» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi (Ocak 2017)
 • Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı (Aralık 2016)
 • ZEYREKLİ YAŞ S., "Türkiye'nin Orta Asya Politikasında Süleyman Demirel'in Rolü", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Determinants of Reporting Literacy An Econometric Approach to Local Government Accountability in Edirne Turkey (Aralık 2016)
 • ZEYREKLİ YAŞ, SEDEF; ARABULAN, SELİN, A NEW SOCIAL MOVEMENT AS A REACTION TO THE URBAN REGENERATION (Ağustos 2016)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475 (Nisan 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • EKİZCELEROĞLU R., ZEYREKLİ S, “Kadına Yönelik Şiddete Genel Bir Bakış”, City & Healty Symposium with International Participation (Uluslar arası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu), 7-9 Haziran 2006, Bursa, sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri. (Haziran 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ZEYREKLİ S., EKİZCELEROĞLU R. "Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi ve İlkenin Türkiye Açısından Ele Alınışı", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Temmuz 2007, TODAİE (Temmuz 2007)
 • EKİZCELEROĞLU R., ZEYREKLİ S., “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Aile İçi Şiddet Özel Sayısı, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 64-71 (Ocak 2007)

Projeler

 • Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Ölçülmesi Projesi (Şubat 2016)
 • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TUBAP 2012-87, Proje Araştırmacısı (Şubat 2013)

» Verdiği Dersler

1945 Sonrası Türk Siyasi Hayatı

Araştırma Teknikleri

Avrupa Birliği ve Türkiye

Borçlar Hukuku

Büro Yönetimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

Uluslararası Siyaset

Uygulamalı Girişimcilik 1