» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Aslı Araboğlu. 2015. "Özdüşünümsel Bir Aktarim: Yazar/Çevirmenin Değişen Gerçeklik Anlayişi İçinde “Memoirs Of Halide Edib” ve “Mor Salkimli Ev” Örneği". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN: 1305-7766 (basılı). (Aralık-2015, Cilt:17, Sayı:2 (Aralık 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Araboğlu, Aslı, 2012. “Çeviri ile Dil Kültür Sınırlarını Aşmak”, XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 18-19-20 Ekim 2012, Trakya Üniversitesi, (ed. Lütfiye Cengizhan), C 1, 462-464. (Ekim 2012)
  • Özen, Aslı. 2011. “”Çokkültürlü” Çeviribilime Bir Sosyal Bilimler Alanı Olarak Yaklaşabilmek”, I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20-21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi, (ed. İlhami Sığırcı, Ayhan Güneş, Ziya Tok), 443-451 (Ekim 2011)
  • Özen, Aslı. 2009. “Culture Transfer in Language Learning and Teaching: Sample of a Film”, The 3rd International Conference on Advance and Systematic Research, 12-14 October 2009, Zagreb University, Zadar CROATIA (Ekim 2009)
  • Özen, Aslı. 2009. “Technology Use in Teacher Training”, Promoting Teacher Education- From Intake System to Teaching Practice.” Conference, 19-21 May 2009, University of Kragujevac, Jagodine/Serbia, (ed. Violeta Jovanović), C 2, 277-291. (Mayıs 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Bir Üst-Eleştiri İncelemesi: Halide Edib Adıvar, “Tenkidi Tenkid” International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/30, p. 21-34 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12433, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY (Aralık 2017)
  • Füsun Ataseven ve Aslı Araboğlu. 2015. “İki Ayrı Dilde İki Aynı/Ayrı Otobiyografik Yapıt Üzerine Etnometodoloji-Çeviribilim Odaklı Bir İnceleme”, RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies. Güz 2015/1. 80-92. ISSN: 2148-7782. (Ekim 2015)

Editörlük / Yayınlama

  • Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri Özet Kitapçığı (Nisan 2017)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çeviri Eleştirisi I - II

Çeviri Projesi I-II

Çeviribilime Giriş I - II

Genel Metinler Çevirisi I - II