» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YAŞ, H.; ZEYREKLİ YAŞ, S., Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Ocak, 2017, s. 75-90 (Ocak 2017)
 • YAŞ, H.; ZEYREKLİ YAŞ, S.; USTA, Y., Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Aralık 2016, s. 235-255 (Aralık 2016)
 • ZEYREKLİ YAŞ S., "Türkiye'nin Orta Asya Politikasında Süleyman Demirel'in Rolü", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ZEYREKLİ YAŞ S., YAŞ H., Determinants of Reporting Literacy An Econometric Approach to Local Government Accountability in Edirne Turkey, 7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, 10-11 December 2016, İstanbul/Turkey (Aralık 2016)
 • ZEYREKLİ YAŞ, SEDEF; ARABULAN, SELİN, A NEW SOCIAL MOVEMENT AS A REACTION TO THE URBAN REGENERATION, The IIER International Conference, 4th August 2016, Athens/Greece (Ağustos 2016)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475 (Nisan 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • EKİZCELEROĞLU R., ZEYREKLİ S, “Kadına Yönelik Şiddete Genel Bir Bakış”, City & Healty Symposium with International Participation (Uluslar arası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu), 7-9 Haziran 2006, Bursa, sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri. (Haziran 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ZEYREKLİ S., EKİZCELEROĞLU R. "Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi ve İlkenin Türkiye Açısından Ele Alınışı", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Temmuz 2007, TODAİE (Temmuz 2007)
 • EKİZCELEROĞLU R., ZEYREKLİ S., “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Aile İçi Şiddet Özel Sayısı, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 64-71 (Ocak 2007)

Projeler

 • Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Ölçülmesi Projesi, Proje Araştırmacısı (Şubat 2016)
 • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TUBAP 2012-87, Proje Araştırmacısı (Şubat 2013)

» Verdiği Dersler

1945 Sonrası Türk Siyasi Hayatı

Araştırma Teknikleri

Avrupa Birliği ve Türkiye

Borçlar Hukuku

Büro Yönetimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sağlık İşletmelerinde Akreditasyon ve Kalite

Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

Uluslararası Siyaset

Uygulamalı Girişimcilik 1