» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Akgun, A., Keser, I., 2024. Effect of flow behaviour of skim milk on microfiltration performance and cleaning efficiency of polyethersulfone membranes. Journal of Food and Nutrition Research, 63(1), 8-18, 2024.
 • Akgun, A., 2024. Improving the acidification kinetics, structural and sensory properties of low-fat yoghurt using high-pressure homogenization treatment. Mljekarstvo, 74 (1) 33-44.
 • Gul, L.B., Bekbay, S., Akgun, A., Gul, O., 2023. Effect of oleaster (Elaeagnus angustifolia L.) flour addition combined with high-pressure homogenization on the acidification kinetics, physicochemical, functional, and rheological properties of kefir. Food Science & Nutrition, 11, 5325-5337.
 • Gul, O., Atalar, I., Tornuk, F., Akgun, A., 2023. Process optimization of a cereal‐based fermented beverage (Boza) powder and investigating upscaling conditions, Journal of Food Process Engineering, 46(2), e14248.
 • Akgun, A., Yazici, F., Gulec, H.A., 2017. The combined effect of probiotic cultures and incubation final pH on the quality of buffalo milk yogurt during cold storage. Food Science & Nutrition, 1-12.
 • Akgun, A., Yazici, F., Gulec, H.A., 2016. Effect of reduced fat content on the physicochemical and microbiological properties of buffalo milk yoghurt. LWT-Food Science and Technology, 74: 521-527.
 • Yazici, F., Dervisoglu, M., Akgun, A., Aydemir, O., 2010. Effect of Whey pH at Drainage on Physicochemical, Biochemical, Microbiological, and Sensory Properties of Mozzarella Cheese Made From Buffalo Milk During Refrigerated Storage. Journal of Dairy Science, 93: 5010-5019.
 • Yazici, F., Akgun, A., 2004. Effect of some protein based fat replacers on physical, chemical, textural and sensory properties of strained yoghurt. Journal of Food Engineering, 62, 245-254.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gul, L.B, Akgun, A., 2023. Effect of High-Pressure Homogenization and Fat Content on Yogurt Fermentation Process. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2023, Vol. 7(4) 455-468.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akgun, A., 2023. Effect of different drying techniques on the techno-functional and structural properties of sesame protein isolate. V. Balkan Agriculture Congress, 20-22 September, Edirne.
 • Akgun, 2014. Fruit-Flavored Yogurt- A Review. Agribalkan, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne.
 • Akgun, A., 2014. Textural properties of set yogurt made from ultra-high pressure homogenized cow milk. Agribalkan, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne.
 • Akgun, A., 2013. The Physicochemical Properties of Low-Fat Strained (Suzme) Yoghurt . II. Traditional Foods From Adriatics to Caucasus. 24-26 October, Ohrid, Macedonia.
 • Ozcakmak, S., Akgun, A., Dervisoglu, M., 2011. The Inhibition of Contaminated Molds by Some Essential Oils in Cheeses. 11th International Congress on Engineering and Food “Food Process Engineering In a Changıng World” May 22-26, Athens, Greece.
 • Akgun, A., 2011. Casein Phosphopeptides (CPPs) as Functional Dairy Ingredients”. Food Science, Engineering and Technologies Congress. October 14-15, Plovdiv, Bulgaria.
 • Ozcakmak, S., Dervisoglu, M., Akgun, A., Akcin, A., Akcin, T.A., Seyis, F., 2011. The effects of Heracleum platytaenium Boiss essential oil on the growth of ochratoxigenic Penicillium verrucosum (D-99756) isolated from Kashar Cheese. 11th International Congress on Engineering and Food “Food Process Engineering In a Changıng World” May 22-26, Athens, Greece.
 • Akgun, A., Dervisoglu, M., Yazici, F., 2011. Functional Properties of Milk-Derived Bioactive Peptides. International Food Congress: “Novel Approaches in Food Industry”, 2011, Cesme, Izmir.
 • Akgun, A., Yazici, F., 2010. Farklı Yağ Oranları İçeren Manda Yoğurtlarının Duyusal Özellikleri”. 1. Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu 15-17 Nisan, Tekirdağ.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kulaksiz, Ç., & Akgün, A. 2020. Meriç Nehri (Edirne) Boyunca Nehir Suyuyla Sulanan Çeltiklerde Pestisit Kalıntıları. Akademik Gıda, 18(1), 36-44.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akgün, 2022. Peynir Üretiminde Membran Ayırma Teknolojisi Uygulamaları. Türkiye 14. Gıda Kongresi, 19-21 Ekim
 • Akgün, 2022. Gıda Yoluyla Taşınan Virüsler ve Solunum Yolu Virüsleri Bulaşma Riski. Türkiye 14. Gıda Kongresi, 19-21 Ekim.
 • Akgün, A., 2015. Türkiye'de ve Dünyada Yüksek Oleik Asit İçerikli Ayçiçek Yağı Üretim Durumu. Yabited, II.Bitkisel Yağ Kongresi, 07-09 Mayıs, Tekirdağ.
 • Akgün, A., Yazıcı, F., 2011. Geleneksek Bafra Manda (Kömüş) Yoğurdu. Samsun Sempozyumu,13-16 Ekim, Samsun.
 • Yazıcı, F., Dervişoğlu, M., Akgün, A., Aydemir, O., Aki, U., 2008. Fonksiyonel Gıda Bileşeni Bitkisel Steroller. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
 • Dervişoğlu, M, Yazici, F., Aydemir, O., Akgün, A., Temiz, H., Atcı, M., 2008. Gıda ve Kanser. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
 • Akgün, A., Yazici, F., 2005 .Fındığın Önemi ve Aflatoksin Problemi. II.Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 23-24 Mayıs, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akgün, A., Damar Huner, İ., Yılmaz, E., Çınar, K., 2017. Gıda Analiz Uygulamaları, Sidas Yayınları, ISBN: 978-605-5267-36-0 Yayın No: 3829317, 131s.

Projeler

 • Fındık posası yan ürününden fındık bazlı su kefiri üretimi ve karakterizasyonu, 2024/2025.
 • Yüksek basınçlı homojenizasyon ön işleminin susam protein izolatının glikasyonunun yapısal, fonksiyonel ve biyoaktif özellikler üzerine etkileri, 2024/2025.
 • DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre) Cihazı Yazılım Güncelleme Projesi, 2024.
 • Fındık Protein İzolatının Asitle Jelleşmesi Üzerine Yüksek Basınçlı Homojenizasyonun Etkisinin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2023/2024.
 • Edirne Meriç nehri boyunca sulanan çeltiklerde pestisit kalıntı düzeylerinin belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2018/2019.
 • Ultra Yüksek Basınçta Homojenizasyon İşleminin Yağı Azaltılmış Yoğurdun Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017/2018.
 • Enstrümental Analiz Yöntemleri ile Kaliteli ve Güvenli Gıda Üretiminde Önemli Olan Gıda Bileşenlerinin Nitel ve Nicel Olarak Analizleri TÜBAP-2012/, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2012-2013.
 • Ultra Yüksek Basınçta Homojenizasyon İşleminin Yağı Azaltılmış Ve Yağ Yerine Geçen Madde İçeren Yoğurtların Yapısal Ve Duyusal Özelliklerine Etkisi TÜBAP-2012/, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012-2013.
 • Edirne İli Genelinde Faaliyet Gösteren Yemek Firmalarının, Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Açılardan Güvenli Gıda Üretimlerinin Kontrolü, TÜBAP-2010/62, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2011.
 • Geleneksel Bafra Manda (Kömüş) Yoğurdunun Teknolojik Standardizasyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı 2006-2009.
 • Bazı Yağ Yerine Geçen Maddelerin Süzme Yoğurt Üretiminde Kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı 2000-2003.

Ödüller

 • Tübitak Yurt içi Doktora Bursu
 • Gıda Mühendisliği Bölüm Birinciliği

» Verdiği Dersler

GDM226 Gıda Kimyası

 • Lisans Zorunlu Ders

GDM322 Gıda Analizleri II

 • Lisans Zorunlu Ders

GDM323 Gıda Analizleri I

 • Lisans Zorunlu Ders

GDM419 Gıda Mühendisliği Araştırmaları

 • Lisans Seçmeli Ders

GDM444 Gıda Pazarlama

 • Lisans Seçmeli Ders

GDM454 Tahıl İşlemeTeknolojisi

 • Lisans Seçmeli Ders

GDM457 Et Bilimi ve Teknolojisi

 • Lisans Seçmeli Ders

GDM467 Süt Bilimi ve Teknolojisi

 • Lisans Seçmeli Ders

GDM709 Gıda Analiz Teknikleri I

 • Yüksek Lisans Zorunlu Ders

GDM714 Gıda Katkı Maddeleri, Kirleticileri ve Toksikoloji

 • Yüksek Lisans Zorunlu Ders