» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Othering through Hate Speech: The Turkish-Islamist (V)Akit Newspaper as a Case Study, Yrd. Doç. Dr. Burak Gümüş ile birlikte, Turkish Studies (2012 Eylül sayısında yayımlanmak üzere kabul almıştır), Routledge, USA (Uluslararası SSCI indeksli dergi) (Eylül 2012)
 • Climate Change and It's Effects: Turkey According to the International Conventions, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Güler ile birlikte, Journal of Enviromental Protection and Ecology, Cilt:8 Sayı:2, Yaz 2007 (Uluslararası SCI indeksli hakemli dergi), s: 410-417. (Temmuz 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SÂMİHA AYVERDİ’DE SİYASAL VE TOPLUMSAL GÖRÜŞLER YA DA YİTİK BİR TOPLUMUN ARDINDAN KOŞANLAR, Öğr. Gör. Uğur EYİDİLER ile birlikte, Al- Farabi Uluslararası indeksli dergi , C: 6 Sayı: 4,Araılık 2021, s. 16-28, İKSAD. (Aralık 2021)
 • WILSON’S PRINCIPLES SOCIETY, Emine AKGÜN ile birlikte, Management and Education Academic Journal v: 17/4 pp: 7-13 EBSCO indeksli uluslararası dergi Burgas: Bulgaria (Temmuz 2021)
 • DEVELOPMENT OF THE POLITICAL THEATER IN THE OTTOMAN STATE: POLITI-CAL DISCOURSE IN THE TRADITIONAL IMPROVISED THEATRE, Management and Education Academic Journal cilt: 17/4 s: 14-19, EBSCO indeksli akademik dergi, Burgas/Bulgaria (Temmuz 2021)
 • SAMİHA AYVERDİ’DE GELENEKSELLİKTEN MODERNİTEYE MUHAFAZAKÂR KADININ DÖNÜŞÜMÜ: MÜNEVVER- “MAKBUL” VE MÜTEDEYYİN, TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal, Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER ile birlikte, v: 13/50 s. 17-23, (Kars Kafkas: Kars) (Haziran 2021)
 • "An Evaluation of Sozcü and Sabah Newspapers Throughout the 2019 Local Election Campains", Öğr. Gör. Bahriye ESELER ile birlikte, Management and Education: Humanities and Social Sciences, v:16/4, Burgas/ Bulgaria, s: 15-18, EBSCO ineksli uluslararası dergi. (Haziran 2020)
 • "The Development of Anti- Socialist Political Theater", Management and Education: Humanities and Social Sciences, v:16/4, Burgas/ Bulgaria, s: 7-14, EBSCO ineksli uluslararası dergi. (Haziran 2020)
 • An Evaluation of Readers' Comments in Internet Newspapers, Öğr. Görevlisi Bahriye ESELER ile birlikte, Management and Education Academic Journal, Yıl 15 cilt 4 , 2019 (Bourgas, Bulgaria) s. 20-23. (Haziran 2019)
 • The Priorities of the Political Theatre from Brecht to Havel, Management and Education Academic Journal, Yıl 15 cilt 4 , 2019 (Bourgas, Bulgaria) s. 14-19. (Haziran 2019)
 • "The macedonia Conflict Versus Young Turk Revolution", ESOSDER, 2018 yaz c: 17 s. 67, Uluslararası İndeksli Hakemli dergi, http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/37393/341613, s. 1317-1326. (Temmuz 2018)
 • Debates on the Function of the Television as a Social Function Designer, Academic Journal Management and Education, Şermin DURAL ile birlikte, C. 14, S. 4 (Assen Zlatarov, Burgas), s:15-22. (Haziran 2018)
 • The Right to Eucate of the Nomadic/ Semi- Nomadic Children in Turkey: A Story of "Two Sides", Academic Journal Management and Education, C. 14, S. 4 (Assen Zlatarov, Burgas), s:7-14. (Haziran 2018)
 • The Conflict Of Turkish Nationalism With "The Kurdish Problem", International Journal of Multidiisciplinary Thought, Uluslararası endeksli dergi, v:7 Syı: 1, s. 281-293, Nisan 2018. (Nisan 2018)
 • "Adaptation Problem of Rumelian Immigrant Women to Turkish Politics", Öğr. Gör. Bahriye ESELER ile birlikte, International Journal Of Latest Research in Humanities and Social Sciences, v: 1 S: 6, http://www.ijlrhss.com/current%20issue.html, India, Uluslararası hakemli dergi, s: 1-6) (Mart 2018)
 • "Introduction to Socialism: A Theoretical Framework", Academic Journal: Management and Education, Yıl: 13 Sayı: 4, Taylan Özgür ÜRESİN ile birlikte, Assen Zlatarov: Burgas, s: 23-29. (EBSCO) (Eylül 2017)
 • The Turkish Ethnic Group in Bulgaria: Problems of Migration, Doç. Dr. Penka Peeva ile birlikte, Assen Zlatarov University Annual Social Sciences Journal, vol: 45 Book:2- 2016, s. 22-30, (Bourgas, Bulgaria) (Aralık 2016)
 • LEGISLATIVE CHANGES IN THE PUBLİC HOUSING POLICY AND THE NEW PLANED PERIOD (1980-2000), Management and Education Academic Journal, Yıl 13 cilt 4 , 2016 (Bourgas, Bulgaria) s. 7-14 (Haziran 2016)
 • THE DEVELOPMENT OF "NATIONALIST SPIRIT" IN BALKAN IMMIGRANT TURKS: 1950-80, Bahriye ESELER ile birlikte, Management and Education Academic Journal, Yıl 12 cilt 4 , 2016 (Bourgas, Bulgaria) s. 15-21 (Haziran 2016)
 • MODIFIED PERCEPTION OF VOTERS, THE “NEW LINE NATIONALISM” AND MHP AS THE “KEY PARTY” OF POLITICS IN TURKEY, International Journal of Multidisciplinary Thought c:V no: 4, USA. (Aralık 2015)
 • MOTIVATING EFFECT OF ADVERTISEMENTS ON CHILD PERCEPTION: YOGHURT ADVERTISEMENTS AS A CASE SAMPLE, European Scientific Journal, v:11 No: 29 October 2015 (ESJ, Makedonya) s: 50-64. (Ekim 2015)
 • Urbanization Problen and Social Housing in Turkey (1980-2000): Başakşehir as a Case Study, Management and Education Academic Journal, Yıl 11 cilt 4 , 2015 (Bourgas, Bulgaria) s. 10-15 (Eylül 2015)
 • Discussions on Democratic Governance in AKP Era, Humanities and Social Sciences Review, Uluslararası indeksli hakemli dergi, c:3 s. 5 s: 507-516 (IJAS, USA) (Aralık 2014)
 • Referring to History in Discussions on the Change of Voting System: The Proportional Representation System, Academic Journal c: 10, s:4, Burgas, Bulgaria (Eylül 2014)
 • DEBATE FOR SOLIDARITY IN THE LEFT WING AND ECEVIT IN 1990s, The International Journal of Civic, Political, and Community Studies, c:11 s: 1 CGPublisher, Illinois, ABD s:21-33 (Mart 2014)
 • A Few Remarks on the Cultural Aspects of the French Revolution, Humanities and Social Sciences Review Volume:2 NUmber:2, UniversityPublications, USA. s: 379-386 (Aralık 2013)
 • Changes in Unionism Policy in Turkey: Unionism and Politics, Öğrt. Gör. Üner ERTEM ile birlikte, The Journal of Civic, Political and Commu8nity Studies, c: 10 s: 3, cgplisher, Illinois. (Kasım 2013)
 • Domestic and International Factors of Ethnic Violence: PKK Movement UNtil 2005, Management and Educational Academic Journal, YıL.9 cilt: 4, Assen Zlatarov University, Bourgas, s: 7-13, Uluslararası Hakemli Dergi. (Eylül 2013)
 • The Concept of Nation and Nationalism in Turkey Comparing to the West, Bourgas, Bulgaria, Academic Journal Cilt:7 Sayı:2.s. 9-15 (12 puan) (Eylül 2012)
 • A Theorist Between Fascism and Nationalism in the First Wave of Turkish Nationalism: Nihal Atsiz, The International Journal of Diversity, CGP Melbourne, Australia, Cilt:11 Sayı:1, Yaz 2011 (Uluslararası indekli hakemli dergi) s. 159-175. (12 puan) (Haziran 2011)
 • The Social Basis of Secularism: From Late- Ottomans to Early Republic Period, Gürkan Ozan Tekin ile birlikte, The International Journal of Humanities, CGP Melbourne, Australia, Cilt: 8 Sayı:1, Yaz 2010 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s. 97-111. (Haziran 2010)
 • New World Order- AKP- Turkey: Global Dilemma in a Nation-State, The International Journal of Innovation, Management and Technology, Singapore, Cilt:1 Sayı:2, Haziran 2010 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s: 158-163. (Haziran 2010)
 • Clashing Against Modernism: Culture versus Civilization and Discussions on Multicultural Conflict in the Developing Countries, The International Journal of Humanities, CGP Melbourne, Australia, Cilt: 6 Sayı:1, Yaz 2008 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s. 43-49. (Haziran 2008)
 • LEGISLATIVE CHANGES IN THE PUBLİC HOUSİNG POLİCY AND THE NEW PLANED PERIOD (1980-2000), Management and Education Academic Journal, Yıl 12 cilt 4 , 2016 (Bourgas, Bulgaria) s. 10-15

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Erken- Orta Cumhuriyet Dönemlerinde Türkiye'de Politik Tiyatro, IECES I)nternational Conference Proceedings Book s. 459-467, kasım 2021. (Kasım 2021)
 • "Yerli ve Yabancı Sinemada Melodram Türü", Şermin Dural ile birlikte, The 11th edition of Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2021a) Proceedings Book, 2-3 Şubat 2021, s. 60-72, Gjakova/ Kosova. (Mart 2021)
 • "Debate on Wilson Principles within the National Press after the Armistice of Mudros", Emine AKGÜN ile birlikte, The 11th edition of Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2021a) Proceedings Book, 2-3 Şubat 2021, s. 170-181, Gjakova/ Kosova. (Mart 2021)
 • View On Rights and Freedoms in the Context of Luhmann's Thesis, ECLLSS 2019, 7. ECLSS International Conference Proceedings Book, Ekim 2019 s: 2-13. (Ekim 2019)
 • Kamu Güvenliği- Yurttaş Hak ve Özgürlükleri (Güvenliği)Tartışması: Ya Da Devlet Neden Korkar, Yurttaş Ne İster, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Tam Metin Bildiri Kitabı, Gaziantep, s. 1320-1333. (Ekim 2019)
 • TURKISH-GREEK FACEBOOK GROUPS’ BINATIONAL INTERCEPTION ON POLİTİCAL- SOCIAL ISSUES VIA INTERNET, Prof. Dr. Burak GÜMÜŞ ve Mustafa SELÇUK ile birlikte, 5th International Research Congress Tam Metin Bildiri kitabı, Asos: Ankara, 2019, s. 889-915. (Eylül 2019)
 • Kayıtdışı İstihdama Genel Bir Bakış: Evde İş Yapan Kadınlar Örneği, Öğr. Gör. Bahriye ESELER- Gülizar BÜLBÜL- Gamze TEKE ile birlikte, ICEESS Uluslararası Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Bandırma: Eylül 2019, s. 205-217. (Eylül 2019)
 • Gümrü- Moskova Anlaşmalarında Milli Mücadele'nin Doğu Cephesinde Barışın Sağlanması, Habibe DENİZ ile birlikte, 2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 791-802, (Ekim 2018)
 • "MEVSİMLİK GÖÇER- YARI GÖÇER AİLELERDE ÇOCUĞUN 121 DEĞERİ VE EĞİTİME ERİŞİM HAKKI", III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet KOngresi Bildiriler kitabı, İKSAD, Adıyaman, s. 121- 132. (Nisan 2018)
 • "THE BASIC ARGUMENTS OF SOCIALIST LEFT MOVEMENT FROM THE DP PERIOD TO THE MILITARY COUP", RESSCONGRESS Bandırma Proocedings Kitabı, Taylan Özgür ÜRESİN ile birlikte, Ekim 2017, s, 789-796. (RESS, Ankara) (Ekim 2017)
 • GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE ULUSAL İKTİSAT POLİTİKALARI- PROLETARYA- KÖYLÜ SINIFLARI VE ETHEM NEJAT BEY, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK 2017) Bildiri Kitapçığı c: I, Indense, İstanbul. s: 178-187. (Nisan 2017)
 • AKP as a Liberal "Project Party" in the Political Communion Struggle in Turkish Conservatism", GAI (Global Academic Institute) 2016 Prague Conference Proceedings Book, ISBN: 978-0-9965805-4-7, Prague, Czech Republic s. 239-248. (Ekim 2016)
 • "Bayrampaşa İlçesinin Sosyo Kültürel Dokusunun Oluşumunda Toplumsal Hafıza- Balkan Göçmenlerinin Etkisi", II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 5- 7 Mayıs Nizip- Gaziantep Bildiri Kitabı, Bahriye ESELER ile birlikte, s. 568-590 (PEGEM Akademi, İstanbul) (Ekim 2016)
 • GLOBALIZATION/ PLURALISM/ COMPETITION ISSUES FROM MUTUAL DEPENDANCY TO DEPENDANCY PARADIGMS: FACT OF BEING DEPENDENT AND THE STATE, Politsci 2015 International political Science Conference: Power and resistance Current Debates and Historical Backround Proocedings Book, 12-12 Aralık 2015, İstanbul, DAKAM 2015, s: 21-30. (Aralık 2015)
 • Homeland Problen and Anatolianist Movement, VI. International Congress on Social Sciences, 8-12 Haziran 2014 c.1 s: 39-48, Komrad, Moldova (Haziran 2014)
 • Social Project Against Othering, 4. International Conference on European Studies: Social , Economic and Political Transition of the Balkans Proceedings Book, Epoka University, Tirana, s. 37-48. (Kasım 2013)
 • Social Stratification and De-Construction of Politics within Population Overspill, First International Symposium on Corporate Responsibility and Sustainable Development, Metropolitan University Business Scholl, Londra, 19-20 Nisan 2011 (Nisan 2011)
 • Reality Shows and Isolated Socities: “Mahmut Tuncer Show” as a Case Study, The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, CGP Melbourne Australia, Cilt: 10 Sayı:1, Yaz 2010 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s: 173- 184. (Ağustos 2010)
 • Nation States and Social Conflict in Terms of Global Depression, V. International Conference on Restructing the Economy After the Global Crisis, Erdek- Balıkesir, 27-29 Mayıs 2010, Proceedings e-Book s. 2-11. (Mayıs 2010)
 • 1944 Pan-Turanism Movements:From Cultural Nationalism to Political Nationalism, V. International Conferance on Education, Science, Economics and the Technologies ın the Global World, Burgaz- Bulgaristan, 4-6 Eylül 2009, Academic Journal Cilt:5 Sayı:3 (Eylül 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • A Discussion on the Mood of Democratic Aspect through Representation and Liberty Issues, IECES Internstionsl Conference Proceeding Books, Emir GÜNGÖREN ile birlikte, s. 562- 570, Kasım 2021. (Kasım 2021)
 • Milli Mücadele'de Çerkez Hareketi ve Sarıefe Edip, Büşra İŞGÜZAR ile birlikte, Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Socias Sciences Proceeding Book, s: 501-508. (Temmuz 2019)
 • KALIMERHABA : TURKISH-GREEK FACEBOOK COMMUNITIES, Prof. Dr. Burak GÜMÜŞ ve Mustafa SELÇUK ile birlikte, III. Dimitri Yaranovski International Congress Book, Kasım 2018, s. 8-20. (Kasım 2018)
 • "The Educational Difficulties For the Seasonal Nomadic/ Semi- Nomadic Children in Turkey: Work at Farm Suffer in School a World far Beyond Reality and Dreams", 2018, International Business Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Educational Research Conference Proceedings Book, s. 16-23, ICBTS, USA. (Temmuz 2018)
 • "Dezavantajlı Bir Grup Olarak Çingenelerin Yerel Yönetim Mekanizmalarında Algılanırlık Durumu: Tekirdağ ve Bandırma Örneği", KAYFOR 14 Özel Sayı Bildiri Dergisii, Bahriye ESELER ile birlikte (Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kongre Özel Sayısı, Van) s. 231-252. (Kasım 2017)
 • "Mevsimlik Tarım İşçisi Göçer/ Yarı- Göçer Aile Çocuklarının Eğitime Erişim Hakkı Ya Da Bir "Hayaller' ve 'Gerçekler' Hikayesi",^11. Uluslararası KAYSEM Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-30 Eylül 20 2017 Elazığ, s. 1377-1393 (Kasım 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çingenelerin Sosyal ve Toplumsal Sorunları: Mahcup Red Notaları, Bahriye ESELER, Paradigma Akademi Yayınları: Çanakkale, 224 sayfa. (Eylül 2021)
 • "Muhafazakar Cemaatin Eril Dünyasında Modernist Bir Kadın Derviş: Samiha Ayverdi", Sosyal Bilimlerde Seçme Konular-1, Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER ile birlikte, İKSAD Publishing House, Adıyaman. s: 259- 298, (Mayıs, 2021). (Mayıs 2021)
 • "Osmanlı'dan Erken Cumhuriyete Türkiye'de Feminizmin Tarihsel Kökenleri", Siyasal, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya-4, Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER ile birlikte, Berikan, Ankara. s: 231- 248. (Aralık 2020)
 • "Feminizmin Tarihsel Kökenleri: Liberal Feminizmden Hashtag Feminizmine", Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER ile birlikte, Gece Kitaplığı, Ankara, s: 17-42. (Haziran 2020)
 • "Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Modernleşmesinde Akçura Etkisi: Gökalp İdealizmine Karşı Kafkas Realizmi", Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya -1-, Berikan Yayınevi, 2019: Ankara. s: 127- 138. (Mart 2019)
 • "Die Entstehung des türkischen Bürgertums in der jungtürkischen Ära (1908–1918)", Die türkische Bourgeoisie – Ursprung, Entwicklung, Gegenwart , Doç. Dr. Fahri TÜRK ile birlikte. (Peter Lang, Frankfurt) (Haziran 2017)
 • "Recalling Contemporary Nationalism As a Threshold Against the Conflict In Between Globalization and State", Social Sciences and Humanities: A Global Perspective, Öğr. Gör. Emre CON ile bilrikte, 2016 Eylül, s: 7-21 (Detay, Ankara) (Eylül 2016)
 • "Balkan Nationalism In Considiration of Nationalist- Revolutionary Leadership and Nationalist Turkish Literature: The Lost of Western Rumelia/ Freedom Problem/ Events- PortraitsEastern Question, imperial Policy and Balkan Nationalism (1815-1918), Burgaz, 2013. s: 61-110 (Aralık 2013)
 • “From the Roadmap for Islamic Societies to a Dangerous Game on Social Engineering: Turkish Democracy”, Dillemas of Democracy in the Middle East: Cases from Turkey, Jordan and Israel, Ed: Krzysztof Koscielniak, UNUM Publishing House, Cracow- 2010 (s. 121-141). (Mayıs 2010)
 • “The Development of Panbturkism in the Late- Otoman Era”. Global Affairs in a Turbulent World: Perspectives and Contreversies, Edited by: Yannis Stivachtis, Atiner Publications, Athens- 2008 (550 sayfa) (s: 507-527) (Şubat 2008)
 • His Story: Mustafa Kemal and Turkish Revoluton, iUniverse Publications, Lincoln-2007 (208 sayfa)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Ev Halinin İçinden Toplumun Geneline Medyanın Dönüştürücü İşlevinde 'Katılımcı İzleyici' Olgus"u, Kafkas Üniversitesi İİBF dergisi s: 10/1, s. 403-424, Karfkas Ü., Kars). (Ekim 2020)
 • DÜZENLEYİCİ DEVLET KAVRAMI IŞIĞINDA TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, Öğ. Gör. Bahriye ESELER ile birlikte, Türk Yurdu, Yıl: 109 s: 391, Mart 2020. (Mart 2020)
 • BİR KARŞI- HEGEMONYA KÜLTÜRÜ OLARAK ÇİNGENE MÜZİĞİ: “MAHCUP RED NOTA”LARI, Öğr. Gör. Bahriye ESELER ile birlikte, Etnomüzikoloji Dergisi: Hegemonya ve Müzik Sayısı no:3, s: 26- 49, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Ulusal hakemli dergi) (Mart 2019)
 • Polemik: Gökalp- Akçura Dikotomisi (Zıtlığı) Üzerinden Türk Düşünce Tarihinde “Karıştır- Barıştırcı” Zihniyetin İflası, Türk Yurdu dergisis, Yıl: 108/ 378, Şubat 2019. (Şubat 2019)
 • Günümüz Tartışmaları Işığında Osmanlı Devletinin Emperyal Vizyonu ve Devlet Kadrolarının Yeniden Üretimi Üzerine Düşünceler, Turan Jeopolitiği Akademik Bilimsel Dergi s: 35 2018/ Temmuz (Turan Vakfı- İstanbul). (Temmuz 2018)
 • KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNDEN MUHAFAZAKAR KADIN İMGESİNİN KAPİTALİST PİYASA İLİŞKİLERİYLE UYUMLULAŞTIRILMASI YA DA “HAZİN” BİR AYŞECİK HİKAYESİ, Turan Jeopolitiği Dergisi, Ulusal Hakemli Dergi, s: 28, Yaz-2016 (Turan, İstanbul) (Temmuz 2016)
 • Toplumsal Tiyatronun Gelişimi Üzerine-II, Tüş ve Düşünce dergisi Yıl: 2 s: 6 Haziran 2016, s. 48- 55 (KÜBAK, Trabzon) (Haziran 2016)
 • Putnam'on Çok- Boyutlu Oyun Kuramı Üzerinden Siyasal Alan ve MHP'ye Bakmak, Tüş ve Düşünce dergisi Yıl: 2 s: 6 Haziran 2016, s. 1- 15 (KÜBAK, Trabzon) (Haziran 2016)
 • RUMELİ GÖÇMENLERİNİN SİYASAL KATILIMI VE DAVRANIŞLARI: BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ, SOBİAD Yıl:3 S: 6, Bahriye ESELER ile birlikte, Ulusal indeksli hakemli dergi, Malatya s: 74-82. (Mart 2016)
 • Makedonya Sorunu Ya da Yakın Tarihin ilk "Kızıl Elma Koalisyonu", TURAN- SAM Uluslaraarsı Bilimsel Hakemli dergi, cilt 8 sayı 29, Kars- Türkiye, ASOS indeksli degi. s. 221-230. (Mart 2016)
 • Toplumsal Tiyatronun Gelişimi Üzerine, Tüş ve Düşünce dergisi Yıl: 1 s: 4 Aralık- 2015, (KÜBAK, Trabzon) (Aralık 2015)
 • Bağımlılık Paradigmaları Ve Devlet, Öğr. Gör. Emre CON ile birlikte, Tüş ve Düşünce c:1 s:3, KÜBAK, Trabzon. s. 7-23. (Kasım 2015)
 • Osmanlı’dan Cumhuriyete Toplumsal Yapısökümünde Kafkas Düşüncesinin Belirleyici Etkisi, Tüş ve Düşünce Dergisi s:2, Haziran 2015, Kültür Bilimleri Akademisi, Trabzon s. 91-119 (Haziran 2015)
 • REKLAM İLETİLERİ ÇERÇEVESĐNDE ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÇOCUK HAKLARI VE MEDYA ETİĞİ, ESOSDER, TÜBİTAK indeksli hakemlş dergi, Bahar- 2015 c.14 S. 53 (Mart 2015)
 • Son 20 Yılda Milliyetçi Hareketten Yeni Türkiye'ye Döşenen Taşlar ve Sorunlar, 2023 De4rgisi Duvara Doğru Koşu: "Yeni Türkiye" özel sayısı Yıl. 12/ 153 s: 14-22 (Ocak 2014)
 • Türk Milliyetçiliği Soruşturması, Türk Yurdu cilt:33, Ocak 2013, sayı: 305, Türk Yurdu- Ankara s: 29-32 (Ocak 2013)
 • Milletten Milliyetçiliğe Uzanan Kuramsal Bir Değerlendirme, Türk Yurdu Cilt 32 Mart 2012 Sayı: 295, Türk Yurdu, Ankara s.329-344 (Mart 2012)
 • Toplumsal Belleğin Yapıbozumunda Modernite ve Temel Kavramlar: Devlet/ Ulus- Devlet/Millet, Ankara, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 6 Sayı: 24, Nisan 2010 (Ulusal hakemli dergi) s: 89-116. (Nisan 2010)
 • Türkiye'de Çevreci Harekete Sağlanan Destek ve Yeşil Siyaset, TC Trakya Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:10 Sayı: 2, http://sosyalbilimlerenstitusu.trakya.edu.tr/ dergiaralik2008.pdf (Aralık 2008), (TÜBİTAK indeksli hakemli dergi) s 190-216. Clashing Against (Aralık 2008)
 • Sosyal Devletin Eğitim İşlevi, Ar. Gör. Sedef Zeyrekli ile birlikte, Üniversite ve Toplum, Cilt:8 Sayı:2, Haziran 2008, http//www.universite-toplum.org/text.php3?=368. (Ulusal indeksli hakemli e-dergi) (Haziran 2008)
 • Antonio Gramsci Düşüncesinde Tarihsel Blok, Hegemonya, Aydınlar ve Bunalım Süreçleri Kavramları, TC Trakya Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:9 Sayı: 1, http://sosyalbilimlerenstitusu.trakya.edu.tr/dergiaralik2007.pdf (Aralık 2007), (TÜBİTAK indeksli hakemli dergi) s 73-86. (Aralık 2007)
 • Göç Sorunu ve Gecekondulu Nüfusun İktidara Yürüyüşü,Ar. Gör. Sedef Zeyrekli ile birlikte, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:15 Sayı:4 Ekim 2006, TODAİE, Ankara (Ulusal indeksli hakemli dergi), s: 5-16 (Ekim 2006)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Çingene (Roman Alt-Kültürü Üzerinden Toplumla Bütünleşme Projesi OLarak "Sevginin Ritmi" Projesi", Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sosyal Haklar Kongresi Bildiri Kitabı, TODAİE- Ankara, s. 409-424. (Mart 2014)
 • Notalardan Eğitime Bir Sosyal Bütünleşme Projesi: Sevginin Ritmi, VII. Sosyoloji KOngresi Bildiri Kitabı c:1 s: 143-154, TC Sıtkı KOçman Üniversitesi, Muğla (Aralık 2013)
 • Türkiye'de Katılım Sorunu ve Tabandan Tavana Demokrasi İnşasında Kentsel Siyasetin Önemi, KAYSEM 2013 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu,Pegem Akademi, Ankara. s: 247-254. (Kasım 2013)
 • Türkiye'de Sosyal Devlet ve Yaşlı Hakları Üzerine Bir İnceleme, Gülçin CON ile birlikte,III. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi- Kocaeli, 25- 26 Ekim 2011, Bildiriler Kitabı s. 483-496 (Ekim 2011)
 • "Mutlu Vahşi"den Bilgi Çağına: Liberal Ahlak- Siyasal Özgürleşme- Teknolojik Diktatörlük Tartışması, VIII. KAYFOR (Kamu Yönetimi Forumu): Kamu Yönetimi ve Teknoloji, TODAİE, Ankara, Bildiriler Kitabı- 2011 s. 66-87 (Ekim 2011)
 • Türk Sağında Çokkültürlülük Yaklaşımı, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar. Malatya, 19-23 Eylül 2006 (Eylül 2006)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Türk Milliyetçiliği ve Kürt Sorunu", VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar, Çatışmalar ve eylemlilikler Çağında Sosyoloji Bildiriler Kitabı (ODTÜ, Ankara) s. 265-271. (Haziran 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Necdet Sevinç", Türk Milliyetçiliği Portreler, Püf, Ankara, s.521-532. (Kasım 2019)
 • "Nurettin Topçu", Türk Milliyetçiliği Portreler, Püf, Ankara, s. 321-342. (Kasım 2019)
 • "Raymond Williams'ın Televizyon Teorisi Üzerine" Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II, Berikan: Ankara, s: 177-192. (Eylül 2019)
 • Batıda ve Türkiye'de Kuramsal Milliyetçilik, 400 sayfa (Bilge Kültür, İstanbul. Ekim, Aralık 2018. (Ekim 2018)
 • "Kültürel Dönüşüm Ajanları OlarakTematik Haber Kanalları", Modern Dünyada Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat içinde, Şermin DURAL ile birlikte, Berikan: Ankara, s: 451- 470. (Haziran 2018)
 • Küresel Bakış, "Annan Planı Sonrasında Türkiye- AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu", Bahriye ESELER- Recep CENGİZ, Zehra GÜRSOY ile birlikte, (2017), (İKSAD, Gaziantep), 112 sayfa. (Aralık 2017)
 • "YERELDEN EVRENSELE MİLLİYETÇİLİK 'KIL ÇADIR' İDEOLOJİSİ DEĞİLDİR", Milliyetçilik Soruşturması, Editör: İkbal VURUCU, Karaağaç, Ankara. (Şubat 2017)
 • "İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE RUMELİ’DE YAŞANAN TÜRK GÖÇLERİ VE MUHACİRLİK SORUNU", Savaş ve Toplum kitabı içinde (2016), Bahriye ESELER ile birlikte, Eğitim, Konya. s: 161-201. (Aralık 2016)
 • "YIKIM İLE İNŞA ARASINDA BİR KİLOMETRETAŞI: 24 TEMMUZ’DA YAKILAN ULUS-DEVLET ATEŞİ", Bayrak Kalpak Revolver isimli kitabın içinde bölüm, editör: Hakan Boz. 2016/2017 (İhtimal Dergisi Yayınevi, Ankara) (Aralık 2016)
 • "Kürt Sorunu Türkiye'nin Tek Başına Çözebileceği Bir olgu Değil", Yeni Nesil Ülkücüler-2: "Kürt Sorunu" ve MHP Üzerine, Karaağaç Yayınları, Ankara, 2016, s: 85-118. (Temmuz 2016)
 • "Siyaset Sosyolojisi", Sosyolojide Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, Ekim, 2014, s. 409-492 (Ekim 2014)
 • "Ülkücü Hareketin Analitik YAkın Tarihi", Türk Milliyetçiliği: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar-II, Türk Ocakları Denizli Şubesi, Denizli, Ağustos 2014 s: 359-428 (Ağustos 2014)
 • Milliyetçiliğin Yakın Tarihi, Cumartezleri Yayınevi 662 sayfa (Ocak 2014)
 • "Tarihsel Süreç İçerisinde Uzlaşıdan Çatışmaya Milliyetçilik Muhafazakarlık İlişkisi", Türk Ocaklarının 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları, Konya Türk Ocağı, Konya- 2013 (9145-166) (Ekim 2013)
 • Çağdaş Siyasal İdeolojilerde Kuram- Yöntem- Güncel Tartışmalar, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne- 2013, 2015 (448 sayfa) (Eylül 2013)
 • Türk Modernleşmesinde Temel Tartışmalar, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne- 2013 ( 2015, 412 sayfa (Ocak 2013)
 • Siyaset Bilimi'nde Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar, "Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Kriter Yayınevi, İstanbul- 2011/ 2014 (432 sayfa) s.282-381 (Eylül 2011)
 • Pratikten Teoriye Milliyetçi Hareket: I.-II. cilt, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul-2011 (624 sayfa) (Mayıs 2011)
 • Atatürk’ün Liderlik Sırları, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul-2002/2004/2008/2011 (600 sayfa)
 • “Küreselleşme, Ulus- Devlet, Türkiye: Tarihsel Dönüşümün İç ve Dış Aktörleri”, Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar, Ed: Yrd. Doç. Dr. Fahri Türk, Kriter, İstanbul-2010 (s. 129-157) (Ekim 2010)
 • Başkaldırı ve Uyum: Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu, Birharf Yayınları, İstanbul-2005/ 2010 (360 sayfa)
 • Onun Hikayesi: Yeni Başlayanlar İçin Atatürk, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul-2009 (256 sayfa)
 • Türk Milliyetçiliğine Farklı Bir Bakış, Kamer Yayınları, İstanbul-1994 (192 sayfa)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ÜRESİN, Taylan Özgür (2017), Türkiye'de Sol Hareketin Siyasal Hayata Etkileri: İdeolojik Ayrışmalar- İktidar Stratejileri (1950-80), TC Trakya Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 214 sayfa- Edirne (Nisan 2017)
 • GÜNAY, Necmettin E. (2013), Türkiye Özgülünde Toplumsal Bilinç Biçimleri ve Yansımaları, TC Trakya Üniversitesi SBE, Edirne (Haziran 2013)
 • KAYMAZ, Cihan ()2012, Devrim Nedir? Devrim Kavramına Tarihsel Bir bakış, TC TRakya Üniversitesi Sosyalk Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • ERTEM, Üner (2010), Türkiye’de Sendika- Siyaset İlişkileri: Edirne Örneği, TC Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • ATALAY, Gülşah (2009), Türkiye’de Sosyalist Sol Akımın Dönüşümü ve Doğu Perinçek, TC Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • CON, Emre (2008), Alman ve İtalyan Modelleri Bağlamında Faşist Devlet Sistemi (1922-1945 Yılları Arasında), TC Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Kültür Bilimleri Akademisi Bilim Kurulu Üyesi
 • Sosyoloji Derneği üyeliği
 • East and West Studies (Doğu ve Batı Çalışmaları Merkezi) Asil Üyeliği
 • Türk Eğitim- Sen

Projeler

 • Çingene (Roman) Kökenli Gençlerin Alt- Kültürleri Üzerinden Toplumla Bütünleşme Çabası: Sevginin Ritmi Projesi, TÜBAP Bilimsel Araştırma Projesi, 2012-2014,Trakya Üniversitesi, Edirne. (Eylül 2014)
 • Türkiye’de Sendika- Siyaset İlişkileri: Edirne Örneği, TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Edirne, 2008-2010

Ödüller

 • "Yerli ve Yabancı Sinemada Melodram Türü", Şermin Dural ile birlikte, The 11th edition of Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2021a) Proceedings Book, 2-3 Şubat 2021, s. 60-72, Gjakova/ Kosova. EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ. (Mart 2021)
 • 2013 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (Haziran 2014)
 • 2012 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2011 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2010 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2009 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2008 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2007 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Diğer

 • TÜRK MUHAFAZAKARLIĞINDA “MÜSLÜMAN tÜRK” VE “TÜRK mÜSLÜMAN” ÇATIŞMASI, http://kemalistler.gen.tr/doc-dr-a-baran-dural-turk-muhafazakarliginda-musluman-turk-ve-turk-musluman-catismasi/2913, 4 Ekim 2015. (Ekim 2015)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi I-II

Çağdaş Siyasal Akımlar

Çağdaş Siyasal İdeolojiler (Yükseklisans Bilimsel Hazırlık)

Cumhuriyet Tarihi Metin Okumaları (Yükseklisans)

Küreselleşme Milliyetçilik ve Azınlıklar

Siyasi Düşünceler Tarihi- I

Siyasi Düşünceler Tarihi-II

Türk Siyasi Hayatı-I

Türk Siyasi Hayatı-II

Türkiye'nin Siyasal Yapısı (yükseklisans)