» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Aktaş Ş., A. Bilekkaya “ İlginç Geometrili Kuantum Tellerinde Yabancı Atom Bağlanma Enerjisinin Elektrik ve Manyetik Alan Altında Hesaplanması” Düzensiz sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Sempozyumu, Karaburun , İzmir, 2006. (Ocak 2006)
 • Aktaş Ş., F.K. Boz “ Eşmerkezli Küresel Kuantum Kutularında Yabancı Atomun Bağlanma enerjisi” Düzensiz sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Sempozyumu, Karaburun , İzmir, 2006. (Ocak 2006)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Bilekkaya, A. “Çoklu Kuantum Tel ve Noktalarının elektronik Özellikleri”, Trakya Üniversitesi, 2008. (Ocak 2008)
 • Boz, F. K. “ Düşük Boyutlu Yapılarda Yabancı Atom Problemi ve Eksitonlar”, Trakya Üniversitesi, 2005. (Ocak 2005)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bekar B “Lazer Alanları Altında Kuantum Kuyusu İçindeki Yabancı Atomun İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi,2009 (Ocak 2009)
 • Kılıçoğlu, Ö., “Kuantum Noktalarının Elektrik ve Manyetik Alan Altında Elektronik Özellikleri”, Trakya Üniversitesi, 2008. (Ocak 2008)
 • Saften, Y., “Kuantum Noktalarının Sonlu Farklar Yöntemi ile Çözümü”, Trakya Üniversitesi, 2007. (Ocak 2007)

Projeler

 • Yarı İletken Tabanlı Parçacık İnterferometre-lerinin Öz-uyumlu Sayısal Hesaplama Yöntemleriyle İncelenmesi ve Aygıt Tasarımı, TÜBİTAK, Proje Yardımcısı, 2010 (Ocak 2010)
 • Düşük Boyutlu Yapılarda Lazer Etkisi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. (Ocak 2010)
 • Ergimiş MCl3 (M=Al, La, Y) sistemlerinin yapısı ve Raman spektrası, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. (Ocak 2010)
 • Çok Katmanlı Küresel Kuantum Noktalarında Enerji Hesapları, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yardımcısı, 2009. (Ocak 2009)
 • Lazer Alanları Altında Kuantum Kuyusu İçindeki Yabancı Atomun İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2009. (Ocak 2008)
 • Elektrik ve Manyetik Alan Altında Kuantum Noktalarının Elektronik özellikleri, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. (Ocak 2008)
 • Paralel Bilgisayar Sistemi kullanarak İki Boyutlu Diferansiyel denklemlerin Çözümü, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. (Ocak 2008)
 • Dış Elektrik ve Manyetik Alan Altında Çoklu Kuantum Tellerinde Yabancı Atom Problemi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücü Yardımcısı, 2008. (Ocak 2008)
 • Çoklu Kuantum Tel ve Noktalarının Elektronik Özelikleri, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. (Ocak 2008)
 • Kuantum Noktalarının Sonlu Farklar Yöntemi ile Çözümü, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2007. (Ocak 2007)
 • Kuantum Kuyusu, Teli ve Noktalarında Yabancı Atom Problemi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücü Yardımcısı, 2002. (Ocak 2002)