» Biyografi

               Prof. Dr. Hikmet Asutay, 1969 yılında Kars’ta doğdu, Almanya’da büyüdü. Gençlik dönemi ise İstanbul’da geçti. Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 1992 yılı mezunudur. 1995 yılında Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans programını bitirdi. 1998-1999 yıllarında DAAD yıllık bursiyeri olarak Goethe Üniversitesi'nde (Frankfurt / Almanya) Prof. Dr. Hans- Heino Ewers'in yanında doktora çalışmalarında bulundu. 2000 yılında Prof. Dr. Nilüfer Tapan’ın danışmanlığında doktorasını tamamladı. Askerliğini Yedek Subay olarak Jandarma Genel Komutanlığı - Ankara'da Tercüme Şubesinde Almanca Mütercim-Tercümanı göreviyle tamamladı.
      Araştırma Görevlisi olarak 1994'te başladığı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2001 yılında yardımcı doçent, 2011'de Doçent, 2016'da Profesör oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümünde de on yıl boyunca çeviri dersleri verdi. Yirmi yılı aşkın süreyle Almanca Yeminli Mütercim-Tercümanlık da yapmaktadır.
     2005-2006 öğretim yılında Bonn Üniversitesi Almanca-Türkçe Çeviri Bölümü ile Oryantalistik bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Varşova / Polonya ve Şumnu / Bulgaristan’da Erasmus Değişim Programı Çerçevesinde birer hafta ders verdi. Farabi Programı kapsamında da Tetovo / Kuzey Makedonya’da ders etkinliği gerçekleştirdi. Çalışmalarının ağırlık noktası çocuk ve gençlik yazını ile Türk-Alman göçmen yazınıdır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makaleler, uluslararası kongrelerde bildiriler, pek çok bilimsel proje, lisansüstü tez yürütücülüğü ve altısı telif eser, biri çeviri ve ondokuzu ediitörlüğünü yapmış olduğu toplam yirmialtı kitap olmak üzere üçyüzü aşkın bilimsel çalışması bulunan Asutay, evli ve iki çocuk babasıdır.


ORCID-ID NO:
https://orcid.org/0000-0002-0175-2429
https://orcid.org/0000-0002-0533-7708
Web of Science ResearcherID  
GLR-2756-2022

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • D. Ergin, H. Asutay & C. Doğan (2022) "Distance Education Problems in Foreign Language Education During the Pandemic Period" Center for Open Access in Science ▪ https://www.centerprode.com/ojer.html Open Journal for Educational Research, 2022, 6(1), 43-56. ISSN (Online) 2560-5313 ▪ https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0601.04043e (Ağustos 2022)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “LITERATURE EDUCATION WITH CHILD DETECTIVE STORIES”: Procedia - Social and Behavioral Sciences 89 ( 2013 ) 368 – 376 DOI Number: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.862 (Ağustos 2013)
 • Asutay, H., “Der Adoleszenzroman in der Türkischen Jugendliteratur und Literaturunterricht in der Türkei”, ISSN 1205-6545, jg. 8, nr.1, 1/2003: http://www.ualberta.ca/-german/ejournal/asutay2.htm, www.tu-chemnitz.de/docs/ejournal/ejournal.html - 11k

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan, C., Ergin, D. Y., & Asutay, H. (2024). Toplum Çevirmenliği Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. https://doi.org/10.29000/rumelide.1471530 (Nisan 2024)
 • Nihan DOĞRU, Hikmet ASUTAY (2024). "Analysing The Image Of Woman In Aysel Özakın's "Blue Mask" In The Context Of Intercultural Literature (Kültürlerarası Yazın Bağlamında Aysel Özakın’ın “Mavi Maske” Adlı Eserinde Kadın İmgesinin İncelenmesi)": BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2024: VOLUME / CILT: 10 NUMBER / SAYI: 1 s. 1-6. (Nisan 2024)
 • ASUTAY, Hikmet (2024). "DIGITALE AUFKLÄRUNG: DIGITALE TRANSFORMATION VON BILDUNG UND FREMDSPRACHENBILDUNG" Филологически ракурси 5:102-113. The Central and Eastern European Online Library https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1209356 (Ocak 2024)
 • URAL, N. & B. ARABACI-CANDAN & F. KOCA & H. ASUTAY (2023). "“Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik” Dergisinin Bibliyometrik Profili (2013-2019)": BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2023: 09 (Special Issue) s. 332-340. (Aralık 2023)
 • Tuna, S. & Asutay, H. (2022). GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EDEBİYATI: ÖTEKİ KAVRAMININ İZİNDE ALMANYA VE BULGARİSTAN ÖRNEĞİNDE ÇOCUK KİTAPLARINA GENEL BİR BAKIŞ . KARE , (14) , 135-151 . DOI: 10.38060/kare.1142203 (Aralık 2022)
 • Koca, F. & Asutay, H. (2022). Okul öncesi çocuklara yönelik Türkçe ve Almanca resimli kitaplardaki sözbilimsel yapıların analizi. Turkish Studies - Language, 17(2), 541-553. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.58064 (Temmuz 2022)
 • GÜNDÜZ, Çiğdem Turaç / Hikmet ASUTAY (2022). "Fremdvorstellungen In Der Deutsch-Türkischen Literatur Bei Şenocak In Seinem Werk Gefährliche Verwandtschaft" Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2022: 08 (01), s. 19-23 (Mart 2022)
 • Koca, Furkan / Hikmet Asutay (2021) "Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 10 (1), 44-54. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/60947/820929 (Mart 2021)
 • ÇETİNER, Oğuzhan / Hikmet ASUTAY (2021) "Keloğlan Çizgi Filminin Eflatun Cem Güney’in “Açıl Sofram Açıl” Masalı ile Karşılaştırılarak İncelenmesi" Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2021: 07 (02), s. 1-7 (Ocak 2021) (Mart 2021)
 • ASUTAY, H. / BACAKSIZ, H. (2021) "Türk-Alman Sinemasında Türk Göçmen İmgesi"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2021: 07 (01), s. 1-6 (Ocak 2021)
 • ÇINAR, S. / ASUTAY, H. (2020) "SORUN ODAKLI GENÇLİK YAZININDA ÇEVRE VE GENÇ AKTİVİSTLER" Humanitas, 2020; 8(16): 87-106 http://dergipark.gov.tr/humanitas ISSN: 2645-8837 DOI: 10.20304/humanitas.675947 (Eylül 2020)
 • Göker, N , Asutay, H . (2020). Türk Gençlik Yazın Türünde Bilim Kurgu Türü: ‘Barış Müstecaplıoğlu’’nun Osmanlı Cadısı Adlı Eseri . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 9 (3) , 112-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/56126/653340 (Eylül 2020)
 • Birce Yağmur ŞENPİRE, Hikmet ASUTAY (2020) "Resimli Kitaplardaki Cadı Kavramının Yeri ve Önemi"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2020: 06 (03), s. 48-54 (Temmuz 2020)
 • Kastner, A. / Asutay, H. (2020) "Konfliktdarstellung im Familienverbund von Kirsten Boie am Beispiel ihres Romans 'Jeder Tag ein Happening'" BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 2020: 06 (02) ISSN:2149-9314 (Nisan 2020)
 • Gündüz, Ç. T. / Asutay, H.(2020) "Kirsten Boie’nin „Bestimmt wird alles gut“ örneğinde Çocuk ve Gençlik Edebiyatında 'Mülteciler'" („Flüchtlinge“ in der Kinder- und Jugendliteratur: Am Beispiel von Kirsten Boie's „Bestimmt wird alles gut“) BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 2020: 06 (02) ISSN:2149-9314 (Nisan 2020)
 • Furkan KOCA, Hikmet ASUTAY (2020) "YÜKSEL PAZARKAYA’NIN “YEŞERİYOR” ADLI ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ" Humanitas, 2020; 8 (15): 81-94 http://dergipark.gov.tr/humanitas ISSN: 2645-8837 DOI: 10.20304/humanitas.673343 (Mart 2020)
 • Hikmet ASUTAY, Serap PEKBAK, Sinem TAŞDEMİR (2020) "Franz Kafka’nın 'Dönüşüm' Adlı Eserinin Dört Farklı Çevirisine Eleştirel Bakış"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2020: 06 (01), s. 18-33 (Ocak 2020)
 • Nurullah GÖKER / Hikmet ASUTAY (2019) Türk Gençlik Yazın Türünde Fantezi Türü ‘Barış Müstecaplıoğlu’ Şamanlar Diyarı / Fantasy Genre in Turkish Youth Literature ‘Barış Müstecaplıoğlu Şamanlar Diyarı’ The Land Of Shamans. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24. Sayı, s. 501-518. (DOI:10.9775/kausbed.2019.042)/Araştırma) (Aralık 2019)
 • ASUTAY, Hikmet / ÖZTÜRK, Burcu (2019). KARŞIT YAZIN TÜRÜ OLARAK POP YAZINI: ROLF DIETER BRINKMANN ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 577-593 . DOI: 10.26468/trakyasobed.511870 (Aralık 2019)
 • ÇARIKÇI, Tuğba & ASUTAY, Hikmet (2019) "Michael Ende’nin Momo Adlı Eserinde Fantastik Anlatımlar" Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2019: 05 (02), s. 103-107 (Mart 2019) (Nisan 2019)
 • Taşdemir, Sinem / Hikmet ASUTAY (2019) "Göçmen Yazını Bağlamında Tezer Özlü’nün “Yaşamın Ucuna Yolcululuk” Adlı Eserinde “Yalnızlık” Teması" Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2019: 05 (02), s. 34-41 (Mart 2019)
 • ÖZTÜRK, Burcu / Hikmet ASUTAY (2019) "Füruzan’ın Gözünden Almanya: “Berlin’in Nar Çiçeği” Adlı Eserde Ötekileştirme Olgusu ve Ortak Payda" Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi) 2019 (5) (1) s. 54-61 (Ocak 2019)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Kültür Eğitimi Olarak Türk-Alman Göçmen Yazını": Journal of Awareness, E-ISSN: 2149-6544, Cilt 3, sayı: 4, ekim 2018 (Ekim 2018)
 • Gürkan KOYUNCU / ASUTAY, Hikmet (2018) "Bekir Yıldız'ın Gözünden Türkler Almanya'da" Akademik Bakış Dergisi Sayı: 69, Eylül-Ekim 2018, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISBN: 1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - Kırgızistan (Ekim 2018)
 • Hikmet ASUTAY , (2018). Almanya'da Çocuk ve Gençlik Yazınbilimi Kavramının Gelişimi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 6 Issue 3, p. 227-236. Doi: 10.18298/ijlet.2797. (Eylül 2018)
 • İnkaya, F. / ASUTAY, H. (2018), "MELDA AKBAŞ’IN “DİLEDİĞİM GİBİ-CAMİ VE MİNİ ETEK ARASINDAKİ HAYATIM” ADLI ESERİNDE FARKLI GÖÇMEN KUŞAĞI İZLERİNİN İNCELENMESİ" Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2, Sayı 3: 161-172 (Haziran 2018)
 • AGVAN, Ö ., ASUTAY, H. (2018). Bir Anti-Masal Örneği Olarak Cam Ayakkabıları Reddeden Vejetaryen Külkedisi. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 225-238. DOI: 10.20304/humanitas.382350 (Mayıs 2018)
 • EFE, Merve / Hikmet ASUTAY (2018) "Fakir Baykurt’un Göçmen Edebiyatındaki Yeri"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences / Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (2018: 4 (02). (Nisan 2018)
 • PEKBAK, Serap / Hikmet ASUTAY (2018) "Türk-Alman Yazınında Çocuk ve Gençlik Kitapları Yazarı Aygen Sibel Çelik Üzerine İnceleme"; Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 21: 2018: 04 (02) (Mart 2018)
 • Oğuzhan ÇETİNER / ASUTAY Hikmet (2018), "Yazında Sürgünlük: Şakir Bilgin’in 'Sürgündeki Yabancı' Romanına Bakış: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences / Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı ve Cilt: 2018: 04 (01): s. 1-7 (Mart 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2017) "Almanya’da Gençlik ve Gençlik Kültürleri Kavramlarının Tanımı ve Tarihsel Gelişimi" TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 19 Sayı: 1 Haziran 2017, s. 59-74 (Haziran 2017)
 • DOĞAN, Mehmet / Hikmet ASUTAY (2017) SELİM ÖZDOĞAN’IN NIRGENDWO&HORMONE” İSİMLİ ESERİNDEKİ AİLE KAVRAMI": Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/5, p. 137-152 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11370 ISSN: 1308-2140, ANKARA-Türkiye (Mart 2017)
 • Özgül, V. / H. ASUTAY (2017) "VERSCHIEDENE KULTUREN ÄHNLICHE JUGENDPROBLEME- ZWEI ROMANE AUS DER PROBLEMORIENTIERTEN JUGENDLITERATUR: „RELAX“ VON ALEXA HENNIG VON LANGE UND „TAGEBUCH DES HEROINS“ VON KANAT GÜNER"; Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, Ocak 2017,s. 235-253 (Ocak 2017)
 • Harun GÖÇERLER / Hikmet ASUTAY (2016) "YAZINSAL BİR ÜRÜN OLARAK SESLİ KİTAPLARIN OKUMA DERSLERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ": Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2016 Cilt 18 Sayı 2 (151-167) (Aralık 2016)
 • Asutay, Hikmet (2016), "GURBETİN YENİ YOLU: YENİ NESİL TÜRK-ALMAN YAZINI" Yeni Dergi / Temmuz-Ağustos 2016, Önel Verlag- Köln, Almanya (Ağustos 2016)
 • ASUTAY, Hikmet (2015) “An Outlook On Turkısh-German Immıgrant Lıteratur In Terms Of Culture Educatıon” Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2016, 7(1): 17-23 ISSN: 1308-9501 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijers/article/view/5000170813; 25.01.2016 (Ocak 2016)
 • ASUTAY, H. / Oktay ATİK / Meryem DEMİR / Semra ÖĞRETMEN / Harun GÖÇERLER (2016) “The New Reading Types Occurring As a Result Of Changing Youth Cultures” Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education 2016,7(1):28-39, ISSN: 1308-951X http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijrte/article/view/5000170918/5000154336; 25.01.2016 (Ocak 2016)
 • Hikmet ASUTAY / Jale Aylin ÇELİK (2015), “Göçmen Yazını Yazarı Emine Sevgi Özdamar’ın “Mutterzunge” Adlı Eserinde Dilsizlik Sorunsalına Bakış” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık, Cilt 17, sayı 2, s. 281-294. (Aralık 2015)
 • Asutay, Hikmet / Tuğba Çarıkçı (2015) “Göçün Ellinci Yılında Almanya’da Yükselen Değer: Türk-Alman Göçmen Yazını”: Humanitas, Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 3, Sayı 5, s.9-16 (Ocak 2015)
 • Asutay, H. / ATİK, O. „Nasreddin Hodca und Weihnachtsmann“ adlı öyküde kültür sentezi" International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134 Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014, Online: http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/30#.U6k2L7eKDs0 DOI: http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2698 (Haziran 2014)
 • Asutay, Hikmet / Havise ÇIVKIN "Doksanlı Yılların Türk-Alman Yazınına Bakış" Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 15, Sayı 2, Aralık 2013, s. 235-246 (Aralık 2013)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “Çocuk Yazınının Fantastik Dünyası: Masallar (The Fantastic World of Child Literature: Tales)”: Turkish Studies – International periodical for the Languages, Literature and history of Turkish or Turkic / Sayı: 2013, Volume 8 Issue 13, s. 265-278 Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5790 (Aralık 2013)
 • ASUTAY, Hikmet / Mete IZGIŞ (2013) “Ein Deutsch-Türkischer Bestseller Autor: Akif Pirinçci”: Germanistische Beiträge, Studien zur Sprache und Literatur: staatliche Universität Kuban – Krasnodor Russland, s. 154-158 ( 2013 ). (Aralık 2013)
 • ASUTAY Hikmet, Sema ÇELİKTEN, “Birinci Kuşak Göçmen Yazınına Bekir Yıldız’ın ‘Alman Ekmeği’ Açısından Bakış” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 26, Sayı 1 Yıl:2013, s. 211-220; ISSN: 1301-3416. (Aralık 2013)
 • ASUTAY Hikmet, Aylin ÖZTÜRK (2013) “HİPERSİSTEM AÇISINDAN BİR METİN OLARAK FİLM: “Hayat Güzeldir” Filmine Metin Olarak Bakış” Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2013), Eylül – 2013, s. 1151-1162. (Aralık 2013)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013), s.7-18: [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) ISSN 1868-8934 (Online) ISSN 1869-2338 (Print): http://www.diewelt-dertuerken.de (Mayıs 2013)
 • Asutay, Hikmet / Akol, Selma (2013) “Comics im Deutsch- und Türkischem. Eine vergleichende Geschichte der Comics in der Deutsch- und Türkischen Literatur von der Vergangenheit bis zur Gegenwart” International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 (Online): http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/issue/view/16/showToc Print: http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2495/1132#.UaiOY1VrPs0 (Mart 2013)
 • Asutay, Hikmet / Oktay ATİK, "Dışgöç Yazınında Kimlik Arayışının İzleri" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 15, Sayı 1, Haziran 2013 (Ocak 2013)
 • Asutay, H., "Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Kavramı ve Öteki Dil" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 118 – Ocak-Şubat 2003
 • Asutay, Hikmet / ÇINAR, Serap, “Yazınbilim Bağlamında İz-edebiyat Sitesinin İncelenmesi”, Yalova Üniversitesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, Ekim 2011-Mart 2012, s.149-160
 • Asutay, Hikmet / Atik, Oktay (2012) “Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012), s.37-51: ISSN 1868-8934 (Online) ISSN 1869-2338 (Print): http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/issue/view/16/showToc
 • Asutay, H. (2012) “Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks Vol 4, No 2 (2012), s.27-36: [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) ISSN 1868-8934 (Online) ISSN 1869-2338 (Print): http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/issue/view/16/showToc
 • Asutay, H., "Elektronik Yazın. Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında Ortaya Çıkan Yeni Yazınsal Tür Ve Biçimler" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Aralık 2009.
 • Asutay, H., "Expressionistische Zeitschriften: Vorstellung Einer Publizistischen Vielfalt" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2008
 • Asutay, H., (TANITMA) "Sevgi Arkılıç-Songören: Familienleben in Deutschland und in der Türkei im Spiegel der Kinder- und Jugendliteratur. Vergleichende Analyse ausgewählter deutschsprachiger und türkischer Kinder- und Jugendromane der Gegenwart"; Kinder- und Jugendliteraturforschung 2006/2007: B. Dolle-Weinkauff (Der.), H. H. Ewers (Der.), C Pohlmann (Der.), Peter Lang Y. Frankfurt a. Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2008
 • Asutay, H., "İnternet İle Yeni Medyalarda Çocuk ve Gençlik Yazını" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 11, Sayı 2, Aralık 2007
 • Asutay, H., "Eski Doğu Almanya’da Gençlik Hareketi ve Gençlik Romanları" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 114 – Mayıs-Haziran 2002
 • Asutay, H., “Gençliğin Dili”: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İzmir, 2001
 • Asutay, H., “Nedir Postmodernizm? Gençlik Yazını Bağlamında Postmodernist Özellikler" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 87 - Ocak 2000. (Ocak 2000)
 • Asutay, H., "Künstlerproblematik bei R. M. Rilke" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 2, Sayı 2, Edirne, Haziran 2000.
 • Asutay, H., "Yazın Eğitimi- Çocuk ve Gençlik Yazınının Eğitimdeki İşlevi" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 1, Sayı 1, s.95–102 Edirne Haziran 2000,
 • Asutay, H., "Die Jugendromane in der Türkischen Jugendliteratur"; Mitteilungen des Instituts für Jugendbuchforschungen der Goethe Universität, Frankfurt 2000/2

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ASUTAY, H. (2024). "“Türk-Alman Kültürel İlişkilerde İstanbul Buluşması: “İstanbul’da Uyanmak”" XXI. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Ohrid/Republic of North Macedonia March 16-17, 2024 (Mart 2024)
 • ASUTAY, H. (2024). "“Altmışüç Yıllık Türk Alman Kültürel Çifte Vatandaşlığı: Emine Sevgi Özdamar’ın “Aynadaki Avlu”" XXI. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Ohrid/Republic of North Macedonia March 16-17, 2024 (Mart 2024)
 • ASUTAY, H. & B. ARABACI CANDAN (2024). "“Almanya: Altmışüç Yıllık Yeni Vatan”" XXI. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Ohrid/Republic of North Macedonia March 16-17, 2024 (Mart 2024)
 • ASUTAY, H. & B. ARABACI CANDAN, F. KOCA & N. URAL (2023) "“Yapay Zeka Uygulaması Olarak Makine Öğrenimi ve Yabancı Dil”" XX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Ohrid/Republic of North Macedonia October 14-15, 2023 (Ekim 2023)
 • B. ARABACI & N. URAL & F. KOCA & H. ASUTAY (2023) "AFET DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN YABANCI DİL EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ" : 7th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27-30 Eylül 2023 (Eylül 2023)
 • ASUTAY, H. & S. AKOL GÖKTAŞ, R. ŞENTÜRK, B. ARABACI (2023) "PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE ALMANCA DİL YETERLİLİKLERİNİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI" : 7th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27-30 Eylül 2023 (Eylül 2023)
 • ASUTAY (2023) PANELİST; "Eğitimin Dijital Dönüşümü ve Yabancı Dil Eğitimi" 7. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ / 7th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27-30 Eylül 2023 (Eylül 2023)
 • Sander, M. C. & H. Asutay (2023) "Didaktisierungsvorschläge für den Einsatz des Films Im Juli (2000) von Fatih Akın im DaF-Unterricht"; XVI. ULUSLARARASI TÜRK GERMANİSTİK KONGRESİ - 08.05.2023 Marmara Üniversitesi. (Mayıs 2023)
 • SANDER, M. C. & ASUTAY, H. (2023). “Didactic Suggestions for the Use of Fairy Tale Films in German Language Instruction Applying the Example of the Film Cinderella (2011)": XIX. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, April 08-09, 2023 (Nisan 2023) (Nisan 2023)
 • ASUTAY, H. (2023) "“Türk-Alman Yazınının Avusturya’daki Ustası Kundeyt Şurdum’un şiirlerinde Yabancı ve Yabancılık İzleği”" XIX. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, April 08-09, 2023 (Nisan 2023) (Nisan 2023)
 • SANDER, M. C. & ASUTAY, H. (2022) "“Role of New Media in German as Foreign Language Teaching”" XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management- Ohrid/Republic of North Macedonia November 26-27, 2022 (Kasım 2022)
 • SANDER, M. C. & ASUTAY, H. (2022) "“The Use of Games in Teaching German as a Foreign Language”" XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management- Ohrid/Republic of North Macedonia November 26-27, 2022 (Kasım 2022)
 • ASUTAY, Hikmet (2022) "ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA ORTAYA ÇIKAN SÜPER MİTLER ” III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu; Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 18-20 Ekim 2022 - Ardahan (Ekim 2022)
 • Asutay, Hikmet (2022) “Hybrid Method in Foreign Language Teaching” 8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2022, JULY, 05-07, 2022 Granada University Education Faculty, SPAIN (Temmuz 2022)
 • ŞENTÜRK, R. & ASUTAY, H. (2022) "Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Jeanslyrik: “Wir 68er“ Adlı Jeans Şiirinin Uyarlanma Önerisi" XVII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – İstanbul March 12-13, 2022 (Mart 2022)
 • ASUTAY, H. (2022) "Türk-Alman Şairi Safiye Can Şiirlerinde Doğu Esintileri" XVII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – İstanbul March 12-13, 2022 (Mart 2022)
 • ASUTAY, H. (2022) "Çocuk ve Gençlik Yazınında Mizah ve Karikatür Anlayışı Üzerine" XVII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – İstanbul March 12-13, 2022 (Mart 2022)
 • Furkan KOCA, Hikmet ASUTAY (2021) “WIE BITTE? A1.1” ADLI ALMANCA DERS KİTABINDAKİ KELİMELERİN DWDS VE DGD REFERANS DERLEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI”, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD 2021, online 11-13 Ekim 2021, yayın: Sergii KHOLOD, Nevide AKPINAR DELLAL, Tamara ISHCHENKO (Eds.) (2021) CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCHES Education, Tolerance and Peace for Equal Opportunity (Ekim 2021)
 • Nihal URAL, Hikmet ASUTAY (2021) “PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ALMANCA ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN EĞİLİMLERİ”, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD 2021, online 11-13 Ekim 2021 (Ekim 2021)
 • Nihal URAL& Hikmet ASUTAY (2021) "Almanca Öğretiminde Söz Varlığı Açısından Grimm Kardeşler’in ve Christian Peitz’in Masallarının Karşılaştırılması" XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress 30.09.-01.10.2021 online, Trakya Üniversitesi (Eylül 2021)
 • Furkan KOCA & Hikmet ASUTAY (2021) "Dijital Resimli Kitapların Okuma Kültürü Edinimindeki Rolleri Üzerine bir Alanyazın İncelemesi"; XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress 30.09.-01.10.2021 online, Trakya Üniversitesi (Eylül 2021)
 • ASUTAY, H. (2021) "Dil Öğretiminde Web Tabanlı Araçların Kullanımı" XVI. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – İstanbul september 11-12, 2021; proceeding: s. 329-333 (Eylül 2021)
 • ASUTAY, H. (2021) "Uzaktan Eğitim Aracılığıyla Yabancı Dil Öğretimi" XVI. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – İstanbul september 11-12, 2021; proceeding: s. 324-327 (Eylül 2021)
 • ASUTAY, H. (2021) "Türk-Alman Şiirinde Göç Sonrası Yeni Kimlik Arayışı" XV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria Mai 29-30, 2021; proceeding: s. 934-938 (Mayıs 2021)
 • ASUTAY, H. (2021) "J. D. SALİNGER İLE E. SERBES’İN ESERLERİNİN ERGEN ROMAN BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ" XV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria Mai 29-30, 2021; proceeding: s. 939-947 (Mayıs 2021)
 • KOCA, Furkan / Hikmet ASUTAY (2020) "ÇOCUKLARA YÖNELİK GÜNCEL YOUTUBE VİDEOLARINDAKİ ANLATILARIN İÇYAPI ÖZELLİKLERİ" 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre, tammetin: ASUTAY, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale, ISBN : 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • URAL, Nihal / Hikmet ASUTAY (2020) "TÜRKİYE'DE EDİMBİLİM VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ İLİŞKİSİNİ ELE ALAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI" 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre, Tam Metin: ASUTAY, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale, ISBN : 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • ARABACI, Binnur / Hikmet ASUTAY (2020) "PAUL CELAN’IN 'WEGGEBEİZT' ŞİİRİ ÖRNEĞİNDE YAZINSAL DİLİN FARKINDALIK OLUŞTURMADAKİ ROLÜ" 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre. Tam metin: ASUTAY, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale, ISBN : 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • ÇINAR, Aliyar / Hikmet ASUTAY (2020) "“DER MANN IM MOND” ADLI KISA ÖYKÜNÜN YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERSİNE UYARLAMA ÖNERİSİ" 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre. Tam Metin: ASUTAY, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale, ISBN : 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • ÖZTÜRK, Burcu / Hikmet ASUTAY (2020) "ERICH KÄSTNER’İN BEN KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN ADLI OTOBİYOGRAFİK ESERİNDE KÜLTÜR VE TARİH AKTARIMI 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre (Aralık 2020)
 • KENGER, Beyzanur / Hikmet ASUTAY (2020) "DİL VE YAZIN BAĞLAMINDA NOVALİS’İN GECEYE ÖVGÜLER (ALMANCA – TÜRKÇE) ESERİNİN İNCELEMESİ" 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre. Tam Metin: ASUTAY, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale, ISBN : 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • ASUTAY, H. (2020) "Göç Sonrası Dönem Türk-Alman Şiirinde H. Özdemir" XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria September 26-27, 2020; proceeding: s. 653-657 (Eylül 2020)
 • ASUTAY, H. (2020) "Alman Savaş Yazınında Anna Seghers" XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria September 26-27, 2020; proceeding: s. 648-652 (Eylül 2020)
 • Asutay, H. (2020) "Gençlik Edebiyatı Alanında Ergen Roman Türünde J. D. Salinger Başörneği Üzerine"; 12th International Congress on Language, Literature and Culture Researches / 05-07 June 2020 (online) (Haziran 2020)
 • Asutay, H. (2020) "Ergen Roman Örneği Olarak U. Plenzdorf’un Yeni Acıları Üzerine 12th International Congress on Language, Literature and Culture Researches / 05-07 June 2020 (online) (Haziran 2020)
 • TOK, E. / ASUTAY, H. (2019) "THE ELEMENTS OF PHYSICAL VIOLENCE IN THE GRIMM FAIRY TALES: A STUDY IN THE CONTEXT OF HUMAN - ANIMAL"; 14th International Balkan Congress for Education and Science, 5-7 September, 2019 in Ohrid, Macedonia. (Eylül 2019)
 • ASUTAY, H. / TOK, E. (2019) "NON-EDUCATIONAL FEATURES OF TALES"; 14th International Balkan Congress for Education and Science, 5-7 September, 2019 in Ohrid, Macedonia. (Eylül 2019)
 • Asutay, Hikmet (2019) "Çocuk Yazınının Eğitsel Yanı: Değerler Eğitimi" IX. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), August 06 - 08, 2019 Prague / CZECHIA (Ağustos 2019)
 • ASUTAY, Hikmet (2019) "ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA MİTOLOJİ” Uluslararası Mitoloji Sempozyumu; Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 02-05 Mayıs 2019 - Ardahan (Mayıs 2019)
 • Emine TOK, Hikmet ASUTAY (2019) "NE BABALAR VAR! GRİMM MASALLARINDA EDILGEN BABA FIGÜRÜ"; 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi IBCYL 2019 - 26-28 Nisan 2019 Priştina - Kosova (Nisan 2019)
 • Münevver ERDOĞMUŞ, Hikmet ASUTAY (2019) "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAZINSAL METİN KULLANIMININ ÖNEMİ"; 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi IBCYL 2019 26-28 Nisan 2019 Priştina - Kosova (Nisan 2019)
 • Burcu ÖZTÜRK, Hikmet ASUTAY (2019) "TOPLUM-ELEŞTİREL BİR ÇOCUK KİTABI ÖRNEĞİ: “PÜNKTCHEN UND ANTON”; 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi IBCYL 2019, 26-28 Nisan 2019 Priştina - Kosova. (Nisan 2019)
 • ASUTAY, Hikmet (2019) “Resimli Kitaplar Aracılığıyla Değerler Eğitimi” XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series-Tekirdağ/Turkey, March 09-10, 2019. (Mart 2019)
 • Asutay, Hikmet (2019) "Alman Edebiyatı Tarihinde İki Asırlık Resimli Kitap: Struwwelpeter" 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Yalova, 14-17 Şubat 2019 (Şubat 2019)
 • ASUTAY, Hikmet / Burcu ÖZTÜRK (2018) Melda Akbaş’ın “So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock” Adlı Eserinde “Doğu” İmgesi: 14. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25-27 Ekim 2018. (Ekim 2018)
 • ASUTAY, H. / TOK, E. (2018) "RESİMLİ KİTAPLARDA FANTASTİK FİGÜRLER ARACILIĞIYLA DEĞERLER EĞİTİMİNE GİRİŞ KONUSUNUN İNCELENMESİ" 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum/Muğla 04-07.09.2018 (Eylül 2018)
 • Asutay, Hikmet (2018) "Yazınbilim Alanında yeni Bir Terim Olarak Gençlik Yazınbilimi Kavramının Dogusu (The Birth of the Term of Youth Literature Research) International Multidisciplinary Congress Of Eurasia" (IMCOFE) (VI. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi) 4-6 Eylül 2018, Sapienza Üniversitesi Roma - İtalya (Eylül 2018)
 • Asutay, Hikmet (2018) "Kültür Eğitimi Olarak Türk-Alman Göçmen Yazını" International Multidisciplinary Congress Of Eurasia" (IMCOFE) (VI. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi) 4-6 Eylül 2018, Sapienza Üniversitesi Roma - İtalya. Tam Metin Basımı: Journal of Awareness, E-ISSN: 2149-6544, Cilt 3, sayı: 4, Ekim 2018 (Eylül 2018)
 • Asutay, H. (2018) "GÖÇMEN YAZININDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK GELENEĞİ" IARSP 2018 II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference 17-20 May 2018, Berlin (Genişletilmiş Tam Metin Yayını: Leyla Aydemir (der) (2018) İnsan Bilimleri Araştırmaları, Dora Yayınları 2018, ISBN: 978-605-247-057-2 (Mayıs 2018)
 • Asutay, Hikmet (2018) "Yazın Dünyasında Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Gençlik Yazın Bilimi"; 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Mayıs 2018)
 • Asutay, Hikmet (2018) "Gurbette Yerli Edebiyat: Son Dönem Göçmen Yazını"; 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Mayıs 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "E. Kästner'in Çocuk Romanında Değerler Eğitimi" VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Plovdiv- Bulgaria, TURKEY, April 21-22, 2018 (Nisan 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Almanya'da Çocuk ve Gençlik Yazınbilimi Kavramının Gelişimi" VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Plovdiv- Bulgaria, TURKEY, April 21-22, 2018 (Nisan 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Sosyal Medyalarda Şiir Paylaşımı" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ, TURKEY March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • ASUTAY, Hikmet (2018) "Alman Yazını Öğretiminde Yakın Tarih Konusu" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ, TURKEY March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • TOK, Emine/ ASUTAY, Hikmet(2018) „Hänsel und Gretel“ – „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“: Ein Filmvergleich (Analyse der Hexenfigur"Masallardan Beyaz Perdeye Cadı Uyarlamaları) VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ, TURKEY March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Gençlik Romanı “Tschick” örneğinde gençlik alt- kültürü değerlerinin incelenmesi" INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS / "Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi", 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla. (Eylül 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "New Types of Writing Developed Via New Media" 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, to be held September 12 – 13, 2017 at the Education Faculty of Politehnica University of Porto, Portugal. (Eylül 2017)
 • ASUTAY, Hikmet (2017) ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK AÇISINDAN TÜRK ALMAN GÖÇMEN YAZINI; Berlin International Social Sciences and Humanities Conference Berlin Humboldt University, 18-21 May, 2017 (Mayıs 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) Alman Çocuk ve Gençlik Yazınbilimi ile Eğitim İlişkisi Üzerine. ULEAD 2017 VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 27-29 Nisan 2017 Çanakkale (Nisan 2017)
 • HİKMET ASUTAY (2017) Yeni ve Paylaşımcı Bir Yazın Algısı: Sokaktaki Şiirlerden Cep Mesajlarına Edebiyat: ISLET-2017, 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017)
 • HİKMET ASUTAY / Mukadder Yücel / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz (2017) ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESI: ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Yeni Medyalarla Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Metin Olarak Kısa Film İncelemesi" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017)
 • TOK, Emine / Hikmet ASUTAY (2017) "Eleştiri ve Mizahın Harmanlanmasıyla Kültür Aktarımı: Osman Engin’in “Don Osman” Hiciv Eserinde “Eminanim” Kadın İmgesi" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017)
 • Asutay, Hikmet (2017) "Eğitimde Çocuk ve Gençlik Yazını" International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, March 04-05 March 2017, Edirne, Turkey. Sözlü Bildiri. (Mart 2017)
 • Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Araştırmalarında Yöntem Sorunu VI. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ; Selçuk Üniversitesi 12-14 EKİM 2016, KONYA (Ekim 2016)
 • Çocuk ve Gençlik Yazınında Yöntem Sorunu: Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid). 6-7 October, 2016 at Faculty of Education (Ekim 2016)
 • Çocuk ve Gençlik Yazını Aracılığıyla Değerler Eğitimi; ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’ 29 Eylül- 2 Ekim 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eylül 2016)
 • Asutay, Hikmet / Tuğba Çarıkçı (2016) “Son Dönem Popüler Fantastik Çocuk Kitaplarının Kahramanı Peri Figürü Üzerine Bir İnceleme”: Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. (Mayıs 2016)
 • İzel İskender / Berna Kurtca / Özlem Genç / Özlem Cankurt / Hikmet Asutay " Hansel ve Gretel Masalında Korku ve Şiddet Unsurunun İncelenmesi; Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Semra Eyri / Hikmet Asutay "Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları"(2016) Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Semra Öğretmen / Hikmet Asutay "Günter Grass'ın Katz und Maus adlı eserinin ergenlik romanı bağlamında incelenmesi: Mahlke'nin kimlik oluşumu (2016) Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Oktay Atik / Hikmet Asutay (2016) "Fatih Akın Sineması ve Öteki Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme" Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • Asutay, Hikmet / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz / Sare Gürel (2016) "Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları". Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • GÖÇERLER, Harun / Hikmet ASUTAY (2015) “Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitaplarının Okuma Derslerindeki Etkililiği Ve Kullanılabilirliği ”ULEAD - 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 - 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne (Ekim 2015)
 • ASUTAY, Hikmet (2015) “Kültür Eğitimi Açısından Türk-Alman Göçmen Yazınına Bakış” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • ÇELİK, Jale Aylin / ASUTAY, Hikmet (2015) “Yazın dersinde göçmen yazarı Emine Sevgi Özdamar” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • ASUTAY, Hikmet / Harun GÖÇERLER / Meryem DEMİR / Oktay ATİK / Semra ÖĞRETMEN / Semra EYRİ (2015) “Yeni medyalar aracılığıyla yazınsal metinlerin kullanımı” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • ASUTAY, H. / Oktay ATİK / Meryem DEMİR / Semra ÖĞRETMEN / Harun GÖÇERLER (2015) “Değişen Gençlik Kültürleri İle Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Mayıs 2015)
 • Asutay, Hikmet “Göçmen Yazınına Kültür Eğitimi Açısından Bakış” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Mayıs 2015)
 • ASUTAY, H. “Yazın Dersinde Kısa Film İncelemesi” 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi / International Balkan Congress for Education and Science, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Ekim 2014 Edirne. (Ekim 2014)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “Böyle Bir Kars: Mekan-Üslup Etkileşimi Bağlamında Oluşan Memleket Yazını“; 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium”: Kafkas Üniversitesi –Kars, 2013. (Eylül 2013)
 • ASUTAY, Hikmet (2013) “THE ROLE OF TALES IN LITERATUR EDUCATION “:International Conference "Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education" 12-13 September 2013 (Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). (Eylül 2013)
 • ASUTAY, H. “THE USE OF CHILD AND YOUTH DETECTIVE STORIES IN LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING“: Jubilee National Scientific Conference with international Participation “Traditions, Dırections, Challenges”; Plovdiv University “Paisii Hillendarski Filial Smolyan, October 19th – 21st, 2012 Smolyan, Bulgaria.
 • ASUTAY, H. / ATİK, O. “„Nasreddın Hodca Und Weıhnachtsmann“ Adlı Öyküde Kültür Sentezi “: 12. Uluslararası Dil, Deyiş ve yazınbilim Sempozyumu; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Edirne, 18-20 Ekim 2012.
 • ASUTAY, H. “Youth novel and the film in class“: The VI International Balkan Congress for Education and Science On the topic of: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION; “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Republic of Macedonia. September 30th and 02 October 1st, 2011.
 • ASUTAY, H. “Edirne’de 18 yıllık Yabancı Diller Bölümü / 18 Jährige Fremdsprachenabteilung in Edirne “Konstantin Preslavsky University of Shumen / Bulgaria; “Conference with International Participation 40 Years Shumen University 1971 – 2011” 13-14 September 2011.
 • ASUTAY, H. “The Contribution of internet usage to multiculturalism in foreign language education“: University STS. Cryl and Methodius Skopje Faculty of Pedagogy “ST. Kliment Ohridski. The fifth scientific Congress: “EDUCATION FOR A HUMAN SOCIETY”, 28-29.05.2010 in Ohrid Macedonia.
 • ASUTAY, H. “PROJECTION OF “BILDUNSROMAN” ON TURKISH LITERATURE“:The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research - ECNSI-2009, November 12th to 14th, 2009 in Zadar, Croatia.
 • ASUTAY, H. “EĞİTİMDE YAZINSAL ARAÇ OLARAK ÇOCUK YAZINI“: 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (sunulan ve 2. ciltte yayımlanan bildiri), Edirne 1-3 Ekim 2009, Edirne
 • ASUTAY / Ş. ÖNER / N. EPÇELİ / Z. TORUN / G. ÖZKÖK / A. DİYAR / F. CENGİZMAN / S. ÖZTAŞ, “Halk Öykülerinde Aynı Dil ve Aynı Kültür: Loreley ve Sarıkız Söylencelerinde Benzer İmgelem ve İşlevler”; Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi; 29 Nisan- 1 Mayıs 2009, Ankara
 • ASUTAY / I. G. YILDIZ, “LITERATURE TEACHING VIA HELP OF BOOKS WITH PICTURES”; IV INTERNATIONAL CONFERENCE "MODERN TENDENCIES IN EDUCATION", Ohrid, Macedonia 13-15 June 2008
 • ASUTAY / A. ÇİFTÇİ / A. COŞKUN / D. KANCA, “RESİMLİ KİTAPLARDAN YAZIN OKURLUĞUNA YOLCULUK”; 8. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu; İzmir Ekonomi Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2008
 • Asutay, H. / E. AYDOĞDU, "Hypertext as a New Genre in Language and Literature Teaching"; Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europe:Trakia University Faculty of Education Stara Zagora, Bulgaria, 22-24 June 2007
 • Asutay, H., "Lesen im heutigen multimedialen Zeitalter"; The Language policyof the EU and European University Education:St. Cyrill and St. Methodius University of veliko Turnovo Faculty of Modern Languages, Bulgaria, 5-7 October 2005
 • Asutay, H., "Eğlence Yazını"; Dil, Yazın ve Deyişbilim Uluslararası Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Haziran 2004
 • Asutay, H., "Die jugendromane in der Türkischen Jugendliteratur und Literaturunterricht in der Türkei" (çevrimiçi yayın), XII. IDT 2001 Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Luzern-Schweiz 30 Juli- 04 August 2001, http://www.akdaf.ch/fachprogramm/sektionen/ beitraege/Sekbeitr/Lang15/B15.htm

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, XV. Uluslararası Germanistik Kongresi, 30.09.-01-10.2021 Trakya Üniversitesi (Eylül 2021)
 • “2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi’’ 26-28 Nisan 2019 Priştina - Kosova (Nisan 2019)
 • Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne / Oturum Başkanlığı (Mayıs 2016)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. Bilim Kurulu Üyeliği (Ekim 2015)
 • 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia, Program Hakem değerlendirme kurulu üyeliği. (Eylül 2015)
 • International Balkan Congress for Education and Science / 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Bilim Kurulu Üyeliği, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Ekim 2014 Edirne. (Ekim 2014)
 • International Conference "Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education" 12-13 September 2013; Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Bilim Kurulu Üyeliği, Stara Zagora – Bulgaristan 12-13 Eylül 2013. (Eylül 2013)
 • III. Balkan Universities Network Meeting – Balkan Spring Educational Conference” Kongresinde Düzenleme Kurulu Üyeliği, Edirne 7-8 Mayıs 2010 (Mayıs 2010)
 • 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde Kongre Koordinatörlüğü, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Edirne 1-3 Ekim 2009 (Ekim 2009)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası Dil, Deyiş ve yazınbilim Sempozyumu; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Edirne, 18-20 Ekim 2012; Bilim Kurulu Üyeliği

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Selen Nur DİLBAZ KÖROĞLU & Hikmet ASUTAY (2023). "TH. FONTANE VE H. BÖLL ESERLERİNDE BASKILANAN KADIN İZLEĞİ: YAZINBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" içinde: Tosun, M & Doğan, C. (Ed.) "KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALAR KÜLTÜRLERARASILIK & DİLBİLİM ÇÖZÜMLEMELERİ" ISBN: 978-625-6714-29-8 Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale. (Aralık 2023)
 • B. Arabacı & H. Asutay (2023) (Kitapta Bölüm) "Literaturcomics im Daf-Unterricht: Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten"; 21. Yüzyıl’da Sosyal Bilimlere Karşılaştırmalı Bir Bakış: Yöntemler ve Kuramlar - A Comparative Approach on Social Sciences in 21st Century: Methods and Theories (Ed: M. Coşgun Ögeyik • K. Uzun • L. Ün) Özgür Yayınları s. 367-382 (Kasım 2023)
 • SANDER, M. C. & H. ASUTAY (2023). (Kitapta Bölüm) "PRAKTISCHE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES KREATIVEN SCHREIBENS IM DAF-UNTERRICHT: KREATIVES SCHREIBEN ALS THERAPEUTISCHES MITTEL ZUR BEWÄLTIGUNG EINER ERLEBTEN NATURKATASTROPHE" : (ASUTAY, H. & S. AKOL GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI CANDAN (Ed.) (2023)) "Trakya Germanistik Araştırmaları Cilt 2 - DİL VE EDEBİYATTA AFET" Trakya Üniversitesi Yayınevi, yayın no: 307, ISBN: 978-975-374-357-0, s. 55-79 (Ekim 2023)
 • KOCA, F. & N. URAL & B. ARABACI CANDAN & H. ASUTAY (2023). (Kitapta Bölüm) "SORUN ODAKLI GENÇLİK YAZINI BAĞLAMINDA FUKUSHIMA FELAKETİ" : (ASUTAY, H. & S. AKOL GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI CANDAN (Ed.) (2023)) "Trakya Germanistik Araştırmaları Cilt 2 - DİL VE EDEBİYATTA AFET" Trakya Üniversitesi Yayınevi, yayın no: 307, ISBN: 978-975-374-357-0, s. 28-38 (Ekim 2023)
 • ARABACI CANDAN, B. & N. URAL & F. KOCA & H. ASUTAY (2023). (Kitapta Bölüm) "DIE DARSTELLUNG DES ERDBEBENS IM ZEICHENTRICKFILM DAS DSCHUNGELBUCH" : (ASUTAY, H. & S. AKOL GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI CANDAN (Ed.) (2023)) "Trakya Germanistik Araştırmaları Cilt 2 - DİL VE EDEBİYATTA AFET" Trakya Üniversitesi Yayınevi, yayın no: 307, ISBN: 978-975-374-357-0 (Ekim 2023)
 • ÖZTÜRK, Burcu & Hikmet ASUTAY (2023) (Kitapta Bölüm) "PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI BAĞLAMINDA HEINRICH HEINE’NİN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME" : KÜLTÜRLERARASILIK & DİL (Ed. M. TOSUN, C. DOĞAN) Paradigma Akademi, Çanakkale, s. 153-172 (Haziran 2023)
 • Sander, M. C. & H. Asutay (2022) (KİTAPTA BÖLÜM) "ROLLE DER AUSSPRACHEVERMITTLUNG IN ALTERNATIVEN FREMDSPRACHENVERMITTLUNGSVERFAHREN – EIN BESONDERER BLICK AUF DIE PANDEMISCHE UND POSTPANDEMISCHE PHASE IM TÜRKISCHEN DAF-KONTEXT" içinde: "Pandemi ve Sonrası Germanistik" (S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & S. AKOL-GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI (Ed.)) (2022), Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & H. Asutay (2022) (KİTAPTA BÖLÜM) "DIE FÖRDERUNG DES LITERARISCHEN LERNENS MITTELS DER LITERATURCOMICS" içinde: "Pandemi ve Sonrası Germanistik" (S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & S. AKOL-GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI (Ed.)) (2022), Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & S. AKOL-GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI (Ed.) (2022) "Pandemi ve Sonrası Germanistik", Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • Asutay, H. & S. Akol-Göktaş & B. Arabacı & R. Şentürk (2022) "Trakya Germanistik Studien - Band 1, Digitalisierung in der Sprache und Literatur" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • KOYUNCU, Gürkan & Hikmet ASUTAY (2022) (KİTAPTA BÖLÜM) "J. D. Salinger’in “Çavdar Tarlasında Çocuklar” ile Emrah Serbes’in “Erken Kaybedenler” Romanına Bakış" (kitapta bölüm) içinde "SOSYAL BİLİMLERDE DİL, TOPLUM, TARİH, EKONOMİ VE SİYASET - 4 (Ed. M. COŞGUN ÖGEYİK & K. UZUN) s. 121-140 (Ağustos 2022)
 • KOCA, Furkan & Hikmet ASUTAY (2022). (KİTAPTA BÖLÜM) "ÇOCUKLARIN OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNİMİNDE DİJİTAL RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI ÜZERİNE BİR ALANYAZIN DEĞERLENDİRMESİ" içinde: SEYHAN-YÜCEL, M. / KÖKSAL, H. / ÖNCÜ, M. T. / COŞAN, L. / ASUTAY, H. (Ed.) (2022). "Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik", Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, Edirne, ISBN: 978-975-374-320-4 (Nisan 2022)
 • URAL, Nihal & Hikmet ASUTAY (2022). (KİTAPTA BÖLÜM) "ALMANCA ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN GRIMM KARDEŞLER’İN VE CHRISTIAN PEITZ’IN MASALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" içinde: SEYHAN-YÜCEL, M. / KÖKSAL, H. / ÖNCÜ, M. T. / COŞAN, L. / ASUTAY, H. (Ed.) (2022). "Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik", Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, Edirne, ISBN: 978-975-374-320-4 (Nisan 2022)
 • ASUTAY, H. ve diğ. (Ed.) (2022). "Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik", Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, Edirne (Nisan 2022)
 • Asutay, Hikmet (Ed.)(2022)."Popliteratur" Paradigma Akademi Yayınevi, ISBN: 978-625-8069-81-5 (Mart 2022)
 • Furkan Koca, Hikmet Asutay (2022) "Vergessene Kinder der Gesellschaft oder Kinder, die die Gesellschaft vergessen? Das Suizidmotiv im gegenwärtigen Adoleszenzroman am Beispiel von Luna Darkos Vergessene Kinder" in: "Exitstrategien Suizid in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts" (O. Bazarkaya) (Ed.) Peter Lang GmbH, s. 221-244 / DOI 10.3726/b19072 (Ocak 2022)
 • Mehmet Can SANDER, Hikmet ASUTAY (2021) "Entwicklung eines übersetzungs- und interkulturell-didaktischen Modells für den Einsatz im türkischen DaF-Unterricht am Beispiel der Parabel Maßnahmen gegen die Gewalt (1979) von Bertolt Brecht": içinde; M. Tosun, C. Doğan (2021) "kültürlerarası Araştırmalar - Kültürlerarasılık ve Çeviri" Paradigma Akademi Yayınları (Aralık 2021)
 • Asutay, Hikmet (2021) "EIN ROMAN DER MODERNE: RAINER MARIA RILKES ROMAN MALTE" içinde: S. SAKARYA-MADEN, H. ASUTAY, S. AKOL-GÖKTAŞ, R. ŞENTÜRK (Ed.) (2021) "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası Edirne ISBN: 978-625-00-0439-5, s. 74-91 (Aralık 2021)
 • Sevinç SAKARYA-MADEN, Hikmet ASUTAY, Selma AKOL-GÖKTAŞ, Rahim ŞENTÜRK (Ed.) (2021) "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası Edirne ISBN: 978-625-00-0439-5 (Aralık 2021)
 • SAĞMAN, Arife & Hikmet ASUTAY (2021) "YETİŞKİNLERE ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI: "Programlanabilen Eğitim - Ethem Nazif BAYAZİTOĞLU’na Armağan Kitap" (2021) (Ed.) L. VURAL, S. SAKARYA-MADEN, H. ASUTAY, G. KURUM, F. GÜRBÜZ, Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-37-8 Çanakkale, s. 79-111. (Kasım 2021)
 • ATAK, Ozan & Hikmet ASUTAY (2021) "YABANCI DİL EĞİTİMİNDE FARKLI UYGULAMA ORTAMLARI: DİSCORD UYGULAMASI ÖRNEĞİ" : "Ölçülebilir Eğitim - Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap" (2021) (Ed.) H. ASUTAY, S. SAKARYA-MADEN, L. VURAL, F. GÜRBÜZ, G. KURUM, Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-01-9 Çanakkale, s. 151-170 (Kasım 2021)
 • ASUTAY, Hikmet & Gül AY (2021) "VATER UND SOHN RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ ŞİDDET UNSURLARI" içinde: "Edebiyat ve Gündem" (Der.. İnci Aras ve Funda Kızıler Emer) Nisan Kitabevi s. 208-231 (Ekim 2021)
 • Asutay, Hikmet (2021) "Dil Öğretiminde Dijitalleşen yeni Yöntem ve Teknikler" içinde: Asutay, H. "Dil Öğretiminde Yeni Teknik ve Yöntemler" Paradigma Akademi - Çanakkale, ISBN: 978-625-7431-59-0, s. 1-4 (Eylül 2021)
 • Asutay, Hikmet (2021) "Dil Öğretiminde Yeni Teknik ve Yöntemler" paradigma akademi - Çanakkale, ISBN: 978-625-7431-59-0 (Eylül 2021)
 • Asutay, Hikmet / Hayriye BACAKSIZ (2021) "Türk Alman Sinemasına Bakış" içinde Asutay, H. "Göç Yollarında - Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" Paradigma Akademi s. 101-120 (Temmuz 2021)
 • HALICI, Yasemin / Asutay, Hikmet (2021) "Göçün Altmışıncı Yılında Almanya'daki Türk Tiyatroları" içinde: Asutay, H. "Göç Yollarında - Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" Paradigma Akademi s. 75-99 (Temmuz 2021)
 • Asutay, Hikmet (2021) "Gurbetçiliğin Altmışıncı Yılı" içinde Asutay, H. "Göç Yollarında - Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" Paradigma Akademi s. 5-9 (Temmuz 2021)
 • ASUTAY, Hikmet (2021) "Göç Yollarında - Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" Paradigma Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-7686-83-9 (Temmuz 2021)
 • Asutay, H. (2021) (KİTAPTA BÖLÜM) "Kültür Eğitiminde Yazınsal Metinlerin Kullanılabilirliği": "Kültürlerarası Araştırmalar"(der.) Tosun, M. / C. Doğan Paradigma Akademi 2021, s. 127-138. (Haziran 2021)
 • Asutay, Hikmet (2021) "Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur", Paradigma Akademi yayınevi 2021, ISBN: 978-625-7686-37-2 (Mayıs 2021)
 • Nihal URAL, Hikmet ASUTAY (2020) (KİTAPTA BÖLÜM) "Yazar İhsan Acar’ın Gözünden Almanya’daki Türk Gençlerin Evlilik Konusunda Aileleriyle Yaşadığı Problemler": ARSLAN, C. | TOSUN, M. | ULUÇ, T. Fatih (Edt) "Kültürlerarası Etkileşim Bağlamında Dil ve Edebiyat, Prof. Dr. Neşe Onural’a Armağan". Çizgi Kitabevi yayınları 1158. (Aralık 2020)
 • ASUTAY, Hikmet (2020) (Kitapta Bölüm) "Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş: Gençlik Edebiyatı". Nobel Yayıncılık, Ankara. (Aralık 2020)
 • ARABACI, BİNNUR / HİKMET ASUTAY (2020) (KİTAPTA BÖLÜM) "DER BEGRIFF TRANSKULTURALITÄT IN DER POSTMIGRANTISCHEN ZEIT IM BEISPIEL FATIH AKINS FILM GEGEN DIE WAND in: "DİL VE EDEBİYAT YAZILARI -Prof. Dr. ALİ GÜLTEKİN’E ARMAĞAN": Editörler: İ. ARAS - Z. KÖSTELOĞLU. Hiperyayın, İstanbul, s.79-96 (Haziran 2020)
 • Asutay, Hikmet (2020) "Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri" Paradigma Akademi (Mayıs 2020)
 • Ece Büşra AKIN, Hikmet Asutay (2020) (KİTAPTA BÖLÜM) "ALMAN POP YAZININDA GENÇLİK ROMANI ÖRNEĞİ OLARAK 'TSCHICK'”: Prof. Dr. Arif Ünal’a Armağan = Festschrift für Prof. Dr. Arif Ünal editör: Funda KIZILER EMER
 , Didem YAYAN, HİPERYAYIN, ISBN: 978-605-281-906-7 (Mayıs 2020)
 • TOK, Emine / Hikmet ASUTAY (2019) (KİTAPTA BÖLÜM) "NE BABALAR VAR! GRİMM MASALLARINDA EDİLGEN BABA FİGÜRÜ" içinde Asutay ve diğ. (2019) "Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük" Trakya Üniversitesi Yayın No: 210, ISBN : 978-975-374-241-2, s. 104-109 (Ekim 2019)
 • ÖZTÜRK, B. ASUTAY, H. (2019) (KİTAPTA BÖLÜM) "TOPLUM-ELEŞTİREL BİR ÇOCUK KİTABI ÖRNEĞİ: “PÜNKTCHEN UND ANTON” içinde Asutay ve diğ. (2019) "Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük" Trakya Üniversitesi Yayın No: 210, ISBN : 978-975-374-241-2, s. 8-15 (Ekim 2019)
 • ASUTAY, Hikmet / Burcu ÖZTÜRK (2019) (KİTAPTA BÖLÜM) "Melda Akbaş’ın “So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock” Adlı Eserinde “Doğu” İmgesi", içinde: M.T.ÖNCÜ, A.O.ÖZTÜRK, L. COŞAN (2019) "Germanistik in der Türkei" 14. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25-27 Ekim 2018 (Ekim 2019)
 • SAKLI, Esra / Hikmet ASUTAY (2019) (KİTAPTA BÖLÜM) "KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ" içinde: Asutay, H. ve diğ.(2019) "Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education" Trakya Üniversitesi Yayın No: 217, ISBN: 978-975-374-245-0, s.90-102 (Eylül 2019)
 • HALDAN, A. AKALIN, R. ASUTAY, H. (2019) (KİTAPTA BÖLÜM) "ALMANCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİL EDİNCİ DÜZEYLERİNİN ÇEVİRİ EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ" (2019) içinde: Asutay, H. ve Diğ.(2019) "Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education" Trakya Üniversitesi Yayın No: 217, ISBN: 978-975-374-245-0, s.3-13 (Eylül 2019)
 • ASUTAY, Hikmet / Burcu ÖZTÜRK (2019) (KİTAPTA BÖLÜM) Melda Akbaş’ın “So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock” Adlı Eserinde “Doğu” İmgesi: M.T.ÖNCÜ, A.O.ÖZTÜRK, L.COŞAN (Der./Hrsg) "Germanistik in der Türkei - Ex Oriente Lux: Varianten der deutsch-türkischen Begegnungen" Bnd. 3, Logos Verlag Berlin. ISBN: 978-3-8325-4917-6. (Haziran 2019)
 • ÇELİK, Jale Aylin / Hikmet ASUTAY (2018) (KİTAPTA BÖLÜM) "AGATHA CHRISTIE’S MORD IM ORIENT-EXPRESS:DIE DARSTELLUNG DER DETEKTIVFIGUR HERCULE POIROT" içinde: A.O.Öztürk / D.Ç.Ünal / Ü.Kaya (derleyenler) "HİCİV-YIĞINGÖÇMEN EDEBİYATI UZMANI PROF. DR. YÜKSEL BAYPINAR ARMAĞANI", Hiperyayın Kitabevi - İstanbul, ISBN: 978-605-281-175-7 s. 225-244 Sözlü Bildiri: 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi IBCYL 2019 26-28 Nisan 2019 Priştina - Kosova (Aralık 2018)
 • ASUTAY, Hikmet / ERGİN, Demirali Yaşar (2018) "Balkan Eğitim Araştırmaları / Trakya Üniversitesi Yayın No: 195, ISBN: 978-975-374-201-6, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne https://bys.trakya.edu.tr/file/open/58236613 (Bilimsel Kitap) (Eylül 2018)
 • ASUTAY, H. / M. SEYHAN-YÜCEL / D. Y. ERGİN / C. DOĞAN / J. A. ÇELİK (2017) (KİTAPTA BÖLÜM) "ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESİ" içinde: Asutay, H. (Der) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Edirne. (Kasım 2017)
 • Asutay, Hikmet (der) (2017) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017" Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-213-9 (Bilimsel Kitap) (Kasım 2017)
 • Asutay, Hikmet (2016) (KİTAPTA BÖLÜM) “Editörden Sunuş: Kitap Hakkında; Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü - Peace Culture in Child and Youth Literature”: (der.) Asutay, Hikmet / T. Öztürk / D. Yılmaz / S. Duran-Baytar / S. Gürel / Z. H. Ünal, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm), s.1-4; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Asutay, H. / T. Öztürk / D. Yılmaz / S. Duran-Baytar / S. Gürel / Z. H. Ünal (2016) “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) –1148 sayfa- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. (Bilimsel Kitap) Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Asutay, Hikmet / Tuğba Çarıkçı (2016) (KİTAPTA BÖLÜM) “Son Dönem Popüler Fantastik Çocuk Kitaplarının Kahramanı Peri Figürü Üzerine Bir İnceleme”: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 409-414. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Asutay, H. / J. A. Çelik / D. Yılmaz / S. Gürel (2016) (kitap içinde bölüm) "Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları". “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 543-547. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Oktay Atik / Hikmet Asutay (2016) (KİTAPTA BÖLÜM) "Fatih Akın Sineması ve Öteki Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme" “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 640-646. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Semra Öğretmen / Hikmet Asutay (2016), (KİTAPTA BÖLÜM) "Günter Grass'ın Katz und Maus adlı eserinin ergenlik romanı bağlamında incelenmesi: Mahlke'nin kimlik oluşumu; “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 548-557. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • Semra Eyri / Hikmet Asutay (2016) (KİTAPTA BÖLÜM) "Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları"(2016) “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 312-317. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • İ. İskender / B. Kurtca / Ö. Genç / Ö. Cankurt / H. Asutay (2016) (KİTAPTA BÖLÜM) "Hansel ve Gretel Masalında Korku ve Şiddet Unsurunun İncelenmesi”; “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 312-317. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016)
 • H. ASUTAY / O. ATİK / M. DEMİR / S. ÖĞRETMEN / H. GÖÇERLER (2015), (KİTAPTA BÖLÜM) “Die mit den sich verändernden Jugendkulturen entstandenen neuen Lesearten. in: Annual Konstantin Preslavsky University of Shumen Faculty of Humanities Vol: XXVI A 2015: ISSN 1311-7300 - Universität Shumen – Bulgarien, S. 236-266. (Aralık 2015)
 • ÇELİK, J. A. / ASUTAY, H. (2015) (KİTAPTA BÖLÜM) “Analyse und Interpretatıon eınes repräsentatıven und gegenwärtıgen Werkes der Krıegslıteratur: Erıch Marıa Remarques „Zeıt zu Leben und Zeıt zu Sterben“” in: Philologische Rakurse Band I, (Hg.) Snezhana Boycheva / Antoaneta Dimitrova (Editors). (Aralık 2015)
 • Asutay, Hikmet (2015) "Göçmen Edebiyatı - Yazarlar Sözlüğü. Almanya'da yazan ve yaşayan Türk-Alman Edebiyatı Yazarları" Paradigma-Akademi Yayınları (Aralık 2014)
 • Asutay, Hikmet (2012) (KİTAPTA BÖLÜM) “E-Lernen durch E-Lesen: Hypertexte zum Lesen in der Deutsch-Türkischen Literatur” in: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Editors), (2012): SPRACHE DER KULTUR UND KULTUR DER SPRACHE, Bulgarien, (305-314), ISBN 978-954-400-720-1, (2012). (Ocak 2012)
 • Asutay, Hikmet (2011) (KİTAPTA BÖLÜM) “Fremde Heimat Deutschland” - Leben zwischen Ankommen und Abschied, Migranten erzählen über deutsche Erfahrungen. In: Ham, Murat; Kubanek, Angelika (Hg.).
 • Asutay, H., (2010) (KİTAPTA BÖLÜM) “About the Tradition of Bildungsroman and its Reflections on the present Day” in: Ante Bežen and Dunja Pavličević-Franić (Editors), (2010): Society and Language: Multilingualism and Multiculturality, Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, The European Center for Advanced and Systematic Research, (344-352), ISBN 978-953-7210-33-5.
 • Asutay, H.,/E. Budak-Bayır (Der)(2009) “5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Kongre Tam Metin Kitabı (Özet Kitabı ile 1., 2., ve 3. Cilt)” Trakya Üniversitesi Yayınları: 101, ISBN: ISBN 978—975-374-107-1 (tk.), ISBN 978—975-374-108-8 (1.c.), ISBN 978—975-374-109-5 (2.c.), ISBN 978—975-374-110-1 (3.c.).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Asutay, Hikmet (2014) (teknik not) “Türk Çocuk Edebiyatında Kanon ve Kanonlaşma Süreci” Türk Dili – Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756; Türk Dil Kurumu, Aralık 2014, s. 385 (Aralık 2014)
 • Asutay, Hikmet (2014) “Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramı” Türk Dili – Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: CVII Sayı: 756; Türk Dil Kurumu, Aralık 2014, s. 642-652 (Aralık 2014)
 • ASUTAY, Hikmet, “YAŞASIN UÇAN HALI - Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramının İrdelenmesi”; SÖZELTİ, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İnceleme Araştırma Eleştiri Dergisi: http://sozelti.com/index.html; 07.03.2013
 • AKOL, Selma / Hikmet ASUTAY, “Geschriebene und gesprochene Sprache. Die Untersuchung eines mündlichen und schriftlichen Textes”: Ankara Üniversitesi, Tömer DİL Dergisi, s.46-57, Sayı 152 Nisan-Mayıs-Haziran 2011, Ankara. Basım: 28.01.2013.
 • Asutay, H., "Bin Yıl Döngüsünde Yeni Yaklaşımlar: Pop Kültürü ve Medyatik Yazın" Ankara Üniversitesi, Tömer Anadili Dergisi, s.70-77, Sayı 37 Eylül-Aralık 2005, Basım: 30.3.2007, Ankara
 • Asutay, H., "Gençlik Yazınbilimi Açısından Alman Genç Kız Romanlarının Gelişimi" Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2005
 • Asutay, H., "Türk Dili Derslerinde Çocuk ve Gençlik Yazını" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 123-2004
 • Asutay, H., "Atılım Romanı ve J.D.Salinger" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 119 – Mart-Nisan 2003
 • Asutay, H., "Okul Romanları ve Hababam Sınıfı" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 112 - Şubat 2002
 • Asutay, H., “Ölmeyen Bir Gelenek: Picaro Roman" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 107 - Eylül 2001.
 • Asutay, H., “Gençlik Yazını Gençliğin Yazını" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 106 - Ağustos 2001.
 • Asutay, H., “Öğrenci Hareketleri ve Jeans Yazını" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 98 - Aralık 2000.
 • Asutay, H., “Kahraman Öldü... Yaşasın Anti-Kahraman" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 97 - Aralık 2000.
 • Asutay, H., “Kanat Güner Ve Eroin Güncesi" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 95 - Eylül 2000.
 • Asutay, H., “Çocuk-Gençlik Yazını Ve Okuma Edimindeki İşlevi" Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Dergisi, Sayı 89 - Mart 2000.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ASUTAY, Hikmet / HOŞCAN BİLGE, Mine, (2012) “Hikâyesi Olan Şair Cahit Külebi ile İçi Sevda Dolu Yolculuk” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu, 01–03 Kasım 2012 Tokat.
 • ASUTAY, Hikmet / ÇİFTÇİ, Ayşe, (2012) “TÜRK ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA GELİŞEN FANTASTİK KAVRAMI”, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi: 09-11 Mayıs 2012 Eskişehir
 • ASUTAY, H. “Elektronik Ortam Araçlarıyla Yabancı Dil Öğretimi”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 22–23 Kasım 2007
 • ASUTAY, H. “Çocuk ve Gençlik Yazını Bağlamında Medyalar ve Bu Medyalarda Sunulan Görsel İşitsel Metinler”, III. Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri – Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi (Yayıma hazırlanmaktadır) 11 Nisan 2007
 • Asutay, H., ”Türk-Alman Yazınında Gençlik Romanları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Eskişehir 6-8 Aralık 2001 (Yayın; Eskişehir 2002).
 • Asutay, H., "Ein Jugendroman heute; Die Leiden des jungen Werthers" VII. Türkischer Germanistikkongress, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 29-31 Mart 2000.
 • Asutay, H., H.Köksal ve M. Yücel "Türkiye'de Germanistik Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Tartışmaları" Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı VI. Germanistik Sempozyumu Mersin 27-29 Ekim 1997.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Asutay, Hikmet (2021), "Gurbetçiliğin Altmışıncı Yılı, Göç Yollarında". Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 60. yılı Sempozyumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 2 Kasım 2021 (Davetli Konuşmacı) (Kasım 2021)
 • I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı (Nisan 2021)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Asutay, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale (Ocak 2021)
 • Asutay, Hikmet (2021) "Çocuk- Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi" Trakya Üniversitesi Matbaası, ISBN: 978-625-409-093-6 (Ocak 2021)
 • Asutay, Hikmet (2020) "Alman Dili ve Edebiyatının İzdüşümleri"; Almancanın İzdüşümleri - Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları: Asutay (Der.) (2020), Trakya Üniversitesi Yayınları 230, s. 13-23 (Mart 2020)
 • Asutay, Hikmet (2020) (KİTAPTA BÖLÜM) "Almancanın İzdüşümleri / Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (Projektionen des Deutschen, Studien zur Deutschen Sprache und Literatur" Trakya Üniversitesi Yayınları: 230, ISBN: 978-975-374-259-7 (Mart 2020)
 • Asutay, Hikmet (2018) (KİTAPTA BÖLÜM) "Göçmen Yazınında Çokkültürlülük Geleneği" içinde: Leyla Aydemir (der) (2018) İnsan Bilimleri Araştırmaları, Dora Yayınları 2018 s. 235-252, ISBN: 978-605-247-057-2 (Berlin Konferansında sunulan bildirinin genişletilmiş tem metnidir). (Kasım 2018)
 • Asutay, Hikmet / Çiftçi, Ayşe (2014) (KİTAPTA BÖLÜM) “Türk-Alman Fantastik Çocuk ve Gençlik Yazınında Peri Figürü” içinde: “Prof.Dr.Binnaz Baytekin’e Armağan / Festschrift für Prof.Dr.Binnaz Baytekin” yayına hazırlayanlar: Arif Ünal / Alper Keleş, Sakarya Üniversitesi Yayınları Mart 2014. (Mart 2014)
 • Asutay, H., (Çeviri Kitap) “Slavia’ya Gelin, Birlikte Susacağız” Reiner Kunze, Roman Paradıgma Yayınları, Edirne 2012.
 • Asutay, H. “Gençlik Edebiyatı ve İlkgençlik Romanı”, Kriter Yayınları, İstanbul 2012
 • Asutay, H. “Ein Roman der Moderne, Künstlerproblematik bei Rainer Maria Rilkes Malte” Kriter Yayınları, İstanbul 2012
 • Asutay, H., “Aramızdaki Gençlik” (KİTAPTA BÖLÜM) Multilingual Yayınları,ISBN: 975-6008-49--X, (der) Nilüfer Kuruyazıcı, İstanbul 2008.
 • Asutay, H., “Dil Kültür ve Eğitim” Eğitim Kitabevi Yayınları,ISBN: 978-975-8890-34-7, Konya 2007.
 • Asutay, H., “Dil Kültür ve Gençlik” Türk Kütüphanecileri Derneği Edirne Şubesi Yayınları No: 39, ISBN: 975-6351-03-9, 1. Basım: Edirne Mayıs 2004.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Emine TOK (2023). "Grimms Märchen – Analyse physischer Gewalt und metaphorischer Auffassungen” / “Grimm Masallarında Fiziksel Şiddet ve Algı İncelemesi” (İng.: Grimm's fairy tales - Analysis of physical violence in metaphorical perceptions) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora Tezi, DANIŞMAN: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY. (Ekim 2023)
 • AGVAN, Özlem (2021) “Baştan Çıkarıcı” ya da “Cadı”: Alman ve Türk Yazınlarından Seçilmiş Yapıtlarda “Çingene Kadın” İmgesinin Yapısı ve İşlevi" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı Doktora çalışması (Danışman: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY) (Aralık 2021)
 • ATİK, Oktay (2019) (Danışman: H. Asutay ve H. H. Ewers) "DIE GENERATION „DIGITAL NATIVES“ UND IHRE WIDERSPIEGELUNG IN AKTUELLEN DEUTSCHEN JUGENDROMANEN: EINE GEGENÜBERSTELLUNG SOZIOLOGISCHER UND LITERARISCHER GENERATIONSANALYSE" (Dijital Kuşak ve Güncel Alman Gençlik Romanlarındaki Yansıması – Sosyolojik ve Yazınsal Bir Karşılaştırma) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ VE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ (Eylül 2019)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ARZU KUŞTENDİL (2023) (Danışman: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY) "HEİNRİCH HEİNE ŞİİRLERİNDE MEMLEKET İZLEĞİ VE TÜRK ŞİİRLERİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Edirne. (Eylül 2023)
 • SELEN NUR DİLBAZ KÖROĞLU (2023) (Danışman: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY) "TH. FONTANE VE H. BÖLL’ÜN ESERLERİNDE BASKILANAN KADIN İZLEĞİNİN YAZINBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Edirne. (Ocak 2023)
 • KOCA, Furkan (2021) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) "EINE VERGLEICHENDE ANALYSE DER RHETORISCHEN STRUKTUREN IN AUSGEWÄHLTEN TÜRKISCHEN UND DEUTSCHEN BILDERBÜCHERN“ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı ALMAN DİLİ EĞİTİMİ Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Edirne. (Temmuz 2021)
 • URAL, Nihal (2021) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) "TEXTLINGUISTISCHE ANALYSE VON MODERNEN KUNSTMÄRCHEN AM BEISPIEL VON CHRISTIAN PEITZS „MÄRCHEN AUS LUGABUGIEN“ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı ALMAN DİLİ EĞİTİMİ Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Edirne. (Temmuz 2021)
 • ARABACI, Binnur (2021) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) "COMICS ZUR SPRACHLICHEN UND KULTURELLEN KOMPETENZ IM FACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı ALMAN DİLİ EĞİTİMİ Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Edirne. (Temmuz 2021)
 • Gündüz, Çiğdem Turaç (2020) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) "DIE VERDINGKINDER IN DER KINDER- UND JUGENDLITERATUR: AM BEISPIEL VON JOHANNA SPYRIS „HEIDI“ – EINE LITERATURSOZIOLOGISCHE ARBEIT" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortak Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Edirne. (Ağustos 2020)
 • Kurtca, Berna (2019) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) "PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER MASALININ FİLM UYARLAMALARI KARŞILAŞTIRMASI İLE DEĞERLER DİZGESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. (Eylül 2019)
 • BALKAN-DELEN, Hafife (2019) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) ‘SON DÖNEM TÜRK-ALMAN ÇOCUK YAZININDA RESİMLİ KİTAPLAR ARACILIĞIYLA DEĞERLER EĞİTİMİ; TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ALMAN DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi (Haziran 2019)
 • KUMAN, Cennet (2019) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) ‘OSMAN ENGİN’İN KISA ÖYKÜLERİNDE TÜRK VE ALMAN İMGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ALMAN DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi (Mayıs 2019)
 • KOYUNCU, Gürkan (2019) (Danışman: Prof. Dr. H. ASUTAY) ‘TSCHICK’ VE ‘DELİDUMAN’ ADLI TÜRK- ALMAN ERGEN ROMANLARININ, GENÇLİK KÜLTÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ; TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ALMAN DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi (Mayıs 2019)
 • Atik, Oktay (2014) (Danışman: H. Asutay) “Türk-Alman Yazınında Gençlik Alt Kültürü Motiflerinin Almanca Öğrenimi Açısından Kullanılabilirliği” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Haziran 2014)
 • Torun, Zahide, (Danışman: H. Asutay) “Dil ve Yazın Öğretiminde Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Dedektif Öyküleri” (Türkisch-Deutsche Kinder- und Jugenddedektivgeschichten in der Sprach- und Literaturdidaktik)”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2011. (Mayıs 2011)
 • Çiftçi, Ayşe, (2010) (Danışman: H. Asutay) “Vergleich der Irrealen in den Werken der populären Literatur im Kontext der Türkischen- und Deutschen Kinder- und Jugendliteratur”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. (Mayıs 2010)

Editörlük / Yayınlama

 • ASUTAY, H. & S. AKOL GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI CANDAN (Ed.) (2023) "Trakya Germanistik Araştırmaları Cilt 2 - DİL VE EDEBİYATTA AFET" Trakya Üniversitesi Yayınevi, yayın no: 307, ISBN: 978-975-374-357-0 (Ekim 2023)
 • Köksal, H. / M.S. Yücel / L. Coşan / H. ASUTAY / M. T. Öncü (Der) (2022). "Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei" Logos Verlag Berlin (Kasım 2022)
 • SEYHAN-YÜCEL, M. / KÖKSAL, H. / ÖNCÜ, M. T. / COŞAN, L. / ASUTAY, H. (Ed.) (2022). "Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik", Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, Edirne, ISBN: 978-975-374-320-4 (Nisan 2022) (Nisan 2022)
 • Sevinç SAKARYA-MADEN, Hikmet ASUTAY, Selma AKOL-GÖKTAŞ, Rahim ŞENTÜRK (Ed.) (2021) "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası Edirne ISBN: 978-625-00-0439-5 (Aralık 2021)
 • VURAL, L. & S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & G. KURUM & F. GÜRBÜZ (Ed.) (2021) "Programlanabilen Eğitim - Ethem Nazif BAYAZİTOĞLU’na Armağan Kitap" Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-37-8 Çanakkale. (Kasım 2021)
 • ASUTAY, H. & S. SAKARYA-MADEN & L. VURAL & F. GÜRBÜZ & G. KURUM (Ed.) (2021) "Ölçülebilir Eğitim - Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap" Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-01-9 Çanakkale. (Kasım 2021)
 • ASUTAY, Hikmet (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili" Rating Academy Yayınları Çanakkale, ISBN : 978-625-7047-36-4 (Ocak 2021)
 • Asutay, H. ve diğ.(2019) "Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük", Trakya Üniversitesi Yayın No: 208, ISBN:978-975-374-237-5. Trakya Üniversitesi Yayınları - Edirne (Ekim 2019)
 • ASUTAY, H., SAKARYA-MADEN, S., COŞKUN-ÖGEYİK (2019) "Eğitimde Yeni Yönelimler (New Trends in Education) Egemen Aydoğdu Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Yayın No: 217, ISBN: 978-975-374-245-0 (Eylül 2019)
 • ASUTAY, Hikmet, Ergin JABLE, Demirali Yaşar ERGİN, Çağlayan KARAOĞLU-BİRCAN (2019) "2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını ÖZET VE PROGRAM KİTABI", Trakya Üniversitesi Yayın No:211 - ISBN:978-975-374-240-5 (Nisan 2019)
 • Hikmet Asutay / Demirali Yaşar Ergin (der) (2018) "Balkan Eğitim Araştırmaları" Trakya Üniversitesi Yayın No: 195, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-201-6 (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Asutay, Hikmet (der) (2017) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017" Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-213-9 (Kasım 2017)
 • ASUTAY, Hikmet & vd. (2016) Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü / Peace Culture in Child and Youth Literature, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm), 978-975-374-192-7 (1.c), 978-975-374-193-4 (2.c) (Eylül 2016)
 • ASUTAY, Hikmet & vd. (2016) Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü / Peace Culture in Child and Youth Literature, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi ÖZET KİTABI - Trakya Üniversitesi Yayın No: 170, ISBN: 978-975-374-190-3 (Eylül 2016)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ocak 2014)
 • Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Ocak 2014)
 • Asutay, Hikmet / Eylem Budak Bayır “5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Kongre Tam Metin Kitabı (Özet Kitabı ile 1., 2., ve 3. Cilt)” Trakya Üniversitesi Yayınları: 101, ISBN: ISBN 978—975-374-107-1 (tk.), ISBN 978—975-374-108-8 (1.c.), ISBN 978—975-374-109-5 (2.c.), ISBN 978—975-374-110-1 (3.c.), Derleyen: Hikmet ASUTAY / Eylem BUDAK BAYIR, Edirne 2009. (Eylül 2009)
 • Oluşum Dergisi, Türk Kütüphanecileri Derneği Edirne Şubesi Yayın Organı Yazı İşleri Müdürlüğü ve Editörü (1994-2001) (Ocak 2001)

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Eğitim dergisi; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2019)
 • DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK 2019/1 (Mayıs 2019)
 • DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK 2018/2 (Nisan 2018)
 • DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK 2018/1 (Şubat 2018)
 • Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016)
 • ”10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia, Program Hakem değerlendirme kurulu üyeliği. (Eylül 2015)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. Bilim Kurulu Üyeliği (Eylül 2015)
 • İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (2015) (Mart 2015)
 • TÖMER Dil Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Ekim 2014)
 • Çocuk Ve Gençlik Yazını Derneği 2013 Yılı En İyi Gençlik Romanı Seçici Kurul Üyeliği, İstanbul 2014. (Ekim 2014)
 • Humanitas Dergisi; Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Mart 2014)
 • Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ocak 2014)
 • Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ocak 2014)
 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Ocak 2014)
 • 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve bilim Kongresi / International Balkan Congress for Education and Science, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Ekim 2014 Edirne.

Projeler

 • Asutay, Hikmet (2023) (Yürütücü) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı EPDAD - Akreditasyon Projesi (Ekim 2023)
 • Asutay, Hikmet (Proje Yürütücüsü) "XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi 1-4 Ekim 2020, Trakya Üniversitesi Kongre Merkezi - Edirne. TÜBAP tamamlanmış proje (Eylül 2022)
 • Asutay, Hikmet (Proje Yürütücüsü) / Proje Çalışanı: Furkan KOCA (TÜBAP-2021/10, kapanış; .............2021) "EINE VERGLEICHENDE ANALYSE DER RHETORISCHEN STRUKTUREN IN AUSGEWÄHLTEN TÜRKISCHEN UND DEUTSCHEN BILDERBÜCHERN" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -TÜBAP (Temmuz 2021)
 • 2020/118 Performans Puanı Talep ve Kullanımı Projesi (Aralık 2020)
 • Asutay, Hikmet (2020) T.Ü. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Akreditasyon Projesi (Haziran 2020)
 • Asutay, Hikmet (Proje Yürütücüsü) / Proje Çalışanı: Berna Kurtca (TÜBAP-2018/205, kapanış; 15.11.2019) "PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER MASALININ FİLM UYARLAMALARI KARŞILAŞTIRMASI İLE DEĞERLER DİZGESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -TÜBAP (Kasım 2019)
 • Prof. Dr. Hikmet ASUTAY Proje Konusu: “Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi” Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2019-58 (Mart 2019)
 • Prof. Dr. Hikmet ASUTAY Proje Konusu: “Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi” Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2019-13 (Şubat 2019)
 • Asutay, Hikmet: ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESI Proje Yard. Araştırmacıları: Yrd.Doç.Dr. Demirali Yaşar ERGİN , Öğr.Gör. Dr. Coşkun DOĞAN , Arş.Gör. Jale ÇELİK , Arş.Gör. Didem YILMAZ , Doç.Dr. Mukadder Seyhan YÜCEL. Tübap 2017-112. (Şubat 2018)
 • Prof. Dr. Hikmet ASUTAY Proje Konusu: “Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi” Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2017-31 2017 (Haziran 2017)
 • Asutay, H. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Tübap 2016/07 ile desteklenmiştir. (Mayıs 2016)
 • Hikmet ASUTAY, “Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi” Destekleyen Kurum, Proje No ve Tarihi: Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2015-140 2015 yılında tamamlanmıştır. (Aralık 2015)
 • Asutay, H. Mütercim Tercümanlık Bölümü Simultane Çeviri Ekipman ve Ses Sistemi - ALT YAPI Destekleyen Kurum, Proje No ve Tarihi: Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2015-; devam etmektedir (Yardımcı Araştırmacı)
 • Asutay, H. Proje Çalışanı: Atik, Oktay / Yüksek Lisans Projesi “Türk-Alman Yazınında Gençlik Alt Kültürü Motiflerinin Almanca Öğrenimi Açısından Kullanılabilirliği” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2014)
 • Hikmet ASUTAY, Proje Çalışanı: Zahide Torun, Proje Konusu: “Dil ve Yazın Öğretiminde Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Dedektif Öyküleri” (Türkisch-Deutsche Kinder- und Jugenddedektivgeschichten in der Sprach- und Literaturdidaktik)” Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2010-67; Edirne Kasım 2011. (Ocak 2011)
 • Hikmet ASUTAY Proje Çalışanı: Ayşe Çiftçi Proje Konusu: Son Dönem Türk- Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Popüler Kültür Metinlerinde Olağanüstü Güçler (Irreale Figuren in den Werken der populäre Literatur der Kinder- und Jugendliteratur in den letzten Jahren), Trakya Üniversitesi TÜBAP Projesi, 2009/24, Edirne 2009.

Ödüller

 • IBANESS - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017- Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında en iyi bildiri ödülü / Best Paper Award. 2017 (Mayıs 2017)
 • Trakya Üniversitesi 2013 Bilim ve Teşvik Ödülü (Mayıs 2013)
 • Trakya Üniversitesi 2012 Bilim ve Teşvik Ödülü
 • Trakya Üniversitesi 2008 Bilim ve Teşvik Ödülü

Diğer

 • Asutay, Hikmet (2015) “Yazın Derslerinde Kısa Film İncelemesi” Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Semineri; Edirne Lisesi, 23.06.2015, sunulan ancak basılmayan seminer (Haziran 2015)
 • Asutay, H., (Çeviri Kitap) “Slavia’ya Gelin, Birlikte Susacağız” Reiner Kunze, Roman Paradıgma Yayınları, Edirne 2012.
 • Asutay, H., “Modern Malte’nin Kentsoylu Acıları” Kitap-lık Dergisi; aylık edebiyat dergisi, Yapı Kredi Yayınları, ISSN: 1300-0586 Sayı: 137, Nisan 2010.
 • Asutay, H., “Almanya’daki Üniversitelerde Okutmanlık Görevi” Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Org., ISSN: 1300-3763 Yıl:15, Sayı: 57, Edirne; Ocak-Şubat-Mart 2007.
 • Asutay, H., “İlkgençlik Yazınının Kült Kitabı-Gönülçelen-; J.D.Salinger" Oluşum Dergisi; Türk Kütüp. Dern. Yıl:10, Sayı: 40, Edirne Ekim-Kasım-Aralık 2002.
 • Asutay, H., (Tanıtım) “Drogenromane Erschüttert Die Türkei" Bulletin-Literatur, Almanya 2001/3.
 • Asutay, H., “Gençliğin Yazını Ve Gençlik Romanları” Dünya Gazetesi Kitap Eki, Yıl 10, 116 / 8 Haziran 2001.
 • Asutay, H., “Günümüz Multimedyal Ortamında Okuma Edimi" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763 Edirne Nisan 2001.
 • Asutay, H., “Yabancı Diller Ve Yabancının Edebiyatı" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763 Edirne 8/31 2000.
 • Asutay, H., “Lirizm Ve Çözümleme Ölçütleri" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763, Edirne 7/27 1999.
 • Asutay, H., “Ekspresyonizm - Dışavurumculuk" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, ISSN: 1300-3763, Edirne Yıl: 7/25 1999.
 • Asutay, H., “Kültürel Çoğulculuk / Yeni Bir Örneklik" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, Edirne Yıl: 4/16 1996.
 • Asutay, Hikmet, “Yabancı Dil Olarak Almanca'nın Öğretimimizdeki Konumu ve Sorunları" Oluşum Dergisi; Türk Kütüphanecileri Derneği Yayın Organı, Edirne Yıl: 4/14 1996.

» Verdiği Dersler

Alman Edebiyatı I-II

 • Alman edebiyatında 17. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortasına kadar olan edebi dönemlerin ve akımların incelenmesi; gelişmelerin tarihi, felsefi ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesi; örnek metinlere veya eserlere yönelik alıştırmalar; etkinlikler yoluyla Almanca edebi metinleri anlama becerisinin geliştirilmesi (Almanca Yeni Lisans Programından alınmıştır)

Alman Yazınında Türk Kökenli Yazarlar (Yüksek Lisans)

Çağdaş Batı Romanı (Yüksek Lisans)

Çeviri Uygulamaları

ÇEVİRİ; Genel Metinler

ÇEVİRİ; Uzmanlık Metinleri I-II

Çocuk ve Gençlik Yazını

Elektronik Yazın (Yüksek Lisans)

Fantastik Yazın (Doktora)

HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ I VE II

 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık - Almanca bölümünde üçüncü sınıfta seçmeli olarak okutulan derste resmi noterlik belgeleri ile mahkeme kararlarının Türkçe-Almanca ve Almanca-Türkçe çeviri öğretimi ve de uygulamaları yapılmaktadır. 

Popüler Kültür ve Medya (Doktora)

Seçmeli "Alman Yazını" - Mütercim-Tercümanlık - Almanca

Seçmeli "Hukuk Metinleri" - Mütercim-Tercümanlık - Almanca

Türk-Alman Gençlik Yazını I (Doktora Dersi)

Türk-Alman Gençlik Yazını II (Doktora Dersi)

Yazınsal Metin Çevirisi