» Biyografi

Levent Doğan 1970 yılında Babaeski’de doğdu. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dalı Türk Dili programında Yüksek Lisansını, 2000 yılında da Doktorasını tamamladı. 1994-1995 yıllarında Ankara Üniversitesi Tömer ve 1996-1997 yıllarında Kırgızistan Celalabad Commersiya Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanlığı yaptı. 2001 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı yıl Komrat Devlet Üniversitesinde misafir Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Erasmus Programı kapsamında 2013 yılında Bulgaristan’ın Şumnu, Mevlana Programı  ile 2014 yılında Bosna Hersek’in Sareyova ve Kosova'nın Prizren şehirlerinde görev yaptı.  Evli ve bir çocuk babasıdır. (dgnlvnt@gmail.com)

 

Eserleri:

Çeşitli dergilerde araştırma ve makaleleri yayınlanan Levent Doğan  2005-2010 yıllarında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Editörlüğünü yürütmüştür. Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler (2007) ; Günümüz Uygur Şairlerinden Hezret ve Nicadi’nin Şiirlerinden Seçmeler, Şiirler, Aktarma, Sözlük (2007), Uygur Atasözleri (2011) ; Doğu Türkistan Dışındaki Uygur Şairleri (2013), Uygur Türkçesi Grameri (2014) ve Türkmen Atasözleri (2014) adlı kitaplarının yanında, aynı zamanda editörlüğünü üstlendiği I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu (2005), Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Türkiye Türkçesi Grameri kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan, Levent, Türker ACAROĞLU, Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Edirne, C.7, S.13, Ocak-2017, s.257-260. (Ocak 2017)
 • Doğan, Levent; Morina Fikret, KOSOVANIN MAMUŞA BELDESİNDE KİŞİ ADLARI, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, S.2, C.5, Edirne, Aralık-2016, s. 1-29. (Aralık 2016)
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde İkilemeler”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, Aralık, 2012, s.90-103. (Aralık 2012)
 • Doğan, Levent, “Uygur Türkçesi’nde çu, gu ve ze Edatları”, Prof. Dr. Filiz Kılıç Armağanı, Turkish Studies, Volume 7/1, Winter 2012, s.889-902.
 • Doğan, Levent, “Doğu Trakya Ağızlarında Uzun Ünlüler”, Turkish Studies , Sayı: Volume 3 Issue 3, 2008, s. 731-764
 • Doğan, Levent- Tosun, İlker, “Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi”, Turkish Studies, Sayı: Volume 3 Issue 3, 2008, s. 292-318
 • Doğan, Levent, “Trakya Bölgesi ile Bulgaristan ve Gagavuz Türklerinde Doğumla İlgili Gelenek ve İnanışlar” Türk Kültürü, Ocak-Şubat 2004, S. 489-490, s. 465-477.
 • Doğan, Levent, Bayraktar Sibel, “Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar”, Türk Kültürü, Nisan 2002, S.468, s.229-256. (Nisan 2002)
 • Doğan, Levent, Durmuş, Oğuzhan, “Uygur Türkçesi ve Edebiyatı” Türkler Projesi 20. Cilt, s. 290-303, Ankara-2002
 • Doğan, Levent, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri” , Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz/2 2002 S.12/2, s.615-659.
 • Doğan, Levent, “Gurbanî”, Türk Kültürü, Nisan-2001, S. 456, s. 239-243. (Nisan 2001)
 • Doğan, Levent, “Kırgızistan’ın Üç Büyük Şehrinin İsimleri Üzerine”, Bilig, Güz-1998, S. 7, s. 216-220.
 • Doğan, Levent, “Kırgızistan Türkçesi Dil Bilgisi Terimlerinin Türkiye Türkçesi’ndeki Karşılıkları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos-1997, S. 109, s. 166-171. (Ağustos 1997)
 • Doğan, Levent, “Türkmenistan Atasözleri (Nağıllar)”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-1997, S. 4, s. 68-87.
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde Uzun Ünlüler İle İlgili Hususlar”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1996, S. 1, s. 232-238.
 • Doğan, Levent, “Kırgız Atasözleri, Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması”, Türk Kültürü, Temmuz-2000, S. 447, s. 407-424.
 • Doğan, Levent, “Türk Dünyası Atasözleri”, Türk Kültürü, Haziran-2001, S.458, s. 326-340.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Doğan, Levent, Osman, Dilek Adalı, “Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Kozlukebir ve Köylerinde Kişi İsimleri”, Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bosna Hersek, 17-19 Mayıs 2013, s. 527-540. (Mayıs 2013)
 • Doğan, Levent, “The Importance of Turkish Language Teaching in The EU and its Candidate Countires” The Language Policy of the EU and Eurapean University Education 2005, Volume: 1, s. 210-216. Tırnova-Bulgaristan-2006.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan, Levent, “Uygur Atasözlerinde Yüceltilen Değerler” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 1, Haziran, 2009, s. 87-104. (Haziran 2009)
 • Doğan, Levent, “Kutadgu Bilig’den Hareketle Çağdaş Türk Lehçelerinde Arapça Alıntı Kelimeler Üzerine Bir Karşılaştırma” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, Aralık, 2005. (Aralık 2005)
 • Doğan, Levent, “Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme – Ana ve Ara Temel Kelimeler” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, Haziran, 2005, s. 142-164. (Haziran 2005)
 • Doğan, Levent, “Çağdaş Uygur Türkleri’nin Edebiyatı”, Bilge, Kış-1999, S. 19, s. 60-61.
 • Doğan, Levent; Demirbilek, Salih, “Dilimizdeki Bir Belirsizlik Zamiri: Şey”, İlmi Araştırmalar, İstanbul-1999, S. 8, s. 95-106.
 • Doğan, Levent, “Emir Timur’un Öğütleri”, Türk Dili, Eylül 1997, S. 549, s. 248-251. (Eylül 1997)
 • Doğan, Levent, “Türkmenistan Türkçesi Dil Terimleri”, Türk Dili, Aralık-1996, S.540, s. 722- 731. (Aralık 1996)
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine -I-”, Ankara Üniv. Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat-1996, S. 5, s. 65-74. (Şubat 1996)
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine -II-”, Ankara Üniv. Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat-1996, S. 6, s.74-85. (Şubat 1996)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Doğan, Levent, “Türkiye Türkçesinin Ağızlarında Çokluk Birinci Şahıs Kullanımları” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni 13-14 Ekim 2005, Kırşehir (Ekim 2005)
 • Doğan, Levent; Durmuş, Oğuzhan, “Türk Dilinde Kalınlık-İncelik Uyumu Bakımından +ki Eki” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni 8-10 Ekim 2003, Kırşehir (Ekim 2003)
 • Doğan, Levent; Öztürk Sevgi, “Edirne ve Çevre İllerde Sayılarla İlgili Görenekler ve Halk İnanışları” Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu 23-25 Ekim 2002 – Edirne (Ekim 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yazım Kuralları, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (Ed. Rıdvan Canım), Paradigma Akademi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s.89-113. (Eylül 2015)
 • Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, Türkmen Atasözleri (Türkmen Nakılları), Parafiks Yayınevi, 2. Basım, 2014
 • Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, "Uygur Türkçesi Grameri", Parafiks Yayınevi, 1. Basım, Eylül, 2014
 • Doğan, Levent, “Doğu Türkistan Dışındaki Uygur Şairleri” Kriter Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Doğan, Levent, “Türkmen Atasözleri” Kriter Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 2012.
 • Doğan, Levent, “Uygur Atasözleri -Uygur Maqalliri-”, Sembol Grup Baskı Yayın., İstanbul-2011.
 • Doğan, Levent, “Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 633-724.
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi, Türkmen Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 553-632.
 • Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 454-552.
 • Doğan, Levent, “Özbek Türkçesi, Özbek Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 375-453.
 • Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Kırgız Türkçesi, Kırgız Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 265-374.
 • Doğan, Levent; Şuataman, Özlem, “Kazak Türkçesi, Kazak Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 173-264.
 • Doğan, Levent, “Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 93-172.
 • Doğan, Levent; Efendiyev, Ahmediyye; Durmuş, Oğuzhan “Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 1-91.
 • Doğan, Levent; Durmuş, Oğuzhan, “Türkçenin Bugünkü Yayılımı” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 2010, s. 45-58.
 • Doğan, Levent, “Türk Dilinin Tarihi Dönemleri” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 2010, s. 37-44.
 • Doğan, Levent, “Türkçenin Alfabeleri” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, Eylül, 2010, s. 25-36.
 • Doğan, Levent, “Dil” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, Eylül 2010, s. 1-5.
 • Doğan Levent, “Şekil Bilgisi” Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül 2010, s. 171-382.
 • Doğan Levent, “Dil Nedir?” Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül 2010, s. 1-14.
 • Doğan, Levent, “Günümüz Uygur Şairlerinden Hezret ve Nicadi’nin Şiirlerinden Seçmeler, Şiirler, Aktarma, Sözlük” Kriter Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Doğan, Levent, “Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler” Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Tez Konusu : Tuva Türkçesinin Şekil Bilgisi Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : İlker Tosun-2011
 • Tez Konusu : Çuvaş Türkçesinin Şekil Bilgisi Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Oğuzhan Durmuş-2009
 • Tez Konusu : Ehet Turdi – Ay Yamguri (Metin-İnceleme-Dizin) Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Sevgi Öztürk-2007

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tez Konusu : Açılmagan Böre (Transkripsiyon-Aktarma-İnceleme-Sözlük) Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Gökçe Doğanay, -2010
 • Tez Konusu : Kastamonu Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Ergün Acar -2009
 • Tez Konusu : Uygur halk edebiyatında Boz Yigit destanı Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Şükran Çatık Karadağ-2006
 • Tez Konusu : Kıpçak Türkçesinde Soyut Kelimeler Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Ahmediyye Efendiyev -2004
 • Tez Konusu : Kazak Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Sıfat-Fiiller Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Ayşe Tekin-2004
 • Tez Konusu : Şah İsmail (Hatayi) Gazellerinden Örneklerle Güney Azerbaycan Türkçesindeki Ses Değişiklikleri Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Hilal Demirkol-2004.
 • Tez Konusu : Tekirdağ Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : İlker Tosun- 2003
 • Tez Konusu : Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinde Arapça Alıntı Ögeler Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Oğuzhan Durmuş -2003

Editörlük / Yayınlama

 • Parafiks Yayınevi (Yayın Kurulu)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu
 • Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınevi, (Genişletilmiş 2. Baskı), İstanbul, 2010.
 • Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, (4. Baskı), İstanbul, 2010.
 • Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınevi, İstanbul, Eylül, 2010.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.11, S. 2, Aralık, 2007
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.10, S. 1, Haziran, 2007.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 9, S. 2, Aralık, 2006.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 8, S. 1, Haziran, 2006.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 8, S. 1, Haziran, 2006.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, Aralık, 2005.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, Haziran, 2005.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Özetleri 2001–2005.
 • I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edirne Valiliği Yayınları, Edirne, 2005.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 2, Aralık, 2004.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, Haziran, 2004.

Yapılan Hakemlikler

 • Tenekeci, Mustafa, Milli eğitim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Sözdizini ile Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Belirlenen 100 Temel Eser Listesinde Yer Alan Sözdizinlerinin Karşılaştırılması- Kilis Örneği, Milli Eğitim 3 Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi,s. 39-59, Kış 2014, Yıl 43, S. 201,
 • Küçükkalfa,Ahmet, "Orman ve Oraman Etimolojisi Üzerine",İstanbul Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 65-2, s. 69-79
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Karaman, Ahmet Uygur Şairi Muhemmetcan Raşidin ve Şiir Dünyası, Afyon Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2013, Cilt 15, s. 101-120
 • Vedat Yeşilçilek, Erol Sakallı, “Türkmen Şair Ata Atacanov’un Şiirlerinde Tahkiye”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 34, Güz, Konya, 2013, s.81-96
 • 2007 UNESCO MEVLANA YILINDA ULUSLARARASI VII. DİL, YAZlN, DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (02 - 05 MAYIS 2007)
 • Aziz Ayva, “Edirne/Havsa’da Mâni Söyleme Geleneği”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, Bahar 2006, Konya 2006, s. 149-173.

Diğer

 • Doğan, Levent, “Kırgızistan’da Nooruz”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Mart 2002, S.183, s.31-33. (Mart 2002)
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde Şimdiki Zaman”, Erciyes, Temmuz-1996, Yıl: 19, S. 223, s. 10-12. (Temmuz 1996)

» Verdiği Dersler

Çağdaş Türk Lehçeleri II

Çağdaş Türk Lehçeleri III

Çağdaş Türk Lehçeleri IV

Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri I

Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri II

DOKTORA - Balkanlarda Türkoloji

LİSANS - Çağdaş Türk Lehçeleri I

LİSANS - Türkiye Türkçesi Grameri III

Uygur Türkçesi I

Yüksek Lisans - Balkanlarda Türkçe Süreli Yayınlar

Yüksek Lisans Balkan Türk Ağızları I

Yüksek Lisans Balkan Türk Ağızları II

Yüksek Lisans Bugünkü Oğuz Türkçesi I

Yüksek Lisans Bugünkü Oğuz Türkçesi II

Yüksek Lisans Çağdaş Uygur Edebiyatında Şiir I

Yüksek Lisans Çağdaş Uygur Edebiyatında Şiir II

Yüksek Lisans Türkmen Türkçesi I

Yüksek Lisans Türkmen Türkçesi II