇELİK, J. A. / ASUTAY, H. (2015) “Analyse und Interpretatıon eınes repräsentatıven und gegenwärtıgen Werkes der Krıegslıteratur: Erıch Marıa Remarques „Zeıt zu Leben und Zeıt zu Sterben“” in: Philologische Rakurse Band I, (Hg.) Snezhana Boycheva / Antoaneta Dimitrova (Editors). (Aralık 2015)
 • Asutay, Hikmet, (kitap içinde bölüm) (2012) “E-Lernen durch E-Lesen: Hypertexte zum Lesen in der Deutsch-Türkischen Literatur” in: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Editors), (2012): SPRACHE DER KULTUR UND KULTUR DER SPRACHE, Bulgarien, (305-314), ISBN 978-954-400-720-1, (2012). (Ocak 2012)
 • Asutay, H. (kitap içinde bölüm) “Fremde Heimat Deutschland” - Leben zwischen Ankommen und Abschied, Migranten erzählen über deutsche Erfahrungen. In: Ham, Murat; Kubanek, Angelika (Hg.), 2011
 • Asutay, H., (kitap içinde bölüm) “About the Tradition of Bildungsroman and its Reflections on the present Day” in: Ante Bežen and Dunja Pavličević-Franić (Editors), (2010): Society and Language: Multilingualism and Multiculturality, Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, The European Center for Advanced and Systematic Research, (344-352), ISBN 978-953-7210-33-5, 2010
 • Asutay, H.,/Eylem Budak Bayır “5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Kongre Tam Metin Kitabı (Özet Kitabı ile 1., 2., ve 3. Cilt)” Trakya Üniversitesi Yayınları: 101, ISBN: ISBN 978—975-374-107-1 (tk.), ISBN 978—975-374-108-8 (1.c.), ISBN 978—975-374-109-5 (2.c.), ISBN 978—975-374-110-1 (3.c.), Derleyen: Hikmet ASUTAY / Eylem BUDAK BAYIR, Edirne 2009.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Asutay, Hikmet (2014) (teknik not) “Türk Çocuk Edebiyatında Kanon ve Kanonlaşma Süreci” Türk Dili – Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756; Türk Dil Kurumu, Aralık 2014, s. 385 (Aralık 2014)
 • Asutay, Hikmet (2014) “Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramı” Türk Dili – Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756; Türk Dil Kurumu, Aralık 2014, s. 642-652 (Aralık 2014)
 • ASUTAY, Hikmet, “YAŞASIN UÇAN HALI - Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramının İrdelenmesi”; SÖZELTİ, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İnceleme Araştırma Eleştiri Dergisi: http://sozelti.com/index.html; 07.03.2013
 • AKOL, Selma / Hikmet ASUTAY, “Geschriebene und gesprochene Sprache. Die Untersuchung eines mündlichen und schriftlichen Textes”: Ankara Üniversitesi, Tömer DİL Dergisi, s.46-57, Sayı 152 Nisan-Mayıs-Haziran 2011, Ankara. Basım: 28.01.2013.
 • Asutay, H., "Bin Yıl Döngüsünde Yeni Yaklaşımlar: Pop Kültürü ve Medyatik Yazın" Ankara Üniversitesi, Tömer Anadili Dergisi, s.70-77, Sayı 37 Eylül-Aralık 2005, Basım: 30.3.2007, Ankara
 • Asutay, H., "Gençlik Yazınbilimi Açısından Alman Genç Kız Romanlarının Gelişimi" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2005
 • Asutay, H., "Türk Dili Derslerinde Çocuk ve Gençlik Yazını" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 123-2004
 • Asutay, H., "Atılım Romanı ve J.D.Salinger" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 119 – Mart-Nisan 2003
 • Asutay, H., "Okul Romanları ve Hababam Sınıfı" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 112 - Şubat 2002
 • Asutay, H., “Ölmeyen Bir Gelenek: Picaro Roman" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 107 - Eylül 2001.
 • Asutay, H., “Gençlik Yazını Gençliğin Yazını" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 106 - Ağustos 2001.
 • Asutay, H., “Öğrenci Hareketleri ve Jeans Yazını" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 98 - Aralık 2000.
 • Asutay, H., “Kahraman Öldü... Yaşasın Anti-Kahraman" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 97 - Aralık 2000.
 • Asutay, H., “Kanat Güner Ve Eroin Güncesi" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 95 - Eylül 2000.
 • Asutay, H., “Çocuk-Gençlik Yazını Ve Okuma Edimindeki İşlevi" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 89 - Mart 2000.
 • Asutay, H., “Nedir Postmodernizm? Gençlik Yazını Bağlamında Postmodernist Özellikler" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 87 - Ocak 2000.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ASUTAY, Hikmet / HOŞCAN BİLGE, Mine, (2012) “Hikâyesi Olan Şair Cahit Külebi ile İçi Sevda Dolu Yolculuk” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu, 01–03 Kasım 2012 Tokat.
 • ASUTAY, Hikmet / ÇİFTÇİ, Ayşe, (2012) “TÜRK ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA GELİŞEN FANTASTİK KAVRAMI”, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi: 09-11 Mayıs 2012 Eskişehir
 • ASUTAY, H. “Elektronik Ortam Araçlarıyla Yabancı Dil Öğretimi”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 22–23 Kasım 2007
 • ASUTAY, H. “Çocuk ve Gençlik Yazını Bağlamında Medyalar ve Bu Medyalarda Sunulan Görsel İşitsel Metinler”, III. Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri – Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi (Yayıma hazırlanmaktadır) 11 Nisan 2007
 • Asutay, H., ”Türk-Alman Yazınında Gençlik Romanları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Eskişehir 6-8 Aralık 2001 (Yayın; Eskişehir 2002).
 • Asutay, H., "Ein Jugendroman heute; Die Leiden des jungen Werthers" VII. Türkischer Germanistikkongress, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 29-31 Mart 2000.
 • Asutay, H., H.Köksal ve M. Yücel "Türkiye'de Germanistik Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Tartışmaları" Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı VI. Germanistik Sempozyumu Mersin 27-29 Ekim 1997.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Asutay, Hikmet (2015) "Göçmen Edebiyatı - Yazarlar Sözlüğü. Almanya'da yazan ve yaşayan Türk-Alman Edebiyatı Yazarları" Paradigma-Akademi, Yayınları (Aralık 2014)
 • Asutay, Hikmet / Çiftçi, Ayşe (Kitap içinde bölüm, 2014) “Türk-Alman Fantastik Çocuk ve Gençlik Yazınında Peri Figürü” içinde: “Prof.Dr.Binnaz Baytekin’e Armağan / Festschrift für Prof.Dr.Binnaz Baytekin” yayına hazırlayanlar: Arif Ünal / Alper Keleş, Sakarya Üniversitesi Yayınları Mart 2014. (Mart 2014)
 • Asutay, H., (Çeviri Kitap) “Slavia’ya Gelin, Birlikte Susacağız” Reiner Kunze, Roman Paradıgma Yayınları, Edirne 2012.
 • Asutay, H. “Gençlik Edebiyatı ve İlkgençlik Romanı”, Kriter Yayınları, İstanbul 2012
 • Asutay, H. “Ein Roman der Moderne, Künstlerproblematik bei Rainer Maria Rilkes Malte” Kriter Yayınları, İstanbul 2012
 • Asutay, H., “Aramızdaki Gençlik” (kitap içinde bölüm) Multilingual Yayınları,ISBN: 975-6008-49--X, (der) Nilüfer Kuruyazıcı, İstanbul 2008.
 • Asutay, H., “Dil Kültür ve Eğitim” Eğitim Kitabevi Yayınları,ISBN: 978-975-8890-34-7, Konya 2007.
 • Asutay, H., “Dil Kültür ve Gençlik” Türk Kütüphanecileri Derneği Edirne Şubesi Yayınları No: 39, ISBN: 975-6351-03-9, 1. Basım: Edirne Mayıs 2004.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Atik, Oktay (Danışman: H. Asutay) “Türk-Alman Yazınında Gençlik Alt Kültürü Motiflerinin Almanca Öğrenimi Açısından Kullanılabilirliği” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2014)
 • Torun, Zahide, (Danışman: H. Asutay) “Dil ve Yazın Öğretiminde Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Dedektif Öyküleri” (Türkisch-Deutsche Kinder- und Jugenddedektivgeschichten in der Sprach- und Literaturdidaktik)”, Trakya Üniversitesi, Edirne 2011.
 • Çiftçi, Ayşe, (Danışman: H. Asutay) “Vergleich der Irrealen in den Werken der populären Literatur im Kontext der Türkischen- und Deutschen Kinder- und Jugendliteratur”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.

Editörlük / Yayınlama

 • Asutay, Hikmet (der) (2017) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017" Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-213-9 (Kasım 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ocak 2014)
 • Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Ocak 2014)
 • Asutay, Hikmet / Eylem Budak Bayır “5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Kongre Tam Metin Kitabı (Özet Kitabı ile 1., 2., ve 3. Cilt)” Trakya Üniversitesi Yayınları: 101, ISBN: ISBN 978—975-374-107-1 (tk.), ISBN 978—975-374-108-8 (1.c.), ISBN 978—975-374-109-5 (2.c.), ISBN 978—975-374-110-1 (3.c.), Derleyen: Hikmet ASUTAY / Eylem BUDAK BAYIR, Edirne 2009. (Eylül 2009)
 • Oluşum Dergisi, Türk Kütüphanecileri Derneği Edirne Şubesi Yayın Organı Yazı İşleri Müdürlüğü ve Editörü (1994-2001) (Ocak 2001)

Yapılan Hakemlikler

 • Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • ”10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia, Program Hakem değerlendirme kurulu üyeliği. (Eylül 2015)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. Bilim Kurulu Üyeliği (Eylül 2015)
 • İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (2015) (Mart 2015)
 • TÖMER Dil Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Ekim 2014)
 • Çocuk Ve Gençlik Yazını Derneği 2013 Yılı En İyi Gençlik Romanı Seçici Kurul Üyeliği, İstanbul 2014. (Ekim 2014)
 • Humanitas Dergisi; Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Mart 2014)
 • Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ocak 2014)
 • Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ocak 2014)
 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Ocak 2014)
 • 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve bilim Kongresi / International Balkan Congress for Education and Science, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Ekim 2014 Edirne.

Projeler

 • Asutay, Hikmet: ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESI Proje Yard. Araştırmacıları: Yrd.Doç.Dr. Demirali Yaşar ERGİN , Öğr.Gör. Dr. Coşkun DOĞAN , Arş.Gör. Jale ÇELİK , Arş.Gör. Didem YILMAZ , Doç.Dr. Mukadder Seyhan YÜCEL. Tübap 2017-112. (Şubat 2018)
 • Prof. Dr. Hikmet ASUTAY Proje Konusu: “Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi” Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2017-31 2017 (Haziran 2017)
 • Asutay, H. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Tübap 2016/07 ile desteklenmiştir. (Mayıs 2016)
 • Hikmet ASUTAY, “Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi” Destekleyen Kurum, Proje No ve Tarihi: Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2015-140 2015 yılında tamamlanmıştır. (Aralık 2015)
 • Asutay, H. Mütercim Tercümanlık Bölümü Simultane Çeviri Ekipman ve Ses Sistemi - ALT YAPI Destekleyen Kurum, Proje No ve Tarihi: Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2015-; devam etmektedir (Yardımcı Araştırmacı)
 • Asutay, H. Proje Çalışanı: Atik, Oktay / Yüksek Lisans Projesi “Türk-Alman Yazınında Gençlik Alt Kültürü Motiflerinin Almanca Öğrenimi Açısından Kullanılabilirliği” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2014)
 • Hikmet ASUTAY, Proje Çalışanı: Zahide Torun, Proje Konusu: “Dil ve Yazın Öğretiminde Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Dedektif Öyküleri” (Türkisch-Deutsche Kinder- und Jugenddedektivgeschichten in der Sprach- und Literaturdidaktik)” Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2010-67; Edirne Kasım 2011. (Ocak 2011)
 • Hikmet ASUTAY Proje Çalışanı: Ayşe Çiftçi Proje Konusu: Son Dönem Türk- Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Popüler Kültür Metinlerinde Olağanüstü Güçler (Irreale Figuren in den Werken der populäre Literatur der Kinder- und Jugendliteratur in den letzten Jahren), Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2009/24, Edirne 2009.

Ödüller

 • IBANESS - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017- Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında en iyi bildiri ödülü / Best Paper Award. 2017 (Mayıs 2017)
 • Trakya Üniversitesi 2013 Bilim ve Teşvik Ödülü (Mayıs 2013)
 • Trakya Üniversitesi 2012 Bilim ve Teşvik Ödülü
 • Trakya Üniversitesi 2008 Bilim ve Teşvik Ödülü

Diğer

 • Asutay, Hikmet (2015) “Yazın Derslerinde Kısa Film İncelemesi” Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Semineri; Edirne Lisesi, 23.06.2015, sunulan ancak basılmayan seminer (Haziran 2015)
 • Asutay, H., (Çeviri Kitap) “Slavia’ya Gelin, Birlikte Susacağız” Reiner Kunze, Roman Paradıgma Yayınları, Edirne 2012.
 • Asutay, H., “Modern Malte’nin Kentsoylu Acıları” Kitap-lık Dergisi; aylık edebiyat dergisi, Yapı Kredi Yayınları, ISSN: 1300-0586 Sayı: 137, Nisan 2010.
 • Asutay, H., “Almanya’daki Üniversitelerde Okutmanlık Görevi” Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Org., ISSN: 1300-3763 Yıl:15, Sayı: 57, Edirne; Ocak-Şubat-Mart 2007.
 • Asutay, H., “İlkgençlik Yazınının Kült Kitabı-Gönülçelen-; J.D.Salinger" Oluşum Dergisi; Türk Kütüp. Dern. Yıl:10, Sayı: 40, Edirne Ekim-Kasım-Aralık 2002.
 • Asutay, H., (Tanıtım) “Drogenromane Erschüttert Die Türkei" Bulletin-Literatur, Almanya 2001/3.
 • Asutay, H., “Gençliğin Yazını Ve Gençlik Romanları” Dünya Gazetesi Kitap Eki, Yıl 10, 116 / 8 Haziran 2001.
 • Asutay, H., “Günümüz Multimedyal Ortamında Okuma Edimi" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763 Edirne Nisan 2001.
 • Asutay, H., “Yabancı Diller Ve Yabancının Edebiyatı" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763 Edirne 8/31 2000.
 • Asutay, H., “Lirizm Ve Çözümleme Ölçütleri" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763, Edirne 7/27 1999.
 • Asutay, H., “Ekspresyonizm - Dışavurumculuk" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763, Edirne Yıl: 7/25 1999.
 • Asutay, H., “Kültürel Çoğulculuk / Yeni Bir Örneklik" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, Edirne Yıl: 4/16 1996.
 • Asutay, Hikmet, “Yabancı Dil Olarak Almanca'nın Öğretimimizdeki Konumu ve Sorunları" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, Edirne Yıl: 4/14 1996.

» Verdiği Dersler

Alman Edebiyatı I-II

Alman Yazınında Türk Kökenli Yazarlar (Yüksek Lisans)

Çağdaş Batı Romanı (Yüksek Lisans)

Çeviri Uygulamaları

ÇEVİRİ; Genel Metinler

ÇEVİRİ; Uzmanlık Metinleri I-II

Çocuk ve Gençlik Yazını

Elektronik Yazın (Yüksek Lisans)

Fantastik Yazın (Doktora)

Popüler Kültür ve Medya (Doktora)

Seçmeli "Alman Yazını" - Mütercim-Tercümanlık - Almanca

Seçmeli "Hukuk Metinleri" - Mütercim-Tercümanlık - Almanca

Türk-Alman Gençlik Yazını I (Doktora Dersi)

Türk-Alman Gençlik Yazını II (Doktora Dersi)

Yazınsal Metin Çevirisi